Translations into English:

 • standard deviation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  statistical measure
   
  statistical measure

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

กรดไทรโอโคเบนโซอิคtriiodobenzoic acid
กรดเบนโซอิคbenzoic acid
กรดไฮดรอกซีเบนโซอิคhydroxybenzoic acids
การตรงตามมาตรฐานcompliance
การแตกหน่อด้วยระบบมาตรฐานcoppice with standard system
การเบนของพืชtropism
การเบนตามแสงphototropism
การรับรองมาตรฐานโดยสถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation certification
การเลี้ยวเบนdiffraction
เกณฑ์มาตรฐานbenchmark
ข้อผิดพลาดมาตรฐานstandard error
คลอร์แรมเบนchloramben
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation
แคมเบนดาโซลcambendazole
ชื่อมาตรฐานcanonical name
โซเดียมเบนโซเอทsodium benzoate
ไดเบนโซฟูแรนdibenzofurans
ตรงตามมาตรฐานcompliant
ตัวคูณปรับมาตรฐานnormalization factor
แถบเครื่องมือมาตรฐานStandard toolbar
น้ําหนักเกินมาตรฐานoverweight; excess weight; obesity
น้ําหนักต่ํากว่ามาตรฐานunderweight
บริสเบนbrisbane; Brisbane
บัญชีผู้ใช้มาตรฐานstandard account
บิ๊กเบนBig Ben
เบนจี้Benji
เบนซัลฟูรอนbensulfuron
เบนซิมิดาโซลbenzimidazoles
เบนซิลเพนิซิลลินbenzylpenicillin
เบนซิลอะดีนีนbenzyladenine; ba
เบนซิลอะมิโนพิวรีนbenzylaminopurine
เบนซีนbenzene
เบนซีนเฮกซะคลอไรด์benzene hexachloride; bhc
เบนโซไพรีนbenzopyrene
เบนโซอิคอัลดีไฮด์benzoic aldehyde; benzaldehyde
เบนโซอิลพรอป-เอทิลbenzoylprop-ethyl; suffix
เบนโซอิลฟีนิลยูเรียbenzoylphenylureas
เบนโซเอทbenzoates
เบนดิโอคาร์บbendiocarb
เบนทาโซนbentazone
เบนไทโอคาร์บbenthiocarb
เบนฟูราคาร์บbenfuracarb
แบบอักษรมาตรฐานstandard font
ปลากระเบนstingray; Rajiformes; Batoidea; rays; skates; ray
ปลากระเบนธงstingray
แป้นพิมพ์มาตรฐานstandard keyboard
เผ่ารูเบนReuben
พีซีดีเอฟ (โพลีคลอริเนทไดเบนโซฟูแรน)pcdf (polychlorinated dibenzofuran)
เพนตะคลอโรไนโตรเบนซีนpentachloronitrobenzene
โพลีคลอริเนตไดเบนโซฟูแรนpolychlorinated dibenzofurans
มาตรฐานstandards; standardizing; criterion
มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูลData Encryption Standard
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
มาตรฐานการครองชีพliving standards; living conditions; living standard; standard of living
มาตรฐานการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Instance Standard
มาตรฐานลายเซ็นดิจิทัลDigital Signature Standard
มาตรฐานและรูปแบบStandards and formats
มาตรฐานวิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะPublic Key Cryptography Standards
มาตรฐานอาหารfood standards
เมเบนดาโซลmebendazole
ระบบค่าตอบแทนมาตรฐานbroad band
ระเบียนชื่อมาตรฐานcanonical name record
ราคาต้นทุนมาตรฐานstandard cost price
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือInternational Standard Book Number
วงศ์ปลากระเบนหางสั้นPotamotrygonidae
เวลามาตรฐานกรีนิชGreenwich Mean Time
เวลามาตรฐานสากลCoordinated Universal Time
สถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศสAssociation Française de Normalisation
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาAmerican National Standards Institute
สองมาตรฐานdouble standard
หินเบนทอไนต์bentonite
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานInternational Organization for Standardization
อามิเบนamiben
อุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานstandard output
เอชซีบี (เฮกซะคลอโรเบนซีน)hcb (hexachlorobenzene)
ไอโซซาเบนisoxaben
เฮกซะคลอโรเบนซีนhexachlorobenzene

Example sentences with "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน", translation memory

add example
ออสเตรเลีย/บริสเบนAustralia/Brisbane
การพิมพ์แบบมาตรฐานStandard printing
แบบมาตรฐาน (Ical/VcardStandard (Ical/Vcard
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMiddle value in the normal distribution
ตําแหน่งพาธสมบูรณ์ไปยังรากของแพ็กเกจ หากไม่ระบุ จะใช้ไดเร็กทอรีเก็บข้อมูลมาตรฐานของวาระงาน KDE นี้แทนAbsolute path to the package root. If not supplied, then the standard data directories for this KDE session will be searched instead
เลือกชุดปุ่มพิมพ์ลัดมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งของ KDESelect one of the standard KDE shortcut schemes
ขอบยาว (มาตรฐานLong Edge (Standard
มาตรฐานยูโรEurostandard
อย่างงั้นเข้ามาตรฐานนายมั้ย?That pass muster with you?
การติดตั้งแบบมาตรฐานStandard installation
สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเองWhite BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level values
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMean of the distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation of the distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStandard deviation for the total population
ยินดีต้อนรับสู่ KMail รุ่น % ‧ KMail เป็นโปรแกรมสําหรับอ่าน/เขียนและจัดการจดหมาย สําหรับสภาพแวดล้อมพื้นที่ทํางาน K (KDE) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้กับมาตรฐานการรับส่งเมลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึง MIME, SMTP, POP‧ และ IMAP อีกด้วย KMail มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายซึ่งได้อธิบายไว้ใน เอกสารคู่มือ ลองแวะมาเยี่ยมที่ หน้าเว็บหลักของ KMail เพื่อติดตามการพัฒนารวมถึงข้อมูลของ KMail รุ่นใหม่ % ‧ % ‧ % ‧ เราหวังว่าคุณคงจะสนุกกับการใช้งาน KMail ขอขอบคุณ nbsp; & nbsp; กลุ่มผู้พัฒนา KMailWelcome to KMail %‧KMail is the email client for the K Desktop Environment. It is designed to be fully compatible with Internet mailing standards including MIME, SMTP, POP‧ and IMAP. KMail has many powerful features which are described in the documentation The KMail homepage offers information about new versions of KMail %‧ %‧ %‧ We hope that you will enjoy KMail. Thank you, nbsp; & nbsp; The KMail Team
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานSTD is the standard deviation of the distribution
รูปแบบมาตรฐานStandard format
แสงมาตรฐาน CStandard light C
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานMV is the linear middle of the distribution
เลือกรูปแบบวันที่ที่จะใช้ในการสร้างอัลบั้มใหม่ได้ที่นี่ โดยมีตัวเลือกคือ: รูปแบบ ISO: รูปแบบวันที่ที่อิงตามมาตรฐาน ISO ‧ (YYYY-MM-DD) เช่น ‧-‧แบบข้อความเต็ม: รูปแบบวันที่ในแบบข้อความเต็ม อ่านเข้าใจง่าย เช่น: ‧ ส. ค. ‧ตั้งค่าตามระบบ: รูปแบบวันที่ที่ใช้ตามการตั้งค่าที่กําหนดไว้ในระบบ KDE (ดูได้ที่ศูนย์ควบคุม KDESelect your preferred date format used to create new albums. The options available are: ISO: the date format is in accordance with ISO ‧ (YYYY-MM-DD). E. g.: ‧-‧Full Text: the date format is in a user-readable string. E. g.: Thu Aug ‧Local Settings: the date format depending on KDE control panel settings
ตัวอักษรมาตรฐานStandard font
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานStd. deviation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานZTEST(x; mean; standardDeviation
ส่วนหัวมาตรฐาน& Standard Headers
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆNormalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
Showing page 1. Found 84 sentences matching phrase "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน".Found in 0.262 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.