Translations into German:

  • harnsaeure   
  • harnsäure   

Similar phrases in dictionary Thai German. (84)

กรดแกสทริค
magensaft; magensaeure
กรดซัลฟูริค
schwefelsaeure; schwefelsäure
กรดไนตริค
salpetersaeure; salpetersäure
กรดบอริค
borsäure; borsaeure
กรดบิวทีริค
buttersaeure; buttersäure
กรดแพนโตเทนิค
pantothensäure; pantothensaeure
กรดฟูมาริค
fumarsaeure; fumarsäure
กรดแลคติค
milchsaeure; milchsäure
กรดออกซาลิค
oxalsaeure; oxalsäure
กรดอะเซทิลซาลิไซลิค
acetylsalicylsaeure; acetylsalicylsäure
ยูคาริโอติกเซลล์
eukariotische zelle; eukaryotische zelle
ยูริ กาการิน
Juri Alexejewitsch Gagarin

Example sentences with "กรดยูริค", translation memory

add example
จากรุ่น ‧. ‧. ‧ เป็นต้นมา kppp ได้มีคุณสมบัติใหม่ ที่เรียกว่า " ความช่วยเหลือด่วน " ซึ่งคล้ายกับทูลทิป แต่คุณสามารถเรียกใช้มันได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อเรียกใช้งานมัน ให้ลิกบนคอนโทรลเช่น ปุ่มหรือแถบข้อความด้วยเมาส์ปุ่มขวา หากรายการนั้น สนับสนุนความช่วยเหลือด่วน ก็จะปรากฎเมนูป๊อปอัปที่จะให้เลือกความช่วยเหลือ หากต้องการทดสอบ ให้ลิกเมาส์ปุ่มขวาบนที่ใด ๆ ของข้อความนี้
Seit Version ‧.‧ hat Kppp ein neues Merkmal namens Schnellhilfe. Es ähnelt einem Tool-Tipp, aber Sie können es aktivieren, wann immer Sie möchten. Um es zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element der Oberfläche (wie Knöpfe oder Beschriftungen). Wenn das angeklickte Element die Schnellhilfe unterstützt, erscheint ein Popup-Menü, das zur Schnellhilfe führt. Um das auszuprobieren, klicken Sie rechts irgendwo in diesen Text
เพิ่มแอตทริบิวต์
Attribut hinzufügen
มอริทาเนีย
Mauretanien
จาวาสคริปต์ ในหน้านี้ คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้ Konqueror เรียกใช้ โปรแกรมจาวาสคริปต์ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรือไม่ จาวา ในหน้านี้ คุณสามารถปรับแต่งว่าจะให้ Konqueror เรียกใช้ Java applet ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรือไม่ ข้อสังเกต: เนื้อหาแบบมีการตอบโต้นั้นมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเสมอ ซึ่งนี่เป็นสาเหตุว่าทําไม Konqueror จึงอนุญาตให้คุณระบุได้อย่างละเอียดว่าโฮสต์ไหนที่คุณต้องการให้มีการ เรียกใช้งานโปรแกรมจาวา และ/หรือ จาวาสคริปต์
JavaScript Hier können Sie einstellen, ob JavaScript-Programme, die in die Webseiten eingebettet sind, von Konqueror ausgeführt werden sollen. Java Hier bestimmen Sie, ob Java-Programme, die in die Webseiten eingebettet sind, von Konqueror ausgeführt werden sollen. Beachten Sie: Aktive Inhalte sind immer ein Sicherheitsrisiko, weswegen Ihnen Konqueror auch sehr detaillierte Vorgaben dazu ermöglicht, welchen Rechnern Sie die Ausführung von Java-und/oder JavaScript-Programmen erlauben
แสดงเส้นกริ
& Gitter anzeigen
เลือกสี ค่าสีของพิกเซลที่ถูกลิกจะถูกนําไปใช้เป็นสีปัจจุบันสําหรับการวาด
Farbauswahl Die Farbe des Pixels, auf den Sie klicken, wird zur aktuellen Zeichenfarbe
โพรโทอลเป็นโพรโทคอลแบบตัวกรอง
Es handelt sich um ein Filterprotokoll
คัดลอกข้อความหรือรายการที่คุณเลือกไว้ไปยังลิปบอร์ดของระบบ
Ausgewählte Texte/Elemente in die Zwischenablage kopieren
นี่เป็นส่วนแสดงตัวอย่างแบบอักษร " % ‧ " คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยการลิกที่ปุ่ม " เลือก... "
Dies ist eine Vorschau der Schrift %‧. Nach einem Klick auf Auswählen... können Sie Änderungen vornehmen
คุณสามารถอ่านรายละเอียดย่อ ๆ ของคอมโพเนนท์ที่เลือกได้ที่นี่ หากต้องการเปลี่ยนการเลือกคอมโพเนนท์ ให้ลิกที่รายการทางด้านซ้าย หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมของคอมโพเนนท์ ให้เลือกจากด้านล่างนี้
Hier können Sie eine kurze Beschreibung der gerade ausgewählten Komponente lesen. Um zu einer anderen Komponente zu wechseln, klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste auf der linken Seite. Um zu einem anderen Komponentenprogramm zu gehen, wählen Sie unten eines aus
ลิกเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์เข้าไปยังแฟ้มจัดเก็บแบบบีบอัด
Klicken Sie, um einen Ordner zum Archiv hinzuzufügen
เข้าไปยังโฟลเดอร์แม่ เช่น หากตําแหน่งปัจจุบันคือ file: home/% ‧ การลิกที่ปุ่มนี้จะนําคุณไปยังตําแหน่ง file:/home
In darüber liegenden Ordner wechseln Ist der aktuelle Ordner z. B. file:/home/%‧, so bringt Sie ein Klick auf diesen Knopf nach file:/home
เอกสารนี้มีการแนบแฟ้มไว้ภายในด้วย ลิกที่นี่เพื่อดูแฟ้มแนบ หรือเรียกเมนู แฟ้ม-> แฟ้มที่แนบมาด้วย
Dieses Dokument enthält eingebettete Dateien. Klicken Sie hier zur Anzeige oder rufen Sie den Menüeintrag Datei-> Eingebettete Dateien auf
เพิ่มไปยังลิปบอร์ด
& In die Zwischenablage
ลิกเพื่อแสดงตัวอย่างของแฟ้มที่เลือก
Klicken Sie für eine Vorschau der Datei
ลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการคลายแฟ้ม ซึ่งคุณจะสามารถเลือกได้ว่า จะทําการคลายแฟ้มทั้งหมด หรือคลายเฉพาะแฟ้มที่เลือก
Klicken Sie, um den Entpacken-Dialog zu öffnen, wo Sie entweder alle oder die ausgewählten Dateien entpacken können
ลบแอตทริบิวต์
Attribute entfernen
นี่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กของภาพที่จับได้ปัจจุบัน ภาพนี้สามารถลากไปวางบนแอพพลิเคชันหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อคัดลอกภาพที่จับได้ ขนาดเต็ม ๆ ได้ ลองทดลองกับโปรแกรมจัดการแฟ้มคอนเควอร์เรอร์ดูสิ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกภาพไปยังลิปบอร์ดได้ ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl+CNAME OF TRANSLATORS
Dies ist die Vorschau des aktuellen Bildschrimfotos. Das Bild kann in eine andere Anwendung oder ein anderes Dokument gezogen und dort abgelgt werden, um das ganze Bildschirmfoto dorthin zu kopieren. Sie können dies z.B. mit dem Dateimanager Konqueror versuchen. Sie können das Bild auch mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren.NAME OF TRANSLATORS
ภาษาไอริชเกลิName
Irisches GälischName
หน้าต่างดีบั๊กสคริปต์ล็อกอิน
Fenster zur Fehleranalyse des Anmelde-Skripts
คุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เริ่มใช้งาน (" เมานท์ ") อุปกรณ์ได้ บนระบบยูนิกซ์นั้น บางครั้งผู้ดูแลระบบก็อาจจะหวงห้ามการเข้าใช้งานอุปกรณ์บางตัว
Sie haben vielleicht keine ausreichende Berechtigung, um das Gerät zu initialisieren (zu mounten). Oft sind dazu die Rechte des Systemverwalters erforderlich
คุณสามารถที่จะล้างตัวกรองได้ โดยการลิกที่นี่ แต่หากว่าคุณตั้งใจที่ยกเลิกรายการที่ได้เพิ่มเข้ามาอันดับสุดท้ายเท่านั้น ให้ลิกที่ปุ่ม " เลิกทํา "
Durch einen Klick an dieser Stelle wird der Filter geleert. Falls Sie nur die letzte Aktion rückgängig machen möchten, verwenden Sie dazu bitte den Knopf Rückgängig
หากลิกที่ ปิดหน้าต่าง หน้าต่างกล่องโต้ตอบจะถูกปิด โดยไม่มีการทํางานใด ๆ เพิ่ม
Wenn Sie auf Schließen klicken, wird der Dialog geschlossen und nichts unternommen
การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Die Aktion benötigt Systemverwalter-Rechte. Bitte geben Sie das Passwort des Benutzers root ein oder klicken Sie auf Ignorieren, um mit Ihren eigenen Rechten fortzufahren
บริการนี้จะอนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมรับส่งอีเมลปริยายของคุณ โปรแกรมของ KDE ทุกตัวซึ่งจําเป็นต้องใช้งานโปรแกรมรับส่งอีเมล จะทําตามค่าที่ตั้งนี้Comment
Hier können Sie Ihr E-Mail-Programm einrichten. Alle KDE-Anwendungen, die Zugriff auf ein solches Programm benötigen, sollten diese Einstellungen verwenden.Comment
Showing page 1. Found 581 sentences matching phrase "กรดยูริค".Found in 1.004 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.