pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
Cechy rzeczowników złożonych w niemieckim słownictwie marketingowymFeatures of Noun Compounds in the German Professional Language of Marketing
Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.
„ Botanika ”.Rzeczownik" Bottiney. " Noun, substantive
Rzeczowniki określające człowieka w aspekcie politycznymNouns denoting human in political aspects
Receptor (rzeczownikReceptor (noun
Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”
Rozróżnianie (rzeczownikDiscrimination (noun
Rzeczowniki nieodmienne we współczesnym języku ukraińskimUninflected nouns in Ukrainian language
Formy agramatyczne w wypowiedziach osób z afazją ruchową na przykładzie form fleksyjnych rzeczownika i czasownikaAgramatical forms in people's speech with motorical aphasy on inflectial forms of noun and
Wariantywność końcówek fleksyjnych w miejscowniku liczby pojedyńczej rzeczowników nijakich twardotematowych paradygmatu mesto we współczesnym języku czeskim na przykładzie wybranych leksemówVariability of Inflectional Endings in Singular Locative Case of Hard-stem Neuter Nouns with Paradigm Město in the Contemporary Czech Language, Based on the Chosen Lexemes.
Nauczyłeś mnie tylko rzeczownikówYou only taught me the nouns
Słowo kot jest rzeczownikiemNot the way you use it
Charakterystyka rzeczowników osobowych na podstawie wybranych utworów N.W.GogolaThe characteristics of personal nouns in the selected works of N.W.Gogol
"Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' ""The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
Degustator (rzeczownikTaster (noun
Wahania rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku łotewskimOscillations in the gender of animate nouns in contemporary Latvian
Estremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowyExtremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winter
słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomyword-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
Świat barw w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Rzeczowniki nazywające barwy i ich polaThe world of colours in W. S. Reymont's Promised Land novel. The nouns naming colours and their patches
Posmak (rzeczownikresidual taste (noun
Charakterystyka słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")Word-formation characteristics of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")
Wybrane aspekty lingwistycznej analizy rzeczowników w opowiadaniu Swietłany Miercałowej "I tak codziennie..."Selected aspects of the linguistic analysis of the nouns in the story of Svietlana Miercalova "And so, every day ..."
Rzeczownik Achet w Tekstach PiramidThe occurrence of the Akhet noun in the Pyramid Texts
Ekspert (rzeczownikExpert (noun
Słowa metalowe - czyli o rzeczownikach w tekstach metalcore`owych zespołu Killswitch EngageMetal words - something about nouns in metalcore texts of a band Killswitch Engage
Showing page 1. Found 33159 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 10.27 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.