Translations into Czech:

  • bílé krvinky   

Similar phrases in dictionary Slovak Czech. (1)

biela krvinkabílá krvinka

Example sentences with "biele krvinky", translation memory

add example
U pacientov liečených na malígny melanóm, je počas indukčnej fázy liečby treba sledovať funkciu pečene, počet bielych krviniek a diferenciál týždenne a počas udržiavacej fázy liečby mesačneU pacientů léčených pro maligní melanom je třeba v průběhu indukční fáze léčby jedenkrát týdně a v průběhu udržovací léčby jednou měsíčně monitorovat jaterní funkce a celkový i diferenciální bílý krevní obraz (WBC
Redukcie počtu neutrofilov a bielych krviniek na konci ‧. týždňa korelovali s dávkou PegIntronuPokles počtu neutrofilů a leukocytů na konci ‧. týdne korelovaly s velikostí dávky přípravku PegIntron
V klinickej štúdii s dospelými pacientmi, ktorí dostávali určené dávky sulfasalazínu, ku ktorému sa pridal Enbrel, bol u pacientov v kombinovanej skupine pozorovaný štatisticky významný pokles v priemernom počte bielych krviniek v porovnaní so skupinami liečenými samotným Enbrelom alebo samotným sulfasalazínomSoučasné podávání Enbrelu se sulfasalazinem V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným Enbrelem nebo samotným sulfasalazinem
Boli hlásené znížené hodnoty hemoglobínu, hematokritu, zvýšené hodnoty hladín sérovej glukózy a bielych krviniek, prítomnosť baktérií a krvi v močiByl zaznamenán pokles hemoglobinu, hematokritu, vyšší glykémie a leukocytóza, bakteriurie a hematurie
Tieto biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciámTyto bílé krvinky obvykle pomáhají tělu bojovat proti infekci
Podávaná dávka sa musí redukovať o ‧ %, ak sa vyskytnú hematologické poruchy (biele krvinky  ‧/mm‧, granulocyty  ‧/mm‧, trombocyty  ‧/mmV případě výskytu hematologických poruch (leukocyty  ‧/mm‧, granulocyty  ‧/mm‧, trombocyty  ‧/mm‧) by měla být podávaná dávka snížena o ‧ %
• nepokoj, • problémy s pamäťou, • závrat, • bolesť hlavy, • opuch členkov, • zmeny výsledkov krvných testov pre niektoré biele krvinky (lymfocyty), • sfarbenie plazmy, čo môže spôsobovať umelé zvýšenie alebo zníženie hodnôt niektorých laboratórnych parametrov• neklid • problémy s pamětí • závratě • bolest hlavy • otoky kotníků • změny ve výsledcích krevních testů u určitých bílých krvinek (lymfocytů) • zabarvená plazma, což může mít za následek umělé zvýšení nebo snížení hladin určitých laboratorních hodnot
Bude vám odobraná krv na rozbor, aby sa skontrolovalo prípadné zníženie počtu bielych krviniek (agranulocytózaVyšetří Vám krevní obraz, aby se zjistil případný pokles počtu bílých krvinek (agranulocytóza
keď máte horúčku: môže byť dôsledkom malého počtu bielych krviniek, čo môže zvýšiť rizikojestliže máte horečku: může to být díky nízkému počtu bílých krvinek, což může způsobit zvýšení
Iné vedľajšie účinky hlásené pri užívaní Keppry sú: • poruchy nervového systému: parestézia (mravčenie); • psychické poruchy: abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie, duševné poruchy, samovražda, pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky; • tráviace poruchy: pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zlyhanie pečene, hepatitída (žltačka), abnormálne funkčné pečeňové testy; • poruchy výživy: strata telesnej hmotnosti; • poruchy kože: strata vlasov; poruchy krvi: znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krviniekOstatními nežádoucími účinky, uváděnými při užívání přípravku Keppra, jsou • poruchy nervového systému: parestézie (brnění) • psychiatrické poruchy: abnormální chování, vztek, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy; sebevražda, pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky • poruchy trávicího ústrojí: zánět slinivky břišní, selhání jaterních funkcí, nenormální hodnoty testů jaterních funkcí • poruchy výživy: ztráta tělesné hmotnosti • kožní poruchy: ztráta vlasů • krevní poruchy: snížený počet červených krvinek a/nebo bílých krvinek
zníženie počtu červených krviniek (anémia), zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytózasnížení počtu červených krvinek (anémie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza), změněné
Váš lekár bude aspoň ‧ týždňov každý týždeň odoberať vzorky krvi, aby kontroloval počet krvných doštičiek a bielych i červených krviniek, ktorý sa môže v dôsledku liečby mierne znižovaťVáš lékař bude každý týden odebírat vzorky krve po dobu nejméně ‧ týdnů, aby kontroloval počet krevních destiček a bílých i červených krvinek, který se může díky léčbě mírně snižovat
Táto náhrada účinkuje rovnakým spôsobom ako prirodzene vyrobený G-CSF tak, že podporuje kostnú dreň v produkcii bielych krviniekUměle vyrobený protein účinkuje stejným způsobem jako přirozeně vytvořený G-CSF, a to tak, že podporuje kostní dřeň k produkci vyššího množství bílých krvinek
závažný pokles určitých bielych krviniek (agranulocytózaVelmi vzácné: agranulocytóza
Akútna lymfoblastická leukémia je druhom leukémie, pri ktorej určité abnormálne biele krvinky (označované ako „ lymfoblasty “) sa začnú nekontrolovane množiťAkutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané „ lymfoblasty “) začnou růst nekontrolovaně
Časté vedľajšie účinky: pľúcna infekcia (pneumónia), opar (herpes simplex), pľuzgiere, pásový opar (herpes zoster), kožná infekcia niekedy sprevádzaná horúčkou a triaškou, nízky počet bielych krviniek preukázaný krvnými vyšetreniami (neutropénia, leukopénia), vysoké hladiny cholesterolu, bolesť hlavy, závraty, vysoký krvný tlak, tvorba vriedkov v ústnej dutine, bolesť žalúdka, abnormálne hodnoty funkčných vyšetrení pečene (zvýšené transaminázy), vyrážka a svrbenie a infekcia oka (konjunktivitídaČasté nežádoucí účinky: plicní infekce (pneumonie, zápal plic), opary (ústní herpes simplex), puchýře, pásový opar (herpes zoster), kožní infekce někdy s horečkou a zimnicí, snížený počet bílých krvinek v krevních testech (neutropenie, leukopenie), vysoká hladina hladina cholesterolu, bolest hlavy, závratě, vysoký krevní tlak, vředy v ústech, bolest žaludku, porucha jaterních testů (zvýšené transaminázy), vyrážka a svědění a infekce očí (konjunktividida, zánět spojivek
Vykoná sa krvný test na zistenie možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytózaBude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza
Vedľajšie účinky neznámej frekvencie možu zahŕňať:Infekcie močových ciest, zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), alergické reakcie (ako vyrážky, svrbenie, sťažené dýchanie, chripot, opuch tváre alebo znížený tlak v krvi), spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), liekové vyrážky, ekzém (ochorenie kože), zápaly šliach, neúčinnosť Kinzalmonu a zníženie hemoglobínu (krvnej bielkovinyNežádoucí účinky s neznámou četností mohou zahrnovat: infekce močových cest, zvýšení počtu některých typů bílých krvinek (eozinofilie), alergické reakce (například vyrážka, svědění, potíže s dechem, sípání, otok tváře nebo nízký krevní tlak), zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), poléková vyrážka, ekzém (kožní onemocnění), záněty šlach, nedostatečná účinnost přípravku Kinzalmono a pokles hemoglobinu (krevní bílkovina
Menej častá môže byť znížená tvorba istého druhu bielych krviniek (neutropénia), po ktorej budete náchylnejší na infekcieMéně často může být narušena tvorba určitého typu bílých krvinek (neutropenie), což může způsobit zvýšení Vaší náchylnosti k infekcím
K najčastejším vedľajším účinkom lieku Yondelis (pozorovaných u viac než ‧ pacienta z ‧) patria zvýšené krvné hladiny kreatínfosfokinázy (ukazovateľ rozpadu svalov) a kreatinínu (ukazovateľ obličkových problémov), znížené krvné hladiny albumínu (ukazovateľ pečeňových problémov), neutropénia (nízke hladiny neutrofilov, čo je typ bielej krvinky), trombocytopénia (nízke krvné hladiny krvných doštičiek), anémia (nízke hladiny červených krviniek), leukopénia (nízke hladiny leukocytov, čo je typ bielej krvinky), bolesť hlavy, vracanie, nauzea (pocit nevoľnosti), zápcha, anorexia (strata chute do jedla), únava, asténia (slabosť), hyperbilirubinémia (vysoké hladiny bilirubínu v krvi) a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi (alanínamínotransferáza, aspartátamínotransferáza, alkalická fosfatáza a gama-glutamyltransferázaMezi nejčastější vedlejší účinky u přípravku Yondelis (pozorované u více než ‧ pacienta z ‧) patří zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (ukazatel svalového metabolismu) a kreatininu (ukazatel onemocnění ledvin), snížené hladiny albuminu v krvi (ukazatel onemocnění jater), neutropenie (nízké hladiny neutrofilů, což je typ bílých krvinek), trombocytopenie (nízké hladiny krevních destiček v krvi), anémie (nízké hladiny červených krvinek), leukopenie (nízké hladiny leukocytů, což je typ bílých krvinek), bolesti hlavy, zvracení, nauzea (nevolnost), zácpa, anorexie (nechutenství), únava, astenie (slabost), hyperbilirubinemie (vysoké hladiny bilirubinu v krvi) a zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi (alaninaminotransferáza, aspartátaminotransferáza, alkalická fosfatáza a gammaglutamyltransferáza
nízky počet bielych krviniek (zníženie počtu bielych krviniek môže viesť ku zvýšenejmalý počet bílých krvinek (snížení počtu bílých krvinek může zvýšit náchylnost k infekci
Leukémia spôsobuje abnormálne zvýšenie počtu bielych krviniek v tele a niekedy aj v krviLeukémie způsobuje zvýšený počet bílých krvinek v těle a někdy též v krvi
Niektoré laboratórne testy sa môžu zmeniť: môže sa znížiť počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek a môžu sa porušiť pečeňové funkčné testyMůže dojít též ke změně laboratorních testů: může dojít k poklesu počtu bílých krvinek a krevních destiček a k narušení jaterních testů
Keď je počet bielych krviniek pod kontrolou, podávajte maximálne tolerovanú dávku IntronA (‧ až ‧ miliónov IU/m‧ denne), aby sa udržala hematologická remisiaPo úpravě počtu leukocytů se k udržení hematologické remise podává maximální tolerovaná dávka přípravku IntronA (‧ – ‧ milionů IU/m‧ denně
Showing page 1. Found 7274 sentences matching phrase "biele krvinky".Found in 3.372 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.