Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnychThe extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morzaThe privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
Iliryjski klimat w południowej Styrii charakteryzuje się wysoką wilgotnością powietrza, stosunkowo dużą ilością opadów atmosferycznych i wysoką temperaturą w okresie wegetacjiThe Illyrian climate in southern Styria is characterised by high air humidity, relatively high precipitation and high temperatures in the growing season
Przebieg dobowy temperatury i wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych w Obserwatorium Meteorologicznym w Toruniu w okresie 2009-2011Daily course of air temperature, humidity and atmosphenic precipitation in the Meteorological Observatory in Toruń from 2009 - 2011
Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Krakowie i LwowieMulti-year variability of annual and seasonal precipitation in Wrosław, Kraków and Lwów
Badania magnetycznych sferul z osadów geologicznych i opadów atmosferycznychInvestigation of Magnetic Spherules of Geological Sediments and Atmospheric Dustfall
Ekstremalne opady atmosferyczne od roku 1970 w Karpatach PolskichExtreme precipitation since 1970 in the Polish Carpathians Mts.
Średnia temperatura roczna wynosi ‧,‧ °C; średnia ilość opadów atmosferycznych w roku wynosi ‧ mmThe average annual temperature is ‧,‧ °C; average annual precipitation is ‧ mm
Klimat śródziemnomorski przy średnich rocznych opadach atmosferycznych między ‧ a ‧ mm i średniej rocznej temperaturze między ‧,‧ a ‧ °C oraz różnice między dwoma regionami tworzącymi obszar produkcji – pierwszy charakteryzujący się terenem pagórkowatym i drugi łagodnym ukształtowaniem terenu oraz glebą o odpowiednim składzie, stanowią odpowiednie warunki do uprawy gajów oliwnychA Mediterranean climate, with average annual rainfall of ‧ mm to ‧ mm and an average annual temperature of between ‧,‧ °C and ‧ °C, together with the differing features of the two districts that make up the production area, one characterised by an irregular landscape and the other by a more even topography with well-constituted soils, provide a suitable environment for olive production
Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z dużym niedoborem w porównaniu ze średnimi wartościami wieloletnimiAbnormal prolonged period of dryness
Wykorzystanie chromatografii jonowej w badaniu zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na obszarze metropolitalnym PoznaniaPollution of precipitations in the Poznan city region studied by ion chromatography
ekstrema pogodowe na przykładzie wybranych elementów meteorologicznych (na przykładzie opadów atmosferycznych i temperatury powietrza) dla miesiąca lipca - 1987- 2007weather extremes on the example of selected meteorological elements (for example, precipitation and temperature) for the month of july - 1987-2007.
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wraz z wysokością w górach PolskiThe influence of atmospheric circulation on the air temperature changes and precipitation due to altitude in the Polish mountains
wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystejthe cadmium input rate (due to mineral fertilisers but also to atmospheric deposition, soil conditioning preparations, sewage sludge and weathering of parent rock
Transformacja składu opadów atmosferycznych po przejściu przez korony drzewTransformation of the precipitation compsition after passage through the canopy of trees
Wpływ składu chemicznego opadów atmosferycznych na wielkość denudacji chemicznej skał węglanowych Doliny Olczyskiej (Tatry Polskie)The influence of rainfalls chemical composition on quantity of carbonate rocks chemical denudation in the Olczyska Valley (Western Tatra Mountains)
Wiekowy przebieg opadów atmosferycznych w Krakowie,Pradze i Warszawie.Long lasting course of precipitation in Cracow, Prague and Warsaw.
Projekt licencjacki: Analiza specjacyjna form zanieczyszczeń w wybranych opadach atmosferycznychSpeciation analysis of pollutants in selected forms of precipitation
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczneTemperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Słowińskim Parku Narodowym w latach 1986-2010.Air temperature and atmospheric precipitation in Słowiński National Park from 1986 to 2010.
mając na uwadze, że produkcji rolnej, którą zajmuje się ‧ % ludności krajów najsłabiej rozwiniętych, już zagraża wzrost temperatur i zmienne poziomy opadów atmosferycznych, co przyczynia się do zmniejszonych i nieprzewidywalnych zbiorów; mając ponadto na uwadze, że niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju metody uprawy roli dodatkowo degradują grunty w potencjalnie nieodwracalny sposóbwhereas agricultural production, employing ‧ % of the population in the Least Developed Countries, is already threatened by rising temperatures and changing levels of precipitation which contribute to decreased and unpredictable yields; whereas, in addition, unsustainable farming practices further degrade lands in a potentially permanent manner
Opisywany obszar charakteryzuje również najniższy w Polsce poziom średnich opadów atmosferycznych (maksymalnie ‧ mm/rokThis area also has the lowest average atmospheric precipitation in Poland (not exceeding ‧ mm per year
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na sprawę, która nie została do tej pory poruszona, mianowicie na fakt, że w wyniku zmian klimatycznych krzywa opadów atmosferycznych i w związku z tym również krzywa ich rozłożenia i świeżej wody, którą możemy dzięki nim uzyskać, osiąga coraz bardziej skrajne wartości.I would like to draw your attention to an issue that has not been raised so far, namely the fact that as a result of climate change the precipitation curve, and with it the distribution curve of fresh water recoverable from it, is becoming increasingly extreme.
Pęczki lub skrzynki z główkami, ustawione rzędami na ziemi, chronione są tunelem, aby zapobiec ich moknięciu w przypadku opadów atmosferycznych lub topienia się szronuThe bundles or crates of radicchio heads, lined up on the ground, are protected by a tunnel to prevent them from being soaked by precipitation or the thawing of frost
Showing page 1. Found 2427 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 1.464 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.