pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
Postać (rzeczownikAspect (noun
Metoda projektu w nauczaniu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych na poziomie szkoły podstawowejProject Work in Teaching Countable And Uncountable Nouns To Primary School Students
„Gonić złodzieja!” Historia rzeczownika złodziej na materiale słownikowymCatch the thief! The history of the noun thief based on dictionary definitions.
Struktura słowotwórcza wybranych rzeczowników w nowym słownictwie rosyjskimDevirational structure of selected substantires in new Russian lexicon
Słownik dzieci pięcioletnich (rzeczowniki i przymiotniki)The language skills of five-year-old children (nouns and adjectives)
Analiza porównawcza nieodmiennych rzeczowników obcego pochodzenia w języku ukraińskim i polskimComparative analysis of indeclinable nouns of foreign origin in Ukrainian and Polish.
Odpowiedni rzeczownik to goryczThe corresponding noun is bitterness
Rzeczowniki z finalnym elementem -owka - ich struktura słowotwórcza i miejsce w systemie leksykalnym współczesnego języka ukraińskiego.Nominations with final component -owka, their formative structure and place in lexical system of Ukrainian language.
Właściwość (rzeczownikAttribute (noun
Wariantywne końcówki fleksyjne rzeczowników w mianowniku liczby mnogiejVariant inflective endings in nouns in nominative plural
Problem nacechowania emocjonalnego rzeczownika "wieśniak"The emotional instrumentalization of a word "wieśniak" (‘peasant’)
Przysłówki homograficzne z narzędnikiem rzeczownikaAdverbs homographic with instrumental noun
Ekspresywne rzeczowniki odczasownikowe we współczesnej polszczyźnieExpressive nouns derived from verbs in modern Polish
Obraz pamięci we współczesnym języku polskim.Ujęcie kognitywne (na podstawie analizy semantycznej rzeczownika pamięć).Linguistic Images of Memory in Contemporary Polish. A Cognitive View (Based on Semantic Analysis of the Noun pamięć 'Memory').
Intensywność (rzeczownikIntensity (noun
Rozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's data
Słowotwórstwo nowych rzeczowników w wybranych tygodnikach z roku 2010.Word formation of new nouns taken from selected weekly magazines from 2010.
Postrzeganie (rzeczownikPerception (noun
Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językachAn easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languages
Trudności uczniów polskiej szkoły nr 10 we Lwowie w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej w języku polskim w zakresie fleksji. Fleksja rzeczownika.Accidence based diffculties of Polish students from secondary school no.10 in Lwów in gaining communication competence in Polish language. Noun accidence.
Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”
Prefiksalne i bezprefiksalne rzeczowniki, przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w "Panu Tadeuszu".Prefixal and non-prefixal nouns, adjectives and passive and active participles in "Lord Thaddeus".
Wrażenie (rzeczownikSensation (noun
Odpowiedni rzeczownik to zasolenieThe corresponding noun is saltiness
Analiza sensoryczna (rzeczownikSensory analysis (noun
Showing page 1. Found 33159 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 4.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.