Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pktThe spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
W przypadku gdy kule odłączane utrzymywane są przy pomocy urządzeń mocujących innych niż na śruby, na przykład klipsów sprężynowych, i test dynamiczny nie bada wymuszonego mechanizmu blokującego takiego zestawu, wtedy ten mechanizm należy poddać badaniu statycznemu, stosując go do kuli lub wymuszonego mechanizmu blokującego w odpowiednim kierunkuIn the case where detachable ball units are retained using fixing arrangements other than screwed fittings, for example, spring clips, and where the positive mechanical engagement aspect of the arrangement is not tested during the dynamic test, then the arrangement shall be subject to a static test applied to the ball or to the positive mechanical engagement arrangement in an appropriate direction
należy korzystać z wysokowydajnych uszczelek (np. sprężynowe drzwi membranowehighly effective seals should be used (e.g. spring-loaded membrane doors
Immobilizer nie powinien uniemożliwiać zwolnienia hamulców pojazdu, przy czym nie dotyczy to immobilizera, który uniemożliwia zwolnienie pneumatycznie sterowanych hamulców sprężynowych i funkcjonuje w taki sposób, że podczas normalnej eksploatacji lub w sytuacji awaryjnej, spełnione są wymagania techniczne regulaminu nr ‧ obowiązującego w czasie składania wniosku o homologację typu na mocy niniejszego regulaminuIt shall not be possible for an immobilizer to prevent the release of the brakes of the vehicle, except in the case of an immobilizer which prevents the release of pneumatically released spring brakes and functions in such a way that in normal operation, or in failure conditions, the technical requirements of Regulation No ‧ in force at the time of application for type approval under this Regulation are satisfied
HAMULCE SPRĘŻYNOWESPRING BRAKES
scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrzalockable or flick knives with blades of any length
Układ hamulcowy sprężynowy musi być tak zaprojektowany, aby w przypadku uszkodzenia w tym układzie możliwe było w dalszym ciągu zwolnienie hamulcówA spring braking system shall be so designed that, in the event of a failure in that system, it is still possible to release the brakes
Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzemStab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowyThe torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
Podobnie, raz uruchomione hamulce sprężynowe nie ulegną zwolnieniu, dopóki nie ma wystarczającego ciśnienia w roboczym układzie hamulcowym dla zapewnienia co najmniej zalecanego osiągu szczątkowego hamowania obciążonego pojazdu poprzez uruchomienie mechanizmu uruchamiającego hamowania roboczegoSimilarly, once applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
Sprężynowe materace... za ‧ centówMagic Fingers in the mattresses... for ‧ cents
Układy hamulcowe sprężynowe uruchamianymi podciśnieniem nie powinny być stosowane w przyczepachVacuum spring braking systems shall not be used for trailers
Urządzenia zabezpieczające (jak np. zaciski sprężynowe lub fartuchySecuring devices (e.g. spring clips or flaps
WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z WERYFIKACJI HAMULCÓW SPRĘŻYNOWYCHMODEL VERIFICATION REPORT FORM FOR SPRING BRAKES
Pomocnicze urządzenia zwalniające wykorzystujące do tego zapas energii, muszą pobierać energię z zapasu, niezależnego od zapasu energii używanej normalnie w sprężynowym układzie hamulcowymAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing, must draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym, z wyjątkiem ciągników siodłowych spełniających wymogi określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, układy hamulcowe sprężynowe nie powinny być wyłącznym źródłem szczątkowego hamowaniaIn the case of power-driven vehicles, with the exception of tractors for semi-trailers meeting the requirements specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ of this Regulation, the spring braking system shall not be the sole source of residual braking
Pomocnicze urządzenia zwalniające, w których wykorzystywany jest zapas energii do zwalniania, powinny pobierać energię z zasobnika, który jest niezależny od zasobnika energii normalnie wykorzystywanego dla układu hamulcowego sprężynowegoAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
W przypadku pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów ciągnących dla naczep spełniających wymogi określone w ppkt ‧.‧.‧ załącznika I, hamulec sprężynowy nie może być jedynym źródłem hamowania resztkowegoIn the case of motor vehicles, with the exception of drawing vehicles for semi-trailers meeting the requirements specified in item ‧.‧.‧ of Annex I, the spring brake shall not be the sole source of residual braking
Hamulce sprężynowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w przypadku niesprawności można było je zwolnić bez potrzeby korzystania z ich normalnego układu sterowaniaSpring brakes must be so designed that, in the event of failure, it is possible to release them without using their normal control
Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane do przyczepVacuum spring brakes shall not be used for trailers
Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycjąOther arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading
Jeżeli urządzenie sterujące dla pomocniczego układu zwalniającego hamulec sprężynowy jest oddzielone od urządzenia sterującego hamulca awaryjnego/postojowego, wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane dla obu układów sterowaniaWhere the control for the auxiliary spring brake release system is separate to the secondary/parking brake control, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply to both control systems
Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane w przyczepachVacuum spring brakes shall not be used for trailers
Raz uruchomione, hamulce sprężynowe nie powinny być zwolnione, chyba że ciśnienie w układzie hamulcowym roboczym jest wystarczające, aby zapewnić co najmniej zaleconą szczątkową skuteczność hamowania pojazdu obciążonego przy użyciu zespołu sterującego roboczego układu hamulcowegoOnce applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 1.399 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.