Translations into English:

  • wallpaper     
    (verb, noun   )
     
    In a graphical user interface such as Windows, a pattern or picture in the screen background that can be chosen by the user.

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

บรรยากาศของพื้นดิน
soil atmosphere; soil air; earth atmosphere
พืชพื้นล่าง
understorey; undergrowth
พื้น
flooring; floor; world; floors

Example sentences with "รูปพื้นหลัง", translation memory

add example
th รูปแบบแถบกํากับแกน Y
en Data Format
th รูปแบบภาพใหม่
en New image format
th ปรับตั้งค่าสีพื้นหลังของกรอบได้ที่นี่
en Set here the Background color of the border
th ชุดตกแต่งหน้าต่างรูปแบบควอร์ซ โดยมีแถบหัวเรื่องหน้าต่างแบบเล็กบาง
en Quartz window decorations with extra-small title bar
th รูปแบบไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง
en Wrong driver format
th ซ่อนพื้นหลัง
en Hide & Backgrounds
th เลือกรูปหน้าใหม่
en Select a new face
th ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มา
en Set power management options of the system. ‧-If the 'scheme ' option is specified, the power management ‧ scheme set corresponds to 'value ' ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, the CPU frequency policy ‧ set corresponds to 'value '
th เลือกรูปแบบการแสดงหัวจดหมายView-> headers
en Choose display style of message headers
th ใครก็ตาม ที่เอารูปแบบนั้น มาให้ฉันได้ จะได้ทํางาน
en Whoever brings me that photo gets the job
th สีพื้นหลังแถบสถานะ HTML-ไม่ใช่จดหมายแบบ HTML
en HTML Status Bar Background-No HTML Message
th ปรับแต่งโปรแกรมสร้างพื้นหลัง
en Configure Background Program
th ปรับตั้งค่าสีพื้นหน้าของกรอบได้ที่นี่
en Set here the foreground color of the border
th พื้นหลังอื่น
en Alternate Background
th รูปแบบข้อมูล
en Data Format
th ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปด
en The RANDNEGBINOM() function returns a negative binomially-distributed pseudo-random number
th นําเข้าเอกสาร PostScript เป็นรูปแบบ PDF
en & Import PostScript as PDF
th บร๊อค ครับ เอ็ดวาร์ด บร๊อค จูเนียร์- ผมมีรูปนี้มาให้คุณ
en It' s Brock, sir.Edward Brock junior.- I got you this
th รูปแบบที่อยู่ URL ที่จะกรอง
en URL Expressions to Filter
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
th กาเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ KMail ทําการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ด้วย หาก KMail สามารถใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล K ได้ ก็จะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูล แต่หากไม่มีกระเป๋าคุมข้อมูล K รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มการปรับแต่งค่าของ KMail แทน โดยจะใช้รูปแบบที่อ่านได้ยากในการจัดเก็บ แต่นั่นก็ยังคงไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจาก หากผู้ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ได้ใช้ความพยายาม ก็อาจจะถอดรหัสผ่านนี้ได้
en Check this option to have KMail store the password. If KWallet is available the password will be stored there which is considered safe. However, if KWallet is not available, the password will be stored in KMail 's configuration file. The password is stored in an obfuscated format, but should not be considered secure from decryption efforts if access to the configuration file is obtained
th ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปด
en The ABS() function returns the absolute value of the floating-point number x
th กด, ลากขึ้น, ปล่อย \ ขัดกันกับรูปแบบของโอเปร่า ' Up‧ ' ซึ่งจะถูกปิดไป โดยปริยายName
en Press, move up, release. \ Conflicts with Opera-style 'Up ‧‧ ', which is disabled by default
th ข้อความที่อยู่ในกรอบข้อความนี้ จะถูกนําไปใช้เป็นรูปแบบของวันแบบย่อ ตัวอย่างเช่น ถูกใช้เมื่อเรียกแสดงแฟ้ม (คําสั่ง ls-l เป็นต้น) โดยมีรูปแบบต่อไปนี้
en The text in this textbox will be used to format short dates. For instance, this is used when listing files. The sequences below will be replaced
th การปรับสีพื้นผิว
en Texture filter
Showing page 1. Found 755 sentences matching phrase "รูปพื้นหลัง".Found in 0.597 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.