Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

orzechy makadamiamacadamia

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiemK. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
Może orzecha makadamia?A macadamia nut perhaps?
Ty, ja... orzechy makadamiiYou, me...... macadamia nuts
Orzechy makadamiaMacadamia nuts
W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamiaFor the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodneMacadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
Jest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznychIt is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical process
Z uwagi na fakt, że orzechy są produktami, które można stosunkowo łatwo magazynować, refundacje wywozowe mogą być ustalane dla dłuższych odstępów czasowychSince nuts have a relatively long storage life export refunds can be set at longer intervals
Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w orzechach i nasionach jadalnych metodą chromatografii gazowejDetermination of the composition of fatty acids in nuts and edible seeds by gas chromatography
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ i rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie specyficznych środków wsparcia producentów orzechówhaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on specific measures in support of nuts
Do dopłat obszarowych zapewnionych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kwalifikowane są tylko sady rodzące orzechy i spełniające warunki wymienione w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu w dniu do ustalenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrOnly orchards producing nuts and meeting the conditions provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article at the date to be fixed in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be eligible for the area payment provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
produkcji i przetwarzania orzechów: wybrane zostały gminy, na obszarze których istniały sady orzechowe i/lub pojedyncze drzewa orzecha, oraz gminy, w których orzechy są łupaneproduction and processing methods: municipalities have been included within which there are walnut groves and/or isolated walnut trees and/or in which shelling is carried out
Produkty pochodne orzechów fig i orzechów ziemnych o cząstkach małych rozmiarówProducts derived from nuts, figs and groundnuts with small particle size
Niezbędna jest zmiana treści przypisu nr ‧ w załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w celu wyjaśnienia, że najwyższy dopuszczalny poziom w owocach nie ma zastosowania do orzechówAn amendment of Footnote ‧ of the Annex of Regulation (EC) No ‧/‧ is necessary to clarify that the maximum level for fruit does not apply to tree nuts
Wzrost przyczyniający się do powstawania miejsc pracy w optymalnej liczbie nie będzie wynikał ze zwykłego wydobycia surowców lub tradycyjnych czy też masowych upraw rolnych (trzcina cukrowa, bawełna, banany, orzechy arachidowe, kakao itpGrowth that creates jobs in optimum numbers will not come from the mere exploitation of raw materials or traditional and mass agricultural produce (sugar cane, cotton, bananas, peanuts, cacao ...
rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ uzupełniło uzgodnienia dotyczące pomocy dla organizacji producentów owoców i warzyw poprzez wprowadzenie dodatkowej zryczałtowanej pomocy, jako środków zachęcających do tworzenia, dla organizacji producentów koncentrujących działalność gospodarczą na produkcji i wprowadzaniu do obrotu orzechów i/lub chleba świętojańskiegoWhereas Council Regulation (EEC) No ‧ supplemented the aid arrangements for fruit and vegetable producer organizations by introducing an additional flat-rate aid, as an incentive to formation, to producers
w przypadku orzeszków ziemnych, orzechów, suszonych owoców i zboża przeznaczonych na bezpośrednie spożycie przez ludzifor groundnuts, nuts, dried fruit and cereals intended for direct human consumption
obieranie ze skórki, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzywpeeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables
Do Lukumi Jeroskipu mogą być dodawane również orzechy: migdały, pistacje, orzechy włoskie, orzechy ziemne lub orzechy laskoweThe following nuts may also be added to Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou): almonds, pistachios, walnuts, groundnuts, hazelnuts
Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślinPreparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parzeFruit and nuts, uncooked or cooked by steaming
Jest to oliwka o charakterystycznej chrupkości, soczystości; w ustach ma charakterystyczny aromat masła i orzecha laskowego oraz słony smakThe olives are juicy and characteristically crunchy, with a salty, buttery and typically hazelnut flavour
Aby zachować jakość produktu, orzechy należy przechowywać w temperaturze od ‧ °C do ‧ °C przy wilgotności powietrza między ‧ % a ‧ %, to jest w chłodniTo preserve their quality, they must be kept at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C with a relative humidity of between ‧ % and ‧ %, i.e. in a cold chamber
Orzechy ziemne prażone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej ‧ kgRoast ground-nuts, in immediate packings of a net content exceeding ‧ kg
Wszelkie szczególne informacje dotyczące produkcji konopi, orzechów, ziemniaków skrobiowych, nasion, bawełny, owoców i warzyw oraz wsparcia specjalnego objętych pojedynczym wnioskiem powinny być wymagane w momencie składania pojedynczego wniosku lub – w stosownych przypadkach kiedy wynika to z charakteru informacji – w późniejszym terminieAny specific information related to production of hemp, nuts starch potato, seeds, cotton, fruit and vegetables and specific support covered by the single application should be requested together with the single application, or where appropriate due to the nature of the information at a later date
Showing page 1. Found 1165 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 1.383 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.