Translations into English:

  • elecampane   
    (Noun  )
  • Inula helenium   
    (Noun  )

Example sentences with "oman wielki", translation memory

add example
pl Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie
en Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libia, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Syria, Tunisia and Yemen
pl Jesteśmy z Omanu
en We come from Armenië
pl do odprawy czasowej rejestrowanych koni na terytorium Wspólnoty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Algierii, Egiptu‧, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Malty, Mauritiusa, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧, Syrii, Tunezji i Turcji‧ na okres krótszy niż ‧ dni
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from United Arab Emirates, Bahrain, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkey for a period of less than ‧ days`
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
en Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Syria, Ex-Spanish Sahara, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Eritrea, West Bank/Gaza Strip, Norway, Faroe Islands, Iceland, Russia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
pl Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie
en Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Syria, Tunisia and Yemen
pl A‧ Bliski i Środkowy Wschód Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen
en A‧ Near and Middle East Georgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen
pl W Załączniku do decyzji ‧/WE, dodaje się następujący wiersz w odniesieniu do Omanu
en In the Annex to Decision ‧/EC, the following row is added for Oman
pl Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong
en Turkey, Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank/Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines, China, North Korea, Hong Kong
pl dla potrzeb przywozu na terytorium Wspólnoty rejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu. Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Turcji oraz rejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i zwierząt z rodziny koniowatych przeznaczonych do hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusu i Tunezji
en for imports into Community territory of registered horses from United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey and of registered equidae and equidae for breeding and production from Algeria, Israel, Morocco, Malta, Mauritius and Tunisia
pl Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony, a krajami – stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu) z drugiej strony oraz załączone do niej Deklaracje i wymiany listów
en The Cooperation Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation ouncil for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) of the other part and the Declarations and Exchanges of Letters annexed thereto are hereby approved on behalf of the Community
pl Bahrajn, Iran (Republika Islamska), Irak, Izrael, Jordania, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syryjska Republika Arabska, wschodnia Turcja, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Jemen
en Bahrain, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, eastern Turkey, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Omanu
en COMMISSION DECISION of ‧ July ‧ laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Oman
pl A‧, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran
en A‧, Angola, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Jordan, Yemen, Lebanon, Iraq and Iran
pl Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja
en Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, the United Arab Emirates, Yemen, Hong Kong SAR, Russia and Turkey
pl Nr skrzynki pocztowej: ‧, nazwa ulicy: Oman Street, Al Nakheel
en Post box No ‧ Street name: Oman Street, Al Nakheel
pl zawarcie Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a krajami – stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu) wydaje się niezbędne do osiągnięcia celów Wspólnoty w dziedzinie zewnętrznych stosunków gospodarczych; wydaje się, że pewne środki współpracy gospodarczej określone w Umowie wykraczają poza kompetencje przewidziane w Traktacie, w szczególności w dziedzinie wspólnej polityki handlowej
en Whereas the conclusion by the European Economic Community of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) appears necessary for the attainment of the ends of the Community in the sphere of external economic relations; whereas it appears that certain measures of economic cooperation provided for by the Agreement exceed the powers provided for in the Treaty, and in particular those specified in the field of the common commercial policy
pl Ceny importowe stosowane przez Oman są na porównywalnym poziomie z cenami stosowanymi przez przemysł wspólnotowy, lecz wzrost udziału Omanu w rynku w badanym okresie był dużo mniej wyraźny niż w przypadku innych państw trzecich
en Import prices of Oman are at comparable levels to the Community industry’s prices, but Oman’s increase in market share over the period considered was much less pronounced than that for the other third countries
pl w celu odprawy czasowej rejestrowanych koni wjeżdżających na terytorium Wspólnoty z Algierii, Bahrajnu, Egiptu, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libii, Malty, Mauritiusa, Omanu, Tunezji, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich na okres krótszy niż ‧ dni
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from Algeria, Bahrein, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Libya, Malta, Mauritius, Oman, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates for a period of less than ‧ days
pl Kraje Rady Współpracy Państw Zatoki (RWPZ), Iran, Irak, Jemen, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt stanowią obecnie szósty co do wielkości rynek eksportowy, a ponadto UE jest obecnie głównym partnerem handlowym RWPZ.
en The countries of the Gulf Cooperation Council (GCC), Iran, Iraq, Yemen, Oman, the United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia and Kuwait, currently represent the EU's sixth largest export market and the EU is currently the GCC's main trading partner.
pl Sułtanat Omanu
en Sultanate of Oman
pl Jaki jest kierunkowy do Omanu?
en What' s the area code of Amman!
pl Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Jemen, Katar, Kuwejt, Sułtanat Omanu oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie
en Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Sultanate of Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Yemen
Showing page 1. Found 69495 sentences matching phrase "oman wielki".Found in 8.604 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.