Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

rozdrabniacz do odpadów
disposal; electric pig; garbage disposal

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
pl rozdrabniacz Moulinette
en a Moulinette blender
pl Rozdrabniacz używany jest od trzech do czterech razy, przez około sekundę za każdym razem
en The blender should be operated three to four times for approximately one second each time
pl Jednoczesny wpływ dwóch rozdrabniaczy (Gammaridae i Tipulidae) na tempo ubytku masy liści bukowych w potoku.
en Simultaneous effect of two shredder species (Gammaridae and Tipulidae) on the rate of beech leaf litter mass decrease in stream.
pl rozdrabniacze do roślin
en Plant shredders
pl Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsa
en No special mincer shall be recommended
pl Nie zaleca się stosowania jakiegokolwiek konkretnego typu rozdrabniacza mięsa
en No special mincer is recommended
pl Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
en Grinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages
pl Jeżeli próbki są większe niż ‧ g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od ‧ do ‧ mm lub należy użyć nożyczek
en Where the samples are larger than ‧ g, a meat mincer with openings of ‧ to ‧ mm or scissors must be used
pl W przypadku analizy próbki złożonej wszystkie pięć kawałów o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki), w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla pięciu kawałków
en In the case of a composite sample analysis, all five cuts of which the weight is P‧ shall be minced in a mincer as specified under point ‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the five cuts may then be taken
pl W przypadku zamrożonego mięsa lub języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) potrzebny jest rozdrabniacz do mięsa i należy istotnie zwiększyć rozmiar próbki
en In the case of frozen meat or tongue (after removal of the superficial layer, which cannot be digested), a meat mincer is necessary and the sample size will need to be increased considerably
pl Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
en The whole cut of which the weight is P‧, is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
pl urządzenia do uprawy gleby pozwalające na stosowanie uproszczonych technik uprawy i mechanicznego odchwaszczania: rozdrabniacze do roślin, rozdrabniacze rotacyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarko-odchwaszczarki, spulchniacze, kultywator zębowy lub talerzowy, urządzenia wysiewające do uproszczonej uprawy ziemi
en soil working equipment to facilitate soil working techniques and enable mechanical weeding: plant shredders, rotating shredders, hoes, weeders, decompactors, tooth and disc stubble cleaners and seeders to facilitate working the soil
pl Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałka
en The whole cut of which the weight is P‧, shall be minced in a mincer as specified under point ‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
pl Tasak lub piła do cięcia kawałków na części o wielkości pozwalającej na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsa
en Meat-axe or saw for cutting cuts into pieces of appropriate size for the mincer
pl rozdrabniacze rotacyjne
en Rotating shredders
pl Próba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsa
en The pooled sample is put once through the mincer
pl Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie mrożonego lub głęboko mrożonego mięsa oraz kości, celem uzyskania jednorodnej próbki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mm
en It should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧-mm hole disc
pl Nie należy stosować młynków i rozdrabniaczy, które podczas pracy powodują nagrzewanie próbki do badań
en Mills and grinders likely to appreciably heat the sample shall not be used
pl próbek, o średniej wadze ‧ g każda, pobrane z pojedynczych próbek zgodnie z lit. b), rozdrobnione są w rozdrabniaczu Moulinette
en samples of approximately ‧ g each, taken from each of the individual samples in accordance with (b), are chopped in the Moulinette blender
pl W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tusz
en In the case of a composite sample analysis, all seven carcases of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the seven carcases may then be taken
pl W metodzie wykorzystano szereg potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, takich jak wysoko wydajny rozdrabniacz mięsa i homogenizator, dlatego należy zastosować właściwe środki ochrony
en The method uses a number of potentially hazardous pieces of equipment such as a heavy duty mincer and a homogeniser, and the appropriate safety precautions should be taken
pl rozdrabniacz do mięsa lub malakser elektryczny
en Meat mincer or electrical blender
pl Tasak lub piła do cięcia kawałków na części o wielkości pozwalającej na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsa
en Meat axe or saw for cutting cuts into pieces of appropriate size for the mincer
Showing page 1. Found 14731 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 3.246 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.