Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Other meanings:

 
Skostnienie
 
Skrzepnięcie
 
stwardniałe miejsce zwykle na na i w ciele
 
rozsiane, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego
 
utrata miękkości

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

stwardniałycallous; hardened
stwardniećbind; harden
stwardnienie guzowatetuberous sclerosis
stwardnienie rozsianemultiple sclerosis; MS
stwardnienie zanikowe boczne.amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
Przedmiot: Stwardnienie zanikowe boczne jako choroba zawodowa piłkarzy oraz jego przyczynySubject: Causes of amyotrophic lateral sclerosis: an occupational disease for footballers
U ‧ % pacjentów przeciwciała przeciw natalizumabowi wykryto w dwuletnich kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących pacjentów ze stwardnieniem rozsianymIn ‧ % of patients antibodies against natalizumab were detected in ‧-year controlled clinical trials in MS patients
Leczenie produktem leczniczym Extavia należy rozpocząć pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianegoThe treatment with Extavia should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of the disease
W grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym, sugerującym stwardnienie rozsiane, skuteczność została wykazana w okresie ‧ latIn patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years
Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianymModel of protection in the sclerosis multiplex
Zaburzenia układu nerwowego Stwardnienie rozsiane, zapalenie rdzenia, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie wielonerwowe takie jak zespół Guillain-Barré (z wstępującym niedowładem), zapalenie nerwu wzrokowegoNervous system disorders Multiple sclerosis, myelitis, facial palsy, polyneuritis such as Guillain-Barré syndrome (with ascending paralysis), optic neuritis
Poczucie sensu życia i wyznawanych wartości u osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianymValues and perception of the meaning of life people suffering from multiple sclerosis
Znaczy, że myliliśmy się co do stwardnieniaCautery.Hey, wait
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego, i nie należy go stosować w tej grupie pacjentówRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis, and should not be used in such patients
Stosowanie antagonistów TNF, w tym produktu Humira, w rzadkich przypadkach wiązano z wystąpieniem lub zaostrzeniem objawów klinicznych i (lub) radiologicznych chorób demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianegoTNF-antagonists including Humira have been associated in rare instances with new onset or exacerbation of clinical symptoms and/or radiographic evidence of demyelinating disease including multiple sclerosis
W tym czasie rozwój aktywności neutralizacyjnej nie wiązał się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej (określonej czasem do wystąpienia jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (ang. clinically definite multiple sclerosis-CDMS)) oraz czasem do wystąpienia potwierdzonej progresji w skali EDSSWithin this period, the development of neutralising activity was not associated with a reduction in clinical efficacy (with regard to time to clinically definite multiple sclerosis (CDMS), and time to confirmed EDSS progression
Komitet ds.Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Extavia przewyższają ryzyko w leczeniu pacjentów, u których wystąpił jeden epizod demielinizacji, na tyle nasilony, że uzasadniał leczenie kortykosteroidami podawanymi we ‧ wstrzyknięciach, w leczeniu pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego i pacjentów z wtórnie postępującym SM, gdy choroba jest w fazie aktywnejThe Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Extavia s benefits are greater than its risks for the treatment of patients with a single demyelinating event, if it is severe enough to justify treatment with intravenous corticosteroids, patients with relapsing-remitting MS and patients with secondary progressive MS with active disease
Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsianeImpact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.
To równie dobrze mógł być mięsak albo stwardnienie guzowateIt could just as easily have been sarcoma or tuberous sclerosis
Problemy pielegnacyjne pacjenta chorego na stwardnienie rozsianeCare problems in patient with multiple sclerosis
Stwardnienie rozsiane (debataMultiple sclerosis (debate
Oprócz badań laboratoryjnych wymaganych standardowo do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Extavia i regularnie w czasie trwania leczenia, a następnie okresowo po ustąpieniu objawów klinicznych, zaleca się wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem krwinek białych i liczbą płytek oraz badań chemicznych krwi, obejmujących testy czynnościowe wątroby (np. aminotransferaza glutaminowo-szczawiowooctowa w surowicy (AspAT), aminotransferaza glutaminowo-pirogronowa w surowicy (AlAT) i gamma-glutamylotransferazaIn addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, complete blood and differential white blood cell counts, platelet counts, and blood chemistries, including liver function tests (e. g. aspartate aminotransferase serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT), alanine aminotransferase serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) and gamma glutamyltransferase), are recommended prior to initiation and at regular intervals following introduction of Extavia therapy, and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punktEfficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapse activity (see section
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka odropodobna lub inny rodzaj wysypki Niezbyt często: pokrzywka Nie znana: zapalenie tkanki podskórnej, plamica, stwardnienie skóry, zespół Stevensa i Johnsona, świądSkin and subcutaneous tissue disorders Common: rash morbilliform or other rash Uncommon: urticaria Not known: panniculitis, purpura, skin induration, Stevens-Johnson syndrome, pruritus
zaczerwienienie, obrzęk lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia większe niż ‧, ‧ cm; tkliwość w miejscu wstrzyknięcia upośledzająca ruch, gorączka ‧°C lub wyższaredness, swelling, or hardness at the injection site greater than ‧ cm; tenderness at the injection site interfering with movement; fever of ‧ °C or higher
O-‧/‧): Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Kodeks dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (BO-‧/‧): Marcin Libicki, on behalf of the PETI Committee, to the Commission: Multiple Sclerosis Code of Best Practice (B
Rehabilitacja w Stwardnieniu Bocznym Zanikowym (SLA) - analiza i dobór rehabilitacji w zależności od postaci choroby - studium przypadku.Rehabilitation management of the amyotrophic lateral scilerosis (ALS) - analysis and rehabilitation care for the patient with "limb onset" - study case.
Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorychRebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
W badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentówIn the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an autoinjector was used in the majority of patients
Częste działania niepożądane to: zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, siniak, stwardnienie skóry w miejscu wstrzyknięciaCommon side effects include: redness, swelling, pain at the site of injection, bruising, hardening of the skin injection site
Showing page 1. Found 399 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 1.719 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.