Translations into Lao:

  • ກົດຫມາຍກະສິກໍາ 

Similar phrases in dictionary Thai Lao. (24)

กฎหมาย
ກົດຫມາຍ
กฎหมายเกษตร
ກົດຫມາຍກະສິກອນ
กฎหมายคําพิพากษา
ກົດຫມາຍພິພາກສາ
กฎหมายจารีตประเพณี
ຮີດຄອງປະເພນີ
กฎหมายชนบทและการเกษตร
ກົດຫມາຍກະສິກໍາແລະຊົນນະບົດ
กฎหมายทั่วไป
ກົດຫມາຍທົ່ວໄປ
กฎหมายทางทะเล
ກົດຫມາຍທາງທະເລ
กฎหมายทางสังคม
ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບສັງຄົມ
กฎหมายพาณิชยนาวี
ກົດຫມາຍທາງນ້ໍາ
กฎหมายแรงงาน
ກົດຫມາຍແຮງງານ
กฎหมายสาธารณสุข
ກົດຫມາຍທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ
กฎหมายหลัก
ກົດຫມາຍຕົ້ນຕໍ
การออกกฎหมาย
ການອອກກົດຫມາຍ
เกษตรกรรม
ກະສິກໍາ
เกษตรกรรมทางเลือก
ທາງເລືອກການກະສິກໍາ
ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
ຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດຫມາຍ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດຫມາຍ
ประเทศเกษตรกรรม
ປະເທດກະສິກໍາ
วิทยาลัยเกษตรกรรม
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ
สิทธิทางกฎหมาย
ສິດທິທາງກົດຫມາຍ

Example sentences with "กฎหมายเกษตรกรรม", translation memory

add example
th กฎหมายเกี่ยวกับทะเลของประเทศและระหว่างประเทศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
lo ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ
th ศาสตร์ว่าด้วยหลักของกฎหมาย, สําหรับกฎหมายใช้
lo ວິທະຍາສາດ ແລະ ຼັກເກນທາງກົດຫມາຍ; ສໍາລັບກົດຫມາຍ ໃຊ້
th กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (องค์การสหประชาชาติ
lo ກອງທຶນນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ
th สิทธิตามกฎหมายในการจับปลาในพื้นที่และเวลาที่กําหนด
lo ສິດຕາມກົດຫມາຍໃນການຫາປາໃນພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໃນກໍານົດເວລາໃດນຶ່ງ
th หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน
lo ຫນ່ວຍຜະລິດ ຼື ບໍລິການຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແບບບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍມັກຈະມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າອັດຕາການເສຍພາສີສູງ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ. ການວ່າຈ້າງແຮງງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຈ້າງ ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຼື ການເອົາພີ່ນ້ອງ ເຊື້ອສາຍ ຼາຍກ
th นโยบายเกษตรกรรมร่วมสหภาพยุโรป
lo ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມຂອງສະຫະພາບຢູຣົບ
Showing page 1. Found 6 sentences matching phrase "กฎหมายเกษตรกรรม".Found in 0.462 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.