Translations into English:

  • nursing care   

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Example sentences with "opieka pielęgniarska", translation memory

add example
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym udarze mózgu
en Nursing care of patients after stroke
pl Opieka pielęgniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym z niewiarygodnie niska urodzeniową masą ciała.
en Nursing care of premature newborn with incredibly low birth weight
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku po złamaniu szyjki kości udowej leczonym operacyjnie
en Nursing Care of Elderly Patients after Surgically Treated Femoral Neck Fracture.
pl "Opieka pielęgniarska nad pacjentem z osteoporozą"
en Nursing care of patients with osteoporosis
pl Opieka pielęgniarska nad chorym po ekspozycji na fosgen.
en Nursing Care of the Patient after Exposure to Phosgene.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych
en Nursing care of home enteral nutrition patient
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym krwi
en Nursing care of the elderly patient, suffering from hypertension
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentką po mastektomii z powodu raka piersi.
en Nursing care of patient after mastectomy for breast cancer
pl "Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą insulinozależną w warunkach Zakładu Karnego"
en Nursing care of insulin-dependent diabetes patient in prison
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem chorym na hemofilię
en Nursing care of children suffering from hemophilia
pl Pielęgniarska opieka paliatywna nad pacjentem w zaawansowanej chorobie nowotworowej mózgu.
en Palliative nursing care of patients with advanced brain tumor
pl "Zadania i opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym zespole wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej"
en Responsibilities and nursing care for patients with acute coronary incident complicated with cardiogenic shock in the Centre for Invasive Treatment of the Heart and Blood Vessels with Invasive Cardiology Subunit
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z chorobą Hodgkina
en Nursing care of a child with Hodgkin's disease.
pl Opieka pielęgniarska nad noworodkiem donoszonym w oddziale neonatoligii
en Nursing care for a full-term newborn in neonatology unit
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem po operacji pomostowania naczyń wieńcowych serca, od momentu przekazania chorego z Oddziału Intensywnej Terapii
en Nursing care of the patient after surgery coronary artery bypass grafting, after transferring the patient from the Intensive Care Unit.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.
en Nursing care of patients with diabetic foot syndrome.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem jelita grubego podczas leczenia promieniami jonizującymi.
en Nursing care of patients with colorectal cancer during treatment with ionizing radiation.
pl Dobrze jest przy tym wprowadzić rozróżnienie między infrastrukturą i usługami lokalnymi i regionalnymi (takimi jak transport publiczny, opieka medyczno-pielęgniarska, kształcenie, imprezy społeczne, opieka socjalna) a krajowymi systemami socjalnymi (jak np. system emerytalny
en In this connection, it is worth distinguishing between regional and local services and facilities (such as public transport, care, education, social events and health care) and national social arrangements (such as pensions
pl Opieka pielęgniarska nad noworodkiem wentylowanym mechanicznie
en Nursing care over mechanically ventilated newborn
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentką z nowotworem narządu rodnego w terminalnej fazie choroby.
en Nursing care of the patient with the tumor of the genital organ in the terminal phase of the disease.
pl "Opieka pielęgniarska nad dzieckiem leczonym radioterapią"
en Nursing care of child treated with radiotherapy
pl Opieka pielęgniarska wobec chorego w terminalnej fazie raka płuc.
en Nursing care of the terminal lung cancer patient.
pl Opieka pielęgniarska wobec chorego z niewydolnością krążenia NYHA III/IV.
en Nursing Care of the Patient with Circulatory Insufficiency NYHA Class III and IV.
pl Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona
en Nursing care of patients with Parkinson disease
pl Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową - studium indywidualnego przypadku
en Nursing care for a child with bronchial asthma - study of individual case
Showing page 1. Found 11848 sentences matching phrase "opieka pielęgniarska".Found in 3.058 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.