Translations into English:

 • when pigs fly   
  (Adverb, Adverbial  )
   
  “Never” (expressed by an idiom describing an event that cannot possibly ever occur)
   
  never, expressed by an idiom
   
  never, expressed by an idiom

Example sentences with "sa pagputi ng uwak", translation memory

add example
tl Malimit maghanap ang mga uwak sa basura.
en Crows often fish through garbage.
tl Nagyaya ako ng dalawampung kaibigan sa pista.
en I asked twenty friends to the party.
tl Alam mo bang mamukod ng pato sa gansa?
en Can you tell a duck from a goose?
tl Dumaan ako sa tabi ng bahay niya kahapon.
en I passed by her house yesterday.
tl Nag-aaral ako ng Ingles sa bahay.
en I'm studying English at home.
tl Walang muwebles sa mga bahay ng Inca.
en There is no furniture in the houses of the Incas.
tl Naparinig niyang umiyak siya sa gitna ng gabi.
en She heard him cry in the middle of the night.
tl Ilagay mo ang silya sa harap ng eskritoryo.
en Put the chair in front of the desk.
tl Gagamitin ko ang gunting na iyan sa paggupit ng papel na dilaw.
en I will use that pair of scissors to cut the yellow paper.
tl Sumulat siya ng libro tungkol sa porselana.
en He wrote a book on china.
tl Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo.
en Do good to them which hate you.
tl Ay! Kung mayaman ako, bibili ako ng bahay sa Espanya.
en Ah! If I were rich, I'd buy myself a house in Spain.
tl Wala ng ‧ taon para ito' y mapagbago ng sangkatauhan ang huwag tumawid dito sa teritoryong ito
en Humanity has no more than ‧ years to reverse the trend and avoid crossing into this territory
tl Hindi nagbibigay ng gatas sa amin ang aming baka.
en Our cow doesn't give us any milk.
tl Ang kanyang kaarawan ay sa dalawampu't isa ng Agosto.
en His birthday is August 21st.
tl Mahirap talaga para sa akin ang pagsasalita ng Ingles.
en Speaking English is very difficult for me.
tl Natuturuan tayong mabuti ng mga pangungusap. At mas mabuti iyon kaysa sa mga salita lamang.
en Sentences can teach us a lot. And a lot more than just words.
tl Sa ilog, nahuli nila ang sangkatutak ng isda.
en They caught a lot of fish at the river.
tl Nang sinabi ng dalawang babae kay Juan, na may sentimento sila sa kanya, hindi niya alam kung aling babae siya dapat tumapat.
en When both girls told John they had feelings for him, he was in a quandary as to which girl he should be with.
tl Nakatayo ang bahay ko sa harap ng dagat.
en My house faces the sea.
tl Kumuha kayo ng itlog sa ref.
en Take an egg from the fridge.
tl Uminom ako ng tasang kape sa bistro.
en I had a cup of coffee at the cafe.
tl Sa likod ng bahay ko'y gubat.
en My house is backed by woods.
tl Maiitanda ba ang petsa ng may naging wika? "Anong klaseng tanong!" ang masasabi. Gayon man, may petsang ganoon: ang ika-26 ng Hulyo ang Araw ng Esperanto. Nang petsang ito noong 1887, lumabas sa Warsaw ang brosyur ni Doktor Ludwig Zamenhof tungkol sa "Pandaigdigang Wika."
en Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".
tl Sa tag-init, gumagamit ng payong para liliman ang mukha.
en A parasol is used during the summertime to shade the face.
Showing page 1. Found 643 sentences matching phrase "sa pagputi ng uwak".Found in 0.584 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.