Translations into Hungarian:

  • lenmagolaj   
  • lenolaj   

Similar phrases in dictionary Thai Hungarian. (55)

กากเมล็ดดอกทานตะวัน
napraforgó pogácsa; napraforgóliszt
กากเมล็ดพืชน้ํามัน
olajpogácsa; olajosmag-pogácsa; olajliszt
การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์
csíraplazma bank; maggyűjtemény; csíraplazma gyűjtemény; maggyûjtemény
การคลุกเมล็ด
vetőmagvédelem; magcsávázás
การเจาะเปลือกเมล็ด
maghasítás; maghéj sebzése; héj
การปรับปรุงสภาพของเมล็ด
vetőmag kondicionálása; magok ozmotikus előkezelése; magkezelés
การปรับสภาพก่อนเมล็ดงอก
elõcsíráztatás; vetőmag előkészítése; előcsíráztatás
การปลูกด้วยเมล็ด
direktvetés; direkt sorba vetés; palántázás
การปลูกเมล็ดแซม
téli felülvetés; felülvetés; köztes vetés
การปลูกเมล็ดหนาเกิน
téli felülvetés; felülvetés; köztes vetés
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยเมล็ดพันธุ์เทียม
mesterséges algatelepítés; algatenyészet; tengeri algatenyésztés; tengeri algatenyészet; tengeri növénykultúra
การรับรองเมล็ดพันธุ์
vetõmagminõsítés; vetőmagminősítés
การหยอดด้วยเมล็ด
direkt sorba vetés; direktvetés; palántázás
การหว่านด้วยเมล็ด
direktvetés; palántázás; direkt sorba vetés
การหว่านเมล็ดแซม
téli felülvetés; köztes vetés; felülvetés
ถั่วลันเตาเมล็ด
mezei borsó; zöldborsó; borsó
ธัญพืชเมล็ดเล็ก
gabonanövény; kis magvú gabona; gabona

Example sentences with "น้ํามันเมล็ดลินิน", translation memory

add example
th ต้นไม้ที่เหลือไว้จากการโค่นเพื่อใช้เป็นแหล่งเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์
hu Fakivágás során regeneráció céljából meghagyott, magot szolgáltató fa
th ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้
hu Magból eloállított termékek esetén
th การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูก
hu Vetomag vagy szaporítóanyag kezelése a haszonnövény vetését/ültetését megelozoen
th การให้อากาศเย็นในการหีบน้ํามัน
hu Olajfinomítás során
th การหว่านเมล็ดลงในแปลงที่ปลูกพืชแล้ว, สําหรับปริมาณของเมล็ดที่ใช้หว่านใช้
hu Már telepített növények közé történo vetés;Többlet mennyiségu mag vetése
th เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ด
hu Vetomaggal terjedo káros élo szervezet
th เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
hu Fufélék eheto termése; Növényekre vonatkozóan
th น้ํามันที่สกัดจากปลาหรือสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม
hu Halakból, ill. tengeri emlosökbol kinyert olaj
th การแก้การพักตัวของเมล็ด โดยทําให้ส่วนของเปลือกหรือเยื่อหุ้มเมล็ดแตกหรือบางลง, สําหรับดินใช้
hu Magra vonatkozóan; Talaj esetén
th การเพาะเมล็ดในสภาพมืดและอุณหภูมิต่ํา เพื่อชักนําให้ออกดอกเร็วขึ้น
hu Csírázó magvak sötétségben és alacsony homérsékleten történo tartása a majdan bekövetkezo korai virágzás indukálása céljából
th ในการผลิตเมล็ดพันธุ์, สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักใช้ DESTONING
hu Magok esetén; Gyümölcsmag eltávolítása: MAGOZÁS
th หว่านหรือเพาะเมล็ดทดแทนพืชต้นที่ตายหรือถูกทําลาย
hu Tönkrement vagy elpusztult növény vetésének megismétlése
th เมล็ดทางลักษณะพฤกษศาสตร์, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการขยายพันธุ์ใช้
hu Botanikai értelemben; Szaporító anyagra vonatkozóan
th กระบวนการแยกชิ้นส่วนของพืช โดยเฉพาะการแยกเมล็ดออกจากเปลือกหรือฝัก
hu Növényi szerv, foképp a mag saját burkától, ill. héjától történo elválasztása
th การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชํา
hu Egy növény védo növénnyel történo vetése
th การหว่าน (เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย),สารกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
hu Magvak szórvavetése, talajjavító anyagok, ill. peszticidek, stb. kiszórása
th สัดส่วนของน้ําหนักเมล็ดต่อน้ําหนักต้นทั้งหมดของธัญพืช
hu Gabonaszemek súlyának a teljes növény súlyához viszonyított aránya
th ระยะแรกของการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกจากเมล็ด, สําหรับพืชเพาะชําที่ยังไม่ย้ายปลูกใช้
hu Magból kikelo fiatal növény; Még át nem ültetett, faiskolából származó növény
th พืชตระกูลหญ้าที่สามารถบริโภคเมล็ดได้, สําหรับผลิตผลใช้
hu Eheto szemtermést adó fuféle növény; Termék
th การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูก
hu Magról vagy csemetérol történo mesterséges erdonevelés
th ส่วนของเมล็ดที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ด
hu Magburkon belüli magrész
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "น้ํามันเมล็ดลินิน".Found in 0.396 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.