pronunciation: IPA: ˈzupa ˈmlɛʧ̑na

Translations into English:

  • milky soup   
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;

Example sentences with "zupa mleczna", translation memory

add example
pl wyraz stosowany do określania zup niezawierających mleka lub innych przetworów mlecznych ani produktów imitujących mleko lub przetwory mleczne (np. crme de volailles, crme de légumes, crme de tomates, crme d
en used in the description of a soup not containing milk or other milk products or milk or milk product imitations (e.g. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d
pl Krowa mleczna
en A milking cow
pl Premia mleczna w tym płatności dodatkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
en Dairy premium, including additional payments pursuant to Regulation (EC) No
pl Do sypialni na piętrze oknami bez firanek wnikała mleczna poświata. W blasku księżyca widniały czuby drzew, a dalej łąka, zasłana na poły wstającym wzdłuż rzeki oparem.
en In their bedroom, on the first floor, a whitish light passed through the curtainless windows. She could catch glimpses of tree tops, and beyond, the fields, half-drowned in the fog that lay reeking in the moonlight along the course of the river.
pl Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧a, ‧b oraz ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosuje się jednak nadal w odniesieniu do roku
en However, Article ‧, Article ‧, Articles ‧, ‧, ‧a, ‧b and ‧, Article ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
pl Czekolada mleczna familijna
en Family milk chocolate
pl premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment as referred to in Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No
pl Niskotłuszczowa masa mleczna
en Lowfat milk solids
pl Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
en I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
pl Po odtworzeniu, jednolicie mleczna zawiesina
en After re-suspension, milky white suspension
pl Co ty jesteś, mleczna policja?
en What are you, the dairy police?We' re in the middle of a story here
pl Mleczna maszyna przewiduje pogodę- słyszysz?
en The milking machine predicts the weather--- you hear that?
pl Apel o nowa formę regulacji popiera dziś zdecydowana większość państw członkowskich, mleczna G-20, jak odtąd nazywamy tę grupę.
en The call for a new form of regulation is today supported by a large majority of the Member States, the dairy G20, as we will call it from now on.
pl Ma pan normalne i takie z mleczna czekoladą?
en You' ve got your plain chocolate and your milk chocolate?
pl premia mleczna oraz płatności dodatkowe przewidziane w tytule ‧ rozdział ‧ tego rozporządzenia
en dairy premium and additional payments provided for in Title ‧ Chapter ‧ of that Regulation
pl Wyraźna Droga Mleczna i wężowe chmury to znak, że nadciąga mgła
en A clear Milky Way and snaking clouds signal fog is near
pl Premia mleczna i płatności dodatkowe
en Dairy premium and additional payments
pl Na wierzchu mleczna skóra A w środku pusta dziura
en Pocahontas
pl Mój ulubiony to " Mleczna droga "
en My favourite was " The Milky Way "
pl Zwiększanie kwoty mlecznej jest w szczególności sprzeczne z interesem Węgier, ponieważ na ogół węgierska kwota mleczna pozostaje w znacznej mierze niewykorzystana.
en Increasing the milk quota is particularly contrary to Hungary's interests, since we have a significant level of unused milk quota.
pl płynna śmietana mleczna, z podziałem na sprzedaż w segmentach OOH, przemysłowym i detalicznym
en dairy liquid cream separated into sales to the Out of Home, industrial and the retail segments
pl Mleczna droga reklamy - historia społecznych kampanii reklamowych mleka.
en The Milky Way of Advertising - The History of Milk's Social Advertising.
pl Czy kwota mleczna SLOM ‧ podlega ponownemu oszacowaniu na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-‧ (Lay and Gage)?
en Is the SLOM ‧ milk quota subject to re-assessment as a result of the judgment of the Court of Justice in case C-‧ (Lay and Gage)?
Showing page 1. Found 5742 sentences matching phrase "zupa mleczna".Found in 1.39 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.