Translations into English:

  • barracks     
    (noun   )

Other meanings:

 
zagroda dla owiec
 
Zagroda dla owiec na pastwiskach górskich
 
przenośna bez dachu używana na pastwiskach górskich
 
Zagroda na halach, góralska
 
przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków
 
Przenośna zagroda dla owiec, używana na pastwiskach górskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koszarycasern; barracks; barrack

Example sentences with "koszara", translation memory

add example
Panie przewodniczący! Ja również w pełni potępiam zabicie dwóch brytyjskich żołnierzy i zadanie ran czterem innym osobom przed bramą koszar Massereene w mieście Antrim ostatniej soboty.Mr President, I too condemn unreservedly the killing of two British soldiers and the injuring of four others outside the Massereene barracks in the town of Antrim last Saturday.
Do osób odbywających obowiązkową służbę wojskową oraz członków sił zbrojnych mieszkających w koszarach lub obozach wojskowych ma zastosowanie ogólna zasada dotycząca miejsca, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynekThe general rule in relation to where most of the daily period of rest is spent applies to persons doing compulsory military service and to members of the armed forces who live in military barracks or camps
Prawdziwym wyzwaniem... było wyniesienie ich z koszarówThe real challenge... was to get them out of the barracks
Przed północą żołnierz musi być w koszarachA soldier must be in the barracks by midnight
Manolo i Juanito zaatakuje koszary armii naszymi głównymi siłamiYou Manolo together with Juanito will attack the army barrack s with our main forces agreed?
Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, w przypadku przewozu do najbliższych koszar w celu ich unieszkodliwieniaSubject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
To nie koszary!This is not a barracks!
koszary i zakwaterowanie dla sił jako całości nie kwalifikują się do zapłaty jako koszty wspólnebarracks and lodging for the forces as a whole shall not be eligible for payment as common costs
Wracam do koszarI' m heading back to barracks
Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące opakowań, oznaczania i etykietowania przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧ w przypadku przewozu do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem przestrzegania ogólnych postanowień ADR dotyczących opakowań oraz zamieszczenia w dokumencie przewozowym informacji dodatkowychContent of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
Jedną teraz i jedną w koszarachWell. one just now and one in the barracks
Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN: UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem, że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania, oraz że w dokumencie przewozowym dołączone zostały informacje dodatkoweContent of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of the carriage of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
ale im bardziej skupia się liczny naród, tym trudniej może rząd uzurpować władzę nad zwierzchnikiem; przywódcy naradzają się równie bezpiecznie w swych pokojach, jak książę w swojej rajzie, a tłum zbiera się równie prędko na placach, jak wojsko w koszarach.but the more a numerous people is gathered together, the less can the government usurp the Sovereign’s place: the people’s leaders can deliberate as safely in their houses as the prince in council, and the crowd gathers as rapidly in the squares as the prince’s troops in their quarters.
Wyraźnie było określone, że wycofanie dla strony gruzińskiej oznaczało wycofanie wojsk do koszar, zaś dla strony rosyjskiej wycofanie wojsk za linie, które były bronione przed kryzysem.It was specified that withdrawal meant, for the Georgian troops, withdrawal to their barracks and, for the Russian troops, withdrawal behind the lines that were held prior to the crisis.
Cała nasza dzielnica to były koszaryOur whole neighbourhood was the barracks
Idziemy do jednej z tych wielopiętrowych chińskich restauracji zajmujących całe budynki, są tak wielkie jak domy towarowe, koszary, otwarte na miasto swymi balkonami, tarasami.We go to one of those Chinese restaurants on several floors, they occupy whole buildings, they’re as big as department stores, or barracks, they look out over the city from balconies and terraces.
Odkryłem, że ktoś... polecił ‧ Wojskowej Grupie Wywiadowczej z Fortu Houston... pozostanie w koszarach, mimo protestów płk ReichaI checked it out and found that someone...... told the ‧th Military Intelligence Group at Fort Sam Houston...... to stand down that day, over the protests of Colonel Reich
Koszary jego domemThe Forces are his family
Przepis dotyczy wyłącznie transportu lokalnego do najbliższych koszar małych ilości przeterminowanych artykułów pirotechnicznych w celu ich bezpiecznego unieszkodliwieniaIt applies only to the local transport, to the nearest military barracks, of small quantities of these time-expired pyrotechnics for safe disposal
Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
Wyłączenie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu małych ilości (poniżej limitów określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) artykułów pirotechnicznych z przekroczonym terminem ważności o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ lub ‧ do najbliższych koszar w celu usunięciaExemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time-expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
Skąd ma nasz mundur, szedł do naszych koszar czy do szpitala i po co- nie chce powiedziećWhere he got our uniform from, whether he had entered our barracks or hospital- he won' t say
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar wojskowych w celu ich bezpiecznej likwidacji sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for their safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia, sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
Showing page 1. Found 91 sentences matching phrase "koszara".Found in 0.391 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.