Translations into English:

  • adenoma   
    (noun   )
  • adenocarcinoma   

Example sentences with "adenóm", translation memory

add example
sk U potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom hypoprolaktinemického účinku ropinirolu
en In the rat, the only drug-related lesions were Leydig cell hyperplasia and testicular adenoma resulting from the hypoprolactinaemic effect of ropinirole
sk Hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazy, ktoré sa zistili u potkanov, sú považované za dôsledok druhovo špecifických mechanizmov indukcie hepatálnych enzýmov CYP
en Hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas observed in rats are considered to be a consequence of rat-specific mechanism related to hepatic CYP enzyme induction
sk Jeden adenóm na hrubom čreve a jeden adenokarcinóm na slepom čreve zaznamenané u potkanov pri dávke ‧ mg/kg/deň neboli štatisticky významné
en One colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of ‧ mg/kg/day were not statistically significant
sk Adenóm/karcinóm obličiek, papilóm močového mechúra a uretry, adenokarcinómy tenkého čreva, adenómy prištítnych teliesok, benígne a malígne nádory drene nadobličiek a papilómy/karcinómy bezžľazovej časti žalúdka sa zaznamenali pri ‧ mg/kg/deň, čo predstavuje približne ‧, ‧-alebo ‧-násobok dennej expozície u ľudí (založenej na AUC) pri ‧ mg/deň alebo ‧ mg/deň a ‧, ‧-násobok dennej expozície u detí (založenej na AUC) pri ‧ mg/m‧/deň
en The renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
sk U potkanov sa po približne dvojročnom podávaní > ‧-násobku dennej ľudskej dávky [ ‧ mg ] na základe systémovej expozície vyvinul hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazy
en Rats developed hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas at > ‧-times the daily human dose [ ‧ mg ] based on systemic exposure when dosed daily for approximately two years
sk Nasledujúce účinky boli pozorované u myší a/alebo potkanov v uskutočnených štúdiách karcinogenicity: granulocytová leukémia, lymfóm, hepatocelulárny adenóm a karcinóm, a testikulárny adenóm
en The following effects were reported in mice and/or rats in the carcinogenicity studies conducted: granulocytic leukaemia, lymphoma, hepatocellular adenoma and carcinoma, and testicular adenoma
sk V štúdií karcinogenity na potkanoch neboli na samiciach pozorované zvýšené výskyty benígnych nádorov prsnej žľazy (fibroadenóm), maternice (polyp) a štítnej žľazy (adenóm C-bunky
en In a rat carcinogenicity study increases in benign tumours of the mammary gland (fibroadenoma), uterus (polyp) and thyroid (C-cell adenoma) were noted in females
sk U myší sa vyvinula hyperplázia ECL buniek a takisto tumory pečene a adenóm siete semenníka
en In mice dose-related gastric ECL cell hyperplasia developed as well as liver tumours and adenoma of rete testis
sk Je zrejmé, že je to zvyčajne u pacientov so signifikantnými rizikovými faktormi ako je anamnéza diabetu, poruchy štítnej žľazy alebo pituitárny adenóm
en In clinical trials aripiprazole has not been shown to induce clinically relevant weight gain (see section
sk U potkanov sa po približne dvojročnom dennom podávaní > ‧-násobku dennej ľudskej dávky [ ‧ mg ] na základe systémovej expozície vyvinul hepatocelulárny adenóm a folikulárny adenóm štítnej žľazy
en Rats developed hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas at > ‧-times the daily human dose [ ‧ mg ] based on systemic exposure when dosed daily for approximately two years
sk V štúdiách o karcinogenicite pri myšiach sa vyvinula hyperplázia žalúdočných ECL (Enterochromaffin-like) buniek, ktorá závisela od dávky, ako aj tumory pečene a adenóm rete testis
en In mouse carcinogenicity studies dose-related gastric ECL cell hyperplasia developed as well as liver tumours and adenoma of rete testis
Showing page 1. Found 18 sentences matching phrase "adenóm".Found in 0.349 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.