Translations into English:

  • adenoma   
    (noun   )

Example sentences with "adenóm", translation memory

add example
U myší sa vyvinula hyperplázia ECL buniek a takisto tumory pečene a adenóm siete semenníkaIn mice dose-related gastric ECL cell hyperplasia developed as well as liver tumours and adenoma of rete testis
U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropiniroluIn the rat, the only drug-related lesions were Leydig cell hyperplasia and testicular adenoma resulting from the hypoprolactinaemic effect of ropinirole
V štúdií karcinogenity na potkanoch neboli na samiciach pozorované zvýšené výskyty benígnych nádorov prsnej žľazy (fibroadenóm), maternice (polyp) a štítnej žľazy (adenóm C-bunkyIn a rat carcinogenicity study increases in benign tumours of the mammary gland (fibroadenoma), uterus (polyp) and thyroid (C-cell adenoma) were noted in females
U potkanov sa po približne dvojročnom podávaní > ‧-násobku dennej ľudskej dávky [ ‧ mg ] na základe systémovej expozície vyvinul hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazyRats developed hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas at > ‧-times the daily human dose [ ‧ mg ] based on systemic exposure when dosed daily for approximately two years
U potkanov sa po približne dvojročnom dennom podávaní > ‧-násobku dennej ľudskej dávky [ ‧ mg ] na základe systémovej expozície vyvinul hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazyRats developed hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas at > ‧-times the daily human dose [ ‧ mg ] based on systemic exposure when dosed daily for approximately two years
Hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazy, ktoré sa zistili u potkanov, sú považované za dôsledok druhovo špecifických mechanizmov indukcie hepatálnych enzýmov CYPHepatocellular and thyroid follicular cell adenomas observed in rats are considered to be a consequence of rat-specific mechanism related to hepatic CYP enzyme induction
Jeden adenóm na hrubom čreve a jeden adenokarcinóm na slepom čreve zaznamenané u potkanov pri dávke ‧ mg/kg/deň neboli štatisticky významnéOne colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of ‧ mg/kg/day were not statistically significant
Adenóm/karcinóm obličiek, papilóm močového mechúra a uretry, adenokarcinómy tenkého čreva, adenómy prištítnych teliesok, benígne a malígne nádory drene nadobličiek a papilómy/karcinómy bezžľazovej časti žalúdka sa zaznamenali pri ‧ mg/kg/deň, čo predstavuje približne ‧, ‧-alebo ‧-násobok dennej expozície u ľudí (založenej na AUC) pri ‧ mg/deň alebo ‧ mg/deň a ‧, ‧-násobok dennej expozície u detí (založenej na AUC) pri ‧ mg/m‧/deňThe renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
Nasledujúce účinky boli pozorované u myší a/alebo potkanov v uskutočnených štúdiách karcinogenicity: granulocytová leukémia, lymfóm, hepatocelulárny adenóm a karcinóm, a testikulárny adenómThe following effects were reported in mice and/or rats in the carcinogenicity studies conducted: granulocytic leukaemia, lymphoma, hepatocellular adenoma and carcinoma, and testicular adenoma
Je zrejmé, že je to zvyčajne u pacientov so signifikantnými rizikovými faktormi ako je anamnéza diabetu, poruchy štítnej žľazy alebo pituitárny adenómIn clinical trials aripiprazole has not been shown to induce clinically relevant weight gain (see section
V štúdiách o karcinogenicite pri myšiach sa vyvinula hyperplázia žalúdočných ECL (Enterochromaffin-like) buniek, ktorá závisela od dávky, ako aj tumory pečene a adenóm rete testisIn mouse carcinogenicity studies dose-related gastric ECL cell hyperplasia developed as well as liver tumours and adenoma of rete testis
Showing page 1. Found 18 sentences matching phrase "adenóm".Found in 0.704 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.