Translations into English:

  • cultural values   

Similar phrases in dictionary Thai English. (24)

การตัดสินคุณค่า
value judgment; value judgement
การปฏิวัติวัฒนธรรม
Cultural Revolution; Great Proletarian Cultural Revolution
การพัฒนาวัฒนธรรม
civilization; cultural development
คนไร้วัฒนธรรม
infidel; pagan; heathen; gentile
ความมีคุณค่า
merit; dignity; worthiness; valuableness
คุณ
you-all; mister; thyself; Mister; Mr.; Miss; Ms.; sir; thee; ms.; Ms; thou; ; Mr; mrs; Mrs; yourself; Mrs.; you; missis; mr
คุณค่า
values; value
คุณค่าการฆ่าชําแหละ
slaughter value; carcass composition; carcass quality
คุณค่าการให้อาหาร
nutritive value; nutritional assessment of foods; nutritive ratio; nutritive value index; feeding value; food value; protein-energy ratio; fattening value; dietary value; feed value; nutritional value; nutritional assessment of feeds
คุณค่าของสารอาหาร
nutritive value; nutritive ratio; dietary value; nutritional assessment of feeds; protein-energy ratio; fattening value; feeding value; nutritive value index; nutritional assessment of foods; food value; nutritional value; feed value
คุณค่าความงาม
aesthetic value; esthetic value
คุณค่าทางโปรตีน
digestible protein; net protein utilization; protein efficiency ratio; protein quality; biological protein value; protein value
คุณค่าทางโภชนาการ
fattening value; nutritive value; nutritional assessment of feeds; nutritional assessment of foods; nutritive value index; feed value; food value; dietary value; nutritive ratio; protein-energy ratio; nutritional value; feeding value
คุณค่าอาหาร
feed value; feeding value; nutritional value; food value; nutritive value

Example sentences with "คุณค่าทางวัฒนธรรม", translation memory

add example
th ตั้งค่าการส่งถ่ายข้อมูล
en & Transfer Settings
th % ‧ คุณต้องการจะปิดหน้าต่างนี้โดยไม่แก้ไขค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่?
en %‧ Do you really want to close this window without applying changes?
th หากคุณต้องการวางตําแหน่งที่อยู่ใหม่เข้าไปยังแถบตําแหน่ง คุณอาจต้องการล้างค่าที่อยู่ที่มีอยู่เสียก่อน ซึ่งสามารถล้างค่าได้ด้วยการกดปุ่มลูกศรกากบาทสีขาว ในแถบเครื่องมือ
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
th เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณไม่รองรับ %
en Your SMTP server does not support %
th แฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าการปรับโฟกัสของภาพถ่ายใหม่
en " %‧ " is not a Photograph Refocus settings text file
th เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเปิด % ‧; อาจเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้เป็นไดเรกทอรี maildir ที่ถูกต้อง หรือคุณอาจจะยังไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานมัน
en Error opening %‧; either this is not a valid maildir folder, or you do not have sufficient access permissions
th คุณไม่ควรส่งอาร์กิวเมนต์ ' lock ' ไปยัง pppd โปรดตรวจสอบที่แฟ้ม/etc/ppp/options และ ~/. ppprc
en You should not pass 'lock ' as an argument to pppd. Check/etc/ppp/options and ~/. ppprc
th ของคุณอยู่โน่น
en That' s yours.Let' s cha- cha
th kppp ไม่สามารถประมวลผล: % ‧ ได้ โปรดตรวจสอบว่า คุณได้ให้สิทธิ์การใช้ setuid กับ kppp แล้ว และ pppd สามารถประมวลผลได้
en kppp cannot execute: %‧ Please make sure that you have given kppp setuid permission and that pppd is executable
th FISHER(‧. ‧) มีค่าเท่ากับ
en FISHER equals
th ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่าย
en This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
th ตัวคูณค่าสีน้ําเงิน
en Blue multiplier
th ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆ
en Normalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
th เลือกอุปกรณ์ MIDI ที่คุณต้องการใช้
en Select the MIDI device you want to use
th AVERAGE(‧; ‧; ‧) มีค่าเท่ากับ
en RANK (‧; { ‧; ‧; ‧ }) equals
th ปรับค่าการแสดงผล
en Output Config
th ตัวคูณค่าสีแดง
en Red multiplier
th มีแฟ้มชื่อ " % ‧ " นี้อยู่แล้ว คุณต้องการเขียนทับมันหรือไม่?
en A file named " %‧ " already exists. Are you sure you want to overwrite it?
th หากคุณแน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาด ให้ลบแฟ้ม % ‧ ออกแล้วลองใหม่
en If you are sure that this is an error, then remove the file %‧ and try again
th คุณสามารถใช้สีที่ตั้งขึ้นมาเองสําหรับ OSD ได้ หากคุณตั้งค่านี้ให้เป็นจริง
en You can use custom colors for the OSD if you set this true
th อุณหภูมิสีตั้งค่าอุณหภูมิสีได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน
en TemperatureSet here the color temperature
th คุณต้องการจะแทนที่แฟ้มที่มีอยู่ด้วยแฟ้มทางด้านขวาหรือไม่?
en Would you like to replace the existing file with the one on the right?
th IMAGINARY (" ‧. ‧. ‧i ") จะได้ค่า
en IMAGINARY("‧+‧i ") returns
th หากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีการใช้สัญลักษณ์ของเงินตราอยู่ด้านหน้า (ด้านซ้ายของค่าเงิน) สําหรับค่าเงินที่เป็นลบ ไม่เช่นนั้นก็จะถูกใช้ตามหลังค่าเงิน (ด้านขวาของค่าเงิน
en If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i. e. to the left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be postfixed (i. e. to the right
th การปรับแต่งค่าการออฟไลน์
en Offline Configuration
Showing page 1. Found 3771 sentences matching phrase "คุณค่าทางวัฒนธรรม".Found in 0.939 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.