Translations into English:

  • barracks     
    (noun   )

Other meanings:

 
Przenośna zagroda dla owiec, używana na pastwiskach górskich
 
przenośna bez dachu używana na pastwiskach górskich
 
zagroda dla owiec
 
przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków
 
Zagroda na halach, góralska
 
Zagroda dla owiec na pastwiskach górskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koszarycasern; barracks; barrack

Example sentences with "koszara", translation memory

add example
Czarnopokostowana ceramika attycka ze stanowiska Koszary (odwód Odessa). Studium naczyń służących do picia.Tha Attic Black Glaze pottery from excavations in Koshary (Odessa district). Studies on drinking vessels.
ale im bardziej skupia się liczny naród, tym trudniej może rząd uzurpować władzę nad zwierzchnikiem; przywódcy naradzają się równie bezpiecznie w swych pokojach, jak książę w swojej rajzie, a tłum zbiera się równie prędko na placach, jak wojsko w koszarach.but the more a numerous people is gathered together, the less can the government usurp the Sovereign’s place: the people’s leaders can deliberate as safely in their houses as the prince in council, and the crowd gathers as rapidly in the squares as the prince’s troops in their quarters.
Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, w przypadku przewozu do najbliższych koszar w celu ich unieszkodliwieniaSubject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia, sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
Wojsko izraelskie ma powrócić do swoich koszar.Israeli troops should return to their barracks.
Powiedz, że ma areszt...I nie może opuszczać koszarówTell the man he' s under arrest...... he' s confined to barracks, he won' t leave the area
To były ich koszaryNo, this was Musketeer Headquarters
Prawdziwym wyzwaniem... było wyniesienie ich z koszarówThe real challenge... was to get them out of the barracks
Koszary jego domemThe Forces are his family
koszary i zakwaterowanie/infrastrukturabarracks and lodging/infrastructure
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar wojskowych w celu ich bezpiecznego usunięcia sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymogami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ships chandlers, to military barracks for their safe disposal has created difficulties; particularly in relation to packaging requirements
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar wojskowych w celu ich bezpiecznej likwidacji sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowańComments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for their safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
transportem, koszarami i zakwaterowaniem wojskatransport, barracks and lodging for forces
Przed północą żołnierz musi być w koszarachA soldier must be in the barracks by midnight
Przy samych koszarachIt' s right in front of the barracks
Przepisy ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących numery UN: ‧, ‧, ‧ lub ‧ do najbliższych koszar nie mają zastosowania, pod warunkiem że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania oraz że w dokumencie przewozowym dołączone zostały informacje dodatkoweThe provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of expired pyrotechnic articles bearing the UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
Meczet w Belgradzie, Turbazie w Pakistanie...... i koszary w IrakuBelgrade subway, Pakistani tour bus...... and those army barracks in Iraq
Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu małych ilości (poniżej limitów określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, do najbliższych koszar w celu ich likwidacjiSubject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of the carriage of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧, to the nearest military barracks for disposal
Gdyby byli kwaterowani w koszarach, sprawy niewątpliwie miałyby się inaczej.If they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN: UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem, że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania, oraz że w dokumencie przewozowym dołączone zostały informacje dodatkoweContent of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of the carriage of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
Tam były koszary wojskoweOver there there was army barracks
Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące opakowań, oznaczania i etykietowania przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧ w przypadku przewozu do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem przestrzegania ogólnych postanowień ADR dotyczących opakowań oraz zamieszczenia w dokumencie przewozowym informacji dodatkowychContent of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
Oficer Guardii Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, został śmiertelnie rażony wybuchem bomby podłożonej w samochodzie w pobliżu koszar policyjnych w miejscowości Legutiano w prowincji Álava.An officer of the Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, was killed by a car bomb in front of the police barracks in Legutiano, in Álava province.
Showing page 1. Found 91 sentences matching phrase "koszara".Found in 0.298 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.