Translations into English:

  • barracks     
    (noun   )

Other meanings:

 
Przenośna zagroda dla owiec, używana na pastwiskach górskich
 
przenośna bez dachu używana na pastwiskach górskich
 
zagroda dla owiec
 
przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków
 
Zagroda na halach, góralska
 
Zagroda dla owiec na pastwiskach górskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koszary
casern; barracks; barrack

Example sentences with "koszara", translation memory

add example
pl Do osób odbywających obowiązkową służbę wojskową oraz członków sił zbrojnych mieszkających w koszarach lub obozach wojskowych ma zastosowanie ogólna zasada dotycząca miejsca, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek
en The general rule in relation to where most of the daily period of rest is spent applies to persons doing compulsory military service and to members of the armed forces who live in military barracks or camps
pl ale im bardziej skupia się liczny naród, tym trudniej może rząd uzurpować władzę nad zwierzchnikiem; przywódcy naradzają się równie bezpiecznie w swych pokojach, jak książę w swojej rajzie, a tłum zbiera się równie prędko na placach, jak wojsko w koszarach.
en but the more a numerous people is gathered together, the less can the government usurp the Sovereign’s place: the people’s leaders can deliberate as safely in their houses as the prince in council, and the crowd gathers as rapidly in the squares as the prince’s troops in their quarters.
pl Z koszarów wojskowych
en The army barracks
pl Oddziały piechoty z Schofield opuściły koszary... i zajęły pozycje na plaży
en Infantry from Schofield Barracks moved out within a few hours...... and have manned beach positions.This is no manoeuvre
pl Wracajcie do koszar
en Get back to your barracks, all right?
pl Cała nasza dzielnica to były koszary
en Our whole neighbourhood was the barracks
pl Koszary jego domem
en The Forces are his family
pl transportem, koszarami i zakwaterowaniem wojska
en transport, barracks and lodging for forces
pl Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?
en Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
pl Czy tam są twoje koszary?
en Is your barracks over there?
pl Stare koszary
en The old barracks
pl Te same władze muszą również zapewnić natychmiastowe zakwaterowanie żołnierzy w koszarach.
en These same authorities must also ensure that the soldiers are quartered in barracks immediately.
pl Przedmiot: Wyłączenie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu małych ilości (poniżej limitów określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) artykułów pirotechnicznych z przekroczonym terminem ważności o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN‧, UN‧, UN‧ lub UN‧, do najbliższych koszar w celu usunięcia
en Subject: Exemption from requirement from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of the carriage of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN‧, UN‧, UN‧ or UN‧, to the nearest military barracks for disposal
pl Panie przewodniczący! Ja również w pełni potępiam zabicie dwóch brytyjskich żołnierzy i zadanie ran czterem innym osobom przed bramą koszar Massereene w mieście Antrim ostatniej soboty.
en Mr President, I too condemn unreservedly the killing of two British soldiers and the injuring of four others outside the Massereene barracks in the town of Antrim last Saturday.
pl Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, w przypadku przewozu do najbliższych koszar w celu ich unieszkodliwienia
en Subject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
pl Mieszkaliśmy w koszarach
en We Iived at the barracks
pl koszary i kwaterunek/infrastruktura
en Barracks and lodging/infrastructure
pl koszary i zakwaterowanie dla sił jako całości kwalifikują się do zapłaty jako wspólne
en barracks and lodging for the forces as a whole shall be eligible for payment as common
pl Manolo i Juanito zaatakuje koszary armii naszymi głównymi siłami
en You Manolo together with Juanito will attack the army barrack s with our main forces agreed?
pl Doszły mnie słuchy, że kiIku członków trzeciego pIutonu kompanii Bravo bez zezwoIenia opuściło koszary
en It' s come to my attention...... that several members of the ‧rd Platoon Bravo Company...... Ieft this military post without permission
pl Idziemy do jednej z tych wielopiętrowych chińskich restauracji zajmujących całe budynki, są tak wielkie jak domy towarowe, koszary, otwarte na miasto swymi balkonami, tarasami.
en We go to one of those Chinese restaurants on several floors, they occupy whole buildings, they’re as big as department stores, or barracks, they look out over the city from balconies and terraces.
pl Jedną teraz i jedną w koszarach
en Well. one just now and one in the barracks
pl To nie koszary!
en This is not a barracks!
Showing page 1. Found 91 sentences matching phrase "koszara".Found in 0.316 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.