Translations into English:

  • acidolysis   
  • hydrolysis   
  • saccharification   

Similar phrases in dictionary Thai English. (43)

การย่อยสลายทางชีวภาพ
biodegradation; microbial degradation; putrefaction
ข้าวโพดแป้ง
soft maize; flour maize; soft corn
ข้าวโพดแป้งอ่อน
soft corn; soft maize; flour maize
ข้าวสาลีแป้งขนมปัง
bread wheat; soft wheat; common wheat; corn
ข้าวสาลีแป้งอ่อน
soft wheat; common wheat; bread wheat; corn
คล้ายแป้ง
amylaceous; farinaceous; amyloid; amyloidal; starchlike
ต้นสาวน้อยปะแป้ง
mother-in-law’s tongue; mother-in-law plant; dumb cane; Dieffenbachia sequine
ตลับแป้ง
powder compact; compact
ตลัีบแป้ง
paint; blusher; rouge
ทาแป้ง
talc; powder
แป้ง
talcum; pulverization; farina; bath powder; dough; flour; flours; pulverisation; amylum; face powder; toilet powder; ; starch; dusting powder; talcum powder; meal; powder
พร่องแป้ง
Low-carbohydrate diet
มอดแป้ง
flour beetles; Tribolium
วงศ์ย่อยเดรซีเนเซีย
subfamily Dracenaceae; Dracenaceae; subfamily Dracaenaceae; Dracaenaceae
วงศ์ย่อยฟิลาเดลฟาเซีย
subfamily Philadelphaceae; Philadelphaceae

Example sentences with "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล", translation memory

add example
th กลุ่มที่จะใช้ค้นหา โดยค้นลึกลงไปในกลุ่มย่อยของมันด้วย
en Group to look in. Use repeatedly for nested groups
th คลาสย่อยที่ผู้จําหน่ายกําหนด
en Vendor Specific Subclass
th ไม่มีคลาสย่อย
en No Subclass
th ไม่สามารถค้นหาระบบย่อยของ SCSI ได้ เนื่องจาก: ไม่สามารถประมวลผลโปรแกรม/sbin/camcontrol ได้
en SCSI subsystem could not be queried:/sbin/camcontrol could not be executed
th ค้นหาในรายการย่อยของรายการต้นไม้
en Sub-tree query
th กลุ่มที่จะค้นหาภายใน โดยปรับใช้กับกลุ่มย่อยภายในมันด้วย
en Group to look in. Use repeatedly for nested groups
th ประเภทย่อยของแผนภูมิ
en ChartLegend tool
th การตรวจสอบความแตกต่างหรือความหลากหลายของชิ้นดีเอ็นเอหลังจากการถูกย่อยด้วยเอ็นไซม์ตัดจําเพาะ (restriction enzyme
en Restriction fragment length polymorphism
th เครือข่ายย่อย
en & Subnetwork
th เศษซากอินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือไม่อยู่ในดินที่ผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยา
en Organic residues with or without soil that have undergone biological decomposition
th รวมส่วนย่อยต่าง ๆ ของป้ายด้วย
en Include Tag Sub-Tree
th ลบรายการย่อยของสิ่งที่จะทํา
en Deleting sub-to-dos
th การย่อยสลายโดยการกระทําของสารชีวภาพ, สําหรับการเสื่อมสภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใช้
en Decomposition by the action of biological agents; for undesirable deterioration by a biological agent use
th ตั้งค่าสถานที่ย่อยเพื่อใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาได้ที่นี่ โดยมีความยาวตัวอักษรแอสกีสูงสุดที่ ‧ ตัวอักษร
en Set here the content location within city. This field is limited to ‧ ASCII characters
th เลือกประเภทย่อยของแผนภูมิ
en Select Chart Sub-type
th รูทีนย่อยName
en Subroutines
th กระบวนการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจนในการจัดการขยะ
en In waste management
th ประเภทย่อยของแผนภูมิ
en Chart & Sub-type
th สถานที่ย่อย
en Sublocation
th นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
th สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวัน
en The ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
th จะให้เพิ่มไดเรกทอรีเข้าไปในรายการเล่นแบบละเอียด (รวมไดเรกทอรีย่อย) หรือไม่
en Whether to add directories to playlist recursively
th ตรวจค้นหาโฟลเดอร์รวมถึงส่วนย่อยภายใน
en & Scan folders recursively
th คุณต้องการที่จะลบโฟลเดอร์นี้รวมไปถึงส่วนย่อยอื่นๆ ของมันด้วยใช่หรือไม่?
en Do you really want to delete this folder and all its children?
th เอกสารนี้ถูกเข้ารหัสข้อมูลไว้ และโปรแกรมก็รองรับการเข้ารหัสเช่นกัน แต่กลับไม่พบส่วนเสริมย่อยข้อมูล
en This document is encrypted, and crypto support is compiled in, but a hashing plugin could not be located
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "การย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล".Found in 0.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.