Translations into English:

  • triglycerides   

Example sentences with "triglicerydy", translation memory

add example
W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ – ‧ %, ‧ – ‧ % i ‧ – ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodniIn clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
Parametry standardowej mieszaniny triglicerydów syntetycznych, wg opisu w artykule K. FiggeCharacteristics of the standard synthetic triglycerides mixture as described in K. Figge
Niniejsza norma ustanawia metodę służącą do wykrywania obcych tłuszczów, zarówno tłuszczów roślinnych jak i tłuszczów zwierzęcych, takich jak łój wołowy oraz smalec, w tłuszczu mleka lub przetworów mlecznych, za pomocą gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydówThis standard lays down a method for the detection of foreign fats, of both vegetable fats and animal fats such as beef tallow and lard in milk fat of milk products using gas chromatographic analysis of triglycerides
Zakresy wahań triglicerydów różnych tłuszczów obcych jednego rodzaju nie mają znaczącego wpływu na wartości graniczne wykrywalnościThe ranges of variation of the triglycerides of different foreign fats of one type have no considerable influence on the detection limits
Przed rozpoczęciem leczenia produktem Kaletra oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia należy oznaczać stężenia triglicerydów i cholesteroluTriglyceride and cholesterol testing is to be performed prior to initiating Kaletra therapy and at periodic intervals during therapy
Obliczyć procentowy udział każdego triglicerydu stosując następujący wzórCalculate the relative percentage of each triglyceride using the formula
{ NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne{ PRODUCT NAME } is used to lower lipids known as cholesterol and triglycerides in the blood when a low fat diet and life style changes on their own have failed
Triglicerydy kwasu kapronowegoCaproic acid triglyceride
różnica pomiędzy wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) a teoretyczną zawartością w triglicerydach równoważnika ilości atomów węgla w łańcuchu (ECN‧) wynosi ‧,‧ lub mnieja difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ of ‧,‧ or less
Badania krwi i obserwacja • Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu sprawdzenia poziomów cholesterolu LDL (złego) i HDL (dobrego) oraz poziomu triglicerydów. • Lekarz powinien wykonać badanie krwi pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia czynności wątroby. • Lekarz może również zalecić okresowe badania krwi pacjenta po rozpoczęciu stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia jak dobrze pracuje wątroba pacjenta oraz wykrycia innych działań niepożądanychBlood tests and monitoring See your doctor regularly to check your LDL (bad) and HDL (good) cholesterol levels and your triglyceride level. Your doctor should do a blood test before you start taking Tredaptive to check how well your liver is working. Your doctor may also want you to periodically have blood tests after you start taking Tredaptive, to check how well your liver is working and for other side effects
Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonymi stężeniami cholesterolu i triglicerydów przed rozpoczęciem leczenia oraz z zaburzeniami przemiany lipidowej w wywiadzieParticular caution should be paid to patients with high values at baseline and with history of lipid disorders
W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydemIn clinical trials of up to two years duration, pioglitazone reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL cholesterol levels, compared with placebo, metformin or gliclazide
Zmiany stężenia triglicerydów mierzonego na czczo z wartości granicznych (≥‧, ‧ do < ‧, ‧ mmol) do dużych wartości (≥‧, ‧ mmol/l) występowały bardzo częstoChanges in total fasting cholesterol levels from borderline at baseline (‧-< ‧ mmol/l) to high (‧ mmol/l) were very common
W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL), i przenoszone w osoczu do tkanek obwodowychTriglycerides and cholesterol in the liver are incorporated into very low-density lipoproteins (VLDL) and released into the plasma for delivery to peripheral tissues
Uwaga: Czystość określana jest za pośrednictwem wartości S, które wyliczane są ze składu triglicerydówNote: The purity is determined using S-values, which are calculated from the triglyceride composition
Oznaczanie nasyconych kwasów tłuszczowych w pozycji ‧ trigliceryduDetermination of the saturated fatty acids in position ‧ of the triglyceride
W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ %, ‧ % i ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodniIn clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
Oprócz nasilania lipolizy, somatropina zmniejsza wychwyt triglicerydów przez pokłady tkanki tłuszczowej w organizmieIn addition to enhanced lipolysis, somatropin decreases the uptake of triglycerides into body fat stores
różnica pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ wynosi ‧,‧ lub mnieja difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ of not more than
zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nieprzekraczającaa content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding
Oznaczenie składu triglicerydów płynnych oliwy z oliwek pod względem równoważnej liczby atomów węgla, metodą wysokowydajnej chromatografii cieczowejDetermination of composition of triglyceride in olive oils in terms of thehir equivalent carbon number by high-performance liquid chromatography
W tym roztworze oznaczane są triglicerydy (całkowite liczby węglowe) w drodze gazowo-chromatograficznej w kolumnach z wypełnieniemFrom this solution the triglycerides (total carbon numbers) are determined gas chromatographically on packed columns
W większości badań klinicznych u pacjentów leczonych pioglitazonem obserwowano zmniejszenie całkowitego stężenia triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększenie stężenia cholesterolu HDL w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo; obserwowano niewielkie, lecz klinicznie nieistotne zwiększenie stężenia cholesterolu LDLIn most clinical trials, reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL-cholesterol levels were observed as compared to placebo, with small, but not clinically significant increases in LDL-cholesterol levels
Showing page 1. Found 271 sentences matching phrase "triglicerydy".Found in 0.631 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.