Translations into English:

  • nursing care   

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Example sentences with "opieka pielęgniarska", translation memory

add example
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po wszczepieniu stymulatora serca
en Nursing care over a patient with a pacemaker implanted
pl Opieka pielęgniarska wobec chorego z niedrożnością jelit w okresie okołooperacyjnym
en Nursing a patient with intestinal occlusion before and after an operation
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na astmę oskrzelową
en Childcare patients with bronchial asthma
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem starszym z chorobą nowotworową jelita grubego w środowisku domowym
en Home nursing care for older patients with colorectal cancer
pl "Opieka pielęgniarska na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nad pacjentami po zabiegach kardiochirurgicznych"
en Nursing care of patients following cardiac surgery in the Anaesthesiology and Intensive Care Ward
pl Opieka pielęgniarska nad chorym z nadczynnością tarczycy
en The nursing care of patients with thyroid hyperactivity
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem agresywnym hospitalizowanym w oddziale psychiatrycznym.
en Nursing care of the aggressive patient in the psychiatric ward
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym chirurgicznie z powodu raka żołądka
en Nursing Care of the Patient Treated Surgically for Stomach Cancer.
pl "Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozrusznikiem serca"
en "Nurse's care over the patient after the surgery of the heart's pacemakers"
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym udarze mózgu
en Nursing care of patients after stroke
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentami z nowotworem narządów płciowych leczonych różnymi metodami.
en Nursing care for female patients with genitalia carcinoma treated by various methods.
pl Opieka pielęgniarska nad chorym w podeszłym wieku z niewydolnością serca w warunkach szpitalnych
en Nursing care of elderly patiens with heart failure in a hospital
pl Opieka pielęgniarska nad niemowlęciem dializowanym ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową w oddziele intensywnej opieki medycznej.
en Nursing care of infant dialysis continuous ambulatory peritoneal dialysis in the intensive care unit.
pl Opieka pielęgniarska nad noworodkiem wentylowanym mechanicznie.
en Nursing custody (protection) over baby ventilated mechanically
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera w środowisku domowym.
en Nursing home care for patients with Alzheimer's disease
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.
en Nursing care of patients with diabetic foot syndrome.
pl Opieka pielęgniarska wobec młodej kobiety z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej.
en Nursing Care of a Young Woman with Atrial Septal Aneurysm.
pl Opieka pielęgniarska nad młoda kobietą z rozpoznanym rakiem piersi.
en Carer of young woman with the recognition of breast cancer.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z gruźlicą płuc
en Nursing care of a pulmonary tuberculosis patient
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem metabolicznym - studium indywidualnego przypadku
en Nursing care of patients with metabolic syndrome - case study
pl Opieka pielęgniarska nad noworodkiem donoszonym w oddziale neonatoligii
en Nursing care for a full-term newborn in neonatology unit
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem wymagającym zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca
en Nursing of patient qualified for surgery for lung cancer
pl "Opieka pielęgniarska i zasady rehabilitacji pacjenta po przeszczepie serca"
en Patient's nursery care and rehabilitation principles after heart transplant.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych
en Nursing care of home enteral nutrition patient
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
en Nursing care of a child with cerebral palsy.
Showing page 1. Found 11848 sentences matching phrase "opieka pielęgniarska".Found in 5.744 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.