Translations into English:

 • standard deviation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  statistical measure
   
  statistical measure

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

กรดไทรโอโคเบนโซอิคtriiodobenzoic acid
กรดเบนโซอิคbenzoic acid
กรดไฮดรอกซีเบนโซอิคhydroxybenzoic acids
การตรงตามมาตรฐานcompliance
การแตกหน่อด้วยระบบมาตรฐานcoppice with standard system
การเบนของพืชtropism
การเบนตามแสงphototropism
การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation certification
การเลี้ยวเบนdiffraction
เกณฑ์มาตรฐานbenchmark
ข้อผิดพลาดมาตรฐานstandard error
คลอร์แรมเบนchloramben
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation
แคมเบนดาโซลcambendazole
ชื่อมาตรฐานcanonical name
โซเดียมเบนโซเอทsodium benzoate
ไดเบนโซฟูแรนdibenzofurans
ตรงตามมาตรฐานcompliant
ตัวคูณปรับมาตรฐานnormalization factor
แถบเครื่องมือมาตรฐานStandard toolbar
น้ําหนักเกินมาตรฐานoverweight; excess weight; obesity
น้ําหนักต่ํากว่ามาตรฐานunderweight
บริสเบนbrisbane; Brisbane
บัญชีผู้ใช้มาตรฐานstandard account
บิ๊กเบนBig Ben
เบนจี้Benji
เบนซัลฟูรอนbensulfuron
เบนซิมิดาโซลbenzimidazoles
เบนซิลเพนิซิลลินbenzylpenicillin
เบนซิลอะดีนีนbenzyladenine; ba
เบนซิลอะมิโนพิวรีนbenzylaminopurine
เบนซีนbenzene
เบนซีนเฮกซะคลอไรด์benzene hexachloride; bhc
เบนโซไพรีนbenzopyrene
เบนโซอิคอัลดีไฮด์benzoic aldehyde; benzaldehyde
เบนโซอิลพรอป-เอทิลbenzoylprop-ethyl; suffix
เบนโซอิลฟีนิลยูเรียbenzoylphenylureas
เบนโซเอทbenzoates
เบนดิโอคาร์บbendiocarb
เบนทาโซนbentazone
เบนไทโอคาร์บbenthiocarb
เบนฟูราคาร์บbenfuracarb
แบบอักษรมาตรฐานstandard font
ปลากระเบนstingray; Rajiformes; Batoidea; ray; rays; skates
ปลากระเบนธงstingray
แป้นพิมพ์มาตรฐานstandard keyboard
เผ่ารูเบนReuben
พีซีดีเอฟ (โพลีคลอริเนทไดเบนโซฟูแรน)pcdf (polychlorinated dibenzofuran)
เพนตะคลอโรไนโตรเบนซีนpentachloronitrobenzene
โพลีคลอริเนตไดเบนโซฟูแรนpolychlorinated dibenzofurans
มาตรฐานstandards; criterion; standardizing
มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลData Encryption Standard
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
มาตรฐานการครองชีพliving standards; living conditions; living standard; standard of living
มาตรฐานการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Instance Standard
มาตรฐานลายเซ็นดิจิทัลDigital Signature Standard
มาตรฐานและรูปแบบStandards and formats
มาตรฐานวิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะPublic Key Cryptography Standards
มาตรฐานอาหารfood standards
เมเบนดาโซลmebendazole
ระบบค่าตอบแทนมาตรฐานbroad band
ระเบียนชื่อมาตรฐานcanonical name record
ราคาต้นทุนมาตรฐานstandard cost price
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือInternational Standard Book Number
วงศ์ปลากระเบนหางสั้นPotamotrygonidae
เวลามาตรฐานกรีนิชGreenwich Mean Time
เวลามาตรฐานสากลCoordinated Universal Time
สถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาAmerican National Standards Institute
สองมาตรฐานdouble standard
หินเบนทอไนต์bentonite
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternational Organization for Standardization
อามิเบนamiben
อุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานstandard output
เอชซีบี (เฮกซะคลอโรเบนซีน)hcb (hexachlorobenzene)
ไอโซซาเบนisoxaben
เฮกซะคลอโรเบนซีนhexachlorobenzene

Example sentences with "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน", translation memory

add example
กล่องจดหมายมาตรฐานStandard Mailbox
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation
ใช้แถบผ้าหมึกมาตรฐานUseStandardRibbons
บันทึกชุดปุ่มพิมพ์มาตรฐาน& Standard Scheme
ตลับหมึกมาตรฐานStandard Color Cartridge
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานZTEST(x; mean; standardDeviation
ถาดกระดาษมาตรฐานStandard Tray
รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (XML ใช้งานไม่ได้), ทําการสร้างแฟ้มสํารองข้อมูล: %The standard feed list is corrupted (invalid XML). A backup was created: %
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandardDeviation
ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความภายนอกแทนเครื่องมือเขียนจดหมายมาตรฐานUse external editor instead of composer
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆNormalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation for the total population
ออดระบบ คุณสามารถปรับแต่งเสียงออดมาตรฐานของระบบได้ที่นี่ เช่นเสียง " บี๊บ " ที่คุณมักได้ยินเมื่อมีอะไรบางอย่างผิดพลาด ข้อควรจํา หากต้องการปรับแต่งออดระบบด้วยตัวเอง โปรดดูที่มอดูลควบคุม " ตัวช่วยในการใช้งาน ": ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกแฟ้มเสียงที่จะเล่นแทนเสียงออดมาตรฐานได้System Bell Here you can customize the sound of the standard system bell, i. e. the " beep " you always hear when there is something wrong. Note that you can further customize this sound using the " Accessibility " control module; for example, you can choose a sound file to be played instead of the standard bell
พิมพ์สีที่เลือกออกทางส่วนแสดงผลมาตรฐานNAME OF TRANSLATORSPrint the selected color to stdout
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation
ซองจดหมายแบบ DL มาตรฐานISO DL Envelope
ส่วนหัวมาตรฐาน& Standard Headers
สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเองWhite BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level values
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean value of the standard logarithmic distribution
แสดงรายการหัวจดหมายแบบมาตรฐานView-> headersShow standard list of message headers
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation of the distribution
อย่างงั้นเข้ามาตรฐานนายมั้ย?That pass muster with you?
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานDegrees of freedom for the t-distribution
แพ็กเกจมาตรฐานStandard Package
เกิดความขัดแย้งกับปุ่มพิมพ์ลัดของโปรแกรมมาตรฐานConflict with Standard Application Shortcut
Showing page 1. Found 84 sentences matching phrase "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน".Found in 0.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.