Translations into English:

  • red           
    (verb, noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Slovenian English. (31)

Erik Rdeči
Erik the Red
Frakcija rdeče armade
Red Army Faction
rdeč
; red
Rdeča bodika
Scorpaena
Rdeča kapica
Little Red Riding Hood
rdeča pesa
beetroot
rdeča plima
red tide
rdeča velikanka
; red giant
rdeča, zelena, modra, alfa
red, green, blue, alpha
Rdeče morje
; Red Sea; Arabian Gulf; Gulf of Arabia
rdeče vino
; red wine
rdeči bor
Scots pine
Rdeči križ
Red Cross; International Red Cross and Red Crescent Movement
Rdeči pajek
Red Spider Nebula
Rdeči seznam IUCN
IUCN Red List
Rdeči trg
Red Square
Red rdeče delavske zastave
Order of the Red Banner of Labour
Red rdeče zastave
Order of the Red Banner
Red rdeče zvezde
Order of the Red Star
Velika rdeča pega
Great Red Spot
Vzhod je rdeč
The East Is Red

Example sentences with "rdeče", translation memory

add example
sl Nisi imel te pravice, Rdeči
en You had no right, Red
sl Rdeča kontrolna svetilka mora biti vidna tudi pri dnevni svetlobi
en The tell-tale lamp shall be visible even by daylight
sl o prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO ‧M za plovila, ki plujejo pod estonsko, nemško, latvijsko, litovsko in portugalsko zastavo
en establishing a prohibition of fishing for redfish in NAFO zone ‧M by vessels flying the flag of Estonia, Germany, Latvia, Lithuania and Portugal
sl Rdeča ‧ v pripravljenosti
en Red ‧ standing by
sl Zahtevek za pridobitev subvencijskega dokumenta in sam dokument vsebujeta v oddelku ‧ eno od naslednjih navedb, napisanih z rdečim ali podčrtanih z rdečim
en The application for a subsidy document and the document itself shall include in Section ‧ one of the following endorsements written in red or underlined in red
sl trska, vahnja, oslič, morska plošča, sivi jezik, rdeči jezik, romb, gladki romb, iverka, sled, skuša, krilati romb, mol, limanda, saj, škamp in jastog
en cod, haddock, hake, plaice, witch, lemon sole, turbot, brill, flounder, herring, mackerel, megrim, whiting, dab, saithe, Norway lobster and lobster
sl Bromkrezol rdeče, raztopina ‧ % (m/v): ‧ g bromkrezol rdečega se raztopi v ‧ ml raztopine natrijevega hidroksida ‧ M. Dopolni se z vodo do ‧ ml in premeša
en Bromocresol purple solution ‧ % (w/v): dissolve ‧ g of bromocresol purple in ‧ ml of ‧ M sodium hydroxide solution. Make up the volume to ‧ ml with water and mix. ‧. Standard substance: zinc bacitracin of known activity (in i. u
sl Zdravilo Arava se uporablja za zdravljenje odraslih z aktivnim revmatoidnim artritisom (bolezen imunskega sistema, ki povzroča vnetje sklepov) ali aktivnim psoriatičnim artritisom (bolezen, ki povzroča rdeče in luskinaste zaplate na koži ter vnetje sklepov
en Arava is used to treat adults with active rheumatoid arthritis (an immune system disease causing inflammation of the joints) or active psoriatic arthritis (a disease causing red, scaly patches on the skin and inflammation of the joints
sl Če pred vrati opazim rdeče luči ali policiste s strojnicami in solzivcem, boš vedel, kdo jo bo skupil
en Any red Iights out front, or coppers setting up machine guns, throwing tear gas, you know who gets it?
sl Moja zelena pika je postala rdeča
en And my green dot' s gone red
sl spodnjega dela (h‧ = ‧ % H), v katerem je jasno čitljiv standardni napis v beli in/ali črni barvi na rdeči podlagi
en the bottom part (h‧= ‧ % H) shall include the standard wording in white and/or black, on a red background, and shall be clearly legible
sl Škrlatno rdeča obarvanost le dela preskusnega gojišča ali nepravilna obarvanost v kateri koli epruveti/ampuli z vzorcem mleka kaže na inhibitorne snovi v vzorcu med ravnmi, navedenimi v tabeli na strani
en A purple coloration only of a part of the test medium or an irregular coloration in any of the milk sample tubes/ampoules indicates inhibitory substances between the levels given in the table on page ‧ in the sample
sl poziva Svet in Komisijo, da od etiopske vlade zahtevata, da razkrije skupno število oseb, priprtih po vsej državi, omogoči obiske Mednarodnega odbora Rdečega križa in vsem pridržanim osebam omogoči dostop do njihovih družin, pravno svetovanje in zdravstveno oskrbo, če to zahteva njihovo zdravstveno stanje, ter takoj in brezpogojno izpusti vse politične zapornike in izpolni svoje obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in vladavino prava
en Calls on the Council and the Commission to put pressure on the Ethiopian Government to disclose the total number of persons detained throughout the country, to allow visits by the International Committee of the Red Cross and to allow all detainees access to their families, legal counsel and any medical care that their health may require, and also to release immediately and unconditionally all political prisoners, i.e. journalists, trade union activists, human rights defenders and ordinary citizens, and fulfil its obligations with respect to human rights, democratic principles and the rule of law
sl V predkliničnih varnostnih študijah so veliki odmerki irbesartana (≥ ‧ mg/kg/dan pri podganah in ≥ ‧ mg/kg/dan pri opicah) povzročili zmanjšanje parametrov rdečih krvnih celic (eritrociti, hemoglobin, hematokrit
en In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit
sl Poljaki niso obupali nad demokracijo in nazadnje se je lahko rdeča barva solidarnosti združila z belo barvo glasovnice in leta 1989 dala rojstvo novi, demokratični državi.
en Poles did not give up the pursuit of democracy, and finally the red colour of solidarity was able to combine with the white of the ballot paper to give birth to a new, democratic state in 1989.
sl Vedno je hotel rdečo žvečilno
en He always had to get the red gumball
sl Stroncij in njegove spojine, z izjemo stroncijevega sulfida, pod pogoji, navedenimi v delu ‧ Priloge III, in z izjemo stroncijevih soli, karminsko rdečih barvil in pigmentov barvil, navedenih pod napotilom v delu ‧ Priloge ‧ in v delu ‧ Priloge
en Strontium and its compounds, with the exception of strontium sulphide under the conditions laid down in Annex III, Part ‧, and of strontium salts, lakes and pigments of the colouring agents listed with reference in Annex III, Part ‧, and in Annex IV, Part
sl Razumljivo je, da se vinarji v številnih evropskih regijah bojijo gospodarskih, socialnih in okoljskih posledic odprave prepovedi mešanja rdečega in belega vina za proizvodnjo rose vina.
en It is understandable that wine-growers in numerous European regions fear the economic, social and environmental consequences of lifting the ban on the blending of red and white wine to produce rosé wine.
sl Epoetini so rastni dejavniki, ki stimulirajo predvsem nastajanje rdečih krvnih celic
en Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production
sl Tukaj Rdeči dve
en This is Red Two
sl Vidim pikice svetlobe, modre in rdeče, ki lebdijo naokrog
en I see... of the light spots... back and forth, like a butterfly
sl Ali se Komisija zaveda, da so predlagane rešitve označevanja v tradicionalnih regijah proizvajalkah že zavrnili, ker izraz "rose" ne bo rezerviran izključno za vino, ki ga pridelujejo iz rdečega grozdja?
en Is the Commission aware that the recommended labelling solutions have already been rejected by the traditional producing regions, because the term 'rosé' will not be exclusively reserved for the wines which they produce from red grapes?
sl Rdečega ne mara prav veliko ljudi
en Not many people like oolong
sl Ponovna ocena nekaterih barvil, in sicer E ‧ tartrazin, E ‧ kinolin rumeno, E ‧ sončno rumeno, E ‧ ponso rdeče R‧, E ‧ alura rdeče AC, E ‧ karmoizin in E ‧d likopen, je že končana
en The re-evaluation of certain colours (namely E ‧ Tartrazine, E ‧ Quinoline Yellow, E ‧ Sunset Yellow FCF, E ‧ Ponceau ‧R, E ‧ Allura Red AC and E ‧ Carmoisine, E ‧d lycopene) has already been completed
sl Tebi je dovoljeno, da piješ rdeče vino
en You' re allowed to have your red wine
Showing page 1. Found 3854 sentences matching phrase "rdeče".Found in 1.113 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.