Translations into English:

  • arid climate   
  • dry climate   

Similar phrases in dictionary Thai English. (79)

การเกษตรเขตแห้งแล้งdry farming; dryland farming
การคุ้มครองสภาพภูมิทัศน์landscape conservation; landscape preservation
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การดูแลรักษาภูมิทัศน์landscape care
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การแบ่งดินตามเขตของภูมิอากาศsoil zonality; soil zonation
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศclimatic change; climate change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศclimatic change; climate change
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การลดภูมิไวhyposensitization
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ข้อมูลภูมิอากาศclimatic data
ข้อมูลวิชาการทางภูมิอากาศclimatological data
ความต้องการภูมิอากาศclimatic requirements
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ความเสียหายจากภูมิอากาศclimatic hazards
ความแห้งแล้งdrought; drouth
ความแห้งแล้ง (การหลั่งน้ํานม)drying off (lactation)
ชนิดดินแบ่งตามภูมิอากาศclimatic soil types
ดินเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid soils
ดินในเขตแห้งแล้งarid soils
นิติภูมิ นวรัตน์Nitiphoom Naowarat
บังกลาภูมิBangabhumi
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
ป่าเสื่อมโทรมในเขตแห้งแล้งwooded steppe; forest steppe
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พื้นที่แห้งแล้งdrylands
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากภูมิคุ้มกันส่วนเซลล์cell mediated hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดทันทีimmediate hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมินามวิทยาtoponymy
ภูมิมาตรศาสตร์geodesy
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศclimate; weather
ภูมิอากาศกึ่งชื้นsemihumid climate
ภูมิอากาศเกษตรagroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชphytoclimate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศขั้วโลกpolar climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตเส้นศูนย์สูตรequatorial climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศชายฝั่งcoastal climate
ภูมิอากาศชื้นmoist climate; humid climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยาpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศบริเวณกว้างmacroclimate
ภูมิอากาศพืชphytoclimatology
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมรสุมmonsoon climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียนmediterranean climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศวิทยาclimatology
ภูมิอากาศแห้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens

Example sentences with "ภูมิอากาศแห้งแล้ง", translation memory

add example
บริการพยากรณ์อากาศสากล NOAACommentNOAA 's National Weather Service
สภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานกว่าปกติAbnormal prolonged period of dryness
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานIn arid zones, cultivation without irrigation
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
Name=รายงานอากาศ KCommentWeather Service
สภาพอากาศที่อุณหภูมิสนามต่ํากว่า ‧ องศาเซลเซียส หรือ ‧ องศาฟาเรนไฮน์Weather conditions in which the air temperature at ground level falls below ‧ degrees C or ‧ F
กลไกข้อมูลพยากรณ์อากาศCommentWeather Data Engine
การวัดหรือประเมินสภาพลมฟ้าอากาศEvaluation or measurement of meteorological conditions
ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชRainfall insufficient to support vegetation
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
วันนั้นอากาศดีมากแล้วเขาก็บอกว่า " เรามาว่ายน้ําไปที่เกาะนั่นกันเถอะ "It was a beautiful day, and he said
กลไกพยากรณ์อากาศNameWeatherEngine Ion
ข้อมูลอากาศWeather Information
พยากรณ์อากาศของ BBC จากสํานักงาน UK METCommentBBC Weather from UK MET Office
อนุภาคเล็กละเอียดซึ่งเป็นเศษผงที่ไม่สามารถติดไฟได้ ลอยพุ่งในอากาศจากเปลวไฟFine particulate, essentially noncombustible refuse, carried in a gas stream from a fire
ไม่มีบริการข้อมูลอากาศผ่านทาง D-Bus อยู่ คุณจําเป็นต้องใช้ KWeather ร่วมกับส่วนเสริมนี้No weather D-Bus service available; you need KWeather to use this plugin
ข้อมูลรายงานอากาศCommentWeather Information
หน่วยเราจะไปสมทบกับฮานาเค่น.. ที่จุดเดิมทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศOur battalion will join Hanneken' s in our old position south of the airfield
บริการรายงานอากาศNameWeather Service
ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
มาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการได้รับอากาศหนาวMeasures taken to protect livestock from winter exposure
อากาศปลอดโปร่งFine weather
ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคายระเหยน้ําและปริมาณไอน้ําในอากาศDifference between potential evapotranspiration and precipitation
เขตภูมิอากาศที่มีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนAny climatic zone characterized by a Mediterranean climate
Showing page 1. Found 37 sentences matching phrase "ภูมิอากาศแห้งแล้ง".Found in 0.62 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.