Translations into English:

  • refuse shredder   
     
    A machine used to break up refuse material into smaller pieces by tearing and/or impact. (Source: PORT)
     
    maszyna stosowana do rozdrabniania odpadów na mniejsze kawałki poprzez rozrywanie lub zgniatanie

Example sentences with "rozdrabniacz odpadów", translation memory

add example
Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojówPresses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
Wcześniejsze ucieranie próbek mięsa w rozdrabniaczu do mięsa poprawi jakość wytrawianiaGrinding the meat samples in a meat mincer beforehand will improve the digestion quality
Rozdrabniacz używany jest od trzech do czterech razy, przez około sekundę za każdym razemThe blender should be operated three to four times for approximately one second each time
Próba zbiorcza jest następnie jednorazowo umieszczana w rozdrabniaczu mięsaThe pooled sample is put once through the mincer
urządzenia do uprawy gleby pozwalające na stosowanie uproszczonych technik uprawy i mechanicznego odchwaszczania: rozdrabniacze do roślin, rozdrabniacze rotacyjne, kosiarki rotacyjne, glebogryzarko-odchwaszczarki, spulchniacze, kultywator zębowy lub talerzowy, urządzenia wysiewające do uproszczonej uprawy ziemisoil working equipment to facilitate soil working techniques and enable mechanical weeding: plant shredders, rotating shredders, hoes, weeders, decompactors, tooth and disc stubble cleaners and seeders to facilitate working the soil
Rozdrobnić osad w mechanicznym rozdrabniaczu przy średniej szybkości przez ‧ minutyTreat the sludge in a mechanical blender for ‧ min. at medium speed
Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowyCrusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (e.g. a detachable roller mill
Uwaga: Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsa, jednak rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalającą na rozdrabnianie kurczaka mrożonego lub głęboko zamrożonego, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmNote: No make of mincer is recommended, however, the mincer used should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen chicken to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Nie zaleca się stosowania jakiegokolwiek konkretnego typu rozdrabniacza mięsaNo special mincer is recommended
Cały kawałek o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać próbkę reprezentatywną dla każdego kawałkaThe whole cut of which the weight is P‧, is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which a sample representative of each cut may then be taken
Rozdrabniacz powinien posiadać moc pozwalająca na rozdrabnianie mięsa mrożonego lub głęboko mrożonego oraz kości, celem uzyskania jednorodnej mieszanki odpowiadającej mieszance uzyskanej przy wykorzystaniu rozdrabniacza wyposażonego w tarczę z otworem ‧ mmIt should have sufficient power to mince frozen or quick-frozen meat and bones to produce a homogeneous mixture corresponding to that obtained from a mincer fitted with a ‧ mm hole disc
Jednoczesny wpływ dwóch rozdrabniaczy (Gammaridae i Tipulidae) na tempo ubytku masy liści bukowych w potoku.Simultaneous effect of two shredder species (Gammaridae and Tipulidae) on the rate of beech leaf litter mass decrease in stream.
rozdrabniacze do roślinPlant shredders
Nie zaleca się stosowania żadnego szczególnego rozdrabniacza mięsaNo special mincer shall be recommended
Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowańGrinders, coffee machines and equipment for opening or sealing containers or packages
Wkładkę mieszającą rozdrabniacza za każdym razem wkłada się do zlewki z płynem wytrawiającym, w celu oddzielenia przyczepionych skrawków mięsaThe mincing insert of the Moulinette blender is immersed repeatedly in the digestion fluid in the beaker to remove any meat still adhering
W przypadku analizy próbki złożonej całe siedem tusz o masie P‧ rozdrobnić w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧.‧ (a o ile to konieczne, również wymieszać przy pomocy mieszarki) w celu uzyskania jednorodnego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla siedmiu tuszIn the case of a composite sample analysis, all seven carcases of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the seven carcases may then be taken
Tasak lub piła do cięcia kawałków na części o wielkości pozwalającej na ich wprowadzenie do rozdrabniacza mięsaMeat-axe or saw for cutting cuts into pieces of appropriate size for the mincer
Zmielone mięso wieprzowe następnie miesza się, często ręcznie, ale też przy pomocy mechanicznego miksera, chociaż zabrania się korzystania z rozdrabniacza bębnowego czy podobnych urządzeń, gdyż skutkowałoby to niedopuszczalną emulgacją produktu końcowegoThe pork mince is then mixed, often by hand, but also by using a mechanical mixer although use of a bowl chopper or similar would be prohibited as this would create an unacceptably emulsified end product
Rozdrabniacz zrobiony z materiału nieabsorbującego wilgoci, łatwy do czyszczenia, pozwalający na szybkie i równomierne rozdrobnienie bez przegrzania, ograniczający kontakt z zewnętrznym powietrzem do minimum i spełniający kryteria wymienione w pkt ‧ (np. składany młynek stożkowyCrusher made of a material which does not absorb moisture, is easy to clean, enables crushing to be effected quickly and evenly without overheating, limits contact with the outside air to the minimum, and meets the requirements mentioned in ‧ (for example a detachable roller mill
Jeżeli próbki są większe niż ‧ g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od ‧ do ‧ mm lub należy użyć nożyczekWhere the samples are larger than ‧ g, a meat mincer with openings of ‧ to ‧ mm or scissors must be used
rozdrabniacz mięsa z otworami o średnicy ‧ mmmeat mincer with ‧ to ‧ mm diameter perforations
rozdrabniacze rotacyjneRotating shredders
W przypadku analizy próbki złożonej wszystkie pięć kawałów o masie P‧ rozdrabnia się w rozdrabniaczu wymienionym w pkt ‧ (a o ile to konieczne, miesza się również przy pomocy mieszarki), w celu uzyskania homogenizowanego materiału, z którego następnie można pobrać dwie próbki reprezentatywne dla pięciu kawałkówIn the case of a composite sample analysis, all five cuts of which the weight is P‧ shall be minced in a mincer as specified under point ‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the five cuts may then be taken
Showing page 1. Found 14731 sentences matching phrase "rozdrabniacz odpadów".Found in 9.796 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.