Translations into English:

 • when pigs fly   
  (Adverb  )
   
  “Never” (expressed by an idiom describing an event that cannot possibly ever occur)
   
  never, expressed by an idiom

Example sentences with "sa pagputi ng uwak", translation memory

add example
tl Malimit maghanap ang mga uwak sa basura.
en Crows often fish through garbage.
tl Nakatayo ang bahay ko sa harap ng dagat.
en My house faces the sea.
tl May mga kaibahan sa Ingles ng Britaniko at Ingles ng Amerikano.
en There are some differences between British English and American English.
tl Nagtatanim ng kamatis ang tiya ko sa hardin niya.
en My aunt grows tomatoes in her garden.
tl Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
en Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
tl Naglakad kami sa tabi ng ilog.
en We took a walk along the river.
tl Nang sinabi ng dalawang babae kay Juan, na may sentimento sila sa kanya, hindi niya alam kung aling babae siya dapat tumapat.
en When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with.
tl May seresang namumulaklak sa bawat tabi ng kalyeng iyon.
en There are cherry trees on each side of the street.
tl Nagyaya ako ng dalawampung kaibigan sa pista.
en I asked twenty friends to the party.
tl Naparinig niyang umiyak siya sa gitna ng gabi.
en She heard him cry in the middle of the night.
tl Ang ibig sabihin ng 'Tatoeba' sa Hapon ay 'halimbawa'.
en "Tatoeba" in Japanese means "for example".
tl Dinedesigneyt ng mga linyang asul sa mapa ang mga ilog.
en Blue lines on the map designate rivers.
tl Mahirap talaga para sa akin ang pagsasalita ng Ingles.
en Speaking English is very difficult for me.
tl Nakakita ako ng ulupong sa daan.
en I have seen a cobra on the way.
tl Sa ilog, nahuli nila ang sangkatutak ng isda.
en They caught a lot of fish at the river.
tl Aling paraan ang pinakagusto mo sa pagluluto ng patatas?
en What's your favorite way to cook potatoes?
tl Nag-aral siya ng ekonomika sa unibersidad.
en He studied economics at college.
tl Mas magaling magsalita ng Pranses si Tomas kaysa sa akin.
en Tom can speak French better than I can.
tl Sinong may gusto ng responsabilidad para sa gulong ito?
en Who's taking responsibility for this mess?
tl Mga dalub-agham ang nakahanap ng sagot sa mga tanong na iyon.
en Scientists began to find answers to these questions.
tl Inimbita ako ng mga kaibigan ko para sa hapunan.
en My friends invited me to dinner.
tl Nagdala ako ng kendi para sa mga bata.
en I bring candy for the children.
tl Narito ang lihim ko. Napakasimple nito: sa pamamagitan lamang ng puso makakakitang mabuti. Hindi kita ng mata ang pinakapuso ng mga bagay.
en And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
tl Ay! Kung mayaman ako, bibili ako ng bahay sa Espanya.
en Ah! If I were rich, I'd buy myself a house in Spain.
tl Nakatira sila sa ika-12 piso ng kondong iyon.
en They live on the 12th floor of this condo.
Showing page 1. Found 643 sentences matching phrase "sa pagputi ng uwak".Found in 0.976 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.