pronunciation: IPA: ɔˈpaʦ̑tfɔ

Translations into English:

 • abbey       
  (Noun  ) (noun   )
   
  monastery headed by an abbot
   
  church of a monastery
   
  klasztor katolicki pod zarządem opata;
   
  monastery headed by an abbot
 • abbacy   
  (noun   )

Other meanings:

 
abbey (monastery headed by an abbot)

Similar phrases in dictionary Polish English. (13)

Opactwo Cîteaux
Cîteaux Abbey
Opactwo Clairvaux
Clairvaux Abbey
Opactwo cystersów w Sulejowie
Cistercians Abbey in Sulejów
Opactwo Dunfermline
Dunfermline Abbey
Opactwo Fontenay
Abbey of Fontenay
Opactwo Hollyrood
Holyrood Abbey
Opactwo Morimond
Morimond Abbey
Opactwo Saint-Wandrille
Fontenelle Abbey
Opactwo Thelemy
Abbey of Thelema
Opactwo w Cluny
Cluny Abbey
Opactwo Westminsterskie
Westminster Abbey

    Show declension

Example sentences with "opactwo", translation memory

add example
pl Opactwie, którego nazwy uważam, że nawet teraz mądrzej i roztropniej będzie nie wymieniać
en An abbey whose name it may seem, even now... bias andprudent to omit
pl Witam brata Michała w naszym opactwie, i was, bracia franciszkanie
en Welcome to our abbey, brother Michele.And your fellow Franciscan delegates
pl Myślałam, że poszła do opactwa
en Wrong, that respecting the abbey
pl Dzieje opactwa Pannonhalma w pierwszym okresie jego istenienia, tj. do końca X wieku do początku lat 40-tych XIII wieku
en History of Pannonhalma abbey in the first period of its existence i.e. from the late 10th century to the beginning of 1240 s
pl Dlatego Hood wysłał swojego złodzieja, Tucka, aby włamał się do opactwa
en That is why Hood sent in his thug Tuck to break into the Abbey
pl Każdy rubin jest gwiazdą, każda gwiazda jest opactwem
en Each ruby is a star, each star an abbey
pl Wszakże, opacie, nie jest on winien mordów i krwi przelanej w twym opactwie
en But, my lord abbot... he' s innocent ofthe crimes that' ve bathed your abbey in blood
pl W imieniu benedyktynów pragnę powitać ciebie i braci franciszkanów w naszym opactwie
en On behalf of the Benedictin Order..I am honored to welcome you and your Franciscan brothers... to our abbey
pl W imieniu benedyktynów pragnę powitać ciebie i braci franciszkanów w naszym opactwie
en On behalf of the Benedictine order, I am honored to welcome you...... and your Franciscan brothers to our abbey
pl Turystyka duchowa w Polsce na przykładzie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
en Spiritual tourism in Poland on example of Benedict Abbey in Tyniec
pl Księgozbiór opactwa Sankt Gallen do XI w.
en Library of the St. Gallen abbey to 11th Century
pl Nigdy nie byłeś nigdzie poza opactwem, skąd wiesz tyle o wampirach?
en Carl, you' ve never even been out of the abbey
pl Cóż, hrabino, zostawiam cię dla twojego hrabiego i jego zrujnowanego opactwa
en Countess,I' il leave you to your count and his ruined abbey.- Good night, Lucy
pl Kiedy rozglądałem się za tobą w opactwie zdecydowałem się trochę popytać
en When I was looking for you at the Abbey I decided to do some nosing around
pl Chcę widzieć jutro w opactwie, każdego nędznego wieśniaka z Locksley
en I want every wretched villager from Locksley in the Abbey tomorrow
pl Możesz spaIić brata Remigia,Iecz nie powstrzymasz zbrodni w tym opactwie
en You may burn Brother Remigio...... but you will not stop the crimes being committed in this abbey
pl Niech Bóg obdarzy mnie mądrością i łaską, abym wiernie odtworzył wydarzenia, które miały miejsce w odległym opactwie na ciemnej północy Włoch
en May God grant me the wisdom and grace... to be the faithful chronicler of the happenings that tookplace... in a remote abbey in the dark north of ltaly
pl Przez ‧ ‧ lat życia w tym opactwie nie czynię nic, tylko napycham brzuch, trzepię konia
en For the twelve years I lived here
pl Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
en The culture heritage management based on Benedictine Monastery in Tyniec
pl Witam brata Michała w naszym opactwie, i was, bracia franciszkanie
en Welcome to our abbey, Brother Michele, and to your fellow Franciscan delegates
pl Leonardo pytał o opactwo Cluny.Jest przekopane, w ruinie
en Leonardo asked about Cluny Abbey. it' s been excavated, it' s in ruins
pl Niech Bóg obdarzy mnie mądrością i łaską, abym wiernie odtworzył wydarzenia, które miały miejsce w odległym opactwie na ciemnej północy Włoch
en May God grant me the wisdom and grace...... to be the faithful chronicler of the happenings that took place...... in a remote abbey in the dark north of Italy
pl Pochodzenie sera Bleu de Gex sięga ‧ wieku, związane jest z przybyciem z Dauphiné i osadzeniem w Haut Jura w opactwie Saint Claude mnichów, którzy przywieźli ze sobą technikę produkcji sera o masie z zielonkawymi plamkami, który następnie przybrał nazwę Bleu de Gex
en The origins of Bleu de Gex go back to the ‧th century and the arrival of monks from Dauphiné who settled in the Haut Jura (Saint Claude's abbey) and brought with them the techniques for making a blue cheese that eventually came to be called Bleu de Gex
pl Jutro... sprawdzimy, czy te wydarzenia mają związek z inną jeszcze tajemnicą opactwa
en Tomorrow...... we endeavor to learn if these events are connected...... with the even graver mystery that afflicts your abbey
Showing page 1. Found 101 sentences matching phrase "opactwo".Found in 0.414 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.