Translations into English:

  • red           
    (verb, noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Slovenian English. (43)

Erik Rdeči
Erik the Red
Frakcija rdeče armade
RAF; Red Army Faction
kardinal rdeča
carmine; cardinal
karmin rdeča
cardinal; carmine
rdeč
florid; blood-red; cerise; ; red; rubicund; cherry-red; sanguine; scarlet; cherry; reddish; ruddy; ruby-red; crimson; carmine; ruby
rdeč kot vino
winy; vinous; winey; vinaceous
rdeča barva
red; redness
rdeča bluza
garibaldi
Rdeča bodika
Scorpaena
rdeča detelja
purple clover; Trifolium pratense; red clover
Rdeča kapica
Little Red Riding Hood
rdeča mušnica
fly agaric
rdeča orjakinja
red giant; red giant star
rdeča paprika
Capsicum annuum grossum; sweet pepper plant; sweet pepper; bell pepper; red pepper; tabasco; pimiento; pimento; paprika
rdeča pesa
beetroot; garden beet; beet
rdeča plima
red tide
rdeča pritlikavka
red dwarf; red dwarf star
rdeča velikanka
; red giant star; red giant
rdeča, zelena, modra, alfa
red, green, blue, alpha
rdeče alge
red algae
rdeče krvničke
erythrocyte; RBC; red blood cell
Rdeče morje
Gulf of Arabia; Red Sea; ; Arabian Gulf
rdeče pritlikavke
red dwarf; red dwarf star
rdeče vino
; red wine
rdeči bor
Pinus sylvestris; Scots pine; Scotch pine; Scotch fir
rdeči jelen
elk; Cervus elaphus; American elk; red deer; wapiti
rdeči kardinal
cardinal; Cardinalis cardinalis; Richmondena Cardinalis
Rdeči križ
International Red Cross and Red Crescent Movement; Red Cross
Rdeči pajek
Red Spider Nebula
Rdeči seznam IUCN
IUCN Red List
Rdeči trg
Red Square
Red rdeče delavske zastave
Order of the Red Banner of Labour
Red rdeče zastave
Order of the Red Banner
Red rdeče zvezde
Order of the Red Star
Velika rdeča pega
Great Red Spot
Vojna med belo in rdečo rožo
Wars of the Roses; War of the Roses
Vzhod je rdeč
The East Is Red

Example sentences with "rdeče", translation memory

add example
sl V primeru diagnoze čiste aplazije rdečih krvnih celic (PRCA), posredovane s protitelesi proti eritropoetinu, je treba zdravljenje z zdravilom NeoRecormon prekiniti, bolnikom pa se ne sme uvesti zdravljenja z drugim eritropoetskim proteinom (glejte poglavje
en In case anti-erythropoietin antibody-mediated PRCA is diagnosed, therapy with NeoRecormon must be discontinued and patients should not be switched to another erythropoietic protein (see section
sl znak na vrhu boje je krogla premera najmanj ‧ centimetrov, na vrhu katere sta eden ali dva odsevna trakova, ki ne smeta biti rdeče ali zelene barve in morata biti najmanj ‧ centimetrov široka
en a top sign on the top of the buoy which shall be a sphere of a diameter of at least ‧ centimetres topped with one or two luminous band which shall be neither red nor green and shall be at least ‧ centimetres broad
sl Mama malo rdečega mesa smo dobili
en We got some dark meat coming in, too, Mama
sl Vidnost rdeče svetlobe naprej in bele svetlobe nazaj
en Visibility of red lights towards the front and white lights towards the rear
sl ml steklena viala tipa I s sivim zamaškom iz butilne gume in plastično zaporko z rdečim aluminijastim obročkom, samo za enkratno uporabo
en ml Type I glass vials with a grey butyl stopper and a plastic cap with a red aluminium band for single use only
sl ker UNHCR in Mednarodni odbor Rdečega križa beguncem občasno namenita humanitarno pomoč, vendar je položaj beguncev in drugih razseljenih Iračanov vse slabši, primanjkuje jim namreč vode, hrane, goriva in zdravil, in ker humanitarne organizacije pozivajo, naj se zaradi vse večjih potreb v Iraku in sosednjih državah zagotovijo ustrezna sredstva
en whereas the refugees receive sparse humanitarian assistance from UNHCR and the International Committee of the Red Cross, but conditions for refugees and other displaced Iraqis are increasingly appalling, with limited supplies of water, food, fuel and medicines, and whereas humanitarian organisations are appealing for adequate funding to respond to the increased needs inside Iraq and in its neighbouring countries
sl Vem, da bije srce Babice za rdeče može
en I know the Grandmother' s heart for the red man
sl Ne vem, kdo se boji rdečih jopičev.
en I do not know who is afraid of red jackets.
sl Če torej upoštevamo sporočilo Komisije z dne 22. aprila 2008 o varstvu potrošnikov, zlasti mladoletnih, glede uporabe video iger, je nujno potrebno urediti označevanje in uporabiti ukrepe, kot je razvoj "rdečega gumba" ali sistem PEGI Online, vključene v evropski program za varnejši internet.
en Taking account, therefore, of the Commission Communication of 22 April 2008 on the protection of consumers, in particular minors, in respect of the use of video games, there is an urgent need to regulate labelling and use measures such as providing a 'red button' or the PEGI online system, included in the European Safer Internet programme.
sl vzorčenje po dolžini trske, ulovljene pri ribolovu rdečega okuna in bokoplutih na teh področjih, s podrobnimi podatki o vsakem vzorcu, kar se vsak mesec povzame
en length sampling of cod taken in the redfish and flatfish fisheries in the above area, shall be provided for the two components separately, with depth information accompanying each sample, summarized on a monthly basis
sl Pomožne snovi so laktoza monohidrat, koruzni škrob, mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, magnezijev stearat, rdeč železov oksid (E
en The other ingredients are lactose monohydrate, maize starch, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, red iron oxide (E
sl Pri bolnikih, ki nimajo encima glukoza-‧-fosfat-dehidrogenaze se lahko pojavi nižanje ravni Hb in propadanje rdečih krvničk (hemolitična anemija
en Lowering of the Hb level and breakdown of red blood cells (haemolytic anemia) can occur in patients missing the enzyme Glucose-‧-phosphodehydrogenase
sl vzorce odsevnikov rdeče barve
en samples of the reflex reflector in red
sl Uredba Komisije (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. decembra ‧ o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah v coni ICES V ter v mednarodnih vodah v conah ICES ‧ in ‧ s plovili, ki plujejo pod zastavo Estonije
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a prohibition of fishing for redfish in EC and international waters of ICES zone V; international waters of ICES zones ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Estonia
sl Krizna destilacija iz člena ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧ se v skladu z določbami iz Uredbe (ES) št. ‧/‧ v zvezi s to vrsto destilacije odpre za največjo količino ‧ litrov za kakovostna rdeča vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju Jumilla, in za ‧ hektolitrov za kakovostna rdeča vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona in Terra Alta
en Crisis distillation as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is hereby opened for a maximum of ‧ hectolitres of quality red wines produced in the specified region of Jumilla and of ‧ hectolitres of quality red wines produced in the specified regions of Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Penedès, Tarragona and Terra Alta, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning this type of distillation
sl Vzorci izdihanega zraka po testu (‧ epruvete z rdečimi zaporkami) Vzemite vzorce izdihanega zraka kot je opisano zgoraj (glejte korak ‧), le da morate tokrat uporabiti epruvete z rdečimi zaporkami
en Post-test Breath Samples (‧ Red Capped Tubes) Using the red-capped, take samples of your breath as before (see step
sl rdeči železov oksid (E‧) šelak sojin lecitin
en Iron oxide, red (E‧) Shellac Soya lecithin
sl Bil sem postaran, sedel sem v rdeči sobi
en I was old, sitting in a red room
sl Z rdečim naj igra oddaljeni igralec
en Red should be played by remote
sl Uredba Komisije (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. oktobra ‧ o prepovedi ribolova na rdečega okuna v vodah ES in mednarodnih vodah cone ICES V in mednarodnih vodah con ICES ‧ in ‧ s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a prohibition of fishing for redfish in EC and International waters of ICES zone V; International waters of ICES zones ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Portugal
sl Pesno rdeča Rdeča x E ‧ Antokianins Rdeča x E ‧ Aluminij, cink, magnezij in kalcijev stearat Bela x Bromotimol modra Modra x Bromokrezol zelena Zelena x
en Beetroot red * Red * X * * * * E ‧ * Anthocyanins * Red * X * * * * E ‧ * Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates * White * X * * * * * Bromothymol blue * Blue * * * * X * * Bromocresol green * Green * * * * X * *
sl Pomožne snovi zdravila Ebixa ‧ in ‧ mg filmsko obložene tablete so: mikrokristalna celuloza, premrežen natrijev karmelozat, brezvoden koloidni silicijev dioksid, in magnezijev stearat, vse v jedru tablete; ter hipermeloza, makrogol ‧, titanov dioksid (E ‧) in dodatno pri zdravilu Ebixa ‧ mg in Ebixa ‧ mg filmsko obloženih tabletah še rumeni in rdeči železov oksid (E ‧), vse v oblogi tablete
en The other ingredients for Ebixa ‧ and ‧ mg film-coated tablets are microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate, all in the tablet core; and hypromellose, macrogol ‧, titanium dioxide (E ‧) and additional for Ebixa ‧ mg and Ebixa ‧ mg film-coated tablets are iron oxide yellow and red (E ‧), all in the tablet coating
sl Obstaja pa možnost za interakcije z zdravili, ki so v veliki meri vezana na rdeče krvne celice, npr. s ciklosporinom ali takrolimusom
en However, there is potential for an interaction with drugs that are highly bound to red blood cells e. g. cyclosporin, tacrolimus
Showing page 1. Found 3854 sentences matching phrase "rdeče".Found in 1.129 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.