Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
pl Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morza
en The privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
pl Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnych
en The extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
pl Roczne średnie opady atmosferyczne, charakterystyczne dla klimatu pośredniego między śródziemnomorskim wilgotnym i suchym, wahają się od ‧ do ‧ mm
en Average annual rainfall varies between ‧ and ‧ mm, making the area a transition zone between a wet and a dry Mediterranean climate
pl Tendencje zmian opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1951-1990
en Tendencies of changes atmospheric precipitation in Poland in the period 1951-1990
pl ekstrema pogodowe na przykładzie wybranych elementów meteorologicznych (na przykładzie opadów atmosferycznych i temperatury powietrza) dla miesiąca lipca - 1987- 2007
en weather extremes on the example of selected meteorological elements (for example, precipitation and temperature) for the month of july - 1987-2007.
pl Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Krakowie i Lwowie
en Multi-year variability of annual and seasonal precipitation in Wrosław, Kraków and Lwów
pl Opady atmosferyczne i wilgotność powietrza w Toruniu w latach 1885-1889
en Atmospheric precipitation and air humidity in Torun from 1885 to 1889
pl Rekompensata strat w zbiorach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nieobjętych systemem ubezpieczeń rolniczych, które dotknęły produkcję winogron w prowincji Ciudad Real (utrzymujące się opady deszczu), produkcję pomidorów w autonomicznej wspólnocie Estremadura (w wyniku gwałtownych burz) oraz w autonomicznej wspólnocie Wysp Kanaryjskich (na skutek wysokich temperatur i gwałtownych wiatrów
en To compensate for harvest losses caused by bad weather, not covered by the agricultural insurance scheme, affecting grape production in the province of Ciudad Real as a result of torrential rain, tomato production in the Autonomous Community of Extremadura as a result of violent storms, and the Autonomous Community of the Canary Islands as a result of high temperatures and violent winds
pl Opady atmosferyczne w roku 2010 w dorzeczu górnej Wisły i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
en Precipitation in 2010 in the upper basin of the Vistula and the conditions of circulation
pl Analiza rozległych maksymalnych rocznych sum dobowych opadów atmosferycznych na terytorium Polski w latach 1956-1980.
en Analysis of widespread maximum daily precipitation in Poland in the years 1956-1980.
pl Opady atmosferyczne, wiatr oraz zjawiska atmosferyczne w Polsce Północno - wschodniej w okresie 1656 - 1685.
en Atmospheric precipitation, wind and weather phenomena in north - eastern part of Poland from 1656 to 1685.
pl Projekt licencjacki: Analiza specjacyjna form zanieczyszczeń w wybranych opadach atmosferycznych
en Speciation analysis of pollutants in selected forms of precipitation
pl Transformacja składu opadów atmosferycznych po przejściu przez korony drzew
en Transformation of the precipitation compsition after passage through the canopy of trees
pl Czyli opady atmosferyczne
en Uh, that' s... that' s precipitation
pl W trakcie pędzenia uprawy chroni się przed wpływem warunków atmosferycznych (opadami, wiatrem, światłem i zimnem) przy użyciu materiału osłaniającego
en During drawing, the holes are protected from the weather (inter alia precipitation, wind, light and cold) by covering material
pl suma rocznych opadów atmosferycznych (mm
en total annual precipitation (mm
pl Klimat śródziemnomorski przy średnich rocznych opadach atmosferycznych między ‧ a ‧ mm i średniej rocznej temperaturze między ‧,‧ a ‧ °C oraz różnice między dwoma regionami tworzącymi obszar produkcji – pierwszy charakteryzujący się terenem pagórkowatym i drugi łagodnym ukształtowaniem terenu oraz glebą o odpowiednim składzie, stanowią odpowiednie warunki do uprawy gajów oliwnych
en A Mediterranean climate, with average annual rainfall of ‧ mm to ‧ mm and an average annual temperature of between ‧,‧ °C and ‧ °C, together with the differing features of the two districts that make up the production area, one characterised by an irregular landscape and the other by a more even topography with well-constituted soils, provide a suitable environment for olive production
pl szczególny wpływ opadów atmosferycznych w nieckach i dolinach z uwagi na ich budowę geomorfologiczną
en the particular impact of atmospheric immissions in basins and valleys due to their geomorphological configuration
pl Wyniki badań wykazały także, że niższy poziom opadów atmosferycznych prowadzi do zmniejszenia wysokości roślin i wielkości kwiatów rumianku (Gosztola i in
en Research results have also proven that lower precipitation levels lead to a reduction in the plant height and flower size of camomile (Gosztola et al
pl aseptyczne środowisko jako rezultat stałych opadów atmosferycznych
en aseptic environment as a result of solid precipitation
pl Na Wielkiej Nizinie Węgierskiej liczba godzin nasłonecznienia waha się pomiędzy ‧ i ‧ rocznie, a roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. ‧–‧ mm
en The number of hours of sunshine in the Great Plain varies between ‧ and ‧ a year, with an annual precipitation of around ‧ to ‧ mm
pl wpływ oscylacji północnoatlantyckiej (nao) na opady atmosferyczne w warszawie w latach 1825-1998
en The influence of the North Atlantic Oscillation on Warsaw precipitation between 1825 and 1998
pl Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wraz z wysokością w górach Polski
en The influence of atmospheric circulation on the air temperature changes and precipitation due to altitude in the Polish mountains
pl Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)
en The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
pl Udział opadów śniegu w strukturze zasilania atmosferycznego zlewni rzeki Ter (Katalonia, północna Hiszpania)
en Snowfall participation in general atmospheric Ter river supply structure (northen Spain, Catalonia)
Showing page 1. Found 2427 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 0.869 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.