Translations into English:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Similar phrases in dictionary Romanian English. (2)

cum se spune...pe englezeşte
how do you say...in English
cum se zice...în engleză?
how do you say...in English

Example sentences with "cum se zice...pe englezeşte", translation memory

add example
ro Primul aspect, acela al posibilității ca prorogarea competenței în favoarea instanței sesizate să poată fi prevenită prin contestarea competenței dacă pârâtul se apără pe fond, a luat naștere din divergențele dintre versiunile lingvistice ale Convenției de la Bruxelles (și, ulterior, ale Convenției de la Lugano): unele versiuni lingvistice, cum ar fi engleza și italiana, prevăd că norma privind prorogarea implicită nu se aplică dacă înfățișarea are ca scop exclusiv contestarea competenței, și nu simplu contestarea competenței
en The first issue, whether the prorogation of jurisdiction in favour of the court seised can be prevented by a challenge to jurisdiction if the defendant also defends himself on the merits, arises out of divergences between the language versions of the Brussels Convention (and subsequently of the Lugano Convention): some language versions, such as the English and Italian versions, stated that the rule on implied prorogation did not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, rather than simply to contest the jurisdiction
ro - (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, împărtăşesc multe dintre rezervele exprimate în acest raport în ceea ce priveşte încurajarea oferită de Uniunea Europeană pentru continuarea şi dezvoltarea limbilor de origine - chiar dacă filozofia generală a rapoartelor merită atenţie şi susţinere - şi aceasta deoarece, astăzi, în faţa acestor probleme ridicate în mod legitim, ne expunem unui risc şi mai mare, şi anume acela de a vedea cum limbile europene se sting ca urmare a faptului că suntem obligaţi, în această sală şi în alte situaţii, să folosim engleza scrisă şi vorbită standardizată.
en - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I share many of the reservations expressed in this report concerning the encouragement given by the European Union to the continuation and development of languages of origin - even though the general philosophy of the reports is worthy of attention and support - and this is because, today, in the face of these legitimately raised problems, we run an even greater risk, which is that of seeing European languages die out as a result of our being forced, in this House as elsewhere, to use standardised spoken and written English.
ro Regulamentul (CE) nr. ‧ se rectifică după cum urmează: [nu se referă decât la versiunea în limba engleză]
en In point ‧(c) of
ro numele scurt al țării în limba engleză (astfel cum se prevede în a doua coloană a tabelului din capitolul II) între paranteze
en Country Short Name in English (as provided in the second column of Chapter ‧ Table) inside the parenthesis
ro Articolul ‧ alineatul litera (b) din versiunea în limba engleză a Regulamentului (CE) nr. ‧ se citește după cum urmează
en Article ‧)(b) of the English version of Regulation (EC) No ‧ shall read as follows
ro Numai versiunea în limba engleză a anexei ‧ la Directiva ‧/CEE se modifică după cum urmează
en The English version only of Annex ‧ to Directive ‧/EEC shall be amended as follows
ro Cum se spune în engleză la " parasută "?
en How do you say in English " parachute "?
ro Regulamentul (CE) nr. ‧ se rectifică după cum urmează: [nu se referă decât la versiunea în limba engleză]
en In Article ‧)(c) of Regulation (EC) No ‧ the words
ro De exemplu, se poate folosi limba engleză dacă se dorește acest lucru, așa cum se poate utiliza portugheza, letona sau olandeza, cu traducere în una dintre cele trei limbi.
en English, for example, can be used if so desired, as can Portuguese, Latvian or Dutch, with a translation in one of the three languages.
ro Cum se spune la prieten în engleză?
en How do you say friend in English?
ro În ceea ce privește piața de produse relevantă, se constată existența unor piețe relevante distincte pentru produse cum ar fi crema englezească custard, porridge și deserturile porționate, în ambalaj compact
en With respect to the relevant product market, separate relevant product markets exist for fresh custard, porridge and portion pack desserts
ro Acestea sunt legate de dispoziţia ca statele membre ale UE să pregătească toate documentele aferente activităţii de investiţii, după cum se menţionează în document, "într-o limbă uzuală în mediul financiar internaţional”, ceea ce înseamnă limba engleză.
en Those doubts concern the provision that EU Member States will have to prepare all the documents related to investment business, as stated in the document, 'in a language customary in the sphere of international finance', and this means in English.
ro Textele actelor menționate în anexe sunt egal autentice în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și, pentru autentificare, se redactează în limbile islandeză și norvegiană și se publică în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
en The texts of the acts referred to in the Annexes are equally authentic in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages as published in the Official Journal of the European Union and shall for the authentication thereof be drawn up in the Icelandic and Norwegian languages and published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union
ro ' Cum se zicea, daca nu ai mers cu Georgio, ai mers pe el. '
en JoJo the Whale
ro Dar ştii cum se zice: unii întineresc pe zi ce trece
en But you know what they say.There' s some keeps gettin ' younger all the time
ro Se va face cum zic eu.Ştii bine care sunt consecinţele dacă mă vei ucide pe mine... sau pe William
en You know well the consequences if you murder me...... or William
ro Ca şi cum totul trece aşa de repede pe lângă mine că timpul zicise opreşte
en Like everything is moving by so quickly that time just seems to stop
ro Cum se zice la " fac pe mine de frică " în italiană?
en How do you say " scared shitless " in Italian?
ro Pistolul pe care ziceţi că nu l- aţi văzut... cum se face că are amprentele voastre pe el?
en The gun that you never saw, how does it have you finger prints on it
ro Acuma o iei personal?Ştii cum se scrie şobolani invers <rats>? Stele <star>!-Aşa e amice, sunt o stea!-Da, aşa e?-Ştiţi cum se scrie " ha " invers?-Nu, nu avem idee...-AAAAAAH!-Exact!-Nu se poate!-Da, asta e!-Scutece!-Ciocolata mea preferată!-Spune " Maya ".-Maya.-Maya.-Maya. Ce vrei să faci?-Cred că e pe cale să zică ceva.-Adu-mi un os. Şi o porţie mare de muşte
en diapers! my favorite, chocolate say miya what do you think you' re doing?
ro Nu pot fi de acord cu includerea în acest proces a limbilor franceză şi engleză în detrimentul unor limbi mult mai răspândite, precum portugheza sau spaniola (ca şi cum în UE ar exista limbi cu statute diferite, o idee pe care o resping).
en I cannot agree to the inclusion in this process of the French and German languages to the detriment of more widely spoken languages such as Portuguese or Spanish (as if languages with different statuses existed in the EU, an idea that I reject).
ro autor. De obicei folosesc propria limbă maternă, dar, cum îl înlocuiesc pe Marian Harkin, voi încerca într-o engleză stâlcită.
en author. - Normally I use my own mother tongue but, as I am replacing Marian Harkin, I will try in broken English.
ro Asa cum il iubesti pe englez Da!
en Like you love the Englishman.Yes!
Showing page 1. Found 1135878 sentences matching phrase "cum se zice...pe englezeşte".Found in 140.577 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.