Translations into English:

  • elecampane   

Example sentences with "oman wielki", translation memory

add example
pl dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu‧, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧ i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezji
en for imports into Community territory of registered horses from United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria and of registered equidae and equidae for breeding and production from Algeria, Israel, Morocco, Malta, Mauritius, Tunisia`
pl Decyzja Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony a krajami- stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu) z drugiej strony
en COUNCIL DECISION of ‧ February ‧ concerning the conclusion of a cooperation Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) of the other part
pl Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen
en Georgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen
pl zawarcie Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a krajami – stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu) wydaje się niezbędne do osiągnięcia celów Wspólnoty w dziedzinie zewnętrznych stosunków gospodarczych; wydaje się, że pewne środki współpracy gospodarczej określone w Umowie wykraczają poza kompetencje przewidziane w Traktacie, w szczególności w dziedzinie wspólnej polityki handlowej
en Whereas the conclusion by the European Economic Community of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) appears necessary for the attainment of the ends of the Community in the sphere of external economic relations; whereas it appears that certain measures of economic cooperation provided for by the Agreement exceed the powers provided for in the Treaty, and in particular those specified in the field of the common commercial policy
pl Oman przedstawił nazwę zakładu produkującego osłonki zwierzęce w odniesieniu do których właściwe organy zaświadczyły, że zakład jest w zgodzie z regułami wspólnotowymi
en Oman has provided the name of an establishment producing animal casings for which the competent authorities certify that the establishment is in accordance with the Community rules
pl Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie
en Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Syria, Tunisia and Yemen
pl do odprawy czasowej rejestrowanych koni na terytorium Wspólnoty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Algierii, Egiptu‧, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Malty, Mauritiusa, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧, Syrii, Tunezji i Turcji‧ na okres krótszy niż ‧ dni
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from United Arab Emirates, Bahrain, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkey for a period of less than ‧ days`
pl Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong
en Turkey, Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank/Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines, China, North Korea, Hong Kong
pl Przetarg odnosi się do jęczmienia przeznaczonego na wywóz do Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Emiratów Arabskich, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Kataru, Syrii, Tunezji i Jemenu
en This invitation to tender shall cover barley for export to Algeria, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia and Yemen
pl Komisja otrzymała odpowiedzi na piśmie od Algierii, Andory, Argentyny, Botswany, Białorusi, Chile, Chin, Chin (Hong Kong), Kostaryki, Gujany, Indii, Liechtensteinu, Mołdowy, Omanu, Peru, Filipin, Federacji Rosyjskiej, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu
en The Commission has received replies to its written requests from Algeria, Andorra, Argentina, Botswana, Belarus, Chile, China, China (Hong Kong), Costa Rica, Guyana, India, Liechtenstein, Moldova, Oman, Peru, Philippines, Russian Federation, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam
pl Jesteśmy z Omanu
en We come from Armenië
pl Tymczasowy wykaz tego zakładu może zatem zostać ustalony dla Omanu
en A provisional list of this establishment can thus be drawn up for Oman
pl Afganistan, Oceania Amerykańska, Oceania Australijska, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Kambodża, Chiny, Federacja Mikronezji, Fidżi, Polinezja Francuska, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Irak, Japonia, Jordania, Kiribati, Kuwejt, Laos, Liban, Makau, Malezja, Malediwy, Wyspy Marshalla, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Nowa Zelandia, Oceania Nowozelandzka, Korea Północna, Mariany Północne, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pitcairn, Katar, Samoa, Arabia Saudyjska, Singapur, Wyspy Salomona, Korea Południowa, Sri Lanka, Syria, Tajwan, Tajlandia, Timor Wschodni, Tonga, Tuvalu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Vanuatu, Wietnam, Wallis i Futuna, Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy, Jemen
en Afghanistan, American Oceania, Australian Oceania, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lebanon, Macau, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Caledonia and Dependencies, New Zealand, New Zealand Oceania, North Korea, Northern Marianas, Oman, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Pitcairn, Qatar, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Solomon Islands, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, East Timor, Tonga, Tuvalu, United Arab Emirates, Vanuatu, Vietnam, Wallis and Futuna, West Bank and Gaza Strip, Yemen
pl Wśród tych państw, głównymi dostawcami na rynek Wspólnoty są Oman, USA, Chiny, Południowa Korea i Singapur
en Amongst these countries, Oman, the United States of America (USA), China, South Korea and Singapore are the main suppliers to the Community market
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
en Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Syria, Ex-Spanish Sahara, Cyprus, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Eritrea, West Bank/Gaza Strip, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovenia, Slovakia, Norway, Faroe Islands, Iceland, Russia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
pl Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie
en Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libia, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Syria, Tunisia and Yemen
pl Kraje Rady Współpracy Państw Zatoki (RWPZ), Iran, Irak, Jemen, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt stanowią obecnie szósty co do wielkości rynek eksportowy, a ponadto UE jest obecnie głównym partnerem handlowym RWPZ.
en The countries of the Gulf Cooperation Council (GCC), Iran, Iraq, Yemen, Oman, the United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia and Kuwait, currently represent the EU's sixth largest export market and the EU is currently the GCC's main trading partner.
pl pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a państwami- stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Państwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu), z drugiej strony
en between the European Economic Community, of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) of the other part
pl A‧ Bliski i Środkowy Wschód Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen
en A‧ Near and Middle East Georgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen
pl Oman w XVII i I poł. XVIII w. w perskiej historiografiii literaturze podróżnej. Historia ekspansji Persji za panowania Safawidów i Nadir Saha Afsara.
en The image of Oman in the 16th and first half of the 17th centuries based on Persian historiography and travel literature. The history of Persia expansion in the Safawi and Nadir Sah Afsar reign.
pl Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja
en Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, the United Arab Emirates, Yemen, Hong Kong SAR, Russia and Turkey
Showing page 1. Found 69495 sentences matching phrase "oman wielki".Found in 9.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.