Translations into English:

  • southern indian ocean   
     
    geographic terms (above country level)

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Ocean Indyjski Południowy
Southern Indian Ocean

Example sentences with "ocean indyjski południowy", translation memory

add example
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Democratic Republic), Rwanda, Burundi, Saint Helena and dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles and dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, South Africa, Lesotho
pl Wtorek, ‧ września ‧ r.Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *
en Tuesday ‧ September ‧Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesotho
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
pl SIOFA (Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en SIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *
en Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
pl Decyzja Rady z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego
en Council Decision of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl Jest to system wzajemnej pomocy przeznaczony nie tylko dla krajów UE, gdzie go stosowano wielokrotnie, lecz również dla obszaru Oceanu Indyjskiego, Ameryki Południowej itp
en It is a mutual aid system intended not only for the EU countries, where it has been put into operation on numerous occasions, but also for disasters in the Indian Ocean, South America, etc
pl Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanie
en Southern Indian Ocean Fisheries Agreement * (Rule ‧) (vote
pl Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
en French Polynesia, New Caledonia and Dependencies, Wallis and Futuna, French Southern and Antarctic Lands, Saint Pierre and Miquelon, Mayotte, Netherlands Antilles, Aruba, Greenland, Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Sandwich Islands and Dependencies, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territories, British Indian Ocean Territory
pl odnotowuje rosnącą obecność chińskich i indyjskich liderów biznesu na Światowym Forum Ekonomicznym, która potwierdza konieczność polepszenia konkurencyjności Europy poprzez wdrożenie zmodernizowanej strategii lizbońskiej oraz rozwoju bliższych stosunków z partnerami handlowymi UE w Azji i Ameryce Południowej oraz z USA w celu urzeczywistnienia rynku transatlantyckiego do ‧ r. i zastąpienia Nowej Agendy Transatlantyckiej Porozumieniem o Partnerstwie Transatlantyckim, które zostałoby wprowadzone w życie od ‧ roku
en Notes the increasing presence of Chinese and Indian business leaders at the World Economic Forum, which brings home the necessity of improving Europe's competitiveness through implementation of the Lisbon modernising agenda, and of developing closer relationships with the EU's trading partners in Asia and South America as well as with the US in order to complete the transatlantic market by ‧ and to replace the New Transatlantic Agenda with a Transatlantic Partnership Agreement to be implemented from
pl Regionalne pule środków finansowych B dla państw Afryki Południowej i Wschodniej oraz Oceanu Indyjskiego stanowią kwotę netto po odliczeniu ‧ mln EUR w celu skompensowania podwyższenia ad hoc środków finansowych Sudanu z rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy; nie ustanawia się regionalnej puli środków finansowych B dla państw Pacyfiku, ponieważ salda środków finansowych B zostały już w znacznej mierze wyczerpane na cele regionalnego programu łagodzenia skutków klęsk żywiołowych
en The regionalised B-envelope for Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean is a net amount after the deduction of EUR ‧ million to compensate for the ad hoc increase in the B-envelope of Sudan funded out of the long-term development reserve; no regionalised B-envelope is being set up for the Pacific as the balances of the B-envelopes have already been used to a large extent for a regional natural disaster mitigation programme
pl Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego
en Council Decision of ‧ July ‧ on the signing, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Zielony Przylądek, Senegal, Gambia, Gwinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Gwinea Równikowa, Wyspy św. Tomasza, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Rwanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele, brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesoto
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d
pl Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, Lesotho
en Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Príncipe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
pl w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego
en on the signing, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja PECH
en * Report on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- PECH Committee
pl Ponadto wzywamy do ochrony statków rybackich w południowej części Oceanu Indyjskiego przed atakami pirackimi w taki sam sposób, w jaki chronione są statki handlowe.
en In addition, we call for European vessels fishing in the southern Indian Ocean to be protected from pirate attacks under Operation Atalanta in the same way as merchant vessels are.
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, z powodu naruszenia traktatu WE
en annul, on the ground of breach of the EC Treaty, Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Rybołówstwa
en Report on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
pl Wnioski dotyczące regionalnego dokumentu strategicznego (RSP) oraz regionalnego programu orientacyjnego (RIP) w ramach ‧. EFR: Afryka Wschodnia, Afryka Południowa i Ocean Indyjski
en Conclusions on the Regional Strategy Paper (RSP) and the Regional Indicative Programme (RIP) under the‧th EDF – Eastern and Southern Africa and Indian Ocean
Showing page 1. Found 499542 sentences matching phrase "ocean indyjski południowy".Found in 37.349 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.