Translations into English:

  • pollack   
    (noun   )
     
    fishery related term
  • dover hake   

Similar phrases in dictionary Thai English. (58)

กรดโพลีกาแลคทูโรนิกpolygalacturonic acid
กรดแลคติคlactic acid
กลุ่มดาวปลาPisces; pisces
กองแล วีระสานKong Le
การจับปลาcatching fish; fish catching
การแล่ปลาfish filleting
การหมักกรดแลคติกlactic fermentation
กาแลคโตซามีนgalactosamine
กาแลคโตซิเดสgalactosidases
กาแลคโตแมนนานgalactomannans
กาแลคทิทอลgalactitol
กาแลคแทนgalactans
ซี-5 กาแลคซีC-5 Galaxy
ตก ปลาfish
ตกปลาfish; to fish
ถุงลมของปลาswim bladder; fish air bladder
ทอพอลอยีtopology
ทะเลแลปเทฟlaptev sea
น้ํามันจากปลาซาร์ดีนlapad; oil sardines; gilt sardines
ปลากัดfighting fish
ปลาข้างเงินsilversides
ปลาเข็มแม่น้ําsaury pike; greenbone; needlefish; needlenose; garfish; mackerel guide
ปลาจวดcroakers
ปลาเฉาgrass carp
ปลาซอคอายแซลมอนsockeye salmon; red salmon; chinook
ปลาเซลรูกาsevruga
ปลาแซลมอนมหาสมุทรแปซิฟิกchinook salmon; king salmon; humpback salmon; pacific salmon; chinook
ปลาแซลมอนออสเตรเลียaustralian salmon
ปลาญวนwhitefish
ปลาดุกfreshwater catfish; catfish
ปลาทะเลชนิดหนึ่งsprat
ปลาทู (horse mackerel )horse mackerel
ปลาน้ํากร่อยbrackishwater fishes
ปลานิลtilapia
ปลาป่นfish meal
ปลาแพะred mullet; goatfish; surmullet
ปลายาว
ปลารมควันsmoked fish
ปลาโรชroach
ปลาลังindian mackerel; short mackerel
ปลาลิงling; ling (fish)
ปลาแลมป์เพรย์lamprey
ปลาวิชwitch (fish); torbay sole; gray sole
ปลาสวยงามornamental fishes
ปลาสับminced fish
ปลาสําลีน้ําลึกyellowtails; amberjack; rudderfish
ปลาหางเหลืองamberjack; yellowtails; rudderfish
ปลาไหล; eels; Eel; eel
ปลาไหลแม่น้ําelvers; river eels
ปลาไหลเอวเวอร์elvers; river eels
ปลาแฮดด็อคchat haddock; haddock; pinger; scrod
ผลิตภัณฑ์ปลาfish products
พอล เดอ คาสเซิลโจPaul de Casteljau
พอลไมราอะทอลล์Palmyra Atoll
พอลแห่งทาซัสPaul the Apostle
มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รันBasilica of St. John Lateran
หญ้าปลาไหลgrass wrack; zostera marina; eel grass; alva marina
หมู่เกาะแลคคาดีฟมินิคอยและอะมิดีฟlaccadive minicoy and amindivi islands; lakshadweep

Example sentences with "ปลาพอลแลค", translation memory

add example
ปิดหน้าต่างเมื่อมีการลิกซ้อน (ดับเบิลคลิก) บนปุ่มเมนูของหน้าต่างClose windows by double clicking the menu button
ลิกเพื่อเปลี่ยนClick to change
คุณสามารถที่จะล้างตัวกรองได้ โดยการลิกที่นี่ แต่หากว่าคุณตั้งใจที่ยกเลิกรายการที่ได้เพิ่มเข้ามาอันดับสุดท้ายเท่านั้น ให้ลิกที่ปุ่ม " เลิกทํา "By clicking here you will clear the filter. If you intend to undo the last appending just click on the " Undo " button
ลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเปลี่ยนการปรับแต่งของกล้องที่เลือกไว้ ความสามารถของคุณสมบัตินี และเนื้อหาของการปรับแต่ง จะขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องClick this button to change the configuration of the selected camera. The availability of this feature and the contents of the Configuration dialog depend on the camera model
ชุดตกแต่งหน้าต่างรูปแบบวอร์ซ โดยมีแถบหัวเรื่องหน้าต่างแบบเล็กบางQuartz window decorations with extra-small title bar
ลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูClick this button to move forward one step in the browsing history
ขนาดของประวัติการใช้ลิปบอร์ดClipboard history size
YYYYY แสดงปีในแบบเต็ม (เป็น . ศ.) YY แสดงปีโดยใช้สองหลักสุดท้ายของปีแบบเต็ม MM เดือนเป็นเลขฐานสิบโดยมีศูนย์นําหน้าค่าที่น้อยกว่าสิบ mM เดือนเป็นเลขฐานสิบโดยไม่มีศูนย์นําหน้าค่าที่น้อยกว่าถึงสิบ ชื่อเดือนย่อ ชื่อเดือนแบบย่อ ชื่อเดือน ชื่อเดือนแบบเต็ม DD วันที่ของเดือนโดยมีศูนย์นําหน้าค่าที่น้อยกว่าสิบ dD วันที่ของเดือนโดยไม่มีศูนย์นําหน้าค่าที่น้อยกว่าสิบ ชื่อวันย่อ ชื่อวันในสัปดาห์แบบย่อ ชื่อวัน ชื่อวันในสัปดาห์แบบเต็มYYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday name
การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ตรงกลาง กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไปCalibration is about to check the value range your device delivers. Please move axis %‧ %‧ on your device to the center position. Press any button on the device or click on the 'Next ' button to continue with the next step
เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์ม ลิกบนปุ่มเพื่อใช้งานมัน หรือใช้เมนู มุมมอง-> แสดงแบบฟอร์มPrevious pageThis document has forms. Click on the button to interact with them, or use View-> Show Forms
ลิกเพื่อออกจากการนําเสนอClick To Exit
ที่นี่คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อความที่ยกมาจะแสดงคําที่ไม่รู้จักภายในบริบทของข้อความนั้น หากว่าข้อมูลนี้ไม่เพียงพอที่จะเลือกคําแทนที่สําหรับคําที่ไม่รู้จักนั้น คุณยังสามารถลิกที่เอกสาร ที่คุณกําลังตรวจทานอยู่ เพื่อที่จะอ่านข้อความในส่วนที่กว้างขึ้น และหลังจากนั้นก็กลับมาที่นี่ เพื่อทําการตรวจทานต่อไปHere you can see a text excerpt showing the unknown word in its context. If this information is not sufficient to choose the best replacement for the unknown word, you can click on the document you are proofing, read a larger part of the text and then return here to continue proofing
บร๊อ ครับ เอ็ดวาร์ด บร๊อ จูเนียร์- ผมมีรูปนี้มาให้คุณIt' s Brock, sir.Edward Brock junior.- I got you this
ป้องกันลิปบอร์ดว่างPrevent empty clipboard
นี่เป็นส่วนแสดงตัวอย่างแบบอักษรที่เลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยการลิกที่ปุ่ม " เลือก... "This is a preview of the selected font. You can change it by clicking the " Choose... " button
การหาสริปต์ใหม่ที่นิยมใช้ ยังไม่สามารถทําได้ในรุ่นนี้Get Hot New Script is not (yet) available in this version
CURRENTDATE () จะได้ค่า " วันอังคารที่ ‧ สิงหาคม . ศ. ‧ "TODAY() returns " Saturday ‧ April ‧ "
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว? ลิกเพื่ออัปเดตWhat time is it? Click to update
ข้อควรจํา: นี่เป็นเนื้อความแบบ HTML แต่จะถูกแสดงเป็นโค้ด HTML เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อใจผู้ส่งข้อความนี้ คุณสามารถจะเปิดให้แสดงผลแบบ HTML กับข้อความนี้ได้ โดยการลิกที่นี่Note: This is an HTML message. For security reasons, only the raw HTML code is shown. If you trust the sender of this message then you can activate formatted HTML display for this message by clicking here
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกIncludes shellfish diseases
ลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มกล้องใหม่Click this button to add a new camera
ลิกที่นี่เพื่อเรียกดูแฟ้มโปรแกรมเมลClick here to browse for the mail program file
ในแถวนี้ คุณสามารถกําหนดสิ่งที่จะให้กระทํา เมื่อมีการลิกขวา บนส่วนต่าง ๆ ภายในหน้าต่างที่ไม่แอทีฟ (' ภายใน ' คือไม่ใช่แถบหัวเรื่อง และไม่ใช่เฟรมIn this row you can customize right click behavior when clicking into an inactive inner window ('inner ' means: not titlebar, not frame
ปุ่มนี้จะอนุญาตให้คุณเก็บตําแหน่งที่ระบุไว้ในที่คั่นหน้า ลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูเพื่อ เพิ่มเข้าไป, แก้ไขหรือเลือกที่คั่นหน้าที่คุณต้องการ ที่คั่นหน้านี้จะกําหนดใช้กับกล่องแฟ้ม แต่จะทํางานคล้ายที่คั่นหน้าอื่นๆ ของ KDE. Home DirectoryThis button allows you to bookmark specific locations. Click on this button to open the bookmark menu where you may add, edit or select a bookmark. These bookmarks are specific to the file dialog, but otherwise operate like bookmarks elsewhere in KDE
ปลา (สัตว์), สําหรับผลิตผลจากปลาใช้Use for the animal; for the product use
Showing page 1. Found 433 sentences matching phrase "ปลาพอลแลค".Found in 0.363 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.