Translations into English:

  • ladle   
    (verb, noun   )
  • spatula   
    (noun   )

Other meanings:

 
Large mountain cave, cavern, den

Similar phrases in dictionary Tamil English. (61)

உண்மைமொழி
true word; true statement; truth
எதிர்மொழி
; reply; rejoinder; answer; counter-argument
எபிரேய மொழி
hebrew language; Hebrew; Hebrew language
குமிழ்ப்பு
winnowing; bubbling up;
குழிமாறு-தல்
level up; square; multiply
கொழுகொம்பு
help; ; aid; support
கொழுமை
; plumpness; beauty; fertility; luxuriance; richness; coolness; freshness
தொழும்பு
slavery; servitude; ; slave
பழிமொழி
slander; calumny; aspersion; scandal; reproach
முலை
woman’s breast; breast; beast’s dug; udder; bosom; breasts
முளை
tenderness; sprout; shoot; peg; seedling; chit; seed-leaf; ; stake; spike
மூலை
nook; woman’s breast; ; corner; house; angle
மூழை
boiled rice; ladle
மூளை
the brains; intelligence; ; brain; brain substance; intellect; brain-matter

Example sentences with "முழை", translation memory

add example
ta மேற்கு விற்ஜினியாbosnia-herzegovina. kgm
en West Herzegovina
ta ஆயத்துறை முறைமை I
en Coordinate System I
ta சிப்ட் விசையை நீண்ட நேரம் அழுத்தி வைத்திருந்தால் எல்லா சொற்களும் சோதிக்கப்பட்டு பிழைகள் களையப்படும். சில சொற்கள் சமயங்களில் இரு பெரிய எழுத்துக்களை கொண்டிருக்ளாம், அதனால் அதுபோன்ற எதிர்பார்ப்புகள் ' எதிர்பார்ப்பு ' என்ற இடுக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது
en All words are checked for the common mistake of holding the shift key down a bit too long. If some words must have two uppercase characters, then those exceptions should be added in the 'Exceptions ' tab
ta இடப்பட்டியில் புதிய முகவரியொன்றை இட தற்போதிருக்கும் பதிவை வெள்ளை பெருக்கற் குறியுடன் கூடிய கருப்பு அம்பின் மீது சொடுக்கி துடைத்திட தாங்கள் விரும்பலாம்
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
ta ${ தேதியில் } to ${ க்கு } பொருளுடன் அனுப்பப்பட்ட செய்தி " ${ subject } " நீக்கப்பட்டது. செய்தி " நீக்கப்படமாட்டாது " பிறகு படிக்கப்படும். சொல்லமுடியாது
en The message sent on ${date } to ${to } with subject " ${subject } " has been deleted unseen. This is no guarantee that the message will not be " undeleted " and nonetheless read later on
ta எழுத்துரு சாளரத்தின் நெறிமுறை
en Font for & Protocol Window
ta மேம்படுத்திய உலாவும் சொருகுப்பொருள்Name
en Enhanced Browsing Plugin
ta குறிப்பிடப்பட்ட கூட்டு நிபந்தனைகளை வைத்து தரவுத்தளத்தின் நெடுக்கையின் அனைத்து எண்மதிப்பையும் உபயோகித்து முழு தொகையையும் அடிப்படையாக கொண்டு இயல்பான விலகல் தொகையை திருப்பும்
en Returns the standard deviation of a population based on the entire population using all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions
ta % ‧ சாதனத்தை திறப்பதற்கான முயற்சி
en Trying to open device %
ta % ‧ ல் % ‧ கோப்பினை உருவாக்க முடியவில்லை. கே மெயில் இது இல்லாமல் துவங்காது
en Cannot create file ` %‧ ' in %‧. KMail cannot start without it
ta திறப்பதில் பிழை % ‧. இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத அஞ்சல் அடைவு
en Error opening %‧; either this is not a valid maildir folder, or you do not have sufficient access permissions
ta கலக்கம் படிமுறை
en Dither Algorithm
ta ' lock ' ஐ ஒரு மாறியாக pppd க்கு அனுப்பக் கூடாது./etc/ppp/options மற்றும் ~/. ppprc ஐ சரி பார்க்கவும்
en You should not pass 'lock ' as an argument to pppd. Check/etc/ppp/options and ~/. ppprc
ta இந்த இரண்டாவது எல்லைக்கோட்டு கண்டுப்பிடிப்பு வடிவமைப்பை கோப்புக்கு சேமிக்க க்ளிக் செய்யவும்
en Click to save this Sentence Boundary Detection configuration to a file
ta பச்சை(நீலப்பச்சை மற்றும் மஞ்சள்
en Green (Cyan and Yellow
ta % ‧ ஐ kpppயால் இயக்க முடியவில்லை: kppp setuid அனுமதியை கொடுத்திருக்கிறீரகளா என்றும் pppd இயங்கவல்லதா என்றும் உறுதி செய்யவும்
en kppp cannot execute: %‧ Please make sure that you have given kppp setuid permission and that pppd is executable
ta குழு செயல்பாடுகளை செயலாக்கவும்
en & Enable groupware functionality
ta இங்கே நீங்கள் விசேஷ கலக்கப்பட்ட எண் குறியீடு முறையிலும் கூட முடிவை செயல்படுத்தலாம்/செயல் நீக்கலாம்
en Here you can enable/disable showing the result in mixed-number notation
ta படிமத்தினை ஒரு கோப்பில் சேமி
en Save image to a file
ta பட்டியல் வகையை மாற்று
en Change master page
ta & முந்தைய சாளரம்
en & Previous Window
ta மிகக் குறைந்த முக்கியத்துவம்Process Niceness
en Very low priority
ta டி-பஸ் வழியாக கேலாஞ்சரை அடைய இயலவில்லை, % ‧ றினை அழைக்கும் போது பிழை ஏற்பட்டது %
en KLauncher could not be reached via D-Bus. Error when calling %‧: %
ta ஐ. டி‧ இரும வரிப்பணி
en IT‧ binary lineart
ta விகுதிகளுடன் கூடிய கோப்புகளைக் காப்பதில் இத்தேரஙவு சில வசதிகளைத் தருகிறது: காக்கப்பட வேண்டிய கோப்பின் வகையைத் தாங்கள் மாற்றினால் % ‧ உரைப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்தவொரு விகுதியும் புதுப்பிக்கப்படும். காக்க வினைச் சொடுக்கும் போது % ‧ உரைப்பகுதியில் எந்தவொரு விதுதியும் கொடுக்கப் படவில்லையெனில், % ‧ கோப்பின் இறுதியில் சேர்க்கப்படும் (கோப்பின் பெயர் ஏற்கனவே இல்லாதி இருப்பின்). இவ்விகுதி தாங்கள் காக்க விழையும் கோப்பின் வகையினைப் பொருத்தது. கோப்பின் பெயருக்கு கேபசூ விகுதி தராது இருந்திட வேண்டின், இத்தேர்வினைத் இரத்து செய்யவும் அல்லது புள்ளியொன்றினை (.) கோப்பின் இறுதியில் இடவும் (புள்ளி தானாகவே அகற்றப்பட்டு விடும்). தெளிவில்லையெனில், இத்தேர்வினை இவ்வண்ணமே விட்டு விடுதல் தங்கள் கோப்புக்களை பராமரிக்க உதவும்
en This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
Showing page 1. Found 14916 sentences matching phrase "முழை".Found in 2.111 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.