Translations into English:

  • plastic film covers   
  • film covers   
  • plastic tunnels   

Example sentences with "tunel foliowy", translation memory

add example
pl Producenci czerpią korzyści z tych czynników klimatycznych, wykorzystując specjalistyczną wiedzę dotyczącą uprawy w szklarniach, tunelach foliowych lub na wolnym powietrzu pod przykryciem z folii
en Growers make use of these positive climatic conditions with their special knowledge of growing in glasshouses/plastic tunnels and outdoors under plastic sheeting
pl Uprawy, które są uprawiane w niedostępnych tunelach foliowych, kloszach lub przenośnych inspektach nie są traktowane jako uprawy pod osłonami
en Crops grown in not accessible plastic tunnels, under cloches or portable frames are not considered as crops under shelter
pl Świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami (w tym ananas i kukurydza cukrowa): uprawy, które przez cały lub przeważającą część okresu wegetacyjnego uprawiane są pod osłonami (szklarnie, inspekty stałe, dostępne tunele foliowe
en Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn): crops grown under shelter (greenhouses, permanent frames, accessible plastic tunnels) during the whole or greater part of the growing season
pl Producenci wykorzystują specjalistyczną wiedzę dotyczącą uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych
en Producers' specialist knowledge of growing in glasshouses/plastic tunnels also contributes to this
pl Zgodnie z metodami uprawy na wyspie Reichenau sałata uprawiana w szklarniach lub tunelach foliowych jest zbierana od lutego do maja
en On the island of Reichenau lettuces grown under cover (under glass or sheeting) are harvested from February to May
pl Używanie struktur pod przykryciem przez część rolników w regionie od kilku dziesięcioleci jest dowodem dostosowania technik produkcji, nie powodującego zerwania kontaktu ze środowiskiem ani utraty charakterystycznych cech produktu: stosowane są zwykłe foliowe tunele, które nie pozwalają na faktyczną kontrolę nad rolno-klimatycznymi warunkami uprawy, nadal zasadniczo wystawionej na działanie naturalnych czynników środowiska
en The use of structures under cover on the part of the farmers of the region for several decades shows how they have adapted production techniques, without entailing a loss of the interaction between the environment and the specific characteristics of the product: simple plastic tunnels are used in which there is no real control of agro-climatic growing conditions of the product, which remains exposed, essentially, to the natural environmental elements
pl U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemoliza
en In patients developing sudden lack of efficacy defined by a decrease in haemoglobin (‧ to ‧ g/dl per month) with increased need for transfusions, a reticulocyte count should be obtained and typical causes of non-response (e. g. iron, folate or, vitamin B‧ deficiency, aluminium intoxication, infection or inflammation, blood loss and haemolysis) should be investigated
pl MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH
en MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS
pl w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ dodaje się olej lniany, kwas foliowy, betainę i cefazolinę
en Whereas lini oleum, folic acid, betain and cefazolin should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl Przyniosłam kwas foliowy
en I have folic acid
pl Ponieważ niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧ zmniejsza skuteczność działania czynników pobudzających erytropoezę, należy go skorygować
en Deficiencies of iron, folic acid or vitamin B‧ reduce the effectiveness of erythropoiesis stimulating agents and should therefore be corrected
pl Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenie
en All other causes of anaemia (iron deficiency, haemolysis, blood loss, vitamin B‧ or folate deficiencies) should be considered and treated prior to initiating therapy with epoetin alfa
pl Sprzedaż ogółem surowca foliowego dla wspólnotowych producentów AHF obniżyła się o ‧% między ‧ r. a okresem dochodzenia, podczas gdy zyski obniżyły się w tym okresie o ‧%
en Total sales of foil-stock to Community AHF producers decreased by ‧ % between ‧ and the IP, whereas profits decreased by ‧ %
pl Dotyczy: decyzji Irlandii o dodawaniu syntetycznego kwasu foliowego do mąki
en Subject: Ireland's decision to add synthetic folic acid to flour
pl Brak odpowiedzi na leczenie epoetyną alfa może wynikać z następujących przyczyn: niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące zakażenia; procesy zapalne lub urazy; utajona utrata krwi; hemoliza oraz zwłóknienie szpiku kostnego o różnej etiologii
en Non response to epoetin alfa therapy may have the following causes: iron, folate, or vitamin B‧ deficiency; aluminium intoxication; intercurrent infections; inflammatory or traumatic episodes; occult blood loss; haemolysis, and bone marrow fibrosis of any origin
pl Ponadto przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy wykluczyć inne przyczyny niedokrwistości, takie jak niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego
en In addition, other causes of anaemia, such as vitamin B‧ or folate deficiency, should be excluded before instituting therapy with epoetin alfa
Showing page 1. Found 1677 sentences matching phrase "tunel foliowy".Found in 0.817 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.