Translations into English:

  • plastic film covers   

Example sentences with "tunel foliowy", translation memory

add example
pl Świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami (w tym ananas i kukurydza cukrowa): uprawy, które przez cały lub przeważającą część okresu wegetacyjnego uprawiane są pod osłonami (szklarnie, inspekty stałe, dostępne tunele foliowe
en Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn): crops grown under shelter (greenhouses, permanent frames, accessible plastic tunnels) during the whole or greater part of the growing season
pl Producenci czerpią korzyści z tych czynników klimatycznych, wykorzystując specjalistyczną wiedzę dotyczącą uprawy w szklarniach, tunelach foliowych lub na wolnym powietrzu pod przykryciem z folii
en Growers make use of these positive climatic conditions with their special knowledge of growing in glasshouses/plastic tunnels and outdoors under plastic sheeting
pl Uprawy, które są uprawiane w niedostępnych tunelach foliowych, kloszach lub przenośnych inspektach nie są traktowane jako uprawy pod osłonami
en Crops grown in not accessible plastic tunnels, under cloches or portable frames are not considered as crops under shelter
pl Używanie struktur pod przykryciem przez część rolników w regionie od kilku dziesięcioleci jest dowodem dostosowania technik produkcji, nie powodującego zerwania kontaktu ze środowiskiem ani utraty charakterystycznych cech produktu: stosowane są zwykłe foliowe tunele, które nie pozwalają na faktyczną kontrolę nad rolno-klimatycznymi warunkami uprawy, nadal zasadniczo wystawionej na działanie naturalnych czynników środowiska
en The use of structures under cover on the part of the farmers of the region for several decades shows how they have adapted production techniques, without entailing a loss of the interaction between the environment and the specific characteristics of the product: simple plastic tunnels are used in which there is no real control of agro-climatic growing conditions of the product, which remains exposed, essentially, to the natural environmental elements
pl Zgodnie z metodami uprawy na wyspie Reichenau sałata uprawiana w szklarniach lub tunelach foliowych jest zbierana od lutego do maja
en On the island of Reichenau lettuces grown under cover (under glass or sheeting) are harvested from February to May
pl Producenci wykorzystują specjalistyczną wiedzę dotyczącą uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych
en Producers' specialist knowledge of growing in glasshouses/plastic tunnels also contributes to this
pl U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemoliza
en In patients developing sudden lack of efficacy, defined by a decrease in haemoglobin (‧ g/dl per month) with increased need for transfusions, a reticulocyte count should be obtained and typical causes of non-response (e. g. iron, folate, or Vitamin B‧-deficiency, aluminium intoxication, infection or inflammation, blood loss, and haemolysis) should be investigated
pl MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH
en MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS
pl Obecnie zaleca się wszystkim kobietom przyjmowanie uzupełniających dawek kwasu foliowego bezpośrednio przed i po zapłodnieniu
en All women are now advised to take supplemental folic acid peri-conceptionally
pl Dotyczy: zwiększonego przyjmowania kwasu foliowego
en Subject: Folic acid intake increase
pl Każda czynność, w której w zwojach: stal, stal nierdzewna, stal powlekana, stopy miedzi lub taśmę aluminiową powleka się w procesie ciągłym powłoką foliową lub laminowaną
en Any activity where coiled steel, stainless steel, coated steel, copper alloys or aluminium strip is coated with either a film forming or laminate coating in a continuous process.Dry cleaning
pl ETYKIETA NA BLISTRZE FOLIOWYM
en BLISTER FOIL LABEL
pl Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenie
en All other causes of anaemia (iron deficiency, haemolysis, blood loss, vitamin B‧ or folate deficiencies) should be considered and treated prior to initiating therapy with epoetin alfa
pl eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI
en Exploding foil initiators (EFI
pl Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenie
en All other causes of anaemia, e. g. iron deficiency, damage of red blood cells (haemolysis), blood loss, vitamin B‧ or folate deficiency, should be taken into account and treated prior to initiating therapy with Binocrit
Showing page 1. Found 1677 sentences matching phrase "tunel foliowy".Found in 1.288 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.