pronunciation: IPA: ˈzupa ˈmlɛʧ̑na

Translations into English:

  • milky soup   
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;
     
    rodzaj zupy na bazie mleka i produktów zbożowych;

Example sentences with "zupa mleczna", translation memory

add example
pl wyraz stosowany do określania zup niezawierających mleka lub innych przetworów mlecznych ani produktów imitujących mleko lub przetwory mleczne (np. crme de volailles, crme de légumes, crme de tomates, crme d
en used in the description of a soup not containing milk or other milk products or milk or milk product imitations (e.g. crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d
pl Po odtworzeniu, jednolicie mleczna zawiesina
en After re-suspension, milky white suspension
pl W zeszłym roku byliśmy świadkami ciężkich chwil, jakie przeżywali producenci, szczególnie w regionach wiejskich, w których produkcja mleczna ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale również dla całej działalności gospodarczej i zatrudnienia.
en Last year, we saw the sector's producers endure a difficult situation, particularly those in rural regions in which dairy production is essential not only to the agricultural sector, but also to economic activity and employment in general.
pl czekolada mleczna, w formie bloku, zawierająca w masie tłuszcz mleka
en milk chocolate, in block form, containing by weight of butterfat
pl Mój ulubiony to " Mleczna droga "
en My favourite was " The Milky Way "
pl Dokładnie, Droga Mleczna
en James: oh. oh. excuse me
pl Co ty jesteś, mleczna policja?
en What are you, the dairy police?We' re in the middle of a story here
pl premia mleczna oraz płatności dodatkowe, przewidziane w tytule ‧ rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr
en the dairy premium and additional payment provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
pl Droga Mleczna smakuje jak maliny... ale było mi to obce
en Well, the Milky Way tastes like raspberries.But it was lost on me
pl Czy kwota mleczna SLOM ‧ podlega ponownemu oszacowaniu na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-‧ (Lay and Gage)?
en Is the SLOM ‧ milk quota subject to re-assessment as a result of the judgment of the Court of Justice in case C-‧ (Lay and Gage)?
pl Wyraźna Droga Mleczna i wężowe chmury to znak, że nadciąga mgła
en A clear Milky Way and snaking clouds signal fog is near
pl Do wspomnianych systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule ‧ rozdziały ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ oraz płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewidzianych w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule ‧ rozdział ‧ sekcje ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz tytule V rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The support schemes concerned are: the dairy premium and additional payment and the arable crops area payment under Title IV, Chapters ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, direct payments under measures established in the POSEI programmes provided for in Title ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and direct payments under measures established in the Aegean Islands programmes provided for in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, the single payment scheme, the crop specific payment for rice, the protein crop premium, the sheep meat and goat meat premiums, the beef and veal payments and the single area payment scheme provided for in Title III, Title IV, Chapter ‧, Sections ‧, ‧, ‧ and ‧ and Title V, Chapter ‧, respectively of Regulation (EC) No
pl domaga się, aby w przypadku zmian popytu na rynkach światowych kwota mleczna została odpowiednio dopasowana; uważa w związku z tym, że kwoty należy zwiększyć o ‧ % w roku mleczarskim ‧/‧ na dobrowolnej zasadzie dla każdego państwa członkowskiego; wzywa Komisję do umieszczenia tej podwyżki w rezerwach krajowych; apeluje o coroczny przegląd kwot
en Calls for the milk quota to be adjusted according to the market in response to changes in demand on world markets; considers, therefore, that quotas should be increased by ‧ % in the milk year ‧/‧ on a voluntary basis for each Member State; calls on the Commission to allocate the increase to the national reserve; calls for an annual review of the quota
pl płynna śmietana mleczna, z podziałem na sprzedaż w segmentach OOH, przemysłowym i detalicznym
en dairy liquid cream separated into sales to the Out of Home, industrial and the retail segments
pl lukier (pomada), czekolada gorzka, mleczna lub biała
en sugar icing (fondant), dark chocolate, milk chocolate or white chocolate
pl Premia mleczna i płatności dodatkowe
en Dairy premium and additional payments
pl do następnego dnia mleczna maszyna była już pełnaHi, Selma
en By the second day the milking machine was already bollixed. ~ Hi, Selma. ~ Can you see to the washing? ~ Dream on. ~ If you' d be so kind
pl Artykuł ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, art. ‧ ust. ‧ lit b) i art. ‧ ust. ‧ oraz rozdziały ‧ (pszenica durum), ‧ (rośliny energetyczne), ‧ (premia mleczna), ‧ (płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych), ‧b (pomoc w odniesieniu do gajów oliwnych), ‧c (pomoc w odniesieniu do produkcji tytoniu) oraz ‧d (płatność obszarowa z tytułu chmielu) w tytule ‧ tego rozporządzenia stosują się jednak nadal w odniesieniu do roku
en However, Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧a, ‧b, ‧, ‧(b) and and Chapters ‧ (durum wheat), ‧ (energy crops), ‧ (dairy premium), ‧ (arable crops area payment), ‧b (aid for olive groves), ‧c (tobacco production aid) and ‧d (hops area payment) of Title ‧ of that Regulation shall continue to apply for
pl Premia mleczna
en Dairy premium
pl Ma pan normalne i takie z mleczna czekoladą?
en You' ve got your plain chocolate and your milk chocolate?
pl Mleczna droga reklamy - historia społecznych kampanii reklamowych mleka.
en The Milky Way of Advertising - The History of Milk's Social Advertising.
Showing page 1. Found 5742 sentences matching phrase "zupa mleczna".Found in 3.711 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.