Translations into English:

 • standard deviation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  statistical measure
   
  statistical measure

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

บริสเบน
brisbane; Brisbane
ปลากระเบน
stingray; Rajiformes; Batoidea; rays; skates; ray
มาตรฐาน
standards; standardizing; criterion
มาตรฐานการครองชีพ
living standards; living conditions; living standard; standard of living

Example sentences with "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน", translation memory

add example
ออสเตรเลีย/บริสเบน
Australia/Brisbane
การพิมพ์แบบมาตรฐาน
Standard printing
แบบมาตรฐาน (Ical/Vcard
Standard (Ical/Vcard
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Middle value in the normal distribution
ตําแหน่งพาธสมบูรณ์ไปยังรากของแพ็กเกจ หากไม่ระบุ จะใช้ไดเร็กทอรีเก็บข้อมูลมาตรฐานของวาระงาน KDE นี้แทน
Absolute path to the package root. If not supplied, then the standard data directories for this KDE session will be searched instead
เลือกชุดปุ่มพิมพ์ลัดมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งของ KDE
Select one of the standard KDE shortcut schemes
ขอบยาว (มาตรฐาน
Long Edge (Standard
มาตรฐานยูโร
Eurostandard
อย่างงั้นเข้ามาตรฐานนายมั้ย?
That pass muster with you?
การติดตั้งแบบมาตรฐาน
Standard installation
สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเอง
White BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level values
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Mean of the distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Standard deviation of the distribution
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Standard deviation for the total population
ยินดีต้อนรับสู่ KMail รุ่น % ‧ KMail เป็นโปรแกรมสําหรับอ่าน/เขียนและจัดการจดหมาย สําหรับสภาพแวดล้อมพื้นที่ทํางาน K (KDE) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้กับมาตรฐานการรับส่งเมลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึง MIME, SMTP, POP‧ และ IMAP อีกด้วย KMail มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายซึ่งได้อธิบายไว้ใน เอกสารคู่มือ ลองแวะมาเยี่ยมที่ หน้าเว็บหลักของ KMail เพื่อติดตามการพัฒนารวมถึงข้อมูลของ KMail รุ่นใหม่ % ‧ % ‧ % ‧ เราหวังว่าคุณคงจะสนุกกับการใช้งาน KMail ขอขอบคุณ nbsp; & nbsp; กลุ่มผู้พัฒนา KMail
Welcome to KMail %‧KMail is the email client for the K Desktop Environment. It is designed to be fully compatible with Internet mailing standards including MIME, SMTP, POP‧ and IMAP. KMail has many powerful features which are described in the documentation The KMail homepage offers information about new versions of KMail %‧ %‧ %‧ We hope that you will enjoy KMail. Thank you, nbsp; & nbsp; The KMail Team
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
STD is the standard deviation of the distribution
รูปแบบมาตรฐาน
Standard format
แสงมาตรฐาน C
Standard light C
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
MV is the linear middle of the distribution
เลือกรูปแบบวันที่ที่จะใช้ในการสร้างอัลบั้มใหม่ได้ที่นี่ โดยมีตัวเลือกคือ: รูปแบบ ISO: รูปแบบวันที่ที่อิงตามมาตรฐาน ISO ‧ (YYYY-MM-DD) เช่น ‧-‧แบบข้อความเต็ม: รูปแบบวันที่ในแบบข้อความเต็ม อ่านเข้าใจง่าย เช่น: ‧ ส. ค. ‧ตั้งค่าตามระบบ: รูปแบบวันที่ที่ใช้ตามการตั้งค่าที่กําหนดไว้ในระบบ KDE (ดูได้ที่ศูนย์ควบคุม KDE
Select your preferred date format used to create new albums. The options available are: ISO: the date format is in accordance with ISO ‧ (YYYY-MM-DD). E. g.: ‧-‧Full Text: the date format is in a user-readable string. E. g.: Thu Aug ‧Local Settings: the date format depending on KDE control panel settings
ตัวอักษรมาตรฐาน
Standard font
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Std. deviation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ZTEST(x; mean; standardDeviation
ส่วนหัวมาตรฐาน
& Standard Headers
ทําเสียงให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยไม่ทําให้เสียงมีการบิดเบือน พารามิเตอร์: วิธี: ‧: ใช้ตัวอย่างเดี่ยวในการทําให้ความแปรผันในเสียงเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ได้น้ําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อนๆ (ค่าปริยาย); ‧: ใช้ตัวอย่างเสียงหลายๆ ตัวอย่างเพื่อทําให้การแปรผันเรียบขึ้นผ่านค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ที่ได้นําหนักมาจากตัวอย่างเสียงก่อน ๆ
Normalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
Showing page 1. Found 84 sentences matching phrase "ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน".Found in 0.605 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.