Translations into English:

  • atrophy   
    (verb, noun   )
  • languishment   

Other meanings:

 
Zanikanie
 
Zamieranie
 
Upadanie, podupadanie
 
Więdnięcie
 
Nekroza
 
Stopniowe zanikanie, wygasanie
 
Rozkładanie się, zamieranie
 
Niknienie, przepadanie
 
Niknięcie
 
Usychanie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

obumieraćlanguish; atrophy; wither
obumieranie drzewdieback
obumieranie drzewostanówforest dieback
obumieranie lasuforest decline
obumieranie tkaneknecrosis

Example sentences with "obumieranie", translation memory

add example
SM wsuwa z nich izolację i nerwy obumierająThe brain' s like a big jumble of wires
Lamiwudyna powodowała wczesne obumieranie płodów u samic królików, gdy była podawana w dawkach porównywalnych do stosowanych u ludziLamivudine induces early embryonic death when administered to pregnant rabbits at exposure levels comparable to those achieved in man
Rośliny ozdobne kwitnące i owocujące raz w życiu, później obumierająceOrnamental plants flowering and fruiting once and then dying
Jedną z typowych cech winogron Vlaams-Brabantse tafeldruif jest warstwa naturalnego nalotu powstająca przez w procesie obumierania zewnętrznych części osłonyOne of the typical characteristics of the Vlaams-Brabantse tafeldruif is the natural down layer, which is obtained as the outermost shield particles die off
Twoje nerwy zaczynają obumieraćMeans your nerves have started degenerating
To co tu widzę... to głęboka rana szarpana z zakażeniem wirusowym oraz bakteryjnym, przy przyspieszonym obumieraniu tkanki wokoło ugryzień oznacza to, że masz tą ranę przez ‧ dniWhat I' m seeing here is a deep impact wound with several virals and secondary bacterials, and that, by the accumulation of denuded tissue around the incision marks, indicates that you' ve had this bite for over ‧ days
Paprotka zawsze na zimę obumieraIn the wood, it withers come winter
Mogę zrekonstruować ją na zewnątrz, może nawet ożywić obumierającą tkankęI can reconstruct her external parts, maybe even revitalize dying tissue
Częścią gospodarki leśnej są środki zapobiegawcze, takie jak dostrzeganie na czas i usuwanie obumierających drzew oraz pilnowanie, by ilość materii, która mogłaby powodować pożary lasów, była jak najmniejszaPreventative measures such as the timely recognition and removal of dying trees and keeping material that could cause forest fires down to a minimum are part of forest management
Jednakże sprawozdanie z oceny zagrożenia szkodnikami oparte na ograniczonych dostępnych informacjach naukowych wykazało, że ten szkodliwy organizm powoduje poważne uszkodzenia drzew, włącznie ze znacznym stopniem obumierania niektórych gatunków roślin z rodziny Palmae, jego szkodliwa działalność ogranicza się do roślin o średnicy łodygi wynoszącej ‧ cm u podstawy (rośliny narażoneHowever, a report of a pest-risk assessment based on the limited scientific information available has demonstrated that this specified organism causes severe tree damage including significant mortality on specific plant species, belonging to the Palmae family and restricted to plant sizes with a diameter of the stem at the base of over ‧ cm (susceptible plants
Muszą obumierać z nienaruszonym zapachemWe have to let them go to their deaths with their scent intact
Tak jak w przypadku innych leków przeciw HIV, może istnieć ryzyko wystąpienia lipodystrofii (zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie), martwicy kości (obumieranie tkanki kostnej) lub zespołu reaktywacji immunologicznej (objawy zakażenie spowodowane zdrowieniem ‧ układu immunologicznegoAs with other anti-HIV medicines, patients taking Ziagen may be at risk of lipodystrophy (changes in the distribution of body fat), osteonecrosis (death of bone tissue) or immune reactivation syndrome (symptoms of infection caused by the recovering immune system
Jaja z obumarłymi lub obumierającymi zarodkami oraz pozostałe jaja w ‧ dni po inokulacji należy schłodzić do temperatury ‧ C a płyn omoczniowo-owodniowy zbadać testem hemaglutynacjiEggs with dead or dying embryos as they arise, and all remaining eggs six days after inoculation should be chilled to ‧o C and the allantoic-amniotic fluids tested for haemagglutination activity
Tak jak w przypadku wszystkich bisfosfonianów, u pacjentów przyjmujących preparat Aclasta może istnieć ryzyko zaburzenia czynności nerek, reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub martwicy kości (obumierania tkanki kostnej) w szczęceAs with all bisphosphonates, patients taking Aclasta may also be at risk of kidney problems, reactions at the site of infusion and osteonecrosis (death of bone tissue) in the jaw
Twój mózg powoli obumieraYour brain cells are slowly dying
Obserwacje te obejmują: zależny od dawki toksyczny wpływ na nadnercza (gromadzenie barwnika lipofuscyny i (lub) obumieranie komórek miąższowych) stwierdzany u szczurów po ‧ tygodniach podawania arypiprazolu w dawce od ‧ do ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ do ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki) i zwiększenie częstości występowania raków nadnerczy, a także skojarzonej częstości występowania gruczolaków lub raków nadnerczy u samic szczurów otrzymujących lek w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawkiThese included: dose-dependent adrenocortical toxicity (lipofuscin pigment accumulation and/or parenchymal cell loss) in rats after ‧ weeks at ‧ to ‧ mg/kg/day (‧ to ‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose) and increased adrenocortical carcinomas and combined adrenocortical adenomas/carcinomas in female rats at ‧ mg/kg/day (‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose
Preparat CEPROTIN stosowany jest u pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C w leczeniu plamicy piorunującej (nadmiernej krzepliwości krwi powodującej obumieranie komórek tkanki podskórnej i często prowadzącej do niewydolności organów i amputacji) oraz martwicy skóry wywołanej działaniem kumaryny (powikłania leczenia lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, które powodują obumieranie komórek skóryCEPROTIN is used in patients with severe congenital (hereditary) protein C deficiency to treat purpura fulminans (extensive clotting of blood within the blood vessels, which causes the death of the tissues just beneath the skin, often leading to organ failure and amputations) and coumarin-induced skin necrosis (a complication of anticoagulant treatment with medicines such as warfarin, causing skin death
W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość, podawanie rozyglitazonu szczurom w połowie ciąży powiązane było z obumieraniem płodów oraz opóźnieniem rozwoju płodówIn reproductive toxicity studies, administration of rosiglitazone to rats during mid-late gestation was associated with foetal death and retarded foetal development
Preparat Porcilis AR-T DF stosuje się do redukowania oznak klinicznych postępującego zanikowego nieżytu nosa (choroby, w której dochodzi do zakażenia i obumierania tkanek nosa) u prosiątPorcilis AR-T DF is used to reduce the clinical signs of progressive atrophic rhinitis (a disease where the nose tissues become infected and die) in piglets
Postępujące od góry do dołu obumieranie gałązek lub konarów spowodowane przez choroby, wiatr itp.; w stosunku do lasów używajProgressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "obumieranie".Found in 0.272 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.