Translations into Lao:

  • ກົດຫມາຍກະສິກອນ 
  • ກົດຫມາຍກະສິກໍາ 

Similar phrases in dictionary Thai Lao. (27)

กฎหมาย
ກົດຫມາຍ; ກົດຫມາຍຕົ້ນຕໍ
กฎหมายเกษตร
ກົດຫມາຍກະສິກອນ; ກົດຫມາຍກະສິກໍາ
กฎหมายคําพิพากษา
ກົດຫມາຍພິພາກສາ
กฎหมายจารีตประเพณี
ຮີດຄອງປະເພນີ
กฎหมายชนบทและการเกษตร
ກົດຫມາຍກະສິກໍາແລະຊົນນະບົດ; ກົດຫມາຍກະສິກອນ; ກົດຫມາຍກະສິກໍາ
กฎหมายทั่วไป
ກົດຫມາຍທົ່ວໄປ
กฎหมายทางทะเล
ກົດຫມາຍທາງທະເລ; ກົດຫມາຍທາງນ້ໍາ
กฎหมายทางสังคม
ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບສັງຄົມ
กฎหมายพาณิชยนาวี
ກົດຫມາຍທາງນ້ໍາ
กฎหมายแรงงาน
ກົດຫມາຍແຮງງານ
กฎหมายสาธารณสุข
ກົດຫມາຍທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ
กฎหมายหลัก
ກົດຫມາຍຕົ້ນຕໍ
การออกกฎหมาย
ການອອກກົດຫມາຍ; ຄໍາສັ່ງ; ຂໍ້ກໍານົດ
เกษตรกรรม
ກະສິກໍາ
เกษตรกรรมทางเลือก
ທາງເລືອກການກະສິກໍາ
เกษตรกรรมแบบประณีต
ການຜະລິດແບບປານີດ
ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
ຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດຫມາຍ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດຫມາຍ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດຫມາຍ
ประเทศเกษตรกรรม
ປະເທດກະສິກໍາ
ระบบเกษตรกรรม
ການເຮັດຟາມ; ຊະນິດຂອງຟາມ
วิทยาลัยเกษตรกรรม
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ
สิทธิทางกฎหมาย
ສິດທິທາງກົດຫມາຍ
หลักกฎหมาย
ຄໍາສັ່ງ; ຂໍ້ກໍານົດ

Example sentences with "กฎหมายเกษตรกรรม", translation memory

add example
th สิทธิตามกฎหมายในการจับปลาในพื้นที่และเวลาที่กําหนด
lo ສິດຕາມກົດຫມາຍໃນການຫາປາໃນພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໃນກໍານົດເວລາໃດນຶ່ງ
th หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน
lo ຫນ່ວຍຜະລິດ ຼື ບໍລິການຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແບບບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍມັກຈະມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າອັດຕາການເສຍພາສີສູງ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ. ການວ່າຈ້າງແຮງງານ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຈ້າງ ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຼື ການເອົາພີ່ນ້ອງ ເຊື້ອສາຍ ຼາຍກ
th นโยบายเกษตรกรรมร่วมสหภาพยุโรป
lo ນະໂຍບາຍກະສິກໍາຮ່ວມຂອງສະຫະພາບຢູຣົບ
th กฎหมายเกี่ยวกับทะเลของประเทศและระหว่างประเทศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
lo ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ
th กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (องค์การสหประชาชาติ
lo ກອງທຶນນາໆຊາດເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ
th ศาสตร์ว่าด้วยหลักของกฎหมาย, สําหรับกฎหมายใช้
lo ວິທະຍາສາດ ແລະ ຼັກເກນທາງກົດຫມາຍ; ສໍາລັບກົດຫມາຍ ໃຊ້
Showing page 1. Found 6 sentences matching phrase "กฎหมายเกษตรกรรม".Found in 0.269 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.