Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การเกิดสารพิษในอาหารfood poisoning
การขาดสารอาหารnutrient deficiencies
การเคลื่อนแบบออสโมซิสosmotic flow
การเคลื่อนย้ายtransfer; translocation
การเคลื่อนย้ายของแรงงานlabour mobility
การเคลื่อนย้ายเชิงอาชีพoccupational mobility
การเคลื่อนย้ายดินearthmoving
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในพืช)water transfer (in plants)
การเคลื่อนย้ายพลังงานtransfer of energy
การเคลื่อนย้ายมวลในดินmass transfer in soil
การเคลื่อนย้ายสารอาหารในสัตว์nutrient transport in animals
การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนelectron transfer
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายnutrient intake
การได้รับสารอาหารมากเกินnutrient excesses
การแพ้อาหารที่ไม่ได้เกิดจากสารภูมิแพ้food intolerance
การย้ายรังผึ้งhiving swarms
การลําเลียงสารอาหารnutrient uptake
การแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายยีนgene flow
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การให้สารอาหารมากเกินไปovernutrition; hyperalimentation
การให้อาหารให้ได้สารครบถ้วนparenteral feeding
การอพยพย้ายรังswarming
ข้อเคลื่อนluxations
ความต้องการสารอาหารnutrient requirements
คุณค่าของสารอาหารnutritive value; dietary value; food value; nutritional value
ชิ้นส่วนพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายได้transposable elements; transposons
ซึ่งกินพืชเป็นอาหารherbivorous
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารnutrient nutrient interactions
ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันrecommended dietary allowances
ปริมาณสารอาหารในอาหารfood nutrient content
ปริมาณสารอาหารในอาหารสัตว์feed nutrient content
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่ให้สารกําจัดแมลงinsecticide crops
พืชที่ให้สารกําจัดศัตรูพืชpesticide crops; pesticidal plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชให้สารกระตุ้นstimulant crops
พืชอาหารfood crops
พืชอาหารในรูปแห้งdesiccated fodders
พืชอาหารสัตว์fodder; forage
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทmangelwurzels; mangels; mangolds; fodder beet
พืชอาหารสัตว์สดfodder; forage
ภาวะข้อเคลื่อนdislocations
ภาวะเอ็นน่องเคลื่อนperosis
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สถานะสารอาหารเพียงพอnutritional state; nutrient status; nutritional status
สถานะสารอาหารเพียงพอ (ดิน)nutrient status (soil)
สัดส่วนของสารอาหารnutritive ratio
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักomnivores; omnivorous animals
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักherbivorous animals; herbivores
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารขับไล่ศัตรูพืชpest repellents
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชplant growth substances
สารควบคุมชีวภาพ (พืช)bioregulators (plant)
สารชะลอการเจริญเติบโตของพืชplant growth retardants; growth retardants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารผสมล่วงหน้าในอาหารสัตว์feed premixes
สารพิษจากพืชplant toxins; phytotoxins
สารยับยั้งการกินอาหารfeeding inhibitors; antifeedants
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชplant growth inhibitors
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สารสกัดจากพืชplant extracts
สารอาหารnutrient; ; nutriment; nutrients
สารอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงculture substrates
สารอาหารที่ถูกย่อยได้ทั้งหมดtotal digestible nutrients
สารอาหารบําบัดnutritional therapy

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินA solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูClick this button to move forward one step in the browsing history
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
โปรแกรมจัดการถังขยะของ KDE ข้อควรจํา: ไม่ควรใช้โปรแกรม ktrash หากต้องการย้ายแฟ้มไปยังถังขยะ แต่ควรใช้คําสั่ง " kfmclient move ' url ' trash:/" แทนHelper program to handle the KDE trash can Note: to move files to the trash, do not use ktrash, but " kfmclient move 'url ' trash:/"
สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมIndustrial products; use only when a more specific descriptor is not available
สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิตAny organism in which another spends part or all of its life
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันFarming involving both crop and animal production
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกCollections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชSmall plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
ย้ายไปยังหน้าก่อนนี้ของเอกสารMoves to the previous page of the document
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
เปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์เมื่อเคลื่อนผ่านที่อยู่เชื่อมโยงChange cursor over links
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
ย้ายมาตรงนี้!Move it up there!
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops not requiring vernalization
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
คุณสมบัติการเป็นยาของสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์Of natural or synthetic compounds
จดหมายสแปมถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อSpam messages are moved into the folder named
คุณต้องการที่จะย้าย ' % ‧ ' จริงหรือไม่?Do you really want to move ' %‧ '?
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
Showing page 1. Found 396 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.654 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.