Translations into Arabic:

  • أنجيوتنسين   

Similar phrases in dictionary Thai Arabic. (89)

กานามัยซินكناميسين
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกالمحيط المتجمد الجنوبي
คอนเทนเนอร์حاوية
คาเทซินكاتيشين
โคลีนเอสเทอเรสكولينستراز
จักรพรรดิซินเกาจู่وانغ مانغ
จินجين
จินซิโนไซด์جينسنوزيدات
เจงกีส ข่านجنكيز خان
เจงกีสข่านجنكيز خان
ซิตรินินسترينين
ซิแตรนسترانج
ซินเจียง (ไว่หวอ)كسينجيانغ (ويوير)
ซินติกราฟฟีالوميضية
ซิสทีนسيستين
ซิสเทอีนسستئين
เซลล์แอลิวโรนخلايا ألورون
แซนซิบาزنزيبار
ไซโตคาลาซินسيتوكلازين
ไตรโคเทซีนتريكوتيسينات
ทวีปแอนตาร์กติกาأنتاركتيكا
ทะเลสาบออนตาริโอبحيرة أونتاريو
ที-2 ทอกซินت - 2 توكسين
ที่ราบแอนตาร์กติกทุนดร้าتندرا القطب الجنوبي
ทีโอไฟลีนتيوفيلين
ทูรินจิเอนซินثورينجينسين
เทนเนสซี่تينيسي
เทฟลูเบนซูรอนتفلوبنزورون
เทสโทสเตอโรนتستوستيرون
เทียนจินتيانجين
โททิโพเทนซีتهجين جسدي كلي
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสالأنتيل الهولندية
เนื้อเยื่อชั้นแอลิวโรนطبقة الأليرون
บลูมฟอนเทนبلومفونتين
บีเทนبتائين
แบคเทอริโอซินبكتريوسين
แบมเบอร์มัยซินبامبرميسين
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แปซิฟิกแอนตาร์กติกالمحيط الهادي القطبي الجنوبي
โปรแกรมประยุกต์คอนเทนเนอร์برنامج الحاوية
พูเทรสซีนبوتريسين
เพคตินเอสเทอเรสآز إسترالبكتين
โพลียูรีเทนمتعدد اليوريتان
ฟูซิคอคซินفوزيكوكسين
ไฟโตทอกซินتوكسينات نباتية
ไฟโตอเลกซินداحرات النبات
มหาสมุทรอินเดียและแอนตาร์กติกالمحيط الهندي القطبي الجنوبي
มหาสมุทรแอนตาร์กติกالمحيط المتجمد الجنوبي
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าكود مسلسل حاوية شحن
โรคแอนแทร็กซ์حمى جمرية
โรคแอนแทรกโนสفحومة
วัตถุคอนเทนเนอร์كائن الحاوية
วิสคอนซินويسكونسن
สเตอริกมาโตซิสตินستريغماتوسستين
อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสأستيل كولينستراز
อะฟลาทอกซินأفلاتوكسين
อันดับดินแอนโดซอลأندوصول
อีริโทรซินإرتروسين
อูนอูนเทรียมأنون تريوم
เอกโซทอกซินسموم خارجية
เอควิเทนأكيتين
เอนโดทอกซินسموم داخلية
เอนเทอโรทอกซินسموم معوية
แอคตินأكتين
แอนซัวเตกุยأنزوا تيغوي
แอนไซมิดอลأنسيميدول
แอนดรอยด์ذكراني
แอนดีสالأندز
แอนเดียนโซนالمنطقة الأندية
แอนโดรเจนأندروجين
แอนโดรเจเนซิสنشوء ذكري
แอนโดรสเตนไดโอนأندروستنديون
แอนตาร์กติกาأنتاركتيكا; المنطقة المتجمدة الجنوبية
แอนติกาأنتيغوا
แอนติกาและบาร์บูดาأنتيغوا وبربودا
แอนติทรานสไปแรนท์مضادات التعرق
แอนตีโลบظباء
แอนทราซีนأنثراسين
แอนโทไซยานิดินأنتوسيانيدين
แอนโทไซยานินالانتوسيان
แอเบอร์ดีนأبردين
แอลบูมินزلال
โอคราทอกซินأوكراتوكسين
โอเชียนคัวฮักكواهوغ محيطي
โอเชียนเนียเขตร้อนأوقيانوسيا المدارية
โอเรกอนأوريغون
โอลิวีนأوليفين
เฮปาโตทอกซินسموم كبدية
โฮโมซีสเทอีนهوموسيستين

Example sentences with "แองจิโอเทนซิน", translation memory

add example
ถังขยะ: เททิ้งทั้งหมดแล้วCommentالمهملاتComment
จากรุ่น ‧. ‧. ‧ เป็นต้นมา kppp ได้มีคุณสมบัติใหม่ ที่เรียกว่า " ความช่วยเหลือด่วน " ซึ่งคล้ายกับทูลทิป แต่คุณสามารถเรียกใช้มันได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อเรียกใช้งานมัน ให้คลิกบนคอโทรลเช่น ปุ่มหรือแถบข้อความด้วยเมาส์ปุ่มขวา หากรายการนั้น สนับสนุนความช่วยเหลือด่วน ก็จะปรากฎเมนูป๊อปอัปที่จะให้เลือกความช่วยเหลือ หากต้องการทดสอบ ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนที่ใด ๆ ของข้อความนี้منذ الإصدارة ‧. ‧. ‧ وما بعدها ، فإن لبرنامج اتصال كيدي ميزة جديدة تسمى " مساعدة سريعة ". وهي شبيهة بأداة تلميح ، لكن باستطاعتك تفعيلها متى ما أردت. لتفعيلها ، إنقر ببساطة على أداة تحكم مثل زر أو عنوان بزر الفأرة الأيمن إذا كان العنصر يدعم المساعدة السريعة ، فإن قائمة منبثقة ستظهر لتقودك للمساعدة السريعة. حتى تجرب ذلك ، انقر بالزر الأيمن على مكان ما في هذا النص
ปรับแต่งแอพเพล็ต Twitterاضبط التغريد بريمج
หากคุณกดที่ปุ่มนี้ การเลือกช่วงวันที่ในปัจจุบันจากเส้นเวลา จะถูกบันทึกเป็นอัลบั้มเสมือโดยใช้ชื่อที่ตั้งไว้ทางด้านซ้ายนี้าإذا ضغط زر الكل من الحالي مُنتقى القناة أعد الضبط إلى افتراضي
การฟอร์แมตจะมีการลบข้อมูลทั้งหมดในแผ่นดิสก์ คุณแน่ใจว่าต้องการจะฟอร์แมตจริหรือไม่?عملية التهيئة ستقوم بإزالة كافة البيانات الموجودة على القرص. هل ترغب حقًا في المتابعة ؟
เพิ่มแอตทริบิวต์اضافة خاصية
แปซิฟิก/ฟูนะฟูตีالهادي/فونافوتي
อักษรละติเพิ่มเติม CKCharselect unicode block nameلاتيني ممتد-جKCharselect unicode block name
แอฟริกาตอนกลางNameأفريقيا الوسطىName
ป้อนชื่อที่จะใช้บันทึกการค้นหาตามบนแผนที่ตัวปัจจุบันไว้ในมุมมอง " การค้นหาบแผนที่ของฉัน "إدخال الإسم من الحالي ابحث إلى حفظ بوصة خاصتي بحوث اعرض
ไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วิโดว์ส& محرك أقراص شبكة مايكروسوفت ويندوز
แปซิฟิก/รารอทองกาالهادي/راروتونغا
แอฟริกา/ลูบุมบาชีإفريقيا/لوبومباشي
Comment=ปลั๊กอินบราวเซอร์ไพธอสําหรับ KateNameA Python متصفح ملحق لـ KateName
นี่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่จับได้ปัจจุบัน ภาพนี้สามารถลากไปวางบนแอพพลิเคชันหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อคัดลอกภาพที่จับได้ ขนาดเต็ม ๆ ได้ ลองทดลองกับโปรแกรมจัดการแฟ้มคอนเควอร์เรอร์ดูสิ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกภาพไปยังคลิปบอร์ดได้ ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+CNAME OF TRANSLATORSهذا هو a معاينة من الحالي لقطة n صورة إلى تطبيق أو مستند إلى نسخ حاول الإيطالية مع كونكيورر ملفّ مدير n نسخ صورة إلى حافظة أداء Ctrl C. NAME OF TRANSLATORS
สาธารณรัฐแอฟริกากลางNameجمهورية أفريقيا الوسطىName
สหชาติ อกูลกิจEMAIL OF TRANSLATORSMohamed SAAD محمد سعدEMAIL OF TRANSLATORS
แปซิฟิก/ทรัคالهادي/تروك
ออสเตรเลีย/ซิดนีย์أستراليا/سيدني
แอนตาร์กติกาالقطب الجنوبي
ส่งออกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไปยังไคลเอนต์วิโดว์สصدِّر الطابعة دافعة إلى النوافذ التوابع
หมู่เกาะโซโลมอNameجزر سليمانName
กด, ลากลง, ลากขึ้นครี่หนึ่ง, ลากมาทางขวา, ลากลง, ปล่อย \ (การวาดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ' h ') Commentاليمين رسم سComment
แอนตาร์กติกา/มอว์ซันأنتاركتيكا/ماوسن
แท็กสําหรับแสดใน OSDคุณสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ได้: ชื่อเพลง-% ‧อัลบั้ม-% ‧ศิลปิน-% ‧ประเภท-% ‧บิตเรท-% ‧ปี-% ‧ความยาวเพลง-% ‧หมายเลขเพลง-% ‧ชื่อแฟ้ม-% ‧ไดเรกทอรี-% ‧ชนิด-% ‧หมายเหตุ-% ‧คะแนน-% ‧จํานวนครั้งที่เล่น-% ‧ หมายเลขแผ่นดิสก์-% ‧เรตติ้ง-% ‧ เวลาที่เล่นผ่านไป-% ‧หากคุณล้อมส่วนของตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ ด้วยวงเล็บปีกกา ส่วนนั้นจะถูกซ่อนไว้ ถ้าหากว่าไม่มีค่าของสัญลักษณ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น: % ‧จะไม่แสดง คะแนน: % score ถ้าหากว่าไม่มีค่าของคะแนนอยู่Miscellaneous settingsوسوم معروض بوصة OSD أنت استخدام متابعة العنوان الألبوم الفنان النوع معدل البت السنة المقطوعة المدة المقطوعة الرقم اسم الملف دليل النوع تعليق النتيجة مرّات التشغيل قرص الرقم التقييم منقضي الوقت إذا من نص تحوي على a رمز مميز مع مموج فصل مخفي IF رمز مميز هو فارغ لـ سوف ليس إظهار النتيجة IF تتبع لا. Miscellaneous settings
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "แองจิโอเทนซิน".Found in 1.754 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.