Translations into English:

  • saccharification   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กระบวนการย่อยสลายแป้งamylolysis
กลุ่มย่อยsubgroup
การเกิดสารแป้งในส่วนเนื้อของร่างกายamyloidosis
การจัดชุดย่อยแบบอักษรfont subsetting
การดูดซึมภายหลังการย่อยอาหารdigestive absorption
การฟูของแป้งโดleavening of dough
การย่อยด้วยจุลินทรีย์microbial digestion
การย่อยสลายเซลลูโลสcellulose digestion
การย่อยสลายด้วยความร้อนthermal degradation; thermal decomposition
การย่อยสลายด้วยสารเคมีchemical degradation
การย่อยสลายด้วยแสงphotodegradation
การย่อยสลายตัวเองautolysis
การย่อยอาหารdigestion
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
การส่งเสริมการขายย่อยsubcampaign
เกษตรกรรายย่อยsmallholders; small farmers
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ข้อมูลที่ถูกย่อยmessage digest
ข้าวโพด (ข้าวสาลีแป้งอ่อน)corn (soft wheat)
ข้าวโพดแป้งflour maize; soft maize
ข้าวโพดแป้งชนิดอ่อนsoft corn; soft maize
ข้าวโพดแป้งอ่อนsoft maize; soft corn; flour maize
ข้าวสาลีแป้งขนมปังcommon wheat; bread wheat
ข้าวสาลีแป้งอ่อนsoft wheat; bread wheat; common wheat
ความสามารถในการย่อยของกระเพาะรูเมนrumen degradability
ความสามารถย่อยอาหารที่มีอยู่จริงtrue digestibility
คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้non digestible carbohydrate
เครือข่ายย่อยsubnetwork; subnet
เครือข่ายย่อยเฉพาะเขตscreened subnet
เครื่องไถย่อยดินcultivators
เครื่องย่อยอาหารdigesters
เครื่องวัดความหนืดของแป้งamylographs
จุลินทรีย์ที่ย่อยไซลาโนสxylanolytic microorganisms
ชนิดย่อยsubspecies
ช่อดอกย่อยspikelets
เซลลูโลสที่ร่างกายสามารถย่อยได้digestible cellulose
ตัวควบคุมรายงานย่อยsubreport control
แถบเก็บหน้าต่างย่อยrebar
เทคนิคกระตุ้นการย่อยในกระเพาะรูเมนrumen simulation technique
ธุรกิจรายย่อยancillary enterprises
ประเภทย่อยchild category; subcategory
แป้งflours; ; starch; dough; meal; amylum; farina; flour; powder
แป้งกลอยyam flour
แป้งข้าวเจ้าrice flour
แป้งข้าวโพดcorn flour; cornflour; cornmeal
แป้งข้าวไรย์rye flour
แป้งข้าวโอ๊ตoat flour; oatmeal
แป้งดัดแปรmodified starches
แป้งถั่วลันเตาpea flour
แป้งถั่วหัวช้างchickpea flour
ผลรวมย่อยsubtotal
ผู้ครอบครองรายย่อยsmall farmers; smallholders
ผู้รับเหมารายย่อยsubcontractor
พร่องแป้งLow-carbohydrate diet
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชให้แป้งstarch crops
ฟอร์มย่อยsubform
มอดแป้งflour beetles
ระบบย่อยที่เก็บstorage subsystem
รายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยbulleted list
รายงานย่อยsub-report; subreport
เรกคอร์ดย่อยsubordinate record
เริ่มส่วนย่อยภาพวิดีโอนี้ใหม่Restart this video feed
สมดุลของแป้งstarch equivalent
สารช่วยปรับปรุงคุณภาพแป้งflour improvers
สูตรการผลิตย่อยsub-bill of material
หน่วยย่อยsuborder
หัวย่อยcormel
เหมือนแป้งเปียกpasty
อาการอาหารไม่ย่อยdyspepsia; indigestion
อาหารพลังงานที่ย่อยได้digestible energy
อาหารย่อยแล้วในกระเพาะอาหารchyme
อุตสาหกรรมแป้งstarch industry

Example sentences with "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล", translation memory

add example
เพิ่มหมวดหมู่ย่อยAdd & Subcategory
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อยของ SCSI ได้ เนื่องจาก: ไม่สามารถประมวลผลโปรแกรม/sbin/camcontrol ได้SCSI subsystem could not be queried:/sbin/camcontrol could not be executed
นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
จะให้เพิ่มไดเรกทอรีเข้าไปในรายการเล่นแบบละเอียด (รวมไดเรกทอรีย่อย) หรือไม่Whether to add directories to playlist recursively
คุณต้องการที่จะลบโฟลเดอร์นี้รวมไปถึงส่วนย่อยอื่นๆ ของมันด้วยใช่หรือไม่?Do you really want to delete this folder and all its children?
กลุ่มที่จะใช้ค้นหา โดยค้นลึกลงไปในกลุ่มย่อยของมันด้วยGroup to look in. Use repeatedly for nested groups
ไม่รองรับการใช้ URL ย่อยกับ %Using sub-URLs with %‧ is not supported
คลาสย่อยส่วนติดต่อการบูตBoot Interface Subclass
รวมส่วนย่อยต่าง ๆ ของป้ายด้วยInclude Tag Sub-Tree
ไม่มีคลาสย่อยNo Subclass
กระบวนการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการจัดการขยะIn waste management
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อยของ PCI ได้ เนื่องจาก: ไม่สามารถประมวลผล % ‧ ได้PCI subsystem could not be queried: %‧ could not be executed
ตรวจค้นหาโฟลเดอร์รวมถึงส่วนย่อยภายใน& Scan folders recursively
รวมส่วนย่อยต่าง ๆ ในอัลบั้มด้วยInclude Album Sub-Tree
ประเภทย่อยของแผนภูมิChart Editing Tool
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ค้นหาในรายการย่อยของรายการต้นไม้Sub-tree query
คลาสย่อยที่ผู้จําหน่ายกําหนดVendor Specific Subclass
สลับเธรดย่อยไปมา& Toggle Subthread
รูทีนย่อยNameSubroutines
สถานที่ย่อยSublocation
ไม่สามารถค้นหาระบบย่อย PCI ได้ การกระทํานี้อาจจะต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบThe PCI subsystem could not be queried, this may need root privileges
แสดงเฉพาะโฟลเดอร์ที่เปิด (ขยาย) เพื่อดูรายการย่อยในรายการต้นไม้ของโฟลเดอร์เท่านั้น ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีโฟลเดอร์จํานวนมากบนเซิร์ฟเวอร์Only folders that are open (expanded) in the folder tree are checked for subfolders. Use this if there are many folders on the server
เลือกประเภทย่อยของแผนภูมิSelect Chart Sub-type
การตรวจสอบความแตกต่างหรือความหลากหลายของชิ้นดีเอ็นเอหลังจากการถูกย่อยด้วยเอ็นไซม์ตัดจําเพาะ (restriction enzymeRestriction fragment length polymorphism
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล".Found in 0.541 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.