Translations into English:

  • chemicophysical properties   
  • chemical properties   
  • physical properties   
  • physicochemical properties   
  • product characters   

Similar phrases in dictionary Thai English. (31)

กลุ่มคุณสมบัติ
property group; property set
กายภาพ
physics; physical
กายภาพของดิน
soil physics; soil chemicophysical properties; soil physicochemical properties; soil physical properties
กายภาพบําบัด
physical therapy; Physical therapy; physiatrics; physiotherapy
กายภาพบําบัําด
physical therapy; physiatrics; physiotherapy
การขาดคุณสมบัติ
insufficiency; inadequacy; incapacity; incompetence
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
physical change; state change; phase change; phase transition
ความพร้อมทางกายภาพ
health; physical fitness; occupational health
ความเสียหายทางกายภาพ
bruises of products; physical damage; mechanical damage
คุณสมบัติ
competence; ability; capability; property; character; expertness; hallmark; qualification; qualities; properties; characteristics; attribute; performance; making; reference; nature; kind; features; characteristic; feature; quality; character reference; trait
คุณสมบัติของผิวดิน
soil sorption; soil surface properties
คุณสมบัติของยา
medicinal properties; drug properties; pharmacokinetics; pharmacodynamics
คุณสมบัติของยาต้านเชื้อแบคทีเรีย
antiviral properties; antimicrobial properties; antiprotozoal properties; antibacterial properties
คุณสมบัติของยาต้านโปรโตซัว
antiprotozoal properties; antibacterial properties; antimicrobial properties; antiviral properties
คุณสมบัติของยารักษาโรค
pharmacodynamics; pharmacokinetics; medicinal properties; drug properties
คุณสมบัติของสารกําจัดตัวอ่อนแมลง
rodenticidal properties; ovicidal properties; insecticidal properties; herbicidal properties; pesticidal properties; larvicidal properties; pesticide actions; fungicidal properties; acaricidal properties
คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช
acaricidal properties; fungicidal properties; herbicidal properties

Example sentences with "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ", translation memory

add example
th คุณสมบัติเรขาคณิต
en Geometry Properties
th คุณสมบัติเครื่องมือปัจจุบัน
en & Color to Alpha
th สิ่งมีชีวิตที่ปรากฎหรือเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะในสภาพทางเคมีหรือทางกายภาพที่จําเพาะของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
en Organisms which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th กําหนด/แก้ไขอินสแตนซ์สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันที่นี่ โดยอินสแตนซ์นั้นเป็นการรวมกันของเครื่องพิมพ์จริง (ทางกายภาพ) และชุดของตัวเลือกที่กําหนดไว้เพิ่มเติม สําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบเดี่ยวๆ นั้น คุณสามารถกําหนดรูปแบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น คุณภาพแบบตัวร่าง, คุณภาพระดับภาพถ่าย หรือ การพิมพ์สองหน้า อินสแตนซ์เหล่านั้นจะปรากฎขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องพิมพ์ปกติในกล่องการพิมพ์ และอนุญาตให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
en Define/Edit here instances for the current selected printer. An instance is a combination of a real (physical) printer and a set of predefined options. For a single InkJet printer, you could define different print formats like DraftQuality, PhotoQuality or TwoSided. Those instances appear as normal printers in the print dialog and allow you to quickly select the print format you want
th แทนนินที่เป็นสารประกอบเคมี, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้
en Chemical compounds; for the products use
th ใช้คุณสมบัติ การแสดงตัวของเบราว์เซอร์ หากเว็บไซต์ที่คุณไป เรียกร้องให้คุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น (และอย่าลืมส่งคําติติงไปยังเว็บมาสเตอร์ ของเว็บไซต์นั้นด้วยล่ะ!
en Use the user-agent feature if the website you are visiting asks you to use a different browser (and do not forget to send a complaint to the webmaster!
th คุณสมบัติเครื่องมือปัจจุบัน
en & Edit metadata
th ข้อมูลทางเคมี
en Chemical Symbol
th คุณสมบัติแสดงถึงอัตราส่งถ่ายข้อมูลเสียงของแฟ้มสื่อนี้
en Property that shows audio bitrate of this file
th เปลี่ยนคุณสมบัติของแผ่นงาน
en Change Sheet Properties
th การวิเคราะห์ปริมาณของธาตุหรือสารประกอบเคมี
en Determination of the amounts of chemical elements or compounds
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Chemical or physical decomposition of a compound, a product or material; for the environment use
th กระบวนการทางกายภาพหรือทางเคมีเพื่อจับหรือตรึง เอ็นไซม์ ส่วนของอวัยวะหรือเซลล์
en Physical or chemical processes for trapping or fixing on a substrate enzymes, organelles or cells
th คุณสมบัติส่วนหัว
en Header Properties
th เฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพ
en Restricted to the physical property
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
en Fertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
th คุณสมบัติที่แสดงถึงความละเอียดวิดีโอ โดยมีหน่วยเป็นพิกเซล
en Property that shows the video resolution in pixels
th การทนทานหรือต้านทานต่อสารเคมีของสิ่งมีชีวิต
en Tolerance or resistance of organisms to chemicals
th ตัวเลือกสําหรับเลือกว่า จะเริ่มทําการเล่นแฟ้มสื่อในหน้าต่างที่แสดงแบบขยายใหญ่สุดหรือไม่ โดยค่าปริยายจะไม่เปลี่ยนสถานะของหน้าต่างสําหรับแฟ้มสื่อนี้ หากตัวเลือกแสดงผลเต็มจอภาพถูกต้้งค่าไว้ ตัวเลือกนี้จะมีระดับความสําคัญมากกว่า ดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายที่จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยการเลือกที่จะให้ปรับหน้าต่างขยายใหญ่สุดหรือเรียกคืนสถานะของหน้าต่าง KPlayer ในขณะที่กดปุ่มพิมพ์ Shift ค้างไว้
en Option to choose whether to start playing this file in a maximized or normal window. Default does not change the window state for this file. If the full screen option is also set, it will take precedence. It is easier to set this property by maximizing or restoring KPlayer window while holding Shift key down
th คุณสมบัติโฟลเดอร์จดหมายเวียน
en Mailinglist Folder Properties
th คุณสมบัติของสิ่งที่แนบมาด้วย
en Attachment Properties
th คุณสามารถทําการตอบกลับ โดยจะอ้างอิงเพียงส่วนที่เลือกไว้ของจดหมายเท่านั้น? หากไม่มีการเลือกอะไรไว้ จะอ้างอิงจดหมายทั้งฉบับ และใช้ได้กับข้อความของสิ่งที่แนบมาด้วย เมื่อทําการเลือก มุมมอง-gt; สิ่งที่แนบมาด้วย-gt; แสดงในตัวจดหมาย คุณสมบัตินี้จะใช้ได้กับคําสั่งตอบกลับทั้งหมด ยกเว้นเมื่อเลือก จดหมาย-gt; ตอบกลับแบบพิเศษ-gt; ตอบกลับโดยไม่อ้างอิงข้อความเดิม... เคล็ดลับโดย David F. Newman
en that when replying, only the selected part of the message is quoted? If nothing is selected, the full message is quoted. This even works with text of attachments when View-gt; Attachments-gt; Inline is selected. This feature is available with all reply commands except Message-gt; Reply Without Quote. contributed by David F. Newman
th คุณสมบัติของรูปภาพ
en Picture Properties
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
en Animals which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th คุณสมบัติ. txt
en properties. txt
Showing page 1. Found 191 sentences matching phrase "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ".Found in 0.635 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.