Translations into English:

 • kink     
  (verb, noun   )
 • perverseness   
  (noun   )
 • perversion   
  (noun   )
 • perversity   
 • warp     
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
Wypaczenie
 
zboczenie
 
rodzaj zboczenia płciowego;
 
wynaturzenie
 
odchylenie od zwyczajowych norm zachowania
 
odchylenie, anomalia, nieprawidłowość
 
skłonność do zaspokajania instynktów w nienormalny sposób
 
zaburzenie, aberracja, dewiacja
 
Spaczenie
 
Dewiacja
 
Bachanalia
 
skrzywienie, patologia, dziwactwo
 
Orgia
 
Wyuzdanie

Example sentences with "perwersja", translation memory

add example
Mamy im pokazać, że redukowanie związków... do anonimowych, elektronicznych impulsów... to perwersjaWe will provide a Iesson...... that reducing relationships...... to anonymous, electronic impulses...... is a perversion
Poe nazwał to " cieniem perwersji "Poe called it " the imp of the perverse. "
Na tę kobietę, Ursę, której perwersje i ślepa nienawiść do całej ludzkości... stały się zagrożeniem nawet dla dzieci na planecie KryptonOn the woman, Ursa...... whose perversions and unreasoning hatred of all mankind...... have threatened even the children of the Planet Krypton
Od połączenia sakralności i erotyzmu do mistycyzmu i perwersji w poezji i malarstwie " fin de siècle’u ".Omówienie tematu na wybranych przykładach.From the conection of sacredness and erotism to mysticism and perversion in poetry and painting of " fin de siècle’u ". Discussion on the subject on selected examples.
Współczesne oblicza erotyzmu i perwersji w odniesieniu do filozofii libertynizmu Markiza de SadeContemporary eroticism and perversion in the relation to the libertine philosophy of the Marquis de Sade
Perwersja, nie?Perverse, right?
Czy to jest właśnie perwersja o jakiej wspominaliśmy, zwana masochizmem?Is this the masochistic type of perversion to which we just referred?
Istnieje pewien poziom perwersji wThere is a degree of perversion in
Uosobienie doskonałości, padło ofiarą swej perwersji?Liz, the very picture of teenage perfection, obliterated by perversion?
To nic więcej, niż encyklopedia perwersjiIt' s nothing but an encyclopedia of perversions
Badania nad ukraińskim postmodernizmem. Próba rekonstrukcji historycznoliterackich procesów w prozie XX i XXI wieku, w oparciu o powieść "Perwersja" Jurija AndruchowyczaLiterary research of the ukrainian postmodernism. Reconstruction of historical and literary process of ukrainian prose in 20th and 21st century, according to a novel
To jest... totalna perwersjaThis is total perversion
Drugi raz byłaby to perwersjaTwice would be a perversion
I człowiek stworzył perwersję. Od groty Lascoux do współczesnej bibliotekiAnd a man has created perversion. From the Lascoux cave to the contemporary library
Tylko perwersja Lorda Thomasa mogła sprawić, by przybył pan tu dzisiajOnly Lord Thomas' s perversity could have made you come here tonight
Motywy przemocy i perwersji w kinie japońskim od okresu "Nowej Fali"Motives of cruelty and perversion in Japanese cinema after "New Ware"
Winię człowieka, który zarabia na tej perwersji!I blame the man who profits from this perversion!
Reszta to perwersjaThe rest is perversion and mental illness
' Ta dziewczyna opiera się na perwersji... '" That girl thrives on perversity
Motyw podróży w powieści Perwersja Jurija AndruchowyczaThe motif of travel in the novel Perversion by Jurij Andruchowycz
Perwersje w twórczości Sade'a, Poego i Masocha oraz ich modernistyczne kontynuacje. Próba porównaniaPerversions in Sade's, Poe's and Masoch's compositions and their modernist continuations. The trial of comparison
Obraz Wenecji w literaturze współczesnej na przykładzie "Znaku wodnego" Josifa Brodskiego, "Perwersji" Jurija Andruchowycza i "Innej Wenecji" Predraga Matvejevicia.The portrait of Venice in contemporary literature by examples of Joseph Brodsky's ''Watermark'', Jurij Andruchovych's ''Perversion'' and Predrag Matvejevich's ''Another Venice''.
Showing page 1. Found 36 sentences matching phrase "perwersja".Found in 0.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.