Translations into English:

 • probation officer   
  (noun   )
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;
 • parole officer   
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
Skuteczność oddziaływań kuratora sądowego wobec nieletnich.Effectiveness of interactions of juvenile probation officer.
Praca kuratora sądowego dla nieletnich w kontekście patologii społecznych i działań resocjalizacyjnychWork of probation officers for juvenile in the context of social pathologies and resocialization
Postawy podopiecznych wobec zawodowego kuratora sądowego dla dorosłychWards' attitudes towards their probation officers
Samorząd zawodowy kuratorów sądowychprofessional self-government of probation officers
kuratora sądowego osoby oddanej pod dozór (probation officerprobation officer
kuratora sądowego osoby oddanej pod dozórprobation officer
Relacje między kuratorem sądowym a nieletnim – problemy związane z wykonywaniem nadzoruThe relations between a probation officer and a juvenile – difficulties in executing supervision
Skuteczność metody indywidualnego przypadku w opinii kuratora sądowego.Effectiveness of the method of individual case reviews of probation officer
To dla mojego kuratora sądowegoIt' s for my probation officer
nakaz współpracy z kuratorem sądowym lub z przedstawicielem służb socjalnych, którzy są odpowiedzialni za osoby skazanean obligation to cooperate with a probation officer or with a representative of a social service having responsibilities in respect of sentenced persons
Kurator sądowy już powiedział mi żebym trzymał się od nich z dalekaParole officer already told me to stay away from ' em
Metodyka pracy kuratora sądowego w Kuratorskim Zespole Służby Sądowej w PoznaniuMethodology of work the probation officers in curatorial Judicial Service Team in Poznan
Rola Kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnichRole of probation officer in the juvenile resocialization process
Uwarunkowania nieskuteczności pracy kuratora sądowegoThe conditionings of the prabation officers work ineffectiveness
Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.Working conditions of a probation officer working with juveniles in an open environment. Research made in Regional Law Court in Skierniewice.
Instytucja kuratora sądowego w polskim systemie środków probacyjnych - potrzeba zmianyPosition of the probation officer in the probation system in Poland - need of change
Sens i bezsens nadzoru kuratora sądowego nad osobą uzależnioną od alkoholuMeaning and meaninglessness of supervising a person addicted to alcohol by a probation officer
Sylwetka zawodowa kuratorów społecznych dla dorosłych w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym dla Warszawa-Wola.Professional profile of social probation officers for adults in the IVth Service Team of Judicial Probation Officers at the Warsaw-Wola District Court.
Kurator sądowy w oczach partnerów.Probation officer in the eyes of partners.
Rodzina i osoby dozorowane widziane przez prymat pracy społecznego kuratora sądowego dla dorosłych.People under probation and their families from the probation officer's perspective.
nakaz współpracy z kuratorem sądowyman obligation to cooperate with a probation officer
Praca kuratora sądowego z nieletnią młodzieżą.Work of the probation officer with the young people
Praca kuratora sądowego z rodzinąThe court- appointed family guardian’s in-home intervention.
Założone i rzeczywiste funkcje pracy kuratora sądowego.Assumed and real-life functions of a court curator
Kurator sądowy: od ‧ do ‧ lat więzieniaProbation officer: from ‧ to ‧ years in prison
Showing page 1. Found 8770 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 3.37 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.