Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, dla której grubość nici rybackiej przekracza ‧ mmany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece of which the thickness of the twine exceeds ‧ mm
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym i szklaną rurą przedłużacza montowana na gumowej zatyczce trzymającej łapacz pęcherzyków. eA six-bulb condenser with an extension tube mounted on a rubber bung holding a bubble trap
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny siecioweja codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
Aparatura do destylacji poprzez porywanie kropelek w parze, wyposażona w skraplacz z zakrzywionym przedłużaczemApparatus for distillation by entrainment in steam fitted with a condenser with a curved extension piece
Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieciThe number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
Hej, Liz masz może przedłużacz?Hey, Liz, do you have an extension cord?
Przemyć przedłużacz skraplacza małą ilością wody i miareczkować nadmiar kwasu standartowym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego, zaleconych dla przyjętego wariantu (patrz uwagaWash the condenser extension with a little water and tirate the surplus acid with the standard solution of sodium or potassium hydroxide prescribed for the variant adopted (see Note
worek włoka i/lub jakikolwiek inny przedłużacz, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż ‧ mm, który nie został skonstruowany z tkaniny sieciowej o pojedynczej przędzy rybackiej, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mm, lub z tkaniny sieciowej o wielokrotnych przędzach rybackich, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mma codend and/or extension piece of mesh size equal to or greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworuThe end of the extension tube of the condenser should be underneath the surface of the solution
Po zakończeniu destylacji, rozłączyć kolbę odbiorczą od aparatury, starannie przemyć rurę przedłużacza i łapacz pęcherzyków, załączając popłuczyny do kolby do miareczkowaniaWhen the distillation is complete, disconnect the receiving flask from the apparatus, carefully wash the extension tube and bubble trap, collecting the rinsings in the titration flask
W przypadku worka, w szczególności o kwadratowych oczkach, obwód końcowej części gardzieli włoka lub przedłużacza jest od ‧ do ‧ razy większy niż obwód przedniej części worka sensu strictoIn the case of a square mesh cod-end, in particular, the circumference of the rearmost part of the trawl body or of the extension piece shall be from two to four times the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
Worek włoka (wraz z przedłużaczami – o ile występują) – próbki ‧ oczek o wielkości ‧ mmCodend (inclusive of lengthener(s), if any) – Samples of ‧ meshes ‧ mm
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu standardowego kwasu w kolbie odbiorczejThe end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the standard acid in the receiving flask
Upewnić się, czy przedłużacz skraplacza jest zanurzony w roztworze azotanu srebraMake sure that the condenser
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym połączony na wejściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznikA six-bulb condenser joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
Do dolnego końca chłodnicy przymocowany jest przedłużacz umożliwiający przesyłanie destylatu na dno kolby na ‧ ml zanurzonej całkowicie w lodowato zimnej wodzieThe lower end of the condenser is attached to an adapter with a drawn-out portion to conduct the distillate to the bottom of a ‧-ml flask immersed completely in iced water
przedłużacz oznacza niezwężającą się część składającą się z jednego lub kilku paneli pomiędzy gardzielą a workiemthe extension piece means the untapered section, made of one or more panels, between the trawl body and the cod-end
Końcówka rury przedłużacza skraplacz musi być poniżej powierzchni roztworu wzorcowego kwasu w kolbie odbiorczejThe end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the solution
Obwód końcowej części gardzieli włoka (części zwężanej) lub przedłużacza (części niezwężanej) nie może być mniejszy od obwodu przedniej części worka włokaThe circumference of the rearmost part of the trawl body (the tapered section) or of the extension piece (the untapered section) shall not be smaller than the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
umieszcza się w górnej połowie bądź w górnym płacie sieci naprzeciw części przedłużacza lub w jakimkolwiek punkcie między przodem przedłużacza a tylną częścią worka włokashall be placed in the top half or top sheet of a net in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występująCod-end (inclusive of lengthener(s), if any
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, wykonanych w całości lub częściowo z materiału sieciowego wykonanego z wielosplotowej nici rybackiejany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece made entirely or partly of multiple-twine netting materials
z wyjątkiem podobszarów ICES V i VI, worków włoka i/lub stosowania przedłużacza jakichkolwiek sieci ciągnionych oprócz włoków rozprzowych o rozmiarze oczek większym niż ‧ mm, wykonanych z materiału o sieciowego jednoszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mm, lub z materiału sieciowego dwuszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mmexcept in ICES sub-areas V and VI, any cod-end and/or extension piece of any towed net except beam trawls of mesh size greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu, poprzez gumowe połączenie do szklanej rury przedłużacza (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance, joined at the issue, by a rubber connection, to a glass extension tube (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with spherical joint (No ‧) at the entrance, and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
Showing page 1. Found 11663 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 2.052 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.