Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, wykonanych w całości lub częściowo z materiału sieciowego wykonanego z wielosplotowej nici rybackiejany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece made entirely or partly of multiple-twine netting materials
umieszcza się w górnej połowie bądź w górnym płacie sieci naprzeciw części przedłużacza lub w jakimkolwiek punkcie między przodem przedłużacza a tylną częścią worka włokashall be placed in the top half or top sheet of a net in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Przemyć przedłużacz skraplacza małą ilością wody i miareczkować nadmiar kwasu standartowym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego, zaleconych dla przyjętego wariantu (patrz uwagaWash the condenser extension with a little water and tirate the surplus acid with the standard solution of sodium or potassium hydroxide prescribed for the variant adopted (see Note
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, którego łączna długość po rozciągnięciu przekracza ‧ metrów w sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż ‧ mma codend and any extension piece, whose joint stretched length exceeds ‧ metres in nets of mesh size equal to or greater than ‧ mm
Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieciThe number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
Po zakończeniu destylacji, rozłączyć kolbę odbiorczą od aparatury, starannie przemyć rurę przedłużacza i łapacz pęcherzyków, załączając popłuczyny do kolby do miareczkowaniaWhen the distillation is complete, disconnect the receiving flask from the apparatus, carefully wash the extension tube and bubble trap, collecting the rinsings in the titration flask
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, skonstruowane z więcej niż jednej warstwy tkaniny sieciowej, takie, że wymiary liniowe górnej części lub górnej warstwy wspomnianego worka włoka lub przedłużacza nie są równe wymiarowi liniowemu części dolnej lub warstwy dolneja codend and any extension piece constructed of more than one sheet of netting material such that the linear dimensions of the top half or top sheet of said codend and extension piece are not equal to the linear dimensions of the bottom half or bottom sheet
Chciałbym, żeby miał ze sobą przedłużaczI just wish he' d brought An extension cord
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu, poprzez gumowe połączenie do szklanej rury przedłużacza (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance, joined at the issue, by a rubber connection, to a glass extension tube (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
W przypadku worka, w szczególności o kwadratowych oczkach, obwód końcowej części gardzieli włoka lub przedłużacza jest od ‧ do ‧ razy większy niż obwód przedniej części worka sensu strictoIn the case of a square mesh cod-end, in particular, the circumference of the rearmost part of the trawl body or of the extension piece shall be from two to four times the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
Gdy, prawdopodobnie więcej amoniaku już się nie wydzieli, obniżyć kolbę odbiorczą tak, by końcówka przedłużacza skraplacza była ponad powierzchnią roztworuWhen no more ammonia is likely to be evolved, lower the receiving flask so that the tip of the condenser extension is above the surface of the liquid
Worek włoka (wraz z przedłużaczami – o ile występują) – próbki ‧ oczek o wielkości ‧ mmCodend (inclusive of lengthener(s), if any) – Samples of ‧ meshes ‧ mm
Do dolnego końca chłodnicy przymocowany jest przedłużacz umożliwiający przesyłanie destylatu na dno kolby na ‧ ml zanurzonej całkowicie w lodowato zimnej wodzieThe lower end of the condenser is attached to an adapter with a drawn-out portion to conduct the distillate to the bottom of a ‧-ml flask immersed completely in iced water
skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodya condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with spherical joint (No ‧) at the entrance, and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznikA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
worek włoka i/lub jakikolwiek inny przedłużacz, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż ‧ mm, który nie został skonstruowany z tkaniny sieciowej o pojedynczej przędzy rybackiej, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mm, lub z tkaniny sieciowej o wielokrotnych przędzach rybackich, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mma codend and/or extension piece of mesh size equal to or greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
należy zapewnić zabezpieczenie odciągniętej substancji przed pirolizą w drodze odpowiednich ustaleń, skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodyany pyrolysis of extracted matter must be prevented by a suitable arrangement,-a condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny siecioweja codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
To mój przedłużacz?Is that my extension cord?
Panele o kwadratowych oczkach mogą być wbudowane w każdą sieć ciągnioną i są one umieszczane przed każdym przedłużaczem lub w dowolnym miejscu pomiędzy przodem przedłużacza a końcem workaSquare mesh panels may be inserted into any towed net and shall be placed in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Hej, Liz masz może przedłużacz?Hey, Liz, do you have an extension cord?
Obwód końcowej części gardzieli włoka (części zwężanej) lub przedłużacza (części niezwężanej) nie może być mniejszy od obwodu przedniej części worka włokaThe circumference of the rearmost part of the trawl body (the tapered section) or of the extension piece (the untapered section) shall not be smaller than the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, dla której grubość nici rybackiej przekracza ‧ mmany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece of which the thickness of the twine exceeds ‧ mm
Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występująCod-end (inclusive of lengthener(s), if any
Showing page 1. Found 11663 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 2.868 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.