pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
pl Postać (rzeczownik
en Aspect (noun
pl Metoda projektu w nauczaniu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych na poziomie szkoły podstawowej
en Project Work in Teaching Countable And Uncountable Nouns To Primary School Students
pl „Gonić złodzieja!” Historia rzeczownika złodziej na materiale słownikowym
en Catch the thief! The history of the noun thief based on dictionary definitions.
pl Struktura słowotwórcza wybranych rzeczowników w nowym słownictwie rosyjskim
en Devirational structure of selected substantires in new Russian lexicon
pl Słownik dzieci pięcioletnich (rzeczowniki i przymiotniki)
en The language skills of five-year-old children (nouns and adjectives)
pl Analiza porównawcza nieodmiennych rzeczowników obcego pochodzenia w języku ukraińskim i polskim
en Comparative analysis of indeclinable nouns of foreign origin in Ukrainian and Polish.
pl Odpowiedni rzeczownik to gorycz
en The corresponding noun is bitterness
pl Rzeczowniki z finalnym elementem -owka - ich struktura słowotwórcza i miejsce w systemie leksykalnym współczesnego języka ukraińskiego.
en Nominations with final component -owka, their formative structure and place in lexical system of Ukrainian language.
pl Właściwość (rzeczownik
en Attribute (noun
pl Wariantywne końcówki fleksyjne rzeczowników w mianowniku liczby mnogiej
en Variant inflective endings in nouns in nominative plural
pl Problem nacechowania emocjonalnego rzeczownika "wieśniak"
en The emotional instrumentalization of a word "wieśniak" (‘peasant’)
pl Przysłówki homograficzne z narzędnikiem rzeczownika
en Adverbs homographic with instrumental noun
pl Ekspresywne rzeczowniki odczasownikowe we współczesnej polszczyźnie
en Expressive nouns derived from verbs in modern Polish
pl Obraz pamięci we współczesnym języku polskim.Ujęcie kognitywne (na podstawie analizy semantycznej rzeczownika pamięć).
en Linguistic Images of Memory in Contemporary Polish. A Cognitive View (Based on Semantic Analysis of the Noun pamięć 'Memory').
pl Intensywność (rzeczownik
en Intensity (noun
pl Rozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.
en Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's data
pl Słowotwórstwo nowych rzeczowników w wybranych tygodnikach z roku 2010.
en Word formation of new nouns taken from selected weekly magazines from 2010.
pl Postrzeganie (rzeczownik
en Perception (noun
pl Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
en An easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languages
pl Trudności uczniów polskiej szkoły nr 10 we Lwowie w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej w języku polskim w zakresie fleksji. Fleksja rzeczownika.
en Accidence based diffculties of Polish students from secondary school no.10 in Lwów in gaining communication competence in Polish language. Noun accidence.
pl Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”
en Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”
pl Prefiksalne i bezprefiksalne rzeczowniki, przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w "Panu Tadeuszu".
en Prefixal and non-prefixal nouns, adjectives and passive and active participles in "Lord Thaddeus".
pl Wrażenie (rzeczownik
en Sensation (noun
pl Odpowiedni rzeczownik to zasolenie
en The corresponding noun is saltiness
pl Analiza sensoryczna (rzeczownik
en Sensory analysis (noun
Showing page 1. Found 33159 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 4.01 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.