Translations into Arabic:

  • أنجيوتنسين   

Similar phrases in dictionary Thai Arabic. (89)

กรดซินนามิคحموض السيناميك
กานามัยซินكناميسين
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกالمحيط المتجمد الجنوبي
คอนเทนเนอร์حاوية
คาเทซินكاتيشين
แคปไซซินكبسائسين
โคลชิซินكولشسين
โคลีนเอสเทอเรสكولينستراز
จักรพรรดิซินเกาจู่وانغ مانغ
จินجين
จินซิโนไซด์جينسنوزيدات
เจงกีส ข่านجنكيز خان
เจงกีสข่านجنكيز خان
ซินธิไซเซอร์سنثسيزر
ซิลิกอนไดออกไซด์ثنائي أكسيد السيليكون
ซิสเทอีนسستئين
เซลล์แอลิวโรนخلايا ألورون
ไซโตคาลาซินسيتوكلازين
ไดออกซินدي اوكسينات
ไตรโคเทซีนتريكوتيسينات
ทวีปแอนตาร์กติกาأنتاركتيكا
ทะเลสาบออนตาริโอبحيرة أونتاريو
ที่ราบแอนตาร์กติกทุนดร้าتندرا القطب الجنوبي
ทีโอไฟลีนتيوفيلين
ทูรินจิเอนซินثورينجينسين
เทนเนสซี่تينيسي
เทฟลูเบนซูรอนتفلوبنزورون
เทสโทสเตอโรนتستوستيرون
เทียนจินتيانجين
เทียนซินتينتسن
โททิโพเทนซีتهجين جسدي كلي
นิซินنيسين
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสالأنتيل الهولندية
เนื้อเยื่อชั้นแอลิวโรนطبقة الأليرون
บลูมฟอนเทนبلومفونتين
บาซิทราซินباسيتراسين
บีเทนبتائين
แบคเทอริโอซินبكتريوسين
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แปซิฟิกแอนตาร์กติกالمحيط الهادي القطبي الجنوبي
โปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์برنامج الحاوية
พูเทรสซีนبوتريسين
เพคตินเอสเทอเรสآز إسترالبكتين
เพนนิซิลินبنسلينات
โพลีมัยซินبوليميكسين
โพลียูรีเทนمتعدد اليوريتان
ฟูโมนิซินفومونيزينات
มหาสมุทรอินเดียและแอนตาร์กติกالمحيط الهندي القطبي الجنوبي
มหาสมุทรแอนตาร์กติกالمحيط المتجمد الجنوبي
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าكود مسلسل حاوية شحن
รัฐวิสคอนซินويسكنسن; ويسكونسن; ويسكونسين
โรคแอนแทร็กซ์حمى جمرية
โรคแอนแทรกโนสفحومة
วัตถุคอนเทนเนอร์كائن الحاوية
สเตรปโตมัยซินستربتوميسين; ستربتوماسين
สเตอริกมาโตซิสตินستريغماتوسستين
ออกซิโตซินأكستوسين
อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสأستيل كولينستراز
อะพรามัยซินأبراميسين
อันดับดินแอนโดซอลأندوصول
อาร์ทีมิซินินأرتميزينين
อูนอูนเทรียมأنون تريوم
เอควิเทนأكيتين
เอนเทอโรทอกซินسموم معوية
แอคตินأكتين
แอนซัวเตกุยأنزوا تيغوي
แอนไซมิดอลأنسيميدول
แอนดรอยด์ذكراني
แอนดีสالأندز
แอนเดียนโซนالمنطقة الأندية
แอนโดรเจนأندروجين
แอนโดรเจเนซิสنشوء ذكري
แอนโดรสเตนไดโอนأندروستنديون
แอนตาร์กติกาأنتاركتيكا; المنطقة المتجمدة الجنوبية
แอนติกาأنتيغوا
แอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แอนติทรานสไปแรนท์مضادات التعرق
แอนตีโลบظباء
แอนทราซีนأنثراسين
แอนโทไซยานิดินأنتوسيانيدين
แอนโทไซยานินالانتوسيان
แอเบอร์ดีนأبردين
แอลบูมินزلال
โอคราทอกซินأوكراتوكسين
โอเชียนคัวฮักكواهوغ محيطي
โอเชียนเนียเขตร้อนأوقيانوسيا المدارية
โอเรกอนأوريغون
โอลิวีนأوليفين
โฮโมซีสเทอีนهوموسيستين

Example sentences with "แองจิโอเทนซิน", translation memory

add example
เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้كل القديسين في الدير الشمالي
แสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งานของ Samba ในแท็บปัจจุบัน; Samba คือ เซิร์ฟเวอร์บริการการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ซึ่งสื่อสารกันในเครือข่ายของ ไมโครซอฟต์วิโดว์สالعروض Apache سجل بوصة الحالي لسان Apache هو رئيسي مُستخدَم ويب خادم بوصة العالم
ข้อมูลแอพพลิเคชันبيانات التطبيق
เลือกช่องขอกราฟแสดงความถี่ที่ต้องการแสดงได้ที่นี่: การกระจายของแสง: แสดงค่าการกระจายของแสดง (ความสว่างที่เห็นได้) สีแดง: แสดงช่องสีแดงของภาพสีเขียว: แสดงช่องสีเขียวของภาพสีน้ําเงิน: แสดงช่องสีน้ําเงินของภาพค่าอัลฟา: แสดงช่องค่าอัลฟาของภาพ โดยช่องนี้จะมีผลกับค่าความโปร่งแสง ซึ่งมีแฟ้มภาพบางแบบรองรับ เช่น แฟ้มภาพแบบ PNG หรือ TIFF เป็นต้นสี: แสดงค่าของช่องสีทั้งหมดในคราวเดียวกันانتقِ القناة إلى عرض الإضاءة العرض السطوع أحمر العرض أحمر صورة القناة أخضر العرض أخضر صورة القناة أزرق العرض أزرق صورة القناة ألفا العرض ألفا صورة القناة هذا القناة إلى الشفافية قيمة و هو مدعوم أداء بعض صورة PNG أو TIFF الألوان العرض الكل اللّون القناة عند وقت
อเมริกา/มอนเตวิเดโอأمريكا/مونتيفيديو
อเมริกา/แองกวิลลาأمريكا/أنغويلا
สัญลักษณ์ยี่จิงKCharselect unicode block nameرموز سداسية لليي جينغKCharselect unicode block name
แปซิฟิก/พิตแคร์นالهادي/بيتكارن
แปซิฟิก/ไซปันالهادي/سايبان
เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์ม คลิกบปุ่มเพื่อใช้งานมัน หรือใช้เมนู มุมมอง-> แสดงแบบฟอร์มPrevious pageهذا مستند نقر يعمل زر إلى مع أو استخدام عرض اعرض استمارات
แปซิฟิก/นาอูรูالهادي/ناورو
คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติهنا يمكنك اختيار متغيير لتخطيط لوحة المفاتيح الإضافية المنتقاة. عادة ، تمثل تغيرات التخطيط خرائط مفاتيح مختلفة لنفس اللغة. على سبيل المثال ، التخطيط الأوكرانيّ له أربع تغيرات: أساسي ، مفاتيح ويندوز (كما في ويندوز) ، آلة كاتبة ، ولفظي (كل حرف أوكرانيّ موضوع فوق حرف لاتيني بنفس النطق
อินเดีย/มายอตالهندي/مايوت
แอนตาร์กติกา/เซียววะأنتاركتيكا/سايووا
แอฟริกา/มาลาโบإفريقيا/مالابو
แปซิฟิก/แกมเบียร์الهادي/غامبير
เพิ่มแอพเพล็ตإضافة بُريمج
แอฟริกาตอนกลางNameأفريقيا الوسطىName
เครื่องของคุณไม่รองรับแอพเพล็ต OpenGLNAME OF TRANSLATORSجهازك لا يدعم بريمجات OpenGL. NAME OF TRANSLATORS
แอฟริกาตอนใต้Nameجنوب أفريقياName
ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าแฟ้ม MP‧ นี้จะถูกบันทึกแบบหนึ่งหรือสองช่อง โปรดสังเกตว่า การเลือก " เสียงโมโน " นั้นจะทําให้ขนาดแฟ้มลดลง แต่จะเป็นการ ลบสัญญาณเสียงสเตอริโอออกهذا خيار ملفات مع أو إثنان قنوات ملاحظة مونو ملفّ حجم ستيرٍٍِِيو إشارة
พวกมันฆ่าโอบี้لأنهم وصلوا " أوبي" َ
ส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วิโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วยالـ سامبا و نظام ملفّات الشّبكة (NFS) الحالة الشاشة هو a الأمام end إلى و يعمل الحالي سامبا و هو جزء من من سامبا SMB الجلسة رسالة منع مراسم ميفاق أو مراسم ميفاق هذا مراسم ميفاق مُستخدَم إلى توفير طابعة أو محرك أقراص يعمل a شبكة جاري التنفيذ من ميكروسوفت النوافذ هو جزء من نظام ملفّات الشّبكة (NFS) برمجية حزمة نظام ملفّات الشّبكة (NFS) لـ الشبكة ملف النظام و هو يونيكس إلى مشاركات شبكة داخل حالة مخرجات من a localhost هو تشغيل بعض هو بوصة تفقّد IF بوصة المسار
อินเดีย/คริสต์มาสالهندي/الميلاد
ภาษาแกลิเชียNameالجليقيةName
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "แองจิโอเทนซิน".Found in 0.574 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.