Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
np. sznurek poplątać, naplątać, pogmatwać
 
np. włosy zmierzwić, pomierzwić, skołtunić
 
Skomplikować sprawę
 
przen. pokomplikować, pokręcić, poprzekręcać
 
przen. zagmatwać, zawikłać, powikłać
 
przen. namącić, zamącić, pomącić
 
przen. pochachmęcić, zakałapućkać, skomplikować
 
wprowadzić zamęt, spowodować zamieszanie
 
Zapętlić
 
np. włosy skudlić, skudłacić
 
przen. namotać, zamotać, namieszać
 
np. włosy stargać, zwichrzyć, rozwichrzyć
 
przen. pomieszać, nakręcić, zmącić
 
Skłębić włosy
 
np. włosy roztrzepać, zburzyć
 
np. sznurek skotłować, skłębić, pomotać
 
przen. pokrzyżować, pokiełbasić, pokićkać
 
zrobić trudności, spiętrzyć przeszkody
 
np. włosy poczochrać, rozczochrać, potargać

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splataćbrag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanieconfusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłataćrefund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
koszmary senne, bezsenność splątanie, omamy, zaburzenia libido nieprawidłowe zachowanie, urojenia, hiperseksualność, zwiększony apetyt, paranoja, patologiczne uzależnienie od hazarduabnormal dreams, insomnia confusion, hallucination, libido disorder abnormal behaviour, delusion, hypersexuality, increased eating, paranoia, pathological gambling
Implementacja algorytmów wykrywania splątaniaImplementation of quantum entanglement detection algorithms
Często: bóle głowy, zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje, Bardzo rzadko: uczucie splątaniaCommon: headache, dizziness, vertigo, paresthaesia Very rare: confusion
Mogą to być bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwośćThese may consist of ‧ headaches, muscle pain, extreme anxiety, tension, restlessness, confusion and irritability
Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu SIFROL oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciałaExpected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of SIFROL: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
Zapalenie wątroby, żółtaczka, hiperbilirubinemia-Pobudzenie, stany splątania, depresja, lęk, nieprawidłowe myślenie, bezsennośćHepatitis, jaundice, hyperbilirubinaemia-Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia
W przypadku podania większej dawki leku Prialt niż wskazana przez lekarza u pacjenta może wystąpić złe samopoczucie z takimi objawami jak: stan splątania, zaburzenia mowy, trudności z doborem słów, nadmierne drżenie, uczucie pustki w głowie, nadmierna senność, niekorzystne samopoczucie lub stan chorobowyIf you receive more Prialt than your doctor intended, you may feel unwell with signs such as confusion, problems with speech, word finding difficulties, excessive shaking, light-headedness, excessive sleepiness, feeling or being sick
Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu MIRAPEXIN oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmarty senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciałaExpected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
W chorobie Parkinsona występują takie objawy jak omamy i splątanieParkinson 's disease is associated with symptoms of hallucinations and confusion
chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, próba samobójcza, myśli samobójczeaffect lability, aggression, confusional state, euphoric mood, hallucination, mania, paranoia, suicide attempt, suicide ideation
Częste objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia cyjankami obejmują: nudności, wymioty, ból głowy, zmianę stanu psychicznego (np. splątanie, dezorientację), uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, duszność, przyspieszenie oddechu lub bardzo szybki oddech (objaw wczesny), spowolnienie oddechu lub bezdech (objaw późny), nadciśnienie (objaw wczesny) lub niedociśnienie (objaw późny), zapaść krążeniowa, drgawki lub śpiączka, rozszerzenie źrenic i stężenie mleczanu w osoczu > ‧ mmol/lCommon signs and symptoms of cyanide poisoning include: nausea, vomiting, headache, altered mental status (e. g. confusion, disorientation), chest tightness, dyspnoea, tachypnoea or hyperpnoea (early), bradypnoea or apnoea (late), hypertension (early) or hypotension (late), cardiovascular collapse, seizures or coma, mydriasis, and plasma lactate concentration > ‧ mmol/l
Bezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątaniaInsomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional state
Po dodaniu do tego splątanej historii imperiów europejskich słuszna staje się pewna szczypta pokory, nawet kiedy podkreślamy, że demokracja jest niezbędnym fundamentem postępu ludzkości.Add into that the mixed record of Europe's empires and some humility is in order, even as we assert that democracy is the necessary foundation of human progress.
Hiperglikemia SplątanieHyperglycaemia
Niezbyt często (występują u ‧ do ‧ na ‧ pacjentów): • Zmęczenie, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód, niewydolność serca i wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatoramiUncommon (affects ‧ to ‧ users in ‧): Tiredness, fungal infections, confusion, hallucinations, vomiting, abnormal gait, heart failure and venous blood clotting (thrombosis/thromboembolism
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano również przypadki utraty przytomności, splątania i zaburzeń psychicznychThere have been
W bardzo rzadkich przypadkach nagłe zmniejszenie dawki lub odstawienie leków stosowanych w chorobie Parkinsona może prowadzić do wystąpienia tzw. złośliwego zespołu neuroleptycznego (ciężkie objawy to sztywność mięśni, gorączka i splątanieVery rarely, patients develop Neuroleptic Malignant Syndrome (severe symptoms of muscle stiffening, fever or mental confusion) when antiparkinsonian treatments are abruptly reduced or withdrawn
Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójczeCommon: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
Objawami hipoglikemii mogą być: apatia, stan splątania, kołatanie serca, ból głowy, poty, wymiotyHypoglycaemia may be associated with listlessness, confusion, palpitations, headache, sweating and vomiting
Zaczyna się w ciele i krwi, a kończy w niepojętym splątaniu strachu, marzeń, miłości, woliIt begins in blood and flesh and ends in incomprehensible tangles of fear, dreams, love...... will
Nitki splątały się z włosami!The fibres fused to my hair!
W przypadku stosowania produktu Pramipexole Teva oczekiwane są następujące działania niepożądane: niezwykłe sny, splątanie, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskinezy, zmęczenie, omamy, ból głowy, hiperkineza, niedociśnienie, zwiększony apetyt (żarłoczność), bezsenność, zaburzenia libido, nudności, obrzęk obwodowy, paranoja; uzależnienie od hazardu, wzrost popędu płciowego oraz inne zmiany zachowania, senność, zwiększenie masy ciała, nagłe zapadanie w sen, świąd i wysypka oraz pozostałe objawy nadwrażliwościThe following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivity
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.