Translations into English:

  • adrenal gland diseases   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

กรวยไตrenal pelvis
การตัดต่อมเพศผู้gonadectomy
การติดตามดูการเกิดโรคdisease surveillance
การผ่าตัดไตnephrectomy
การฝ่อสลายของต่อมไร้ท่อในรังไข่luteolysis
การล้างไตdialysis
เกี่ยวกับต่อมglandular
ความผิดปกติของต่อมไขมันseborrhoea
ความผิดปกติของไตrenal failure; nephropathy
โจรสลัดหมวกฟางStraw Hat Pirates
เด็งโนเซ็นไต วูกี้ส์ แองเจิ้ลVoogie’s Angel
ต่อมgland
ต่อมกลิ่นscent glands
ต่อมของพืชplant glands
ต่อมไขมันผิวหนังsebaceous glands
ต่อมใต้สมองpituitary; hypophysis; pituitary gland
ต่อมใต้สมองส่วนท้ายneurohypophysis
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าadenohypophysis; pituitary gland
ต่อมทอมซิลtonsils
ต่อมไทมัสthymus
ต่อมไทรอยด์thyroid; thyroid gland
ต่อมไทรอยด์อักเสบthyroiditis
ต่อมธัยรอยด์thyroid gland
ต่อมเบอร์ซาbursa fabricii
ต่อมผิวหนังcutaneous glands; skin glands
ต่อมพาราธัยรอยด์parathyroid gland
ต่อมพิทูอิทารี่hypophysis; pituitary gland
ต่อมไพเนียลcorpus pineale; pineal body
ต่อมมีท่อexocrine glands
ต่อมไร้ท่อendocrine glands; ductless glands
ต่อมไร้ท่อที่ไร้ฮอร์โมนในร่างกายendocrine glands; ductless glands
ต่อมไร้ท่อวิทยาendocrinology
ต่อมลูกหมากprostate gland; prostate
ต่อมเวซิคูลาร์vesicular glands
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
ต่อมสร้างอสุจิseminal vesicles
ต่อมสัตว์animal glands
ต่อมหมวกไตEndocrine system; adrenal gland; adrenal glands
ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกadrenal cortex
ต่อมเหงื่อsweat glands
ท่อไตureter
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตWattay International Airport
เนื้องอกต่อมadenoma
ฝ้ายไร้ต่อมglandless cotton
โพลีสไตรีนpolystyrene
ภาวะต่อมธัยรอยด์หลั่งฮอร์โมนน้อยผิดปกติhypothyroidism
ภาวะต่อมธัยรอยด์หลั่งฮอร์โมนมากผิดปกติhyperthyroidism
ภาวะต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติcushing's syndrome
ภาวะไตเป็นโรคnephrosis
ภาวะไตอักเสบจากการแพ้allergic nephritis
ภาวะที่ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนมากเกินไปhyperadrenocorticism
ภาษาไตTai languages
โรคกรวยไตอักเสบpyelitis
โรคกล้ามเนื้อเสื่อมmuscular dystrophy
โรคกลุ่มเลือดฝอยของไตอักเสบglomerulonephritis
โรคความดันเลือดผิดปกติblood pressure disorders
โรคความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อendocrine diseases
โรคต่อมทอนซิลอักเสบtonsillitis
โรคต่อมธัยรอยด์thyroid diseases
โรคต่อมพาราธัยรอยด์parathyroid diseases
โรคต่อมพิทูอิทารีpituitary diseases
โรคติดเชื้อในต่อมเบอร์ซาinfectious bursal disease; avian infectious bursitis
โรคไตkidney diseases
โรคเท้าช้างelephantiasis
โรคเนื้องอกต่อมadenoma
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมpulmonary adenomatosis
โรคมะเร็งเนื้อเยื่อต่อมadenocarcinoma
โรคลิวโคซีสในโคbovine leukosis
สไตรีนstyrene
สไตล์ชีตที่ถูกเชื่อมโยงlinked style sheet
สไตล์ชีตแบบภายในinternal style sheet
สไตล์ชีตภายนอกexternal style sheet
สไตล์ด่วนQuick Styles
หน้าที่ของไตrenal function
หนูน้อยหมวกแดงLittle Red Riding Hood
หมวกhelmet; cap; chapeau; ; hat
หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยbee veils
หมวกรากroot cap
หมวกไอ้โม่งbalaclava
หอยหมวกเจ๊กlimpet
อุทยานแห่งชาติไตTaï National Park

Example sentences with "โรคต่อมหมวกไต", translation memory

add example
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกIncludes shellfish diseases
ไตล์ชีตของ Konqueror มอดูลนี้ ให้คุณสามารถเลือกตั้งค่าสี และรูปแบบตัวอักษรของคุณเองได้ เพื่อใช้กับ Konqueror โดยใช้สไตล์ชีต (CSS) คุณสามารถกําหนดตัวเลือก หรือเลือกใช้สไตล์ชีตที่คุณเขียนขึ้นเอง โดยระบุตําแหน่ง ข้อควรจํา การตั้งค่านี้ จะถูกนํามาใช้ก่อนค่าที่ถูกตั้งไว้จากเว็บไซต์เสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน หรือเปลี่ยนค่าหน้าเว็บ ที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือออกแบบมาไม่ดีKonqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome
โรคของผึ้งBee disease
ต่อมกระเพาะของสัตว์ปีก, กล้ามเนื้อไคตินของกระเพาะแมลง สําหรับ proventriculus ของสัตว์เคี้ยวเอื้องใช้ <‧>, <‧> หรือThe glandular stomach of birds, the chitin armed muscle of the foregut of insects; for the proventriculus (forestomach) of ruminants use <‧>, <‧> or
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคDetermination of cause of death or changes produced by disease
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Diseases of useful insects
พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูกPlants showing symptoms of viroses that are latent in crops
ไตล์ชีต ใช้กล่องกลุ่มนี้ เพื่อกําหนดว่า จะให้ Konqueror ทําการแสดงผลหน้าเว็บอย่างไรStylesheets Use this groupbox to determine how Konqueror will render style sheets
พารามิเตอร์ที่จะส่งไปให้รูปแบบสไตล์ชีตParameters to pass to the stylesheet
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
ใช้สไตล์ชีตปริยายUse default stylesheet
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Restricted to plants; for animals and man use
ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่ายUse accessibility stylesheet
ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ สไตล์ชีตที่กําหนดเองจะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นHeading ‧ Heading ‧ Heading ‧ User defined stylesheets allow increased accessibility for visually handicapped people
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกAlterations in organisms caused by diseases or external elements
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชScience of plant nutrients and their relation to plant health and disease
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานAny accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
การตายของพืชจากปลายกิ่งหรือแขนงลงล่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรค การได้รับอากาศหนาวเย็น ฯลฯ, สําหรับป่าไม้ใช้Progressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชControl of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
ใช้สไตล์ชีตที่กําหนดเองUse & user-defined stylesheet
อาการเรื้อรังของโรคOf diseases
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคStudy of the causes of diseases
ปรับแต่งสไตล์ชีตที่ใช้ในการแสดงผล HTMLNameConfigure the stylesheets used to render web pages
Showing page 1. Found 41 sentences matching phrase "โรคต่อมหมวกไต".Found in 0.293 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.