Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczan
lactate
mleczan żelazawy
ferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
pl Mleczan magnezowy
en Magnesium lactate
pl Należy zaprzestać leczenia analogami nukleozydów, jeśli pojawi się objawowy nadmiar mleczanów oraz kwasica metaboliczna lub mleczanowa, postępujące powiększenie wątroby lub gwałtownie zwiększająca się aktywność aminotransferaz
en Treatment with nucleoside analogues must be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactataemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
pl mleczan potasu
en potassium lactate
pl Mleczan potasu
en Potassium lactate
pl trójwodny mleczan chromu(III
en chromium (III) lactate trihydrate
pl Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl mleczanie wapnia (E
en calcium lactate (E
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione powyżej nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed above, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl Zachowując warunki aseptyki należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ mL roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania
en Aseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
pl mleczan magnezu
en magnesium lactate
pl Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl Poziom mleczanu w normie
en It' s not any kind of glycogen.Aah!
pl Zachowując warunki aseptyki, należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania
en Aseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
pl Etap ‧ Dodanie rozpuszczonego preparatu CANCIDAS do roztworu do infuzji dla pacjenta Do sporządzenia finalnego roztworu do infuzji można używać następujących roztworów: roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub roztwór Ringera z mleczanami
en Step ‧ Addition of Reconstituted CANCIDAS to patient infusion solution Diluents for the final solution for infusion are: sodium chloride solution for injection, or lactated Ringer s solution
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione w punkcie ‧. ‧ nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed in ‧, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl Lek Ciprofloxacin Hikma wykazuje zgodność z fizjologicznym roztworem chlorku sodu, roztworem Ringera, roztworem Ringera z mleczanem, ‧ mg/ml (‧ %) lub ‧ mg/ml (‧ %) roztworu glukozy i ‧ mg/ml (‧ %) roztworu glukozy z ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) roztworu chlorku sodu i ‧ % roztworu fruktozy
en Ciprofloxacin Hikma is compatible with physiological sodium chloride solution, Ringer s solution, Ringer s lactate solution, ‧ mg/ml (‧ %) or ‧ mg/ml (‧ %) glucose solution and ‧ mg/ml (‧ %) glucose solution with ‧ mg/ml (‧ %) or ‧ mg/ml (‧ %) sodium chloride solution and ‧ % fructose solution
pl Mleczan potasu
en potassium lactate
pl Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa
en The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis
pl Oznaczanie zawartości kwasu mlekowego i mleczanów w
en DETERMINATION OF LACTIC ACID AND LACTATES IN
pl glicerynofosforan potasu mleczan potasu
en potassium glycerophosphate
pl Badanie powinno obejmować poziom elektrolitów i ketonów w surowicy, stężenie glukozy we krwi oraz, w przypadku wskazań, odczyn pH krwi i stężenia mleczanów, pirogronianów i metforminy
en Evaluation should include serum electrolytes and ketones, blood glucose and, if indicated, blood pH, lactate, pyruvate, and metformin levels
pl mg/ml (‧, ‧ %) roztwór chlorku sodu ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy do wlewów dożylnych ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy z ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych
en sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution glucose ‧ g/l (‧ %) solution for infusion sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) and glucose ‧ g/l (‧ %) solution for injection Ringer-Lactate solution for injection
pl Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, oporność na insulinę, hiperglikemia i zwiększone stężenie mleczanów we krwi (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl Mleczan strontu
en Strontium lactate
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.343 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.