Translations into English:

  • ladle   
    (verb, noun   )
  • spatula   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Tamil English. (65)

உண்மைமொழி
true word; true statement; truth
குழிமாறு-தல்
level up; square; multiply
குழியம்மி
; chemist’s mortar
கொழுகொம்பு
help; ; aid; support
சுமேரிய மொழி
Sumerian; Sumerian language
தொழும்பு
slavery; servitude; ; slave
பழிமொழி
slander; calumny; aspersion; scandal; reproach
பெரும்பாழ்
barren tract; complete ruin; primordial matter
முலை
woman’s breast; breast; beast’s dug; udder; breasts
முழுக்க
wholly; completely; entirely
முளை
tenderness; sprout; shoot; peg; seedling; seed-leaf; ; stake; spike
மூலை
nook; woman’s breast; ; corner; house; angle
மூழை
boiled rice; ladle
மூளை
the brains; intelligence; ; brain; brain substance; intellect; brain-matter

Example sentences with "முழை", translation memory

add example
ta ' % s ' அச்சில் மை குறைவான உள்ளது
en Printer '%‧ ' is low on ink
ta திறந்த மாற்றல்
en Rename transfer
ta உங்கள் உரையில் பிழை இருப்பது போல் உள்ளது; ஆகையால் இது தகுந்த பொருளை உருவாக்காது. உரை சரி பார்த்த பின் முடிந்தது எனற பொத்தானை அழுத்தவும்
en The Python interpreter caught an error during the execution of your script. Please fix the script and click the Finish button again
ta அழைக்கப்பட்ட எண்கள் அனைத்தும் கிடைக்கவில்லை என்றால், மறுபடியும் அழைப்பதற்கு முன் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வேணடும் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. ஒரே எண் அடிக்கடி கிடைக்காமல் இருந்தால் சில மோடம்கள், சிக்கிக் கொண்டு விடுமாதலால் இது தேவையான ஒன்று ‧ நொடிகள் என்பது முன்னிருப்பு ஆகும், உங்களுக்கு மாற்ற வேண்டுமென்றால் மட்டும் இதை மாற்றவும்
en Specifies the number of seconds to wait before redial if all dialed numbers are busy. This is necessary because some modems get stuck if the same number is busy too often. The default is ‧ seconds, you should not change this unless you need to
ta தொலை முகவரி
en Remote Addr
ta நாடாவின் முடிவிற்குத் தாவுகின்றது
en Skipping to end of tape
ta சண்டோ டொமிண்கோwaters_ world-class. kgm
en Rio Grande de Santiago
ta ACOT () செயல்கூறு, எண்ம எண்ணாக வடிவமைக்கப்பட்ட மதிப்பை காட்டும்
en The RANK() function returns the rank of a number in a list of numbers
ta வடிவமைப்புக் கோப்பு " % ‧ " இயற்றும்படியில்லை. ‧: the unknown socket address family number
en Configuration file " %‧ " not writable
ta படிப்பதற்கு கோப்பை திறக்கும்போது % ‧ பிழை நேர்ந்துள்ளது. ஆவணத்தை உருவாக்க முடியாது
en Error opening the file %‧ for reading. The document will not be created
ta துளையைப் உருவாக்க முடியவில்லை
en Could Not Create Socket
ta வருடு அளவுருக்களை காட்டவும்
en Show Scan Parameters
ta கேட்ட கடவுசொர்தொடர், கையெழுத்து உறுவாகவில்லை
en gpg process did not finish. Cannot generate a new key pair
ta கேவேர்டின் மைக்ரோசாப்ட் வேர்டு இறக்குமதி வடிகட்டிName
en KWord MS Word-ODF Import Filter
ta எல்லா வித மாற்றங்களும் அடுத்த சுற்றில் செயல்படுத்தப்படும்
en All changes will be activated in the next round
ta c) ‧, The கேஉதவிமையம் மேம்பாட்டாளர்கள்
en c) ‧, The KHelpCenter developers
ta மேற்கோளாக ஒட்டவும்
en Paste as & Quotation
ta செயல் எண் ‧க்கான முன்னிருப்பு வண்ணம். இந்த வண்ண அமைப்புகள் வெற்றிட செயல்பாடுகளை மட்டும் பாதிக்கும். எண் ‧ல் ஒரு செயலை வரையறுத்து அந்த எண்ணுக்கான வண்ணத்தை மாற்றினால், அடுத்த முறை எண் ‧ல் புதிய செயலை வரையறுக்கும்போது அமைப்புகள் தெரியும்
en The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at number
ta நீங்கள் நிஜமாக இந்த குழுக்களுக்கு சந்தா கட்ட வேண்டுமா?
en Do you really want to unsubscribe from these groups?
ta & மாற்று சட்டம்
en & Toggle Frame
ta % ‧ பணிமேடை நுழைவுக் கோப்பில் Type=... நுழைவு இல்லை
en The desktop entry file %‧ has no Type=... entry
ta மன்னிக்கவும், வரைபடமாக்கும் கூறு எதுவும் பதிவு செய்யபடவில்லை
en No charting component registered
ta அலார மாதிரி உருவை தொகு
en & Email Alarm Template
ta வெளியேறும் பொழுது சிடி வாசிப்பை நிறுத்து
en Stop playing CD on exit
ta இந்த கோப்பு ஏற்கனவே உள்ளது. இதன் மேலெழுத வேண்டுமா?
en The file exists. Do you want to overwrite it?
Showing page 1. Found 14916 sentences matching phrase "முழை".Found in 6.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.