Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
pl Może orzecha makadamia?
en A macadamia nut perhaps?
pl K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiem
en K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
pl Orzechy makadamia
en Macadamia nuts
pl Ty, ja... orzechy makadamii
en You, me...... macadamia nuts
pl W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamia
en For the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
pl orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
en Macadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
pl Jest to oliwka o charakterystycznej chrupkości, soczystości; w ustach ma charakterystyczny aromat masła i orzecha laskowego oraz słony smak
en The olives are juicy and characteristically crunchy, with a salty, buttery and typically hazelnut flavour
pl Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarów
en Products derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
pl Wymagane informacje szczegółowe: rodzaj zboża, inne składniki (np. cukier, orzechy, miód, czekolada
en Specific information to be provided: type of grain, other ingredients (e.g. sugar, nuts, honey, chocolate
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ setting export refunds in the processed fruit and vegetable sector other than those granted on added sugar (provisionally preserved cherries, peeled tomatoes, sugar-preserved cherries, prepared hazelnuts, certain orange juices
pl Na każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g proszku z pieczonych orzechów laskowych, ‧ g cukru pudru i ‧ g jajka
en For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are added
pl Kawałek prekmurskiej gibanicy posiada więc osiem warstw; warstwy nadzienia następują po sobie według ściśle określonej kolejności (mak, ser twarogowy, orzechy włoskie, jabłka), natomiast grubość każdej warstwy nadzienia jest taka sama
en A slice of Prekmurska gibanica therefore has eight layers; the fillings follow each other according to a precisely determined sequence (poppy seeds, cottage cheese, walnuts, apple) and are of uniform thickness with regard to the individual type of filling
pl Owoce, orzechy, skórka owocowa i inne części roślin, zakonserwowane w cukrze (osączone, lukrowane lub kandyzowane
en Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized
pl w przypadku orzecha laskowego
en for hazelnuts
pl Produkujące orzechy gospodarstwa uznane za małe lub średnie przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r
en Nut growers who are considered to be small and medium-sized enterprises under Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August
pl Na mocy art. ‧ akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw, rok gospodarczy w odniesieniu do orzechów rozpoczyna się ‧ stycznia
en Under the second paragraph of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards intervention arrangements in the fruit and vegetables sector, the marketing year for nuts commences on ‧ January
pl w przypadku orzechów włoskich
en for walnuts
pl Mam alergię na orzechy
en No, I know, I can tell.Uh, allergic
pl Właściwa jest zatem zmiana przypisu w załączniku, dotyczącego procedury, którą należy zastosować w przypadku badania analitycznego orzechów w łupinach pochodzących z drzew orzechowych, aby uwzględnić te najnowsze dowody naukowe
en Therefore, it is appropriate to modify the footnote in the Annex, indicating the procedure to be followed in case tree nuts in shell are analysed, to take into account this recent scientific information
pl Udoskonalenia w odniesieniu do uprawy orzecha ziemnego były szczególnie widoczne w obszernym programie edukacyjnym
en The improvements in relation to peanut growing were particularly evident with an extensive education programme
pl orzechów włoskich łuskanych objętych kodem CN
en shelled walnuts of CN code
pl Stawki refundacji wywozowych do orzechów, okres składania wniosków o pozwolenie oraz przewidziane ilości są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia
en Export refund rates for nuts, the period for lodging licence applications and the quantities permitted are stipulated in the Annex hereto
pl W przypadku orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, pestek moreli i orzechów z drzew orzechowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi
en For groundnuts (peanuts), other oilseeds, apricot kernels and tree nuts intended for direct human consumption
pl mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN ‧, zawierające figi, orzechy laskowe lub pistacje
en mixtures of nuts or dried fruits falling within CN code ‧ and containing figs, hazelnuts or pistachios
pl dla orzechów włoskich świeżych umieszcza się wskazówkę
en for fresh walnuts the indication
Showing page 1. Found 1165 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 0.989 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.