Translations into English:

  • adrenal gland diseases   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

กรวยไต
renal pelvis
ต่อมใต้สมอง
pituitary; hypophysis; pituitary gland
ต่อมไทรอยด์
thyroid; thyroid gland
ต่อมผิวหนัง
cutaneous glands; skin glands
ต่อมไพเนียล
corpus pineale; pineal body
ต่อมไร้ท่อ
endocrine glands; ductless glands
ต่อมลูกหมาก
prostate gland; prostate
ต่อมหมวกไต
Endocrine system; adrenal gland; adrenal glands
ภาษาไต
Tai languages
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซา
infectious bursal disease; avian infectious bursitis
โรคไต
kidney diseases
หมวก
helmet; cap; chapeau; ; hat

Example sentences with "โรคต่อมหมวกไต", translation memory

add example
th ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ สไตล์ชีตที่กําหนดเองจะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
en Heading ‧ Heading ‧ Heading ‧ User defined stylesheets allow increased accessibility for visually handicapped people
th ไตล์ชีตของ Konqueror มอดูลนี้ ให้คุณสามารถเลือกตั้งค่าสี และรูปแบบตัวอักษรของคุณเองได้ เพื่อใช้กับ Konqueror โดยใช้สไตล์ชีต (CSS) คุณสามารถกําหนดตัวเลือก หรือเลือกใช้สไตล์ชีตที่คุณเขียนขึ้นเอง โดยระบุตําแหน่ง ข้อควรจํา การตั้งค่านี้ จะถูกนํามาใช้ก่อนค่าที่ถูกตั้งไว้จากเว็บไซต์เสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน หรือเปลี่ยนค่าหน้าเว็บ ที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือออกแบบมาไม่ดี
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
en Alterations in organisms caused by diseases or external elements
th การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค
en Determination of cause of death or changes produced by disease
th ไตฉันมีสองอัน คนละรุ่นกัน
en My kidneys are actually two different models
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
en Pathological calcification
th โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
en Porcine reproductive and respiratory syndrome
th แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
en Hereditary or constitutional tendency to a particular type of disease
th พารามิเตอร์ที่จะส่งไปให้รูปแบบสไตล์ชีต
en Parameters to pass to the stylesheet
th เส้นใยที่ใช้ในการทําตะกร้า, รองเท้า, หมวก, เก้าอี้นั่ง และอื่นๆ
en Fibres used in the making of baskets, shoes, hats, chair seats and the like
th โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
en Includes shellfish diseases
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
en Science of plant nutrients and their relation to plant health and disease
th ปรับแต่งสไตล์ชีตที่ใช้ในการแสดงผล HTMLName
en Configure the stylesheets used to render web pages
th อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
en Any accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
th ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่าย เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถกําหนดแบบอักษรปริยาย, ขนาดของตัวอักษร และสีของตัวอักษรได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม กําหนดเอง... และเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่ต้องการ
en Use accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
th โรคของสัตว์เลี้ยง
en In livestock
th รูปแบบสไตล์ชีตที่จะใช้
en Stylesheet to use
th การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช
en Control of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
th โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้
en Restricted to plants; for animals and man use
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
en Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
en Services monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
th อาการเรื้อรังของโรค
en Of diseases
th ไตล์ชีต CSS ที่ต้องการจะใช้กับหน้าเอกสาร HTML ขั้นสุดท้าย ข้อความนี้จะบรรจุเนื้อหาจริงของรูปแบบ CSS ไม่ใช้พาธที่ชี้ไปยังสไตล์ชีต
en CSS style sheet to be used by the final HTML page. This string contains the actual contents of the CSS, not a path to the style sheet
th ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
en Study of the causes of diseases
Showing page 1. Found 41 sentences matching phrase "โรคต่อมหมวกไต".Found in 0.907 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.