Translations into French:

  • Licorne   
     
    Licorne (constellation)

Similar phrases in dictionary Thai French. (89)

Example sentences with "กลุ่มดาวยูนิคอร์น", translation memory

add example
th บันทึกกลุ่มงานตัวปัจจุบันหรือไม่?
fr Enregistrer la session actuelle & ‧‧;?
th คุณสมบัติของกลุ่ม
fr Propriétés du groupe
th เพิ่มกลุ่ม
fr & Ajouter un groupe
th หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ
fr Après la fin des téléchargements
th ซ่อนผู้ใช้/กลุ่มของระบบ
fr Masquer les groupes & ‧‧;/& ‧‧; utilisateurs système
th ตระกูลตัวอักษร ตระกูลตัวอักษร เป็นกลุ่มตัวอักษรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีสามแบบ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, หรือหมายเลขขนาดต่าง ๆ
fr Famille de polices Une famille de polices est un groupe de polices de caractères qui se ressemblent, et dont les membres sont typiquement « & ‧‧; gras & ‧‧; », « & ‧‧; italique & ‧‧; », etc. ou toute combinaison de ces caractéristiques
th เริ่มงาน KGet โดยไม่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวของไอคอนดาวน์โหลด
fr Démarrer KGet sans l' animation de la cible de dépôt
th ดาวน์โหลดทั้งหมด
fr Transférer tout
th ให้ดาวน์โหลดสื่อทันทีที่มีให้โหลด
fr Télécharger le média dès qu' il devient disponible
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
fr Vous pouvez sélectionner ici une variante de votre disposition de clavier. Ces variantes diffèrent en général, pour une même langue, par l' emplacement des touches. Par exemple, la disposition ukrainienne a quatre variantes & ‧‧;: basique, avec touches Windows, de type machine à écrire, et phonétique (chaque lettre ukrainienne est placée sur son équivalent latin
th คุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เริ่มใช้งาน (" เมานท์ ") อุปกรณ์ได้ บนระบบยูนิกซ์นั้น บางครั้งผู้ดูแลระบบก็อาจจะหวงห้ามการเข้าใช้งานอุปกรณ์บางตัว
fr Vous n' avez peut-être pas les droits d' accès pour initialiser (« & ‧‧; monter & ‧‧; ») le périphérique. Sur les systèmes Unix, les privilèges d' administrateur système sont souvent requis pour initialiser un périphérique
th จัดกลุ่มโดยชื่อย่อศิลปิน
fr Grouper les & artistes alphabétiquement
th ใช้การปรับแต่งนี้กับกลุ่ม ' % ‧ '
fr Utiliser la configuration du groupe « & ‧‧; %‧ & ‧‧; »
th เลือกผู้ใช้และกลุ่ม
fr Sélection des utilisateurs et des groupes &
th เปลี่ยนกลุ่ม
fr Changer le groupe
th เพิ่มกลุ่ม
fr & Ajouter le forum
th เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้าย
fr Trier un groupe de cellules en ordre croissant (du premier au dernier
th เขียนไปยังกลุ่มข่าว
fr Poster dans le forum
th ดาวน์โหลดทั้งหมดแล้วลบ
fr Transférer tout
th เครื่องพิมพ์ เครื่องมือจัดการการพิมพ์บน KDE เป็นส่วนหนึ่งของ KDEPrint ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับระบบการพิมพ์จริงที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณอีกที แม้ว่ามันจะไม่ได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันส่วนขยายของมันไปยังระบบการพิมพ์ก็ตาม แต่ KDEPrint ก็ต้องอาศัยฟังก์ชันเหล่านี้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพักข้อมูล และการกรองการพิมพ์ จะทํางานสําเร็จได้ด้วยระบบการพิมพ์ของคุณ หรืองานดูแลระบบ (การเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องพิมพ์, ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น) คุณสมบัติการพิมพ์ที่ KDEPrint จะสนับสนุนนั้น โดยมากจะขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ที่คุณเลือก สําหรับการพิมพ์ในรูปแบบที่ทันสมัยที่ดีที่สุดนั้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบการพิมพ์ของ KDE ขอแนะนําให้คุณเลือกใช้ระบบการพิมพ์ CUPSNAME OF TRANSLATORS
fr Gestionnaire d' impression de KDE Le gestionnaire d' impression de KDE fait partie de KDEPrint, qui est une interface au vrai sous-système d' impression de votre système d' exploitation. Bien qu' il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à ces sous-systèmes, KDEPrint dépend d' eux pour son fonctionnement. Les tâches de file d' attente et de filtrage, en particulier, sont toujours faites par le sous-système d' impression, ainsi que les tâches d' administration (ajout ou modification d' imprimantes, droits d' accès, etc.) Les fonctions d' impression gérées par KDEPrint sont très dépendantes du sous-système que vous avez choisi. Pour une meilleure gestion avec un système moderne, l' équipe de KDEPrinting recommande un système basé sur le système d' impression CUPS. NAME OF TRANSLATORS
th กลุ่มComment
fr GroupeComment
th จัดกลุ่มแฟ้มด้วยชนิดแฟ้ม
fr Grouper les fichiers par type
th จัดกลุ่มตามผู้เขียน
fr Grouper par auteur
th ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoan
fr La plupart des protozooses se rapportent à ce descripteur; ajouter le taxon approprié de protozoaire concerné
th สลับไปยังกลุ่มถัดไป
fr & Basculer vers le forum suivant
Showing page 1. Found 414 sentences matching phrase "กลุ่มดาวยูนิคอร์น".Found in 0.624 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.