pronunciation: IPA: ˌprɔbabjiljiˈstɨʧ̑nɨ

Translations into English:

 • probabilistic   
  (adjv   ) []
   
  rel. religia , filoz. filozofia związany z probabilizmem
   
  mat. matematyka, matematyczny związany z probabilistyką
   
  rel. religia, filoz. filozofia związany z probabilizmem

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

miara probabilistycznaprobability measure
przestrzeń probabilistycznaprobability space

    Show declension

Example sentences with "probabilistyczny", translation memory

add example
Probabilistyczne pobieranie próbekProbability sampling
Dla wszystkich składników EU-SILC (niezależnie od tego czy ich podstawą jest badanie, czy rejestr) dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie (próba wstępna) opierają się na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych populacji zamieszkującej w prywatnych gospodarstwach domowych w danym państwie, niezależnie od języka, narodowości lub statusu pobytuFor all components of EU-SILC (whether survey or register-based), the cross-sectional and longitudinal (initial sample) data shall be based on a nationally representative probability sample of the population residing in private households within the country, irrespective of language, nationality or legal residence status
W takim przypadku zaleca się użycie papieru probabilistycznego (oś x: logarytmiczna, oś y: probit), w wielu przypadkach funkcja odpowiedzi na stężenie staje się prawie liniowa dla tak wyskalowanych osiIn this case, the use of probability paper is recommended (x-scale: log, y-scale: probit), as in many cases the concentration response function will become almost linear after this transformation
obliczenia ekonometryczne: specyfikacja modeli ekonomicznych i modeli probabilistycznych, obliczanie i testowanie modeli ekonometrycznycheconometric work: specification of economic and probabilistic models, estimation and testing of econometric models
Za ‧ r. połowa danych dotyczących zmian w czasie, odnoszących się do lat ‧, ‧ oraz ‧, oparta jest na wyborze probabilistycznym, a połowa na próbach kwotowychFor the year ‧, half of the longitudinal data relating to years ‧, ‧ and ‧ shall be based on probability sampling and half on quota samples
Testy te zakładają podejście probabilistyczne, od którego komisarz odstąpił na rzecz podejścia absolutystycznego.These tests assume a probabilistic approach, which the Commissioner has abandoned in favour of a more absolutist approach.
Po ‧ r. wszystkie dane dotyczące zmian w czasie opierają się na wyborze probabilistycznymAfter ‧ all longitudinal data shall be based on probability sampling
Metody probabilistyczne w ubezpieczeniach na życieThe methods of probability in life insurance
EU-SILC opiera się na wyborze i wykonaniu próby probabilistycznejEU-SILC shall be based on the selection and implementation of a probability sample
Metody probabilistyczne w dowodach pewnych nierówności z analizyProbabilistic methods in proofs of some inequalities from analysis
W drodze wyjątku od ust. ‧, Niemcy dostarczają po raz pierwszy dane przekrojowe oparte na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych za ‧ r. Za ‧ r. Niemcy dostarczają dane, z których ‧ % oparte jest na wyborze probabilistycznym, a ‧ % oparte jest na próbach kwotowych, te ostatnie są stopniowo zastępowane przez wybór losowy, aby osiągnąć pełną reprezentatywność wyboru probabilistycznego do ‧ rBy way of exception to paragraph ‧, Germany shall supply cross-sectional data based on a nationally representative probability sample for the first time for the year ‧. For the year ‧, Germany shall supply data of which ‧ % shall be based on probability sampling and ‧ % shall be based on quota samples, the latter to be progressively replaced by random selection so as to achieve fully representative probability sampling by
Kodowanie i generowanie układów statystycznych za pomocą algorytmów probabilistycznychEncoding and generating statistical systems using probabilistic algorithms
Probabilistyczne nierówności wykładniczeProbabilistic exponential inequalities
Probabilistyczny model rozprzestrzeniania się grypyA probabilistic model for influenza propagation
ocena bezpieczeństwa elektrowni- deterministyczne i probabilistyczne metody oceny bezpieczeństwapower plants safety assessment- deterministic and probabilistic safety assessment methods
Metoda probabilistyczna P.Erdosa w kombinatoryceP. Erdos's probabilistic method in combinatorics
Przybliżona probabilistyczna weryfikacja modelowa w biologii systemówApproximate probabilistic model checking in systems biology
Reprezentatywne próby probabilistyczne osiąga się zarówno dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawową jednostkę pobierania próbek, zbierania danych i analizy danych, jak i dla indywidualnych osób w populacji docelowejRepresentative probability samples shall be achieved both for households which form the basic units of sampling, data collection and data analysis, and for individual persons in the target population
Dla składnika dotyczącego zmian w czasie, Niemcy dostarczają za ‧ r. jedną trzecią danych dotyczących zmian w czasie (dane za lata ‧ i ‧), opartych na wyborze probabilistycznym oraz dwie trzecie oparte na próbach kwotowychFor the longitudinal component, Germany shall supply for the year ‧ one third of longitudinal data (data for years ‧ and ‧) based on probability sampling and two thirds based on quota samples
Dane przekrojowe i dotyczące zmian w czasie oparte są na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznychCross-sectional and longitudinal data shall be based on nationally representative probability samples
Na zasadzie wyjątku w Niemczech ust. ‧ stosuje się wyłącznie do tej części próby, która opiera się na próbie probabilistycznej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życiaBy way of exception, paragraphs ‧ to ‧ shall apply in Germany exclusively to the part of the sample based on probability sampling in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ concerning Community statistics on income and living conditions
Probabilistyczne podstawy konstruowania programu reasekuracyjnego w firmie ubezpieczeniowejProbabilistic basis for constructing a reinsurance program in the insurance company
Pobieranie próbek niebędące pobieraniem probabilistycznymNon-probability sampling
Probabilistyczna weryfikacja modelowaProbabilistic model checking
Modele probabilistyczne sieci społecznościowychProbabilistic models of social networks
Showing page 1. Found 27 sentences matching phrase "probabilistyczny".Found in 0.519 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.