Translations into English:

  • cultural values   

Similar phrases in dictionary Thai English. (66)

คุณ
you-all; Mister; Mr.; thee; ms.; thou; ; Mr; Mrs; Mrs.; you; missis
คุณค่าของสารอาหาร
nutritive value; dietary value; food value; nutritional value
คุณค่าทางโภชนาการ
nutritive value; nutritional value
คุณค่าอาหาร
feed value; feeding value; food value
คุณค่าอาหารสัตว์
feeding value; food value; feed value
คุณชื่ออะไร
what is your name; what's your name
คุณชื่ออะไรครับ
what is your name; what's your name
คุณชื่ออะไรคะ
what is your name; what's your name
คุณปู่
granddad; grandpapa; grandpa
คุณแม่
mummy; ma; mom; mother; mum; mater; mamma

Example sentences with "คุณค่าทางวัฒนธรรม", translation memory

add example
th กดที่ปุ่มนี้ เพื่อเลือกโปรแกรมรับ/ส่งอีเมลที่ต้องการ โปรดจําไว้ว่า แฟ้มที่คุณเลือกนั้น จะต้องสามารถประมวลผลได้ คุณสามารถค่าอื่น ๆ เพื่อแทนที่ค่าปกติเมื่อเรียกประมวลผลโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล: % t: ที่อยู่ผู้รับ % s: เรื่อง % c: ทําสําเนา (CC) % b: ซ่อนการทําสําเนา (BCC) % B: แม่แบบเนื้อความ % A: สิ่งที่แนบมาด้วย
en Press this button to select your favorite email client. Please note that the file you select has to have the executable attribute set in order to be accepted. You can also use several placeholders which will be replaced with the actual values when the email client is called: %t: Recipient 's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment
th ผมก็รักคุณพ่อของคุณ
en I loved your father
th ผมจะขอบอกอะไรคุณไว้อย่างนะ
en Let me tell you something, sergeant
th มีแฟ้มที่ถูกบันทึกอัตโนมัติของเอกสารนี้อยู่แล้ว คุณต้องการเปิดมันแทน ใช่หรือไม่?
en An autosaved file exists for this document. Do you want to open it instead?
th ตั้งค่าการจัดวางหน้ากระดาษ
en Set Page Layout
th ให้ปิดการแสดงเธรดเป็นค่าปริยาย
en Threads default to closed
th ข้อมูลกํากับภาพแบบ XMP จากภาพถ่ายที่เลือกไว้ จะถูกลบออกอย่างถาวร คุณต้องการจะทําต่อไปหรือไม่?
en XMP metadata will be permanently removed from all current selected pictures. Do you want to continue?
th ค่าทางตรรกะ
en Bottom value
th ตั้งค่าใหม่ตัวเลือกเดิม
en & Reset old options
th ตัวเลือกนี้ สามารถใช้ในการตัดส่วนของภาพบางส่วนได้ เลือกพื้นที่ของภาพที่คุณต้องการเพื่อให้เรียกใช้การกระทํานี้ได้
en This option can be used to crop the image. Select a region of the image to enable this action
th เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม มีผลทันที การตั้งค่าจะมีผลกับโปรแกรมทันที แต่กล่องโต้ตอบนี้จะยังคงอยู่ เพื่อให้คุณได้ทดลองตั้งค่าอื่น ๆ อีก
en When clicking Apply, the settings will be handed over to the program, but the dialogue will not be closed. Use this to try different settings
th คุณอีริคสัน ผมมาจากสมาพันธ์
en Mr. Erikson, I' m from The Union
th ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
en Mean value of the standard logarithmic distribution
th ตั้งค่างาน
en Task Defaults
th การปรับแต่งค่าการออฟไลน์
en Offline Configuration
th ฟังก์ชัน SECONDS () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าเป็นค่าจํานวนวินาทีของเวลาที่กําหนด
en The EOMONTH functions returns the last day in the month specified by a date and the number of months from that date
th บริการนี้จะอนุญาตให้คุณปรับแต่งโปรแกรมจําลองเทอร์มินัลของคุณ โปรแกรมของ KDE ทุกตัวที่เรียกใช้งานโปรแกรมจําลองเทอร์มินัล จะทําตามค่าที่ตั้งนี้Name
en This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor this setting
th NOMINAL(‧. ‧; ‧) มีค่าเท่ากับ
en BETADIST(BETAINV(‧; ‧; ‧); ‧; ‧) equals
th ปุ่มเพิ่มแฟ้ม ปุ่มนี้จะทําการเปิดกล่อง ' เปิดแฟ้ม ' เพื่อให้คุณเลือกแฟ้มที่จะใช้ในการพิมพ์ โดยที่คุณสามารถเลือกได้ทั้งแฟ้มแบบ ASCII หรือข้อความภาษาต่าง ๆ, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, GIF หรือแฟ้มกราฟิกแบบอื่น ๆ ก็ได้คุณสามารถเลือกแฟ้มพร้อมกันได้หลายแฟ้มจากพาธที่แตกต่างกัน และส่งทั้งหมดพิมพ์เป็นงานพิมพ์แบบ " งานพิมพ์หลายแฟ้ม " ไปยังระบบการพิมพ์ได้ในครั้งเดียว
en Add File button This button calls the 'File Open ' dialog to let you select a file for printing. Note, that you can select ASCII or International Text, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, GIF and many other graphic formats. you can select various files from different paths and send them as one " multi-file job " to the printing system
th หากเลือกตัวเลือกนี้ จะใช้สัญลักษณ์ของเงินตราอยู่ด้านหน้า (ด้านซ้ายของค่าเงิน) สําหรับค่าเงินที่เป็นบวก ไม่เช่นนั้นก็จะถูกใช้ตามหลังค่าเงิน (ด้านขวาของค่าเงิน
en If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i. e. to the left of the value) for all positive monetary values. If not, it will be postfixed (i. e. to the right
th คุณกําลังจะเตรียมไดรเวอร์ % ‧ เพื่อการใช้ร่วมกับไคลเอนต์วินโดว์สผ่านทาง Samba ซึ่งปฏิบัติการนี้ ต้องการ ไดรเวอร์โพสต์สคริปต์ของ Adobe, โปรแกรม Samba รุ่น ‧. ‧. x และบริการ SMB ที่กําลังทํางานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คลิ้กที่ ส่งออก เพื่อเริ่มปฏิบัติการ โปรดอ่านคู่มือ cupsaddsmb ในคอนเควอร์เรอร์ หรือพิมพ์ man cupsaddsmb บนหน้าต่างคอนโซล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสามารถนี้เพิ่มเติม
en You are about to prepare the %‧ driver to be shared out to Windows clients through Samba. This operation requires the Adobe PostScript Driver, a recent version of Samba ‧. x and a running SMB service on the target server. Click Export to start the operation. Read the cupsaddsmb manual page in Konqueror or type man cupsaddsmb in a console window to learn more about this functionality
th คุณต้องการจะลบเอา % ‧ ออกไปด้วยหรือไม่?
en Do you want to remove %‧ too?
th ตั้งค่าทั่วไป
en General Settings
th ค่าความสว่าง
en Brightness
th เพิ่มจุดสี RGB แบบเดียวกับค่าสี่สีค่าปริยายนั้นจะเพิ่มจุดสีปรับใช้จุดสีเขียวเป็นแบบเดียวกัน หากจุดสีเขียวในแถวคู่มีความไวต่อแสงเหนือม่างมากกว่าแถวคี่ ค่าที่แตกต่างนี้จะทําให้เกิดตารางสีต่างขึ้นในภาพเป้าหมายได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทําให้สูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อทําต่อไป ตัวเลือกนี้จะทําให้ภาพเบลอเล็กน้อย แต่จะช่วยกําลัดตารางสีแบบ ‧x‧ ที่ได้จากวิธีปรับคุณภาพภาพแบบ VNG หรือ AHD
en Interpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
Showing page 1. Found 3771 sentences matching phrase "คุณค่าทางวัฒนธรรม".Found in 1.774 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.