Translations into English:

  • medical device   

Example sentences with "medicinski in kirurški instrumenti", translation memory

add example
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Instrument, ki je namenjen kirurški uporabi pri rezanju, vrtanju, žaganju, praskanju, strganju, spenjanju, zategovanju, obrezovanju in podobnih postopkih, ki ni priključen na kakšen aktivni medicinski pripomoček in ki ga je mogoče ponovno uporabiti po tem, ko so bili opravljeni ustrezni postopkiInstrument intended for surgical use by cutting, drilling, sawing, scratching, scraping, clamping, retracting, clipping or similar procedures, without connection to any active medical device and which can be reused after appropriate procedures have been carried out
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in priborOptical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati ter njihovi deli, razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. štOPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOROPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
Proizvodnja medicinsko-kirurških instrumentov in opreme ter ortopedskih aparatov (razen ortopedskih čevljevmanufacture of medico-surgical instrumentsand equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear
Kirurški in drugi medicinski posegiSurgical and medical procedures
Kirurški in drugi medicinski posegi občasno drenaža po postopku drenaža ranePost procedural drainage Wound drainage
Vsak državljan ima pravico do zaupnosti podatkov o svojem zdravstvenem stanju, postavljeni diagnozi in postopkih zdravljenja, pa tudi pravico do spoštovanja svoje zasebnosti med preiskavami, posvetovanji z zdravniki ter medicinskimi in kirurškimi posegiEveryone has the right to confidentiality of information about his health, the diagnosis made and treatment provided, as well as to respect for privacy during examinations, consultations and medical or surgical treatment
Šteje se, da se oprema pošilja priložnostno, če je medicinska, kirurška ali laboratorijska oprema poslana na zahtevo bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove, ki se je znašla v izjemnih okoliščinah in zaradi neustreznih lastnih zmogljivosti nujno potrebuje tako opremoEquipment dispatched on an occasional basis means any medical, surgical or laboratory equipment dispatched at the request of a hospital or other medical institution which is facing exceptional circumstances and has urgent need of such equipment to make up for the inadequacy of its own facilities
DRŽAVE ČLANICE SVETA EVROPE, pogodbenice Sporazuma z dne ‧. aprila ‧ o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične ali zdravstvene namene (v nadaljevanjuTHE MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE, Contracting Parties to the Agreement of ‧ April ‧ on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment (hereinafter called
za podjetje Apax Europe V: investicijski sklad, dejaven na področju proizvodnje in prodaje kirurških rokavic preko Regent Medical Limited (Regent) in medicinskih proizvodov, vključno s proizvodi za oskrbo poškodb preko Medlock Medical Limited (Medlockfor Apax Europe V: Investment fund, active in the manufacture and sale of surgical gloves through Regent Medical Limited (Regent) and of medical products, including wound care products, through Medlock Medical Limited (Medlock
o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene nameneon the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of Diagnosis or treatment
Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo v brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejoThe Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for their own needs, make medical, surgical and laboratory equipment available on free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances, have urgent need of it
Sklep Sveta z dne ‧. maja ‧ o pristopu Evropske gospodarske skupnosti k Sporazumu o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene nameneCOUNCIL DECISION of ‧ May ‧ concerning the accession of the European Economic Community to the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment
Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin, ki niso kirurško invazivni pripomočki in ki niso namenjeni priključevanju na aktivne medicinske pripomočkeAll invasive devices with respect to body orifices, other than surgically invasive devices and which are not intended for connection to an active medical device
OB UPOŠTEVANJU, da bi se olajšal prehod meje za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, ki jo neka država članica lahko da na voljo drugiCONSIDERING that it is desirable to facilitate the crossing of frontiers for medical, surgical and laboratory equipment which one Member State may be able to make available to another
Medicinska, kirurška in laboratorijska opremaMedical, surgical and laboratory equipment
Showing page 1. Found 1706743 sentences matching phrase "medicinski in kirurški instrumenti".Found in 269.044 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.