Translations into English:

 • abuse             
  (verb, noun   )
 • baffle       
  (verb, noun   )
 • insult       
  (verb, noun   )
 • revile   
  (verb   )

Other meanings:

 
Poniżać
 
przygryzać, dogryzać, dojadać
 
drwić, łajać, rugać
 
Uchybić godności
 
Wyzywać, rzucać mięsem
 
podkręcać, ofukiwać, napominać
 
sztorcować, dogadywać, przygadywać
 
posp. opitalać, obsobaczać
 
Uwłaczać
 
Godzić w dobre imię
 
czynić komuś wymówki, ubliżać, wymyślać
 
Upominać
 
przymawiać, przycinać, docinać
 
pohukiwać, pokrzykiwać, obtańcowywać
 
szargać, godzić w coś
 
strofować, ganić, karcić
 
Ubliżać
 
lżyć, złorzeczyć, szydzić
 
ośmieszać, deptać, poniżać
 
dokuczać, besztać, hukać
 
dosalać, ochrzaniać
 
posp. opierniczać, opieprzać
 
Wymyślać komuś, rzucać mięsem
 
upominać, napadać, naskakiwać
 
obrażać, znieważać, urażać
 
uwłaczać, uchybiać, ubliżać
 
Złorzeczyć
 
Obrażać

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

urąganie
outrage; abuse

Example sentences with "urągać", translation memory

add example
pl Według świadków sytuacja pogarsza się, ponieważ w trakcie kontroli niektórzy kierowcy muszą nawet oddawać próbki moczu do analizy w warunkach urągających ludzkiej godności.
en According to witnesses, the situation is made worse by the fact that some people even have to provide urine samples during the checks, under conditions that are tantamount to an affront to human dignity.
pl Długo jeszcze psy niewierne będą mi urągać?
en How much longer will the infidel dogs mock me?
pl Może nieprawdą jest, że państwa krytykowane są często za to, że warunki w obozach dla uchodźców są na ogół urągające godności ludzkiej?
en Is it not perhaps true that states often face criticism over the fact that conditions in refugee camps are, for the most part, undignified?
pl To urąga powadze mojego urzędu. że muszę przychodzić do ciebie Jonnson
en It hardly befits the dignity of my office to have to come to you
pl Dnia 29 stycznia br. po urągającym międzynarodowym standardom procesie powieszono w Iranie obywatelkę Holandii, a więc i obywatelkę Unii Europejskiej, panią Sarah Bahrami.
en On 29 January 2011, after a trial which was an affront to international standards, the Dutch and therefore EU citizen Zahra Bahrami was hanged in Iran.
pl Sądziłem, że pijesz go, żeby urągać z ukrzyżowania
en I thoulght you dralnk it in mockery of the Crulcifixioln
pl Niezajęcie stanowiska w tej sprawie byłoby niezrozumiałym i niedopuszczalnym aktem samozadowolenia, a nawet współudziału, który urągałby godności tej instytucji i przeczył wartościom, których rzekomo broni.
en Not taking a position on this matter would now be an incomprehensible and unacceptable attitude of complacency, and even complicity, and it would only detract from the dignity of this institution and the values it claims to defend.
pl Rozpacz Colby' ego upoważnia go do urągania tej niebiańskiej miernocie
en Colby' s despair entitles him to taunt that celestial non- entity
pl Jestem jednak posłem tego Parlamentu i uważam, że jaskrawo propagandowy sposób, w jaki używamy pieniędzy podatników, jest czymś, co powinno urągać naszym podstawowym zasadom przyzwoitości, uczciwości i demokracji.
en I am, however, a Member of this House, and I think the way in which we use taxpayers' money in this nakedly propagandist way is something that ought to offend our basic principles of decency, fairness and democracy.
pl Wielu pracowników domowych pracuje w urągających godności warunkach, jest wykorzystywanych. Nie gwarantuje się ich praw, między innymi prawa do zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony macierzyńskiej, limitów czasu pracy, odpoczynku ani też wolności zrzeszania się i reprezentacji.
en Many of these domestic workers work in scarcely decent conditions, are subject to intense exploitation, and are not guaranteed rights such as the right to social security, to health and safety protection, to maternity protection, working time limits, to rest, and to freedom of association and representation.
pl Zawsze twierdziliśmy, że chcemy zamknięcia tego więzienia, ponieważ urągało ono najbardziej podstawowym prawom człowieka.
en We have always said that we wanted the Guantánamo prison to be closed, as it was clearly contrary to the most fundamental human rights.
pl Jako że państwa te borykają się z brakiem ośrodków przyjmowania uchodźców, wielu uchodźców musi znosić warunki urągające jakimkolwiek standardom.
en Since these countries lack reception facilities, many refugees have to endure unacceptable conditions.
Showing page 1. Found 12 sentences matching phrase "urągać".Found in 0.267 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.