Translations into English:

  • galvanize   
    (verb   )

Other meanings:

 
pokryć przedmiot metalowy cynkiem

Example sentences with "ocynkować", translation memory

add example
pl charakterystyka materiałów składających się na element jest różna lub elementy różnią się pod względem kształtu lub rozmiaru, modyfikacja dotycząca powłoki (ocynkowana, pokryta aluminium itp.) nie jest uważana za zmieniającą typ
en that the characteristics of the materials constituting a component are different or that the components differ in shape or size, a modification regarding the coating (zinc coating, aluminium coating, etc.) is not considered changing the type
pl Podczas składowania przed konfekcjonowaniem Zafferano di Sardegna CHNP winien być przechowywany w hermetycznie zamkniętych pojemnikach szklanych, z blachy ocynkowanej lub stalowych, które będą go chronić przed działaniem światła i powietrza
en In fact, until it is packaged, Zafferano di Sardegna PDO must be kept in glass, tin or stainless steel containers hermetically sealed against light and air
pl UML twierdził, że przy porównaniu wywożonych rodzajów produktu z rodzajami produktu sprzedawanymi na rynku krajowym należy uwzględnić rodzaje produktów o dużym podobieństwie, biorąc pod uwagę rzekome minimalne różnice w średnicy liny, takie jak układ drutów w splocie, liczbę splotów w kombinacjach splotu i drutu, czy też właściwości drutu (np. drut ocynkowany lub nieocynkowany
en UML argued that closely resembling product types should be included in the comparison of exported types with those sold on their domestic market, taking into account alleged minimal differences in the rope diameter, such as the arrangements of wires in the strands, the number of strands in combinations of strand/wire, or wire characteristics, such as galvanised as opposed to non-galvanised wires
pl w przypadku Galvex Estonia: przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w produkcji i sprzedaży wyrobów ze stali ocynkowanej
en for Galvex Estonia: specialized in the manufacture and sale of galvanised steel products
pl Podstawowym surowcem stosowanym w produkcji LS jest przemysłowy drut stalowy, w szczególności drut ze stali wysokowęglowej, który może być ocynkowany lub pokryty inną powłoką
en The principal raw material used in the production of SWR is industrial steel wire, in particular high-carbon steel wire that may be galvanised or otherwise coated
pl Skrajne gorąco działające na ocynkowaną stal wyzwala toksyczne wyziewy
en Extreme heat on galvanized steel releases toxic fumes
pl Zakłady przetwórcze prowadzące działalność na terenie określonym w pkt. ‧.‧ umieszczają na etykietach stosowanych na słoikach lub puszkach z blachy ocynkowanej oraz na kartonach, w których te opakowania jednostkowe są umieszczane, odpowiednie napisy
en Processing companies operating in the area described at point ‧.‧ must include the following wording on the labels affixed to glass jars, tin cans and boxes in which the tomatoes are put
pl Ocynkowane
en Plated or coated with zinc
pl Drut stalowy może być ocynkowany (tzn. pokryty warstwą cynku) lub połyskujący
en The steel wire may be galvanised (i.e. zinc coated) or bright
pl dane dotyczące rodzaju wewnętrznej i zewnętrznej ochrony przeciwkorozyjnej (w przypadku ocynkowania należy podać klasę ocynkowania
en information on the nature of the protection against internal and external corrosion (in the case of galvanizing, the quality of the zinc coating must be stated
pl Niezwykle ważne są także prace nad efektywnym i ekologicznym odzyskiwaniem złomu, np. stali z kłopotliwego ocynkowanego złomu motoryzacyjnego.
en Work on an effective and environmentally sound method of recycling scrap, e.g. steel from problematic galvanised automobile industry scrap, is also of exceptional importance.
Showing page 1. Found 11 sentences matching phrase "ocynkować".Found in 0.182 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.