Translations into English:

 • perversion   
  (Noun  ) (noun   )
 • kink     
  (verb, noun   )
 • perverseness   
  (noun   )
 • perversity   
 • sexual perversion   
  (Noun  )
 • warp     
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
Wypaczenie
 
zboczenie
 
rodzaj zboczenia płciowego;
 
wynaturzenie
 
odchylenie od zwyczajowych norm zachowania
 
odchylenie, anomalia, nieprawidłowość
 
skłonność do zaspokajania instynktów w nienormalny sposób
 
zaburzenie, aberracja, dewiacja
 
Spaczenie
 
Dewiacja
 
Bachanalia
 
skrzywienie, patologia, dziwactwo
 
Orgia
 
Wyuzdanie

Example sentences with "perwersja", translation memory

add example
pl Czy to jest właśnie perwersja o jakiej wspominaliśmy, zwana masochizmem?
en Is this the masochistic type of perversion to which we just referred?
pl Współczesne oblicza erotyzmu i perwersji w odniesieniu do filozofii libertynizmu Markiza de Sade
en Contemporary eroticism and perversion in the relation to the libertine philosophy of the Marquis de Sade
pl Ciągle mamy kilku samotnych, nieuleczalnie... skłonnych do przemocy i perwersji
en We still have a few lone incurables... prone to violence and perversion
pl Najwyraźniej połowa litewskich posłów myśli, że homoseksualizm jest perwersją.
en Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
pl ' Ta dziewczyna opiera się na perwersji... '
en " That girl thrives on perversity
pl Reszta to perwersja
en The rest is perversion and mental illness
pl Motywy przemocy i perwersji w kinie japońskim od okresu "Nowej Fali"
en Motives of cruelty and perversion in Japanese cinema after "New Ware"
pl Od połączenia sakralności i erotyzmu do mistycyzmu i perwersji w poezji i malarstwie " fin de siècle’u ".Omówienie tematu na wybranych przykładach.
en From the conection of sacredness and erotism to mysticism and perversion in poetry and painting of " fin de siècle’u ". Discussion on the subject on selected examples.
pl Poe nazwał to " cieniem perwersji "
en Poe called it " the imp of the perverse. "
pl Istnieje pewien poziom perwersji w
en There is a degree of perversion in
pl To jest nie święta perwersja w stronę równowagi w przyrodze, Benson
en This is an unholy perversion of the balance of nature, Benson
pl Perwersja, nie?
en Perverse, right?
pl Perwersje w twórczości Sade'a, Poego i Masocha oraz ich modernistyczne kontynuacje. Próba porównania
en Perversions in Sade's, Poe's and Masoch's compositions and their modernist continuations. The trial of comparison
pl Mamy im pokazać, że redukowanie związków... do anonimowych, elektronicznych impulsów... to perwersja
en We will provide a Iesson...... that reducing relationships...... to anonymous, electronic impulses...... is a perversion
pl Drugi raz byłaby to perwersja
en Twice would be a perversion
pl Obraz Wenecji w literaturze współczesnej na przykładzie "Znaku wodnego" Josifa Brodskiego, "Perwersji" Jurija Andruchowycza i "Innej Wenecji" Predraga Matvejevicia.
en The portrait of Venice in contemporary literature by examples of Joseph Brodsky's ''Watermark'', Jurij Andruchovych's ''Perversion'' and Predrag Matvejevich's ''Another Venice''.
pl Uosobienie doskonałości, padło ofiarą swej perwersji?
en Liz, the very picture of teenage perfection, obliterated by perversion?
pl Naznaczone piętnem perwersji – relacje międzyludzkie u Luisa Buñuela na podstawie analizy trzech wybranych filmów: Piękność dnia, Tristana i Mroczny przedmiot pożądania
en Marked by perversion – relationships in Luis Buñuel’s movies, based on the analysis of three chosen ones: Belle de Jour, Tristana and That Obscure Object of Desire
pl Pewnie tylko amerykańskie dupeczki były w stanie nasycić jego unikalną perwersję
en Probably prefers the production value and the galaxy of stars available to satiate his unique perversity
pl To jest... totalna perwersja
en This is total perversion
Showing page 1. Found 36 sentences matching phrase "perwersja".Found in 0.283 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.