Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
Pozostałe skrobie modyfikowaneOther modified starches
Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (EMicrocrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemModified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
Mechanizm generacji rodników w natywnej i modyfikowanej skrobi kukurydzianej.The mechanism of radicals generation in native and modified corn starch.
do celów klasyfikowania towarów objętych podpozycjami ‧ ‧ do ‧ ‧ nomenklatury scalonej zawartość skrobi, dekstryny i innych skrobi modyfikowanych ustala się za pomocą metody określonej w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaFor the purposes of classifying goods falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧ of the combined nomenclature, the starch, dextrin or other modified starch content shall be determined by the method set out in Annex ‧ of this Regulation
Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyAlbuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
skrobię, modyfikowaną lub nie, cechującą się pewnymi minimalnymi właściwościami w zakresie wytrzymałość na filtrowanie, które muszą zostać zweryfikowane za pomocą następującego testustarch, whether or not modified, showing certain minimum properties of resistance to filtration, which must be verified by the following test
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza jednowodna, modyfikowana skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E‧), hydroksypropyloceluloza (E‧), hypromeloza (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E‧), hydroxypropyl cellulose (E‧), hypromellose (E
CPA ‧.‧.‧: Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches
skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiemmodified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMYALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES
Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowaneDextrins and other modified starches
Skrobia modyfikowanaModified starch
dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznychwhite or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (EThe other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
Skrobie wytwarzane ze zbóż i bulw, nie modyfikowane chemicznieStarches produced from cereals and tubers, not chemically modified
% wagowo skrobi modyfikowanej% by weight of modified starch
Zawierające ‧ % masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobiContaining, by weight, ‧ % or more of starches or dextrins or other modified starches
skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemiczniestarch from rice and waxy maize, not chemically modified
Skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemiczniestarch from rice and waxy maize, not chemically modified
Zabarwienie, intensywność zabarwienia oraz obecność skrobi widzianej pod mikroskopem, będzie różnić się w zależności od pochodzenia skrobi naturalnej (np. kukurydza lub ziemniak) oraz od rodzaju skrobi modyfikowanej obecnej w próbceThe colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
Showing page 1. Found 3127 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 0.789 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.