Translations into English:

  • currency locale identifier   
     
    A value that identifies the locale for currency handling. The default value is zero, which uses the default locale ID of the server.

Example sentences with "identifikator valute", translation memory

add example
Oznaka pred valutoPrefix currency symbol
Oznaka valuteCurrency code
Oznaka valuteCurrency symbol
Če je vključena ta izbira, je oznaka za valuto pred vrednostjo za pozitivne zneske, drugače pa na desniIf this option is checked, the currency sign will be prefixed (i. e. to the left of the value) for all positive monetary values. If not, it will be postfixed (i. e. to the right
Države članice vpišejo v polje ‧ potrdila o skupnem zavarovanju in polje ‧ potrdila o opustitvi zavarovanja oznako uporabljene valute po standardu ISO Alpha-‧ (ISOMember States shall enter in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate and box ‧ of the guarantee waiver certificate the ISO ALPHA ‧ (ISO ‧) code of the currency used
Tu vnesete oznako za valuto, npr. € ali $. Distribucija, ki jo uporabljate, morda še ne podpira oznake za evroHere you can enter your usual currency symbol, e. g. $ or DM. Please note that the Euro symbol may not be available on your system, depending on the distribution you use
Valuta računa se vpiše v obliki ISO alpha-‧ šifre valute (oznake ISO ‧ za označevanje valut in denarnih enotThe invoice currency is to be entered by means of the ISO alpha-‧ currency code (Codes ISO ‧ for the representation of currencies and funds
Znak ali znaki, ki predstavljajo simbol valute so osnovani na trenutno izbrani državi. Decimalni simboli in ločitelji za tisočice delujejo kot za števila. Vnosno polje z oznako Števke ulomkov vam omogoča, da določite število števk ulomkov uporabljenih v prikazovanju vrednosti valuteThe character or characters representing the currency symbol are based on the country that is currently selected. The decimal symbol and thousands separator work as they do for numbers. The text box labeled Fract digits allows you to specify the number of fractional digits used in displaying currency values
Na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku, se ne smejo ponoviti niti oznake apoenov ali njihovih delov niti ime enotne valute ali njena razdelitev, razen če temelji takšna oznaka na uporabi drugačne abecedeThe national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
Tu določite oznako za tisočice. Oznako pri prikazu denarnih vrednosti morate nastaviti na zavihku » Valuta «Here you can define the thousands separator used to display numbers. Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
Ker je treba nadalje spremeniti seznam regij držav članic in oznake denarnih valut, ki se uporabljajo za namene te uredbe, je le-to zaradi jasnosti treba prenovitiSince further amendments are to be made as regards adjustments to the list of Member States' regions and to the currency codes used for the purposes of this Regulation, it should be recast in the interests of clarity
Če je vključena ta izbira, je oznaka za valuto pred vrednostjo za negativne zneske, drugače pa na desniIf this option is checked, the currency sign will be prefixed (i. e. to the left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be postfixed (i. e. to the right
Oznake valut OznakaCurrency codes
Tu določite oznako za decimalke pri prikazu števil (v večini dežel pika ali vejica). Oznako za decimalke pri prikazovanju denarnih vrednosti morate nastaviti posebej (na zavihku » Valuta «). V slovenščini uporabljamo le decimalno vejicoHere you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-‧ (ISOThis indicator will be constituted by the iso-alpha-‧ currency code (ISO
iz njih so razvidni zlasti namen odhodka, ocenjen znesek, oznaka valute, kjer je to mogoče, proračunska postavka, ki jo bremeni in tudi ime in opis upnikathey shall show, in particular, the purpose of the expenditure, the estimated amount involved, indicating the currency where possible, the budget item to which it is to be charged and also the name and description of the creditor
Na nacionalni strani kovancev se ne smejo ponoviti niti oznake apoenov ali njihovih delov niti ime enotne valute ali njena razdelitev, razen če temelji takšna oznaka na uporabi drugačne abecedeThe national side should not repeat any indication on the denomination, or any parts thereof, of the coin neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
Države vpišejo v polje ‧ potrdila o splošnem zavarovanju in polje ‧ potrdila o opustitvi zavarovanja oznako uporabljene valute po standardu ISO ALPHA ‧ (ISOCountries shall enter in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate and Box ‧ of the guarantee waiver certificate the ISO ALPHA‧ (ISO ‧) code of the currency used
Kot oznake se uporabljajo šifre trenutno uporabljenih valutAs an indication, some codes relating to currencies currently used
Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-‧ (ISOThis indicator will be constituted by the iso-alpha-‧ currency code (ISO ‧)`
Oznaka valute Znakovna ‧ Razpredelnica ‧-Količina (kg) Dejanska številkaeach message line is followed by a carriage return
Showing page 1. Found 30143 sentences matching phrase "identifikator valute".Found in 5.325 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.