Translations into English:

  • sour milk   
  • cultured milk   
  • fermented milk   
    (noun   )
  • lactic beverages   
  • skyr   

Example sentences with "napoje mleczne fermentowane", translation memory

add example
pl NACE ‧.‧: Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
en NACE ‧.‧: Manufacture of other non-distilled fermented beverages
pl wino z owoców jagodowych lub napoje fermentujące z owoców jagodowych oraz cydr i napój gruszkowy
en wine made from berries or fermented berry-based beverages a well as cider and perry
pl Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
en Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
pl Dwójniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowca
en Dwójniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Niderlandy)- Siebrand BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Nomenklatura Scalona- Pozycje taryfowe ‧ i ‧- Napój fermentowany zawierający alkohol destylowany- Napój wytwarzany z owoców lub produktu naturalnego- Dodanie innej substancji- Konsekwencje- Utrata smaku, zapachu i wyglądu napoju pierwotnego
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Netherlands))- Siebrand BV v Staatssecretaris van Financiën (Combined Nomenclature- Tariff headings ‧ and ‧- Fermented beverage containing distilled alcohol- Beverage produced from fruit or from a natural product- Addition of substances- Effects- Loss of the taste, smell and appearance of the original beverage
pl Czy napój, który zawiera pewną ilość alkoholu destylowanego, ale poza tym odpowiada definicji pozycji taryfowej CN ‧, może zostać zaklasyfikowany do tej pozycji taryfowej, jeśli jest to napój fermentowany, który, poprzez dodatek wody oraz określonych substancji, stracił smak, zapach lub wygląd napoju wytworzonego z określonego owocu lub określonego produktu naturalnego?
en Can a beverage which contains a certain amount of distilled alcohol but which otherwise corresponds to the definition of heading ‧ of the Combined Nomenclature (CN) be classified under that heading if the beverage in question is a fermented beverage which, as a result of the addition of water and particular ingredients, has lost the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from a particular fruit or natural product?
pl Napój fermentowany zawierający alkohol destylowany
en Fermented beverage containing distilled alcohol
pl W wyjaśnieniach do nomenklatury taryfowej wódka, która nie jest objęta załącznikiem I, jest zdefiniowana jako alkohol: (...) (bez dodatków smakowych) otrzymywany w wyniku destylacji naturalnych napojów fermentowanych jak wino, jabłecznik (cydr) lub fermentowanych owoców, wytłoków owoców, zbóż lub innych produktów roślinnych, są w nich zachowane całkowicie lub częściowo drugorzędne składniki (estry, aldehydy, kwasy, wyższe alkohole, itd.), które nadają napojom charakterystyczny, indywidualny smak i aromat
en In the Explanatory Notes to the Harmonised System, spirits, which are thus not covered by Annex I, are defined as follows: Spirits produced by distilling wine, cider or other fermented beverages or fermented grain or other vegetable products, without adding flavouring; they retain, wholly or partly, the secondary constituents (esters, aldehydes, acids, higher alcohols, etc.) which give the spirits their peculiar individual flavours and aromas
pl napój spirytusowy wyprodukowany ze osadu winnego lub z fermentowanych owoców, którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi ‧ %
en a spirit drink produced from lees of wine or of fermented fruit, with a minimum alcoholic strength by volume of ‧ %
pl Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny
en Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead
pl Zawartość alkoholu w napojach fermentowanych może i rzeczywiście się zmienia zależnie od różnych czynników dotyczących ich surowca i sposobu wytwarzania
en The alcohol content of any fermented beverage can (and does) change according to various factors that affect the raw material and means of production
pl Pozostałe napoje fermentowane
en Other fermented beverages
pl Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr
en Other fermented beverages (for example, cider
pl Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy, miód pitny
en Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead
pl W przypadku napojów fermentowanych trzeba będzie zatem przyjąć nieco bardziej elastyczne podejście, na przykład grupując je zależnie od ich mocy, aby uniknąć niepotrzebnego komplikowania życia producentom i sprzedawcom tych napojów
en It will therefore be necessary to establish a somewhat more flexible approach to fermented beverages, by placing them in bands according to their strength, to avoid unduly complicating the work of producers and traders
pl Półtorak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowca
en Półtorak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
pl mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
en mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages
pl patuliny w sokach owocowych, nektarach owocowych, napojach alkoholowych, cydrze i innych napojach fermentowanych uzyskanych z jabłek lub zawierających sok jabłkowy
en patulin in fruit juices, fruit nectar, spirit drinks, cider and other fermented drinks derived from apples or containing apple juice
pl Czwórniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowca
en Czwórniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładnia pozycji ‧ i ‧ Nomenklatury Scalonej- Napój fermentowany zawierający alkohol etylowy (destylowany)- Dodanie wody i substancji powodujących utratę smaku, zapachu lub wyglądu napoju wytwarzanego z owoców lub produktu naturalnego
en Reference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag –Interpretation of tariff headings ‧ and ‧ of the Combined Nomenclature- Fermented beverage containing distilled alcohol- Addition of water and ingredients resulting in a loss of the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from fruit or from a natural product
pl W odniesieniu do trzeciej kwestii, celem uregulowania problemu zgłaszanego przez liczne podmioty i związanego ze zbyt mało precyzyjnym sformułowaniem przepisów dyrektywy, która nie określa, jakie ilości alkoholu destylowanego można dodawać do innych napojów fermentowanych, Komisja proponuje w większym stopniu uniezależnić klasyfikacjię napojów alkoholowych dla celów podatkowych (akcyzy) od klasyfikacji nomenklatury scalonej
en On the third point: to avoid the problem raised by many operators regarding the directive's vague wording, which fails to specify the amount of distilled alcohol that can be added to other fermented beverages, the Commission proposes to make the definition of alcoholic beverages for excise purposes less dependent on the Common Nomenclature classification
Showing page 1. Found 8730 sentences matching phrase "napoje mleczne fermentowane".Found in 1.81 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.