Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระดังงาไทย (ต้นไม้)ylang ylang (tree)
กระถางต้นไม้flowerpot; plant pots; flower pots
กัม (ต้นไม้)gum (tree)
กานพลู (ต้นไม้)clove tree
การเจริญเติบโตทางด้านรัศมี (ต้นไม้)radial growth (trees)
การฉีดสารเข้าต้นไม้tree injection
การตัดโค่น (ต้นไม้)cutting (trees)
การตัดแต่งต้นไม้pruning; tree clipping
การแต่งทรงต้นไม้plant training
การปลูกป่าทดแทนforest replanting
การปลูกพืชตามฤดูกาลseasonal cropping
การปลูกพืชตามลําดับsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การปลูกเมล็ดเป็นแถบseed banding
การปลูกไม้ผลfruit growing
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
การยกร่องปลูกridging
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้dendrometry; forest measurement
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การศัลยกรรมต้นไม้tree surgery
กาลานุกรมต้นไม้dendrochronology
เกาลัดจีน (ต้นไม้)chinese chestnut (tree)
เกาลัดญี่ปุ่น (ต้นไม้)japanese chestnut (tree)
เกาลัด (ต้นไม้)chestnut (tree)
เกาลัดยุโรป (ต้นไม้)european chestnut (tree)
เกาลัดสแปนิช (ต้นไม้)spanish chestnut (tree)
เกี่ยวกับต้นไม้arboreal
ขนุน (ต้นไม้)jackfruit (tree)
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
คนโค่นต้นไม้feller
คารอบ (ต้นไม้)carob tree
คําแสด (ต้นไม้)annatto (tree)
เครื่องเขย่าต้นไม้tree shakers
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้tree injectors
เครื่องตัดต้นไม้fellers
เครื่องตัดยอดต้นไม้toppers
เครื่องปลูกต้นกล้าtransplanters
เครื่องมือตัดต้นไม้tree felling equipment
แคนเดิล (ต้นไม้)candle (tree)
จุดเริ่มต้นไม้บรรทัดruler origin
ชี (ต้นไม้)karite (tree)
ชีบัตเตอร์ (ต้นไม้)shea butter tree
ดินปลูกไม้ผลorchard soils
ต้นพอพพรา (ต้นไม้)poplar (tree)
ต้นไม้tree;
ต้นไม้คัดplus trees
ต้นไม้ชนิดหนึ่งbirch; poplar
ตาต้นไม้budwood; buds; bud
ตา (ตาต้นไม้)eyes (buds)
เถ้า (ต้นไม้)ash trees
ทรงพุ่มของต้นไม้tree canopy
นุ่น (ต้นไม้)kapoktree
เบิช (ต้นไม้)birch
แบล็คมัลเบอรี่ (ต้นไม้)black mulberry (tree)
ป่าปลูกสร้างartificial forests; artificial stands
ป่าเพาะปลูกcultivated forests
ป่าไม้ปลูกสร้างartificial forests; artificial stands
แปรงล้างขวด (ต้นไม้)bottle brush (tree)
แป๊ะก๊วย (ต้นไม้)maidenhair tree
พันธุ์ปลูกcultivars; cultigens
พืชปลูกcrops; useful plants
พื้นที่ปลูกcropland
เพาะปลูกcultivate; plow
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
มะกล่ําต้น (ต้นไม้)red sandalwood tree
มะนาว (ต้นไม้)lime (tree)
มะรุม (ต้นไม้)horseradish tree
เมเปิล (ต้นไม้)sugar maple
ยางจากต้นไม้ (สารยึดติด)mucilage (adhesives)
ยางพารา (ต้นไม้)para rubber tree
ยางอินเดีย (ต้นไม้)india rubber tree
รั้วต้นไม้living fences; hedges
วิธีการเพาะปลูกcultural methods
สตรอเบอรี่ (ต้นไม้)strawberry tree
สน (ต้นไม้)pine (tree)
สะเดา (ต้นไม้)neem (tree)
สะระแหน่ใบกว้าง (ต้นไม้)broadleaved peppermint (tree)
สาเก (ต้นไม้)breadfruit tree
สาละ (ต้นไม้)sal (tree)
หม่อน (ต้นไม้)mulberry (tree)
เอลเดอร์ (ต้นไม้)elder (tree)
เฮมลอค (ต้นไม้)hemlock (tree)

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
บันทึกโครงสร้างต้นไม้ DOM เป็น HTMLSave DOM Tree as HTML
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Silvicultural and logging operations
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันFarming involving both crop and animal production
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
ในการจะลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล จะต้องมีการเลือกโปรไฟล์การสํารองข้อมูลที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนIn order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
พิมพ์ส่วนต่าง ๆ เป็นรายการต้นไม้ออก STDOUTPrint Rendering Tree to STDOUT
ตัวเลือกโครงสร้างต้นไม้ DOMDOM Tree Options
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reforesting of forest land
แสดงงานทั้งหมดในรายการต้นไม้Show all jobs in a tree
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
เครื่องมือดู DOM แบบโครงสร้างต้นไม้CommentDOM Tree Viewer
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
วิทยาศาสต์การปลูก ดูแลรักษา และบํารุงป่าไม้Science of cultivating forests
เลือกตัวเลือกนี้ในมุมมอง อย่างน้อยสองมุมมอง และปรับมุมมองเหล่านั้น ให้เป็นแบบ ' เชื่อมต่อ ' จากนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนไดเรกทอรีในมุมมองหนึ่ง มุมมองที่เชื่อมต่ออยู่ จะทําการปรับปรุงการแสดงผล ให้เป็นไดเร็กทอรีปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ซึ่งควรใช้ร่วมกับมุมมองที่ต่างประเภทกัน เช่น มุมมองแบบต้นไม้ของไดเรกทอรี กับ มุมมองแบบไอคอน หรือ มุมมองแบบรายละเอียด และอาจรวมถึง หน้าต่างจําลองการทํางานเทอร์มินัลด้วยChecking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window
ยังไม่มีการเลือกดัชนีของเทป ซึ่งในการลบดัชนีของเทป จะต้องเลือกดัชนีของเทปที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนNo tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree first
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นต้นตอของพันธุ์ดีเพื่อนํามาทาบกิ่งPlants grown for use as stocks upon which desirable varieties may be grafted
ทุ่งหญ้าในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน มีต้นไม้หรือพุ่มไม้กระจายทั่วไปTropical or subtropical grassland with scattered trees or shrubs
ยังไม่มีการเลือกแฟ้มบีบอัด ในการลบแฟ้มบีบอัด คุณจะต้องเลือกแฟ้มบีบอัดที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนNo archive is selected. In order to delete an archive, the archive to be deleted must be selected in the tree first
การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมืองCulture and management of trees in cities
พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีความหนาแน่นน้อยกว่าป่า, ดูAreas of woody vegetation forming a less dense canopy than in forests; see also
การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําลงไปในเนื้อที่เดิมเป็นเวลานานCultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.541 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.