Translations into German:

  • Harnsäure   
  • harnsaeure   
  • harnsäure   

Similar phrases in dictionary Thai German. (23)

กรดคลอโรจีนิค
chlorogensaeure; Caffeoylquininsäure; Chlorogensäure
กรดคลอโรเมทิลฟีนอกซีอะซีติค
chloromethylphenoxyessigsaeure; Methylchlorophenoxyessigsäure; Mcpa; Chloromethylphenoxyessigsäure
กรดคาปริค
caprinsaeure; Caprinsäure; Decansäure
กรดคาไพรลิค
Caprylsäure; caprylsaeure; Oktansäure
กรดคาเฟอิลควินิค
Chlorogensäure; caffeoylquininsaeure; Caffeoylquininsäure
กรดคาร์บอกซิลิค
Carboxylsäure; carboxylsaeure; organische Säure
กรดคูมาริค
Cumarsäurederivat; cumarsaeure; Cumarsäure
กรดซอร์บิค
sorbinsaeure; Sorbinsäure; Sorbat
กรดซัคซินิค
bernsteinsaeure; Bernsteinsäure
กรดซัลฟูริค
Schwefelsäure; schwefelsaeure; schwefelsäure
กรดซาลิไซลิค
Salicylsäure; salicylsaeure; Acetylsalicylsäure
กรดซิตริค
Zitronensäure; zitronensaeure
กรดทาร์ทาริค
Weinsäure; weinsaeure; Dihydroxybernsteinsäure; Tartrat; weinsäure
กรดทีนูอะโซนิค
Rugulosin; Tentoxin; Moniliformin; Roseotoxin B; tenuazonsaeure; Poäfusarin; Tenuazonsäure; Viriditoxin; Sporidesmins; Phallotoxin; Aspergillsäure; Amatoxin; Tremortin; Emodin; Verruculogen; Fumitremorgin B; Byssochlamsäure; Luteoskyrin; Oosporein; Fusarin; Pilztoxin; Skyrin; Nidulotoxin; Malformin; Rubratoxin; Mykophenolsäure; Mykotoxin
กรดนิโคตินิค
nicotinsaeure; Nicotinamid; Nicotinsäure; Niacin; Niacinamid; vitamin Pp
กรดบอริค
Borsäure; borsäure; borsaeure
กรดบิวทีริค
Buttersäure; buttersaeure; Isobuttersäure; buttersäure
กรดปาลมิติค
Hexadekansäure; Palmitinsäure; palmitinsaeure
กรดฟีโนลิค
Hydroxybenzösäure; phenolsaeure; Gallotannin; Phenolsäure
กรดฟูมาริค
Fumarsäure; fumarsaeure; fumarsäure
กรดมาลิค
aepfelsaeure; Aepfelsäure; Hydroxybernsteinsäure
กรดลีวูลินิค
laevulinsaeure; Laevulinsäure
กรดวานิลลิค
vanillinsaeure; Vanillinsäure

Example sentences with "กรดยูริค", translation memory

add example
th ลิปบอร์ดไม่มีรายละเอียดของช่องการแสดงผลที่ใช้ได้
de Die Zwischenablage enthält keine gültige Anzeigebeschreibung
th ลิกที่นี่เพื่อคงคําที่ไม่รู้จักไว้อย่างเดิมโดยไม่ต้องแก้ไข การทําแบบนี้มีประโยชน์เมื่อคํานั้น ๆ เป็นชื่อเฉพาะ, เป็นคําย่อ, เป็นคําจากภาษาต่างประเทศ หรือเป็นคําที่ไม่รู้จักใด ๆ ก็ตามที่คุณต้องการจะใช้ แต่ไม่ได้เพิ่มเข้าไปในพจนานุกรม
de Klicken Sie hier, wenn Sie das unbekannte Wort unverändert belassen möchten. Das ist z. B. nützlich, falls es sich um einen Namen, ein Akronym, ein Wort in einer fremden Sprache oder sonst einen Ausdruck handelt, den Sie an dieser Stelle verwenden, aber nicht zum Wörterbuch hinzufügen möchten
th นี่เป็นส่วนแสดงผลของตัวตรวจ หากต้องการปรับแต่งการแสดงผลตัวตรวจจับ ให้ลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างที่นี่ แล้วเลือกรายการ คุณสมบัติ จากรายการเมนูป๊อปอัป หรือเลือก ลบ เพื่อลบ ส่วนแสดงผลออกจากแผ่นงาน % ‧ Largest axis title
de Dies ist eine Sensor-Anzeige. Um eine solche Anzeige zu verändern, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontext-Menü. Bei Auswahl von Entfernen wird die Anzeige aus dem Arbeitsblatt gelöscht. %‧ Largest axis title
th วาง วางเนื้อหาในลิปบอร์ด มายังไอคอนปัจจุบัน หากเนื้อหามีขนาดใหญ่กว่าไอคอน คุณสามารถวางมันไปยังหน้าต่างใหม่แทนได้ (เคล็ดลับ: เลือก " วางแบบพิกเซลโปร่งใส " ในกล่องการปรับแต่ง หากคุณต้องการ วางแบบโปร่งใส
de Einfügen Fügt den Inhalt der Zwischenablage in das aktuelle Symbol ein. Wenn der Inhalt größer ist als das aktuelle Symbol, können Sie ihn in ein neues Fenster einfügen. (Tipp: Wählen Sie Transparente Pixel einfügen im Einrichtungsdialog, wenn Sie auch etwas Transparentes einfügen möchten
th หากว่าคําที่ไม่รู้จักนี้เป็นคําที่สะกดผิด คุณควรจะตรวจสอบว่ามีคําที่แก้ไขให้ถูกต้อง สําหรับคํานี้อยู่หรือไม่ และหากว่ามี, ให้ลิกที่คํานั้น หากไม่มีคําในรายการนี้ที่สามารถใช้แทนที่ได้เลย คุณอาจะพิมพ์คําที่ถูกต้องลงไปในกล่องแก้ไขที่ด้านบนได้ การที่จะแก้ไขคํานี้ให้คลิกที่ แทนที่ หากคุณต้องการแก้ไขคําแต่เฉพาะ ตอนนี้เท่านั้น หรือลิกที่ แทนที่ทั้งหมด หากคุณต้องการที่จะแก้ไขคําผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
de Falls das unbekannte Wort falsch geschrieben ist, können Sie überprüfen, ob die Korrektur dafür in der Liste verfügbar ist und darauf klicken. Falls Sie hier keine brauchbare Ersetzung finden, geben Sie die Korrektur ins Textfeld darüber ein. Um die Korrektur durchzuführen, klicken Sie auf Ersetzen, sofern Sie nur dieses eine Vorkommen ändern möchten, bzw. auf Alle ersetzen, falls Sie mehrere Stellen zu korrigieren haben
th แบบ วอร์ซแบบบาง
de Quartz & extraschlank
th ซ่อนเส้นกริ
de & Gitter ausblenden
th สคริปต์ล็อกอินมีการวน เริ่ม/จบ ที่ไม่สมดุล
de In einer Schleife des Anmelde-Skripts fehlt Anfang oder Ende
th คัดลอกส่วนที่เลือกไว้ในลิปบอร์ด
de Kopiert den ausgewählten Bereich in die Zwischenablage
th ตัดส่วนที่เลือกไว้และเก็บไว้ในลิปบอร์ด
de Schneidet die ausgewählten Einträge aus dem Textpassagen-Buch aus und kopiert sie in die Zwischenablage
th คาริเบียนName
de KaribikName
th ลิกเพื่อไปยังที่อยู่
de Klicken Sie hier, um eine Adresse auszuwählen
th สคริปต์ที่สามารถประมวลผลได้
de Ausführbare Skripte
th หน้าเว็บนี้ต้องการเปิดหน้าต่างป้อบอัพ แต่โดนบล็อคไว้ คุณสามารถลิกที่ไอคอนนี้ในแถบสถานะเพื่อควบคุมพฤติกรรมนี้ หรือเพื่อเลือกเปิดหน้าต่างป้อบอัพดังกล่าวได้
de Diese Seite hat versucht ein Popup-Fenster zu öffnen und wurde daran gehindert. Sie können auf dieses Symbol in der Statusleiste klicken, um dieses Verhalten anzupassen oder das Popup-Fenster zu öffnen
th การดาวน์โหลดสคริปต์เกิดข้อผิดพลาดComment
de Fehler beim Herunterladen des SkriptsComment
th ลิกเพื่อออกจากการนําเสนอ
de Klicken Sie mit der Maus zum Beenden
th ลิกที่ปุ่มนี้เพื่อปรับพื้นที่ที่ย่อ/ขยายให้เข้ากับหน้าต่าง
de Klicken Sie auf diesen Knopf, um die Vergrößerung an die Größe des Anzeigefensters anzupassen
th ไม่สามารถถอนสคริปต์นี้ออกได้ ตัวจัดการสคริปต์จะสามารถถอนการติดตั้งสคริปต์ได้เมื่อสคริปต์นั้นถูกติดตั้งแบบแพ็คเกจเท่านั้น
de Skript kann nicht deinstalliert werden. Die Skriptverwaltung kann nur Skripte deinstallieren, die als Paket installiert wurden
th หลังจากเริ่มการเชื่อมต่อแล้ว หน้าต่างนี้จะถูกย่อเป็นไอคอนเล็ก ๆ บนพาเนล KDE การลิกบนไอคอนนี้ จะเป็นการเรียก เป็นหน้าต่างเช่นเดียวกับก่อนถูกย่อ
de Wenn eine Verbindung besteht, wird das Fenster minimiert und durch ein kleines Symbol in der Kontrollleiste repräsentiert. Ein Klick auf das Symbol bringt das Fenster auf seine ursprüngliche Größe und auf den vorherigen Platz zurück
th ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่าย เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถกําหนดแบบอักษรปริยาย, ขนาดของตัวอักษร และสีของตัวอักษรได้ง่าย ๆ ด้วยการลิกเมาส์ที่ปุ่ม กําหนดเอง... และเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่ต้องการ
de Stilvorlage für Zugangshilfen verwenden Das Aktivieren dieser Einstellung ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Standardschrift, Schriftgröße und-farbe mit einigen wenigen Mausklicks. Gehen Sie dazu die Karteikarte Einrichten... durch und treffen Sie Ihre Auswahl
th ลิกเพื่อเริ่มการปรับปรุงหน้าต่าง
de Ein Klick nimmt die unterbrochene Aktualisierung des Fensters wieder auf
th เปิดใช้งานจาวาสคริปต์กับทั้งระบบ
de JavaScript global aktivieren
th นี่เป็นตัวอย่างสําหรับ ความช่วยเหลือด่วน หน้าต่างนี้จะเปิดอยู่จนกว่าคุณจะลิกปุ่มเมาส์ หรือมีการกดปุ่มคีย์บอร์ด
de Dies ist ein Beispiel für die Schnellhilfe. Das Fenster bleibt geöffnet, bis Sie mit der Maus klicken oder eine Taste drücken
th ยุโรป/มาดริ
de Europa/Madrid
th การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
de Die Aktion benötigt Systemverwalter-Rechte. Bitte geben Sie das Passwort des Benutzers root ein oder klicken Sie auf Ignorieren, um mit Ihren eigenen Rechten fortzufahren
Showing page 1. Found 581 sentences matching phrase "กรดยูริค".Found in 0.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.