Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczan
lactate
mleczan żelazawy
ferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
pl Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) głęboki oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne
en Early symptoms (symptomatic hyperlactatemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain) non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
pl Inżynieria metaboliczna Synechocystis sp. PCC 6803 w celu produkcji mleczanu w procesie ‘fotofermentacji
en Metabolic engineering of Synechocystis sp. PCC 6803 towards photofermentative production of lactate
pl Mleczan cynku
en Zinc lactate
pl Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) głęboki oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne
en Early symptoms (symptomatic hyperlactatemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain), non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
pl Metoda określa zawartość kwasu mlekowego i mleczanów, w przeliczeniu na kwas mlekowy w
en THIS METHOD DETERMINES THE LACTIC ACID AND LACTATES, EXPRESSED AS LACTIC ACID, CONTENTS OF
pl Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl Mleczan sodu
en sodium lactate
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione powyżej nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed above, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl mleczan żelazawy
en ferrous lactate
pl Mleczan wapnia
en Calcium lactate
pl Należy zaprzestać leczenia analogami nukleozydów w przypadku wystąpienia objawowego nadmiaru mleczanów oraz kwasicy metabolicznej lub mleczanowej, postępującego powiększenia wątroby lub gwałtownie zwiększających się aktywności aminotransferaz
en Treatment with nucleoside analogues should be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactataemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
pl Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów nadmiaru mleczanów i metabolicznej lub mleczanowej kwasicy, postępującej hepatomegalii, lub szybkiego wzrostu aktywności aminotransferaz
en Treatment with nucleoside analogues should be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactatemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione w punkcie ‧. ‧ nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed in ‧, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl mleczan żelaza(II
en ferrous lactate
pl mg/ml (‧, ‧ %) roztwór chlorku sodu ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy do wlewów dożylnych ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy z ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych
en sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution glucose ‧ g/l (‧ %) solution for infusion sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) and glucose ‧ g/l (‧ %) solution for injection Ringer-Lactate solution for injection
pl Nie należy mieszać roztworu leku Zometa z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu
en Do not mix Zometa concentrate with calcium-containing or other divalent cation-containing solutions such as lactated Ringer s solution
pl Mleczan potasu
en potassium lactate
pl Główne działania niepożądane, jakie zgłaszano, to zaburzenia czynności układu krwiotwórczego (niedokrwistość, neutropenia), zaburzenia metabolizmu (nadmiar mleczanów, zwiększenie stężenia lipazy
en The main adverse events reported are haematological disorders (anaemia, neutropenia), metabolic disorders (hyperlactatemia, hyperlipasemia
pl Ewentualnie podaną objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS można dodać do mniejszej ilości roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania, nie przekraczając stężenia końcowego wynoszącego ‧, ‧ mg/ml
en Alternatively, the volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS can be added to a reduced volume of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection or Lactated Ringers Injection, not to exceed a final concentration of ‧ mg/ml
pl Etap ‧ Dodanie rozpuszczonego preparatu CANCIDAS do roztworu do infuzji dla pacjenta Do sporządzenia finalnego roztworu do infuzji można używać następujących roztworów: roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub roztwór Ringera z mleczanami
en Step ‧ Addition of Reconstituted CANCIDAS to patient infusion solution Diluents for the final solution for infusion are: sodium chloride solution for injection, or lactated Ringer s solution
pl Mleczan żelazawy
en Ferrous lactate
pl Preparat Ciprofloxacin Kabi jest zgodny z izotonicznym roztworem chlorku sodu, roztworem Ringera, roztworem Ringera z dodatkiem mleczanu, roztworem glukozy ‧ mg/ml (‧ %) lub ‧ mg/ml (‧ %) i roztworem glukozy ‧ % z dodatkiem chlorku sodu ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %
en Ciprofloxacin Kabi is compatible with isotonic sodium chloride solution, Ringer s solution, Ringer s lactate solution, ‧ mg/ml (‧ %) or ‧ mg/ml (‧ %) glucose solution and ‧ mg/ml (‧ %) glucose solution with ‧ mg/ml (‧ %) or ‧ mg/ml (‧ %) sodium chloride solution
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.