Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การเกิดสารพิษในอาหารfood poisoning
การขาดสารอาหารnutrient deficiencies
การเคลื่อนแบบออสโมซิสosmotic flow
การเคลื่อนย้ายtransfer; translocation
การเคลื่อนย้ายของแรงงานlabour mobility
การเคลื่อนย้ายเชิงอาชีพoccupational mobility
การเคลื่อนย้ายดินearthmoving
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในพืช)water transfer (in plants)
การเคลื่อนย้ายพลังงานtransfer of energy
การเคลื่อนย้ายมวลในดินmass transfer in soil
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในสัตว์nutrient transport in animals
การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนelectron transfer
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายnutrient intake
การได้รับสารอาหารมากเกินnutrient excesses
การแพ้อาหารที่ไม่ได้เกิดจากสารภูมิแพ้food intolerance
การย้ายรังผึ้งhiving swarms
การลําเลียงสารอาหารnutrient uptake
การแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายยีนgene flow
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การให้สารอาหารมากเกินไปovernutrition; hyperalimentation
การให้อาหารให้ได้สารครบถ้วนparenteral feeding
การอพยพย้ายรังswarming
ข้อเคลื่อนluxations
ความต้องการสารอาหารnutrient requirements
คุณค่าของสารอาหารnutritive value; dietary value; food value; nutritional value
ชิ้นส่วนพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายได้transposable elements; transposons
ซึ่งกินพืชเป็นอาหารherbivorous
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารnutrient nutrient interactions
ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันrecommended dietary allowances
ปริมาณสารอาหารในอาหารfood nutrient content
ปริมาณสารอาหารในอาหารสัตว์feed nutrient content
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่ให้สารกําจัดแมลงinsecticide crops
พืชที่ให้สารกําจัดศัตรูพืชpesticide crops; pesticidal plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชให้สารกระตุ้นstimulant crops
พืชอาหารfood crops
พืชอาหารในรูปแห้งdesiccated fodders
พืชอาหารสัตว์fodder; forage
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทmangelwurzels; mangels; mangolds; fodder beet
พืชอาหารสัตว์สดfodder; forage
ภาวะข้อเคลื่อนdislocations
ภาวะเอ็นน่องเคลื่อนperosis
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สถานะสารอาหารเพียงพอnutritional state; nutrient status; nutritional status
สถานะสารอาหารเพียงพอ (ดิน)nutrient status (soil)
สัดส่วนของสารอาหารnutritive ratio
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักomnivores; omnivorous animals
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักherbivorous animals; herbivores
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารขับไล่ศัตรูพืชpest repellents
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชplant growth substances
สารควบคุมชีวภาพ (พืช)bioregulators (plant)
สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชplant growth retardants; growth retardants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารผสมล่วงหน้าในอาหารสัตว์feed premixes
สารพิษจากพืชplant toxins; phytotoxins
สารยับยั้งการกินอาหารfeeding inhibitors; antifeedants
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชplant growth inhibitors
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สารสกัดจากพืชplant extracts
สารอาหารnutrient; ; nutriment; nutrients
สารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงculture substrates
สารอาหารที่ถูกย่อยได้ทั้งหมดtotal digestible nutrients
สารอาหารบําบัดnutritional therapy

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยงBubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
ย้ายไปยังเครื่องพิมพ์& Move to Printer
เครื่องมือย้ายภาพ& Perspective Transform
สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมIndustrial products; use only when a more specific descriptor is not available
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
ย้ายไปยังบรรทัดถัดไป ปุ่มนี้จะใช้งานไม่ได้ หากไม่มีบรรทัดปูมบันทึกบรรทัดถัดไปMoves to the next line. This button is deactivated if there is no next log line
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
สารที่ทําให้เกิดการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงSubstances causing the dissolution of red blood cells
ตัวเลือกนี้จะบอกให้ Konqueror ทําการถามยืนยัน เมื่อคุณทําการ " ลบ " แฟ้ม ทิ้งลงถังขยะ: ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ถังขยะของคุณ ซึ่งจะทําให้คุณสามารถกู้แฟ้มคืนได้โดยง่าย ลบทิ้ง: ลบแฟ้มตามปกติThis option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you " delete " a file. Move To Trash: moves the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily. Delete: simply deletes the file
ย้ายมาตรงนี้!Move it up there!
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
ความจุของช่องทางเดินอาหารContents of the alimentary canal
ผลกระทบของสารเคมี ยา หรือรังสี ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากการใช้เริ่มต้นEffects of chemicals, drugs or radiation remaining after their initial use
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
หากคุณคลิกเมาส์ และเริ่มเคลื่อนเมาส์เป็นระยะอย่างน้อย เท่ากับระยะที่เริ่มการลากที่ตั้งไว้ จะเป็นการเริ่มการลากวัตถุIf you click with the mouse and begin to move the mouse at least the drag start distance, a drag operation will be initiated
ไม่สามารถย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ % ‧ ได้ เนื่องจากไม่สามารถคัดลอกไปยังตัวมันเองได้Cannot move or copy folder %‧ because it is not completely copied itself
การย้าย/การปรับขนาด& Moving/resizing
Showing page 1. Found 397 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.683 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.