Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
pl Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
en Dextrins and other modified starches
pl Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem
en Modified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
pl Zawierające ‧ % masy lub więcej, ale mniej niż ‧ % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
en Containing, by weight, ‧ % or more but less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
pl dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznych
en white or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
pl Pozostałe skrobie modyfikowane
en Other modified starches
pl Zawierające mniej niż ‧ % masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
en Containing, by weight, less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
pl Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (E
en Microcrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
pl SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
en ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES
pl Skrobia modyfikowana
en Modified starch
pl Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne materiałów opakowaniowych modyfikowanych skrobią
en The influence of microwave radiation on chemical and physical properties of plastic packaging materials modified with starch
pl Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (E
en The other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
pl W przypadku gdy próbka zawiera skrobię modyfikowaną, zabarwienie może nie być niebieskie
en When the sample contains modified starch the colour may not be blue
pl Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
en Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
pl dekstryna biała lub żółta, skrobia prażona lub dekstrynizowana, skrobia modyfikowana działaniem kwasów lub zasad, skrobia odbarwiona, skrobia fizycznie modyfikowana i skrobia przetworzona za pomocą enzymów amololitycznych
en white or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
pl Dekstryny i inne modyfikowane skrobie poza estryfikowanymi lub eteryfikowanymi skrobiami objętymi podpozycją
en Dextrins and other modified starches, excluding esterified or etherified starches of subheading
pl Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowane
en Glues based on starches or on dextrins or other modified starches
pl skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem
en modified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
pl substancje białkowe, skrobie modyfikowane, kleje
en albuminoidal substances, modified starches, glues
Showing page 1. Found 3127 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 2.2 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.