Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
pl Rozdrabniacz wykonany z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowy
en Crusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (e.g. a detachable roller mill
pl Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
en The whole cut of which the weight is P‧, is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
pl Wcześniejsze ucieranie próbek mięsa w rozdrabniaczu do mięsa poprawi jakość wytrawiania
en Grinding the meat samples in a meat mincer beforehand will improve the digestion quality
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
en It should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
pl rozdrabniacze kompostu
en windrow turners
pl Następnie wybrane kawałki mięsa rozdrabnia się w rozdrabniaczach mięsa wyposażonych w kratki z otworami o średnicy ‧–‧ mm
en The selected cuts are minced in a meat grinder fitted with perforated plates with holes between ‧ mm and ‧ mm in diameter
pl rozdrabniacz do mięsa lub malakser elektryczny
en Meat mincer or electrical blender
pl Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowy
en Crusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (e.g. a detachable roller mill
pl rozdrabniacze do roślin
en Plant shredders
pl Premiks mieszany jest z paszą dla świń w rozdrabniaczu do pasz, a uzyskana w ten sposób „ mieszanka do pasz leczniczych ” jest rozprowadzana wśród rolników do leczenia dużej liczby świń
en The premix is mixed into pig feed by an authorised feed mill and the resulting medicated feeding stuff is then distributed to the farmer to treat a large number of pigs
pl Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsa
en No special mincer shall be recommended
pl Przestańcie wkładać swoje ciuchy do kuchennego rozdrabniacza!I przestańcie palić!
en Stop putting your clothes in the garbage disposal...... and stop smoking
pl Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
en The whole cut of which the weight is P‧, shall be minced in a mincer as specified under point ‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
pl rozdrabniacze rotacyjne
en Rotating shredders
pl Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowy
en Crusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (for example a detachable roller mill
pl rozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mm
en meat mincer with ‧ to ‧ mm diameter perforations
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
en It should have sufficient power to mince also frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
pl W przypadku zamrożonego mięsa lub języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) potrzebny jest rozdrabniacz do mięsa i należy istotnie zwiększyć rozmiar próbki
en In the case of frozen meat or tongue (after removal of the superficial layer, which cannot be digested), a meat mincer is necessary and the sample size will need to be increased considerably
pl W metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
en The method uses a number of potentially hazardous pieces of equipment such as a heavy duty mincer and a homogeniser, and the appropriate safety precautions should be taken
pl rozdrabniacz Moulinette
en a Moulinette blender
pl W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tusz
en In the case of a composite sample analysis, all seven carcases of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the seven carcases may then be taken
pl Tasak lub piła do cięcia kawałków na części o wielkości pozwalającej na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsa
en Meat axe or saw for cutting cuts into pieces of appropriate size for the mincer
pl próbek, o średniej wadze ‧ g każda, pobrane z pojedynczych próbek zgodnie z lit. b), rozdrobnione są w rozdrabniaczu Moulinette
en samples of approximately ‧ g each, taken from each of the individual samples in accordance with (b), are chopped in the Moulinette blender
Showing page 1. Found 14731 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 6.942 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.