Translations into English:

  • chemicophysical properties   

Similar phrases in dictionary Thai English. (87)

กลุ่มคุณสมบัติ
property group; property set
กายภาพบําบัด
physical therapy; Physical therapy; physiotherapy
คุณสมบัติ
property; properties; attribute; features; characteristic
คุณสมบัติด้านเทคนิค
technical properties; engineering properties
คุณสมบัติด้านวิศวกรรม
technical properties; engineering properties
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดิน
soil physicochemical properties; soil chemicophysical properties

Example sentences with "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ", translation memory

add example
th จากรุ่น ‧. ‧. ‧ เป็นต้นมา kppp ได้มีคุณสมบัติใหม่ ที่เรียกว่า " ความช่วยเหลือด่วน " ซึ่งคล้ายกับทูลทิป แต่คุณสามารถเรียกใช้มันได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อเรียกใช้งานมัน ให้คลิกบนคอนโทรลเช่น ปุ่มหรือแถบข้อความด้วยเมาส์ปุ่มขวา หากรายการนั้น สนับสนุนความช่วยเหลือด่วน ก็จะปรากฎเมนูป๊อปอัปที่จะให้เลือกความช่วยเหลือ หากต้องการทดสอบ ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนที่ใด ๆ ของข้อความนี้
en From version ‧.‧ on, kppp has a new feature called " Quickhelp ". It 's similar to a tooltip, but you can activate it whenever you want. To activate it, simply click on a control like a button or a label with the right mouse button. If the item supports Quickhelp, a popup menu will appear leading to Quickhelp. To test it, right-click somewhere in this text
th คุณสมบัติของ %
en Properties of %
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
en Animals which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th พาธทางกายภาพ
en Physical Path
th คุณสมบัติของกลุ่ม
en Group Properties
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
en Industrial products; use only when a more specific descriptor is not available
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th ระบบแสดงผลของคุณไม่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
en Your display does not support power saving
th คุณสมบัติผู้ใช้
en User Properties
th ผลกระทบของสารเคมี ยา หรือรังสี ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากการใช้เริ่มต้น
en Effects of chemicals, drugs or radiation remaining after their initial use
th เครื่องมือเรียกโปรแกรม พร้อมคุณสมบัติพิเศษของหน้าต่าง เช่น ย่อเป็นไอคอน, ขยายใหญ่สุด, บนพื้นที่ทํางานเสมือน, รูปแบบหน้าต่างแบบพิเศษ และอื่น ๆ
en Utility to launch applications with special window properties such as iconified, maximized, a certain virtual desktop, a special decoration and so on
th ไดรฟ์ขับเทปบางรุ่น รองรับขนาดบล็อคข้อมูลที่แตกต่างกันได้หลายค่า คุณสามารถสั่งให้ KDat รองรับคุณสมบัติดังกล่าวได้ด้วยตัวเลือกนี้ ทั้งนี้คุณต้องระบุขนาดของบล็อคข้อมูลด้วยNAME OF TRANSLATORS
en Some tape drives support different sizes of the data block. With this option, KDat will attempt to enable that support. You must still specify the block size
th ป้อนคุณสมบัติของผู้รับโทรสาร
en Enter recipient fax properties
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th digiKam มีปลั๊กอินที่มีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายตัว เช่น ส่งออกเป็นแฟ้ม HTML, เขียนข้อมูลลงแผ่น CD, นําเสนอภาพ,... และคุณยังสามารถเขียนปลั๊กอินตามความต้องการของคุณเองได้ด้วย? คุณสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวนี้ได้ที่ เวบไซต์นี้
en that digiKam has multiple plugins with extra features like HTML export, Archive to CD, Slideshow,... and that you are welcome to write your own plugins? You can find more information at this url
th คุณสมบัติแฟ้ม
en File Properties
th คุณสามารถกําหนดให้คลิปเปอร์ไม่ทํา " การกระทํา " กับหน้าต่างที่กําหนดได้ โดยใช้คําสั่ง xprop | grep WM_ CLASS ในเทอร์มินัล เพื่อหาค่าคุณสมบัติ WM_ CLASS ของหน้าต่าง จากนั้นคลิกบนหน้าต่างที่คุณต้องการ ข้อความแรกที่แสดงด้านหลังเครื่องหมายเท่ากับ คือข้อความที่หนึ่งที่คุณต้องการเข้าที่นี่
en This lets you specify windows in which Klipper should not invoke " actions ". Use xprop | grep WM_CLASS in a terminal to find out the WM_CLASS of a window. Next, click on the window you want to examine. The first string it outputs after the equal sign is the one you need to enter here
th เส้นทางไปยังโพรไฟล์สี ICC ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการจะตั้งค่ามันเดี๋ยวนี้ ให้เลือกที่ปุ่ม " ใช่ " หากไม่ต้องการ ให้เลือกที่ปุ่ม " ไม่ใช่ " ในกรณีนี้ คุณสมบัติ " การจัดการระบบสี " จะถูกปิดการทํางาน จนกว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน
en The ICC profiles path seems to be invalid. If you want to set it now, select " Yes ", otherwise select " No ". In this case, " Color Management " feature will be disabled until you solve this issue
th คุณสมบัติงานพิมพ์: ปุ่มนี้จะทําการเปิดกล่องโต้ตอบ ซึ่่งจะให้คุณเลือกและปรับแต่งตัวเลือกของงานพิมพ์ได้
en Additional Print Job Options This button shows or hides additional printing options
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th คุณสมบัติของอัลบั้ม
en Album Properties
th ให้แสดงข้อความยืนยัน เมื่อไรก็ตามที่มีการเปิดหรือปิดคุณสมบัติเพื่อช่วยในการใช้งานของแป้นพิมพ์
en Show a confirmation dialog whenever a keyboard accessibility feature is turned on or off
th คุณสมบัติของระบบภาพ
en Video Properties
th คุณสมบัติแผ่นงาน
en Worksheet Properties
Showing page 1. Found 191 sentences matching phrase "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ".Found in 0.894 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.