Translations into English:

 • probation officer   
  (noun   )
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;
 • parole officer   
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
pl Skuteczność oddziaływań kuratora sądowego wobec nieletnich.
en Effectiveness of interactions of juvenile probation officer.
pl Praca kuratora sądowego dla nieletnich w kontekście patologii społecznych i działań resocjalizacyjnych
en Work of probation officers for juvenile in the context of social pathologies and resocialization
pl Postawy podopiecznych wobec zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych
en Wards' attitudes towards their probation officers
pl Samorząd zawodowy kuratorów sądowych
en professional self-government of probation officers
pl kuratora sądowego osoby oddanej pod dozór (probation officer
en probation officer
pl kuratora sądowego osoby oddanej pod dozór
en probation officer
pl Relacje między kuratorem sądowym a nieletnim – problemy związane z wykonywaniem nadzoru
en The relations between a probation officer and a juvenile – difficulties in executing supervision
pl Skuteczność metody indywidualnego przypadku w opinii kuratora sądowego.
en Effectiveness of the method of individual case reviews of probation officer
pl To dla mojego kuratora sądowego
en It' s for my probation officer
pl nakaz współpracy z kuratorem sądowym lub z przedstawicielem służb socjalnych, którzy są odpowiedzialni za osoby skazane
en an obligation to cooperate with a probation officer or with a representative of a social service having responsibilities in respect of sentenced persons
pl Kurator sądowy już powiedział mi żebym trzymał się od nich z daleka
en Parole officer already told me to stay away from ' em
pl Metodyka pracy kuratora sądowego w Kuratorskim Zespole Służby Sądowej w Poznaniu
en Methodology of work the probation officers in curatorial Judicial Service Team in Poznan
pl Rola Kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich
en Role of probation officer in the juvenile resocialization process
pl Uwarunkowania nieskuteczności pracy kuratora sądowego
en The conditionings of the prabation officers work ineffectiveness
pl Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.
en Working conditions of a probation officer working with juveniles in an open environment. Research made in Regional Law Court in Skierniewice.
pl Instytucja kuratora sądowego w polskim systemie środków probacyjnych - potrzeba zmiany
en Position of the probation officer in the probation system in Poland - need of change
pl Sens i bezsens nadzoru kuratora sądowego nad osobą uzależnioną od alkoholu
en Meaning and meaninglessness of supervising a person addicted to alcohol by a probation officer
pl Sylwetka zawodowa kuratorów społecznych dla dorosłych w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym dla Warszawa-Wola.
en Professional profile of social probation officers for adults in the IVth Service Team of Judicial Probation Officers at the Warsaw-Wola District Court.
pl Kurator sądowy w oczach partnerów.
en Probation officer in the eyes of partners.
pl Rodzina i osoby dozorowane widziane przez prymat pracy społecznego kuratora sądowego dla dorosłych.
en People under probation and their families from the probation officer's perspective.
pl nakaz współpracy z kuratorem sądowym
en an obligation to cooperate with a probation officer
pl Praca kuratora sądowego z nieletnią młodzieżą.
en Work of the probation officer with the young people
pl Praca kuratora sądowego z rodziną
en The court- appointed family guardian’s in-home intervention.
pl Założone i rzeczywiste funkcje pracy kuratora sądowego.
en Assumed and real-life functions of a court curator
pl Kurator sądowy: od ‧ do ‧ lat więzienia
en Probation officer: from ‧ to ‧ years in prison
Showing page 1. Found 8770 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 3.166 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.