Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

การแยกสี
color separation
เครื่องคัดแยก
sorting equipment; sorters
ชนิดทั่วไป
generic type; generics
ทั่วไป
General; generalized
ประเภท
genus; variety; category; class; genre
ประเภทย่อย
subcategory; child category
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกัน
immunosuppressants; immunosuppressive agents
สัตว์ประเภทแมว
mustela putorius putorius; mustela eversmanni; polecats
สี่แยก
crossroad; intersection; crossroads
หอยดินประเภทฝาเดียว
snails; terrestrial snails; land snails

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
th ประเภท Mime ของแฟ้มส่งออก
en Mimetype of the output file
th ข่าวนี้เป็นประเภท MIME แบบ & quot; message/partialquot; ซึ่ง KNode ไม่สามารถจัดการได้ ดังนั้น คุณควรบันทึกข่าวนี้ให้เป็นแฟ้มข้อความก่อน แล้วจัดการแก้ไขมันด้วยตัวเอง
en This article has the MIME type & quot; message/partialquot;, which KNode cannot handle yet. Meanwhile you can save the article as a text file and reassemble it by hand
th รหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้Comment
en Password & User Account
th เลือกประเภทของเซ็นเซอร์รับภาพที่ใช้บนกล้องเพื่อถ่ายภาพได้ที่นี่
en Select here the image sensor type used by the camera to take the picture
th ปิดหน้าต่างแบบให้มันร่วงหล่นแยกเป็นชิ้น ๆName
en Closed windows fall into pieces
th อุปกรณ์ CD-ROM ที่จะใช้ในการเล่นแผ่นซีดี ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณ "/dev/cdrom " ถ้าหากว่าต้องการให้ KsCD ตรวจหา CD-ROM ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้
en The CD-ROM device to use when playing CDs. This will typically look something like "/dev/cdrom ". To have KsCD autodetect your CD-ROM, leave this field empty
th ประเภทเป้าหมาย
en Target Type
th หมายเลขแผ่นดิสก์จะต้องไม่ซ้ํากันภายในประเภท
en Disc Id values must be unique within a category
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
th แยกกระเป๋าต่างหาก สําหรับรหัสผ่านภายในระบบ
en Different wallet for local passwords
th ตัวแยก, ย่อหน้า
en Separator, Paragraph
th จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่อง PPP (คอมพิวเตอร์ ที่คุณเชื่อมต่อไปด้วยโมเด็มของคุณ) ให้ทําตัวเป็นเกตเวย์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งทุก ๆ แพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายท้องถิ่น ไปยังคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องนี้ จะทําการค้นหาเส้นทางให้คุณแทน มักเป็นค่าปริยายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดังนั้น คุณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้
en This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option on
th ประเภทต้นแบบ
en Template type
th ประเภทการปรับแก้
en Adjustment Type
th ประเภทบัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้แบบ POP
en Account Type: POP Account
th ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP ค่าปริยายคือ ‧ หรือค่าอื่นที่ใช้ทั่วไป คือ
en Enter the port number of the HTTP proxy server. Default is ‧. Another common value is
th เลือกประเภทของบัญชีอีเมลของคุณที่ต้องการจะสร้าง
en Select what kind of account you would like to create
th แฟ้มรายการพื้นที่ทํางาน % ‧ เป็นประเภทอุปกรณ์ระบบ แต่ไม่มีส่วน Dev=... อยู่
en The desktop entry file %‧ is of type FSDevice but has no Dev=... entry
th ตั้งค่าบัญชีใหม่
en Reset Accounting
th กําหนดให้โปรแกรมที่เลือกให้มีความสําคัญสูงขึ้น ทําได้โดยเลื่อนมันขึ้นในรายการ ซึ่งจะมีผลกับเฉพาะ โปรแกรมที่เลือกเท่านั้น ถ้าประเภทของแฟ้มชนิดนี้ ถูกกําหนดให้ใช้ได้กับหลายโปรแกรม
en Assigns a higher priority to the selected application, moving it up in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
th สร้างสําเนาของบัญชีที่เลือกไว้ การตั้งค่าของบัญชีที่เลือกไว้ทั้งหมด จะถูกคัดลอกมายังบัญชีใหม่ด้วย ซึ่งคุณจะสามารถแก้ไข ให้เหมาะสมได้ตามต้องการ
en Makes a copy of the selected account. All settings of the selected account are copied to a new account that you can modify to fit your needs
th ประเภทคําบรรยายภายนอก
en Type of external subtitles
th โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมาย
en Please take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
th บัญชีผู้ใช้สําหรับรับจดหมาย (ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัว
en Incoming accounts (add at least one
th การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Chemical or physical decomposition of a compound, a product or material; for the environment use
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 0.408 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.