Translations into English:

 • probation officer   
  (noun   )
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;
 • parole officer   
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
Kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich. Badając z socjologicznego punktu widzenia.Curators of the family court and juvenile. Examining the sociological point of view.
kuratora sądowego osoby oddanej pod dozórprobation officer
"Charakterystyka pracy kuratorów sądowych""Legal character of the work of court guardians
zawód kuratora sądowego nie jest obecnie regulowany w Zjednoczonym KrólestwieWhereas the profession of probation officer is no longer regulated in the United Kingdom
Praca zawodowego kuratora sądowego na podstawie badań własnych w sądach rejonowych w: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku, Kolbuszowej.The work of the professional judicial curator prefers on base of personal research in regional courts in: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku i Kolbuszowej.
Nadzór kuratora sądowego w postępowaniu z nieletnimiSupervision of a juvenile by a probation officer in legal proceedings
Praca kuratora sądowego z nieletnią młodzieżą.Work of the probation officer with the young people
Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich.Role of judicial curator in process resocialization of juvenile person.
"Kuratorzy sądowi"Probation officers
Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolnościThe Role of Probation Officer in the Execution of Deprivation of Liberty
Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych w opinii kuratorów sądowychConditions of social re-adaptation of the sentenced in probation officers opinion
Kurator sądowy w procesie resocjalizacji nieletnichProbation Officer in the Process of Juvenile Rehabilitation
Kurator sądowy: od ‧ do ‧ lat więzieniaProbation officer: from ‧ to ‧ years in prison
Rola Kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnichRole of probation officer in the juvenile resocialization process
Pedagogiczne i wychowawcze aspekty pracy rodzinnego kuratora sądowego.Pedagogical and educational aspects of family probation officer work
Zawodowy kurator rodzinny i jego podopieczni. Studium przypadku na podstawie badań przeprowadzonych w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie TrybunalskimLegal guardian and his wards. A case study based on the research carried out in the Second Judicial Guardianship Service of the District Court in Piotrków Trybunalski.
Sens i bezsens nadzoru kuratora sądowego nad osobą uzależnioną od alkoholuMeaning and meaninglessness of supervising a person addicted to alcohol by a probation officer
Osoby warunkowo przedterminowo zwolnione w procesie oddziaływań postpenitencjarnych zawodowego kuratora sądowegoParolees in the process of probation officer's postpenitentiary influence
nakaz współpracy z kuratorem sądowyman obligation to cooperate with a probation officer
Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.Working conditions of a probation officer working with juveniles in an open environment. Research made in Regional Law Court in Skierniewice.
Skuteczność oddziaływań kuratora sądowego wobec nieletnich.Effectiveness of interactions of juvenile probation officer.
Problematyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych.The issues of the work of the probation officer for adults.
Kurator sądowy w polskiej literaturze naukowejGuardian of the Polish scientific literature
Rola pracy kuratora sądowego dla dorosłych przy wykonywaniu środków probacyjnychRole of the work probation officer for adults at performing means probations
nakaz współpracy z kuratorem sądowym lub z przedstawicielem służb socjalnych, którzy są odpowiedzialni za osoby skazanean obligation to cooperate with a probation officer or with a representative of a social service having responsibilities in respect of sentenced persons
Showing page 1. Found 8770 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 4.154 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.