Translations into English:

  • pump fishing   
     
    fishery related term

Example sentences with "połów ryb pompą", translation memory

add example
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiada zezwolenia na prowadzenie połowów tuńczyka błękitnopłetwego
en the fishing vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
pl połów ryb/głowonogów
en fin-fish/cephalopods
pl W przypadku sektora, który już jest ograniczony limitem dni, jakie można spędzić na morzu, cenny czas poświęcony na połów i sortowanie ryb, które nie mają żadnej wartości handlowej, jest przez rybaków uważany za stracony.
en In an industry already constrained by limitations of the number of days that can be spent at sea, time spent catching and sorting fish of no commercial value is regarded by fishermen as valuable time lost.
pl Komisja jest świadoma faktu, iż AGVO powierzono pewne niekomercyjne zadania publiczne (kontrolę wyładowywanych ryb przeznaczonych do spożycia, weryfikację, czy wyładowywany połów objęty jest obowiązkiem płacenia podatku VAT, funkcje związane z kształtowaniem wizerunku) oraz zarządzanie portem rybackim
en The Commission is aware of the fact that AGVO was entrusted with some non-economic public tasks (inspection of fish landed for consumption, checking that the catch landed is subjected to the VAT requirement, public relations functions) and with the management of the fishing port
pl statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunków
en the fishing vessels declaring that they have caught the fish had sufficient quota for the species declared
pl W związku z tym należy zezwolić na połów ryb przemysłowych w tym obszarze przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji
en Consequently, fishing for industrial fish in these waters by vessels flying the flag of Sweden or registered in Sweden should be authorised
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach
en the catching vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
pl połów ryb dennych
en demersal species
pl W szczególności mam na myśli przepisy wprowadzające nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en I refer, in particular, to those new provisions that specifically introduce a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the state in question.
pl całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, która może zostać odłowiona co roku w ramach każdego stada
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl Za słuszny uważam również nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.
en I also agree with the new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
pl Jednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb.
en When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught.
pl statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunków
en the fishing vessels declared to have caught the fish had sufficient quota for the species declared
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego; lub
en the catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna; or
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego
en the catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
pl uwzględniając troskę Stron dotyczącą aktualnego stanu zasobów rybnych w północno-zachodnim Atlantyku, szczególnie wysoką śmiertelność przy połowach oraz połów młodych ryb, co utrudnia odbudowywanie zasobów
en noting the Parties
pl prawdopodobny wpływ na życie w morzu, populację ryb i skorupiaków, zasoby i połów ryb, zbiory i uprawę wodorostów
en possible effects on marine life, fish and shellfish culture, fish stocks and fisheries, seaweed harvesting and cultures
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, posiadał wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunków
en the fishing vessel declared to have caught the fish had sufficient quota for the species declared
pl W przypadku gdy Państwo Członkowskie sporządza wniosek o wydanie zezwolenia na połów ryb w ilości mniejszej niż przydzielony tonaż w danej kategorii połowów, Komisja zwróci się z propozycją do armatorów z innych Państw Członkowskich złożenia wniosków o możliwość wykorzystania tej różnicy
en Where, in a fishing category, a Member State draws up licence applications for less than its allocated tonnage, the Commission shall offer shipowners from the other Member States the opportunity to submit applications
pl Kapitan licencjonowanego statku powiadamia w ciągu ‧ godzin Rząd o wniosku dotyczącym przeładunku części lub wszystkich ryb znajdujących się na pokładzie, oraz podaje nazwę licencjonowanego statku, jego radiowy sygnał wywoławczy, jego pozycję, połów znajdujący się na pokładzie w podziale według gatunków, czas i port, w którym taki przeładunek ma mieć miejsce, oraz zobowiązuje się do poniesienia opłat wymaganych przez Rząd
en The Captain of the licensed vessel shall provide ‧ hours notice to the Government of a request to tranship any or all of the fish on board and shall provide the name of the licensed vessel, its radio call sign, its position, the catch on board by species, the time and port where such transhipment is requested to occur, and undertake to pay all fees required by the Government
pl Połów ryb na własne potrzeby przy użyciu prostych kutrów lub narzędzi
en Subsistence fishing, using simple gear and vessels
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach
en the fishing vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
Showing page 1. Found 28822 sentences matching phrase "połów ryb pompą".Found in 13.645 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.