pronunciation: IPA: ˈzupa ˈmlɛʧ̑na

Translations into English:

  • milky soup   
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;

Example sentences with "zupa mleczna", translation memory

add example
pl wyraz stosowany do określania zup niezawierających mleka lub innych przetworów mlecznych ani produktów imitujących mleko lub przetwory mleczne (np. crme de volailles, crme de légumes, crme de tomates, crme d
en used in the description of a soup not containing milk or other milk products or milk or milk product imitations (e.g. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d
pl Droga Mleczna smakuje jak maliny... ale było mi to obce
en Well, the Milky Way tastes like raspberries.But it was lost on me
pl Droga Mleczna, która jest domową galaktyką Ziemi i wszystkich gwiazd na naszym niebie, jest galaktyką spiralną. Uważa się, że zalicza się do galaktyk z poprzeczką. Jej nazwa, Droga Mleczna odnosi się do jasnej drogi, która jest widoczna na niebie. Jest to jej dysk galaktyczny, tak widoczny z naszej lokalizacji wewnątrz niego
en The Milky Way galaxy, which is home to earth and all of the stars in our sky, is a Spiral Galaxy, and is believed to be a barred spiral. The name Milky Way refers to a band of very faint stars in the sky. This band is the result of looking in the plane of our galaxy 's disk from our perspective inside it
pl Po odtworzeniu, jednolicie mleczna zawiesina
en After re-suspension, milky white suspension
pl Na wierzchu mleczna skóra A w środku pusta dziura
en Pocahontas
pl Apel o nowa formę regulacji popiera dziś zdecydowana większość państw członkowskich, mleczna G-20, jak odtąd nazywamy tę grupę.
en The call for a new form of regulation is today supported by a large majority of the Member States, the dairy G20, as we will call it from now on.
pl Nowoczesne teleskopy pozwoliły odkryć, że wiele galaktyk spiralnych galaktyk posiada w swoich centrach czarne dziury, których masy przekraczają masę miliardów Słońc. Zarówno eliptyczne, jak i spiralne galaktyki zawierają tego typu obiekty. W rzeczywistości, obecnie wiele astronomów wierzy, że wszystkie duże galaktyki zawierają ogromną czarną dziurę w swoim centrum. Uważa się, że Droga Mleczna posiada w swoim centrum czarną dziurę o masie miliony razy większej od masy gwiazdy
en Modern telescopes have revealed that many Spiral galaxies harbor supermassive black holes at their centers, with masses that can exceed that of a billion Suns. Both elliptical and spiral galaxies are known to contain these exotic objects; in fact many astronomers now believe that all large galaxies contain a supermassive black hole in their nucleus. Our own Milky Way is known to harbor a black hole in its core with a mass millions of times bigger than a star 's mass
pl Dokładnie, Droga Mleczna
en James: oh. oh. excuse me
pl Niskotłuszczowa masa mleczna
en Lowfat milk solids
pl Do sypialni na piętrze oknami bez firanek wnikała mleczna poświata. W blasku księżyca widniały czuby drzew, a dalej łąka, zasłana na poły wstającym wzdłuż rzeki oparem.
en In their bedroom, on the first floor, a whitish light passed through the curtainless windows. She could catch glimpses of tree tops, and beyond, the fields, half-drowned in the fog that lay reeking in the moonlight along the course of the river.
pl Do wspomnianych systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ oraz płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewidzianych w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule ‧ rozdział ‧ sekcje ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz tytule V rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The support schemes concerned are: the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment under Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, direct payments under measures established in the POSEI programmes provided for in Title ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and direct payments under measures established in the Aegean Islands programmes provided for in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, the single payment scheme, the crop specific payment for rice, the protein crop premium, the sheep meat and goat meat premiums, the beef and veal payments and the single area payment scheme provided for in Title III, Title IV, Chapter ‧, Sections ‧, ‧, ‧ and ‧ and Title V, Chapter ‧, respectively of Regulation (EC) No
pl Mleczna droga reklamy - historia społecznych kampanii reklamowych mleka.
en The Milky Way of Advertising - The History of Milk's Social Advertising.
pl wpływ na wydajność produkcyjną zwierząt (np. składanie jaj, produkcja mleczna i funkcja reprodukcyjna
en effect of animals
pl Premia mleczna w tym płatności dodatkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
en Dairy premium, including additional payments pursuant to Regulation (EC) No
pl premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment as referred to in Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No
pl premia mleczna oraz płatności dodatkowe, przewidziane w tytule ‧ rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr
en the dairy premium and additional payment provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
pl PREMIA MLECZNA I PŁATNOŚCI DODATKOWE
en DAIRY PREMIUM AND ADDITIONAL PAYMENTS
pl Wyraźna Droga Mleczna i wężowe chmury to znak, że nadciąga mgła
en A clear Milky Way and snaking clouds signal fog is near
pl Odtworzona zawiesina powinna być mleczna i jednorodna, bez widocznego osadu
en The reconstituted suspension should be milky and homogenous without visible precipitates
Showing page 1. Found 5742 sentences matching phrase "zupa mleczna".Found in 1.393 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.