Translations into English:

  • nursing care   

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Example sentences with "opieka pielęgniarska", translation memory

add example
pl Pielęgniarska opieka paliatywna nad pacjentem z zaawansowanym nowotworem nerki
en Palliative care nursing for patients with advanced kidney tumor
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem oparzonym
en Medical care of a patient with burns.
pl Pielęgniarska opieka paliatywna nad chorym z przetokami
en Palliative Nursing Care of the Patient with Fistulas.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu operacyjnym usunięcia guza mózgu.
en nursing care of the patient after brain tumor removal surgery
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą niedokrwienną serca.
en Nursing Care of Patients with Ischemic Heart Disease.
pl Kompleksowa opieka pielęgniarska nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry
en Comprehensive nursing care of the child with atopic dermatitis
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ropniem wewnątrzbrzusznym jako powikłaniem po zabiegu chirurgicznym.
en Nursing care above patients with intraabdominal abscess as postoperative complications.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem wymagającym zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca
en Nursing of patient qualified for surgery for lung cancer
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
en Nursing care of a child with cerebral palsy.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z oparzeniem termicznym III stopnia w środowisku szpitalnym
en Nursing care of patients with third-degree thermal burns in a hospital environment
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych w okresie okołooperacyjnym
en The nursing care of patients with osteoarthritis of hips joints during the perioperative period
pl "Łagodny rozrost gruczołu krokowego . Metody leczenia. Opieka pielęgniarska nad chorym po zabiegu urologicznym."
en A benign expansion of a suprapubic gland. Methods of treatment. Madical care to patients after urological treatment.
pl Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad pacjentem z niedowładem czterokończynowym w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego - studium indywidualnego przypadku
en Nursing care in the home of a patient with paralysis quadriplegic due to a spinal cord injury - case study
pl Opieka pielęgniarska i leczenie usprawniające nad pacjentem z chorobą Alzheimera
en Nursing care and improving treatment of patients with Alzheimer`s disease.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki
en Nursing care of a patient with acute pancreatitis.
pl Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z POChP w stadium terminalnym wyznania romskiego.
en Nursing care of Gypsy's patient with POChP in terminal state.
pl Opieka pielęgniarska według modelu zadaniowego nad pacjentem po zabiegu pękniętego tętniaka aorty brzusznej w oddziale intensywnej terapii
en &‧8220;Nursing care of a patient after surgical treatment of ruptured aneurysm of the abdominal aorta in the intensive care ward according to the task model.&‧8221;
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentką z nowotworem narządu rodnego w terminalnej fazie choroby.
en Nursing care of the patient with the tumor of the genital organ in the terminal phase of the disease.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z mukowiscydozą
en Nursing Care of Patients with Cystic Fibrosis.
pl Opieka pielęgniarska u chorych z nowotworami jamy ustnej, jezyka i gardła.
en Nursing care for patients with canser of the mouth, tangue and throat
pl "Opieka pielęgniarska nad chorym po wszczepieniu kardiowertera - defibrylatora"
en Nursing for a patient after implanting a cardioverter - defibrillator.
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na hemofilię
en Nursing care of children suffering from hemophilia
pl Opieka pielęgniarska nad chorym leczonym metodą sztucznej wentylacji
en The patroness nursing over invalid, who's medications of the artifical respirations
pl Opieka pielęgniarska nad chorym po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego
en Nursing care of patients after implantation of hip endoprosthesis.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek hemodializowanym
en Nursing care of the hemodialyzed patient with chronic renal failure
Showing page 1. Found 11848 sentences matching phrase "opieka pielęgniarska".Found in 2.906 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.