Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
pl K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiem
en K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
pl Może orzecha makadamia?
en A macadamia nut perhaps?
pl Ty, ja... orzechy makadamii
en You, me...... macadamia nuts
pl Orzechy makadamia
en Macadamia nuts
pl W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamia
en For the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
pl orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
en Macadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
pl Jest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznych
en It is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical process
pl Z uwagi na fakt, że orzechy są produktami, które można stosunkowo łatwo magazynować, refundacje wywozowe mogą być ustalane dla dłuższych odstępów czasowych
en Since nuts have a relatively long storage life export refunds can be set at longer intervals
pl Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w orzechach i nasionach jadalnych metodą chromatografii gazowej
en Determination of the composition of fatty acids in nuts and edible seeds by gas chromatography
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ i rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie specyficznych środków wsparcia producentów orzechów
en having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on specific measures in support of nuts
pl Do dopłat obszarowych zapewnionych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kwalifikowane są tylko sady rodzące orzechy i spełniające warunki wymienione w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu w dniu do ustalenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Only orchards producing nuts and meeting the conditions provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article at the date to be fixed in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be eligible for the area payment provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl produkcji i przetwarzania orzechów: wybrane zostały gminy, na obszarze których istniały sady orzechowe i/lub pojedyncze drzewa orzecha, oraz gminy, w których orzechy są łupane
en production and processing methods: municipalities have been included within which there are walnut groves and/or isolated walnut trees and/or in which shelling is carried out
pl Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarów
en Products derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
pl Niezbędna jest zmiana treści przypisu nr ‧ w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w celu wyjaśnienia, że najwyższy dopuszczalny poziom w owocach nie ma zastosowania do orzechów
en An amendment of Footnote ‧ of the Annex of Regulation (EC) No ‧/‧ is necessary to clarify that the maximum level for fruit does not apply to tree nuts
pl Wzrost przyczyniający się do powstawania miejsc pracy w optymalnej liczbie nie będzie wynikał ze zwykłego wydobycia surowców lub tradycyjnych czy też masowych upraw rolnych (trzcina cukrowa, bawełna, banany, orzechy arachidowe, kakao itp
en Growth that creates jobs in optimum numbers will not come from the mere exploitation of raw materials or traditional and mass agricultural produce (sugar cane, cotton, bananas, peanuts, cacao ...
pl rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ uzupełniło uzgodnienia dotyczące pomocy dla organizacji producentów owoców i warzyw poprzez wprowadzenie dodatkowej zryczałtowanej pomocy, jako środków zachęcających do tworzenia, dla organizacji producentów koncentrujących działalność gospodarczą na produkcji i wprowadzaniu do obrotu orzechów i/lub chleba świętojańskiego
en Whereas Council Regulation (EEC) No ‧ supplemented the aid arrangements for fruit and vegetable producer organizations by introducing an additional flat-rate aid, as an incentive to formation, to producers
pl w przypadku orzeszków ziemnych, orzechów, suszonych owoców i zboża przeznaczonych na bezpośrednie spożycie przez ludzi
en for groundnuts, nuts, dried fruit and cereals intended for direct human consumption
pl obieranie ze skórki, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw
en peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables
pl Do Lukumi Jeroskipu mogą być dodawane również orzechy: migdały, pistacje, orzechy włoskie, orzechy ziemne lub orzechy laskowe
en The following nuts may also be added to Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou): almonds, pistachios, walnuts, groundnuts, hazelnuts
pl Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin
en Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
pl Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze
en Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming
pl Jest to oliwka o charakterystycznej chrupkości, soczystości; w ustach ma charakterystyczny aromat masła i orzecha laskowego oraz słony smak
en The olives are juicy and characteristically crunchy, with a salty, buttery and typically hazelnut flavour
pl Aby zachować jakość produktu, orzechy należy przechowywać w temperaturze od ‧ °C do ‧ °C przy wilgotności powietrza między ‧ % a ‧ %, to jest w chłodni
en To preserve their quality, they must be kept at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C with a relative humidity of between ‧ % and ‧ %, i.e. in a cold chamber
pl Orzechy ziemne prażone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej ‧ kg
en Roast ground-nuts, in immediate packings of a net content exceeding ‧ kg
pl Wszelkie szczególne informacje dotyczące produkcji konopi, orzechów, ziemniaków skrobiowych, nasion, bawełny, owoców i warzyw oraz wsparcia specjalnego objętych pojedynczym wnioskiem powinny być wymagane w momencie składania pojedynczego wniosku lub – w stosownych przypadkach kiedy wynika to z charakteru informacji – w późniejszym terminie
en Any specific information related to production of hemp, nuts starch potato, seeds, cotton, fruit and vegetables and specific support covered by the single application should be requested together with the single application, or where appropriate due to the nature of the information at a later date
Showing page 1. Found 1165 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 0.581 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.